Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přednáška nebo poster

SOBKOVÁ, Ivona, Radmila KUČEROVÁ, Nikola DRAHORÁDOVÁ, Martina UJHÁZY, David TAKAČ, Lucie MARCALIKOVÁ a Jaroslav MUDRUŇKA. Využití fytoremediace při čištění antropogenně ovlivněných zemin. 2023. [Detail]
KUČOVÁ, Kateřina. Využití mikroorganismů s nízkou respirační aktivitou pro biomonitoring aktuálního znečištění města Ostravy. 2022. [Detail]
OLŠOVSKÁ, Eva, Kristina ČABANOVÁ, Jan HALFAR, Oldřich MOTYKA, Petra MATĚJKOVÁ, Jiří VOVES, Roman MADEJA, Hana BIELNIKOVÁ KRYŠTOFOVÁ, Miroslav HAVLÍČEK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Qualitative and quantitative determination of metal particles in tissues from the implants by SEM-EDS method. 2022. [Detail]
VRLÍKOVÁ, Věra, Vladimír ČABLÍK, Iva JANÁKOVÁ, Slavomír HREDZÁK, Marek MATIK, Jaroslav BRIANČIN, Anton ZUBRIK, Silvia DOLINSKÁ, Ingrid ZNAMENÁČKOVÁ a Oľga ŠESTINOVÁ. Possibilities of copper extraction from polymetallic ores. 2019. [Detail]
KAŠPÁRKOVÁ, Alena a Kamila ETCHEGOYEN-ROSOLOVÁ. TOWARDS A SYSTEMATIC SUPPORT FOR ACADEMIC WRITING AND PUBLICATION PRACTICE: PHD STUDENTS IN ENGINEERING AND THEIR SUPERVISORS. 2019. [Detail]
KUPKA, Jiří, Hana ŠVEHLÁKOVÁ a Rostislav POLÁČEK. Selected environmental issues of the landscape of slate (Nízký Jeseník Mt., Czech Republic). 2019. [Detail]
ETCHEGOYEN-ROSOLOVÁ, Kamila a Alena KAŠPÁRKOVÁ. Shaping doctoral writing pedagogy in the Czech Republic: How do we take on the challenge?. 2019. [Detail]
ETCHEGOYEN-ROSOLOVÁ, Kamila a Alena KAŠPÁRKOVÁ. "A new world has opened up:" Effects of teaching the move structure of abstracts to Czech doctoral students and academics. 2018. [Detail]
KAŠPÁRKOVÁ, Alena. "On a journey towards a writing centre". From a paradox to a paradigm. 2018. [Detail]
KAŠPÁRKOVÁ, Alena a Kamila ETCHEGOYEN-ROSOLOVÁ. Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů. 2018. [Detail]
VRLÍKOVÁ, Věra, Iva JANÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Miluše HLAVATÁ. Flotation of polymetallic ores. 2017. [Detail]
VRLÍKOVÁ, Věra, Iva JANÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Miluše HLAVATÁ. Flotation of lithium-containing polymetallic ores. 2017. [Detail]
VRLÍKOVÁ, Věra, Iva JANÁKOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Flotation of polymetallic ores - A review. 2017. [Detail]
VRLÍKOVÁ, Věra, Iva JANÁKOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Research of flotation agents for floatation of polymetallic ores. 2017. [Detail]
ŠUTAROVÁ, Petra. Spolupráce VŠB-TU Ostrava a Oddělení NUTS II Moravskoslezsko. 2017. [Detail]
ETCHEGOYEN-ROSOLOVÁ, Kamila a Alena KAŠPÁRKOVÁ. Academic Writing Support: Doctoral Students in the Czech Republic. 2017. [Detail]
KLIMŠA, Lukáš, Magdaléna BÁRTKOVÁ, Adam HLAVÁČ, Iva MELČÁKOVÁ a Václav DOMBEK. Malé domovní čistírny odpadních vod typu aktivace a jejich vliv na kvalitu vody v recipientu. 2016. [Detail]
LÄNGAUER, David, Vladimír ČABLÍK, Sylwester ZELAZNY, Anna NOWAK a Lenka HANUALIKOVÁ. Preparation of synthetic zeolite from fly ash. 2016. [Detail]
LÄNGAUER, David, Jakub HALAS, Vladimír ČABLÍK a Lenka HANULIAKOVÁ. Analysis fly ash from coal combustion. 2016. [Detail]
BÁRTKOVÁ, Magdaléna, Adam HLAVÁČ, Lukáš KLIMŠA, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Jana KODYMOVÁ a Peter ANDRÁŠ. The utilization of digestate liquor and digestate fibre from biogas plants for recultivation purposes. 2016. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Josip IŠEK, Lucie ČABLÍKOVÁ, Silvie DOLINSKÁ, Zbigniew WZOREK a Elżbieta WOGT. Flotation kinetic of coal sludge Staříč using pyrolysis oils as new flotation agents. 2015. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Lucie SIKOROVÁ, Táňa BRZICOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Gaps in Nanotechnology Risk Management Process. 2014. [Detail]
LACKOVÁ, Eva a Barbara STALMACHOVÁ. Poklesové kotliny těžební krajiny Horního Slezska jako náhradní stanoviště vzácných nebo ohrožených druhů rostlin. 2013. [Detail]
DIRNER, Vojtech, Eliška KULOVÁ, Kateřina POLÍNKOVÁ a Alexander KIRÁLY. ENVIRONMENTAL IMPACT OF MINING. 2013. [Detail]
DIRNER, Vojtech, Eliška KULOVÁ, Aleš DOBEŠ a Alexander KIRÁLY. QUALITATIVE ANALYSIS OF PROBLEMS ASSOCIATED WITH WASTE. 2013. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Lenka ČMIELOVÁ a Hana FRANKOVÁ. Using aerial orthophotomaps for the monetary expression value of biotopes on the area affected by industry activities. 2012. [Detail]
SUCHÁNKOVÁ, Jana a Pavel DANIHELKA. OVĚŘENÍ APLIKOVATELNOSTI METOD ODSTRAŇOVÁNÍ RADONU Z VODY PRO MALÉ VODNÍ ZDROJE. 2009. [Detail]