Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek nehodnocený

DIRNER, Vojtech, Alexander KIRALY a Kateřina POLÍNKOVÁ. Environmental impact of mining. Problemy ekologii. Doneck: DonNTU, 2013, 32(1), s. 10-22. ISSN 2073-8102. [Detail]
BOUCHALOVÁ, Markéta, Aina WENNBERG a Ingun TRYLAND. Impact of rainfall on bathing water quality - a case study of Fiskevollbukta, Inner Oslofjord, Norway. VANN. Oslo: Vannforening, 2013, 48.(4), s. 491-498. ISSN 0042-2592. [Detail]
ŠTĚPÁNOVÁ, Barbora, Martina DROZDOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Mapování reálné vegetace přírodní rezervace Štěpán. Acta Facultatis Ecologiae. Košice: SAV, 2012, 26(2012), s. 55-60. ISSN 1336-300X. [Detail]
KNIŽÁNI, Ivan, Peter ANDRÁŠ, Vojtech DIRNER a Sherif KHARBISH. Odkaliská ako potenciály zdroj druhotných surovín. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinné ekologie SAV, 2012, 46(5), s. 246-249. ISSN 0044-4863. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Vojtech DIRNER a Radmila KUČEROVÁ. Zhodnocení uhlených kalů z odkališť v Ostravsko-karvinském revíru. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinné ekologie SAV, 2012, 46(5), s. 254-257. ISSN 0044-4863. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana, Jakub WRECZIONKO a Radim SROKA. Zboží s ekoznačkou v obchodech sice je, ale najdete ho?. Odpady. Praha: Economia, a. s., Praha,, 2010, 2010(7-8), s. 15-16. ISSN 1210-4922. [Detail]
KUPKA, Jiří. Uč(í)me děti teleonomicky. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, 2007, 14(5), s. 17-17. ISSN 1210-6313. [Detail]
KUPKA, Jiří. Třesavka sekáčovitá aneb Kdo se třese naposled, ten se třese nejvíc. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, 2007, 14(7), s. 7-7. ISSN 1210-6313. [Detail]
KUPKA, Jiří. Probuzení jara v listnatém lese. Těšínsko. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2006, XLIX(1), s. 30-32. ISSN 0139-7605. [Detail]
KUPKA, Jiří. Návěstí pro hmyz. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, 2006, 13(6), s. 13-13. ISSN 1210-6313. [Detail]
KUPKA, Jiří. Tři pokusy z doby rakousko-uherska. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, 2006, 13(9), s. 15-16. ISSN 1210-6313. [Detail]
KUPKA, Jiří. Domečky pro roztoče. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, 2006, 13(8), s. 16-16. ISSN 1210-6313. [Detail]
KUPKA, Jiří. Poklesová jezírka. Těšínsko. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2005, XLVIII(3), s. 31-32. ISSN 0139-7605. [Detail]
KUMPERA, Otakar, Jaromír PIŠTORA a Jiří VIDLÁŘ. Příspěvek k detoxikaci uhlí před spalovacím procesem. Uhlí - rudy - geologický průzkum.. 1993, 1-1994, č. 8. [Detail]