Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

STARZEWSKÁ-SIKORSKÁ, Anna, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Juliane MATHEY, Matteo TABASSO, Leszek TRZASKI, Justyna GORGOŃ, Jessica HEMINGWAY, Peter WIRTH, Katarzyna GALEJ-CIWIŚ, Elena MASALA, Iva TICHÁ, Jiří TYLČER, Jacek KRZYŽAK, Valentina CURATO, Jody Marco ABATE, Christian BACHMANN, Agata BERYT, Jana KORMANIKOVÁ, Jiří KUPKA, Adéla BRÁZDOVÁ, Stefano FRAIRE, Giulia MELIS, Eduard VOJVODÍK, Umberto FAVA a Sonia ABLUTON. HANDBOOK: SALUTE4CE - Handbook on Urban Environmental Acupuncture. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2022. ISBN 978-80-248-4598-2. [Detail]
NOSALJ, Sanja, Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ, Hana VOJTKOVÁ a Elena PIECKOVÁ. Environmentálne kmene mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger a ich fenotypová a molekulová charakteristika. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4506-7. [Detail]
BĄK, Patrycja, Zoltán BARTHA, Barbora BENČOOVÁ, Filip BENEŠ, Ádám BERECZK, Katarína ČULKOVÁ, Lucia DOMARACKÁ, Andrea S. GUBIK, Ágnes HORVÁTH, Mónika KIS-ORLOCZK, Katalin LIPTÁK, Barbara KOWAL, Simona MATUŠKOVÁ, Henrieta PAVOLOVÁ, Andrea SEŇOVÁ, Marta SUKIENNIK, Jiří ŠVUB, Tekla SZÉP, Marcela TAUŠOVÁ a Katarína TEPLICKÁ. Raw Materials Market Report 2020 - Entrepreneurial Opportunities in the Raw Materials Sector in Hungary, the Czech Republic, Poland and the Slovak Republic. Miskolc: University of Miskolc, 2020. ISBN 978-963-358-226-8. [Detail]
MALČÍK, Martin, Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ, Filip BENEŠ, Zdena LUSTIGOVÁ, Josef MALACH, Radana METELKOVÁ SVOBODOVÁ, Martin RANGL, Petr ŠALOUN a Iva VLKOVÁ. vzdělávání ve Společnosti 4.0. Ostrava: Ohře media, spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-906287-2-4. [Detail]
ŠVEHLÁKOVÁ, Hana, Barbara STALMACHOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Pawel OLSZEWSKI, Jacek GRABOWSKI a Zdeněk NEUSTUPA. Příručka k určování invazních druhů rostlin v Orlové a Mszane. Ostrava: Katedra environmentálního inženýrství, HGF, VŠB - TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-907502-0-3. [Detail]
PERTILE, Eva. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4124-3. [Detail]
FEKETOVÁ, Zuzana, Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ, Katarína SCHWARZKOPFOVÁ a Hana VOJTKOVÁ. Mikrobiálne indikátory a mikroorganizmy v substrátoch environmentálnych záťaží. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2017. ISBN 978-80-248-4129-8. [Detail]
PEŤKOVÁ, Katarína, Ľubomír JURKOVIČ a Hana VOJTKOVÁ. Bioremediačný potenciál baktérií v uvoľňovaní arzénu z pochovaných elektrárenských popolov. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2016. ISBN 978-80-248-3999-8. [Detail]
DOMBEK, Václav. Contribution on Capillary Isotachophoresis to the Analytics of Pesticides and Chlorinated Phenols. Košice: Technical University of Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2475-3. [Detail]
DAVIDOVÁ, Marcela. Sustainable Environment for EU 2020-50. Košice: Technická univerzita Košice, 2015. ISBN 978-80-553-1982-7. [Detail]
DAVÍDKOVÁ, Veronika. The Utilization of Geothermal Potential of Mining Water in the North Bohemian Brown Coal Basin. Košice: Technická univerzita Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2272-8. [Detail]
KADUKOVÁ, Jana, Dominika RUDZANOVÁ, Jaromír LUKAVSKÝ a Vladimír ČABLÍK. Charakteristika rias využívaných v biometalurgii a environmentálních biotechnológiách. Ostrava: Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3735-2. [Detail]
KLIMKO, Tomáš. Mineralogical and geochemical study of mine waste weathering products. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3674-4. [Detail]
LACKOVÁ, Eva. Hodnocení funkčního potenciálu antropogenně ovlivněných území. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-248-3689-8. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Giuseppe BUCCHERI a Pavol MIDULA. Heavy metal pollution of environment in area of abandoned Cu-mines Libiola and Caporciano. Stuttgart: Lap Lambert Academic Publishing, 2015. ISBN 978-3-659-33147-3. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Martin CHOVAN a Vojtech DIRNER. Selected Sb-Au, Cu-Ag and Hg ore deposits – origin, mineralogy, environmental problems. Technická univerzita v Košiciach, Slovakia: TU v Košiciach, Fakulta BERG, Dekanát - Edičné stredisko, 2015. ISBN 978-80-553-2257-5. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Jozef KRNÁČ a Jiří KUPKA. Environmental study in territory of closed ore deposits. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1772-4. [Detail]
SUROVKA, Dalibor. Application of Low-Cost Sorbents for Removing Sulphates and Selected Metals from Water Matrix. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1843-1. [Detail]
PERTILE, Eva. Using Low Cost Materials for Removal of Cr (VI) from Aqueous Environment. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1844-8. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Vojtech DIRNER a Sherif KHARBISH. Historic Deposits and Their Impact on Environment. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1756-4. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Lucie KUČEROVÁ a Veronika MATÚŠKOVÁ. Biodegradation of selected pollutants in soil and sewage sludge. Košice: Fakulta BERG TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1854-7. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Jozef KRNÁČ a Jana DADOVÁ. Environmental problems at ore field of Cu-Ag mine Špania Dolina. Košice: Fakulta BERG TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1798-4. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Jana DADOVÁ a Vojtech DIRNER. Environmental study at abandoned Cu-Ag deposit Ľubietová. Košice: Fakulta BERG TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1799-1. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš a Vojtěch VÁCLAVÍK. THE USE OF RIGID POLYURETHANE FOAM AFTER THE END OF ITS LIFE CYCLE IN BUILDING INDUSTRY. Košice: Fakulta BERG Technické univerzity v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1769-4. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana. A Case Study of Life-cycle Assessment of Two Products (a Biogas Plant and Steel Construction) and the Dependence of Life-cycle Assessment Tools on Analysis Results. Košice: TU v Košiciach, fakulta BERG, Dekanát - Edičné stredisko, 2014. ISBN 978-80-553-1853-0. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie. Biomas Ash in AMD Treatmnt. Košice: Technicka univerzita v Košiciach, Slovakia, 2014. ISBN 978-80-553-1766-3. [Detail]
URBANCOVÁ, Lenka a Miroslav KVÍČALA. Growth of tree species on spoil heaps in Czech Republic (Moravian-silesian region). Košice: Technická univerzita Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1845-5. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. The Basics of Talent Management. Košice: Technická univerzita Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1800-4. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch a Marcela ONDOVÁ. Life cycle assessment of plain concrete based on steel slag. Košice: Technická univerzita Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1851-6. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Pseudomonas: new isolates of metal resistant bacteria from the anthropogenic sediment sof settling basins. Košice: Technická univerzita Košice - Fakulta BERG, 2014. ISBN 978-80-553-1839-4. [Detail]
LACKOVÁ, Eva. The Functional Potential Assessment of the Antropogenically Affected Areas. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1849-3. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara a Edyta SIERKA. Managed succession in reclamation of postmining landscape. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1852-3. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Witold BIALY, Dorota ADAMEK-HYSKA, Barbara BIALECKA, Marcin DABROWSKI, Roman DANEL, Vlastimil HUDEČEK, Sabina KOLODIZIEJ, Lucie KRČMARSKÁ, Eva LACKOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ, Eva Wanda MARUSZEWSKA, Katarzyna MIDOR, Zdeněk NEUSTUPA, Pawel OLSZEWSKI, Barbara STALMACHOVÁ, Michal STANGEL, Tomasz SZULC a Lenka URBANCOVÁ. TĚŽBA UHLÍ A POSTHORNICKÁ KRAJINA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3615-7. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Witold BIALY, Dorota ADAMEK-HYSKA, Barbara BIALECKA, Marcin DABROWSKI, Roman DANEL, Vlastimil HUDEČEK, Sabina KOLODIZIEJ, Lucie KRČMARSKÁ, Eva LACKOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ, Eva Wanda MARUSZEWSKA, Katarzyna MIDOR, Zdeněk NEUSTUPA, Pawel OLSZEWSKI, Barbara STALMACHOVÁ, Michal STANGEL, Tomasz SZULC a Lenka URBANCOVÁ. TĚŽBA UHLÍ A POSTHORNICKÁ KRAJINA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3616-4. [Detail]
JAROŠ, Pavel Cornelius a Barbara STALMACHOVÁ. Rostliny Bořeně u Bíliny. Praha: M ART - print, s.r.o. Praha, 2014. ISBN 978-80-905739-0-1. [Detail]
KRIŠ, Jozef, Martina HANKOVÁ, Matúš GALÍK, Peter VRBOVSKÝ a Miroslav KYNCL. Water treatment and water supply. Bratislava: Nakladate´stve STU, 2013. ISBN 978-80-227-3948-1. [Detail]
KRIŠ, Jozef, Miroslav KYNCL, Martina HANKOVÁ a Matus GALIK. Water treatment. Ostrava: Montanex a.s., 2013. ISBN 978-80-7225-389-0. [Detail]
PERTILE, Eva. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2925-8. [Detail]
ADAMEC, Vilém, Šárka KROČOVÁ, Libor FOLWARCZNY, Jiří ŠINDLER, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jiří PAGÁČ a Dušan ŽÍDEK. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7385-118-7. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, Roman DANEL, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Zdeněk NEUSTUPA, Alena LABODOVÁ, Boštjan COTIC, Lucie DOLEŽELOVÁ, Eva LACKOVÁ a Hana FRANKOVÁ. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů - část B. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2797-1. [Detail]
SIERKA, Edyta, Barbara STALMACHOVÁ, Tadeusz MOLENDA, Damian CHMURA a Lukasz PIERZCHALA. Environmental and socio-economic importance of mining subsidence reservoirs. Praha: BEN - Technická literatura, 2012. ISBN 978-80-7300-445-3. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Iva BESTOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Kateřina CECHLOVÁ, Tomáš DANĚK, Jaroslav DVOŘÁČEK, Peter FEČKO, Jitka HAJDUKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Josef HALÍŘ, Iva JANÁKOVÁ, Lucie JAVŮRKOVÁ, Jan JELÍNEK, Radmila KUČEROVÁ, Petra MALÍKOVÁ, Jaroslav KUSÝ, Jiří MALIŠ, Barbora THOMASOVÁ, Nikolas MUCHA, Jan THOMAS, Marcela ŠAFÁŘOVÁ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Michal VANĚK, Josef VALEŠ a Jiří VIDLÁŘ. Využití vedlejších produktů z těžby a zpracování energetických surovin. Ostrava: MONTANEX, a.s., 2010. ISBN 978-80-7225-316-6. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Výrobní a environmentální technologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1391-2. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Alena SOCHORKOVÁ, Mária PRAŠČÁKOVÁ, Pavla OVČAŘÍ, Nikolas MUCHA a Iva JANÁKOVÁ. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava-Poruba: Ediční středisko VŠB-TUO, 2008. ISBN 978-80-248-1701-9. [Detail]
KURAŠ, Mečislav, Vojtech DIRNER, Vladimír SLIVKA a Milan BŘEZINA. Odpadové hospodářství. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. ISBN 978-80-86832-34-0. [Detail]
RADVANSKÁ, Agáta, Sergej HLOCH a Peter FEČKO. Technika a technológie pre ochranu životného prostredia (ovzdušie, voda). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1700-2. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Vojtech DIRNER a M. KURAŠ. Odpadové hospodářství I: praktická příručka. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 80-248-1245-2. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Vojtech DIRNER a M. KURAŠ. Odpadové hospodářství II: Ukládání odpadů do podzemních prostor: praktická příručka. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 80-248-1245-2. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Vodárenské kaly v životnom prostředí. Zilina: STRIX, 2007. ISBN 978-80-89281-12-1. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Technologie zpracování a využití vodárenských kalů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1604-3. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ. Environmental biotechnology. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1090-5. [Detail]
DIRNER, Vojtech. Environmentální vzdělávání. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1113-8. [Detail]
PERTILE, Eva a Vladimír ČABLÍK. Instrumentální metody analýzy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1049-2. [Detail]
RUSKO, Miroslav, Jozef ŠTEFFEK a Vojtech DIRNER. Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky, I. diel. Bratislava: VeV, s.r.o., 2006. ISBN 80-969257-6-8. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Vladimír ČABLÍK a Barbora LYČKOVÁ. Fly Ash. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0836-6. [Detail]
FEČKO, Peter, KUŠNIEROVÁ, Barbora LYČKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Adriana FARKAŠOVÁ. Popílky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0327-5. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Arnošt GRMELA, Pavel HOFRICHTER, Josef NOVÁK, Václav KRYL, František TICHÁNEK, Konstantin RACLAVSKÝ, Jaroslav DVOŘÁČEK a Pavel PROKOP. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002. ISBN 80-903113-0-X. [Detail]
FEČKO, Peter. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0073-X. [Detail]
CICHÁ, Irena, Barbara STALMACHOVÁ, Jan STALMACH, Kazimierz JAWORSKI a Bronislav ONDRASZEK. Olza- od pramene po ujscie. Český Těšín: Nakladatelství Region Silesia s.r.o. Český Těšín, Hrabinská, 2000. 5-157 s. ISBN 80-238-6081-X. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara a Jan STALMACH. Meandry Stonávky - Meandry Stonawki. Český Těšín: Region Silesia Český Těšín, 2000. ISBN 80-238-2713-8. [Detail]
DIRNER, Vojtech. Komplexanalyse der Untertagedeponierung von Abfällen und Reststoffen. Dresden: TU Ostrava, 1998. ISBN není. [Detail]
DIRNER, Vojtech. Kvalitativní rozbor problematiky ukládání odpadů do podzemních důlních děl. Ostrava: Nakladatelství Montanex, Ostrava, 1998. ISBN 80 - 7077 - 5. [Detail]
DIRNER, Vojtech. Kvalitativní rozbor problematiky ukládání odpadů do podzemích důlních děl. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1998. ISBN 80-7077-558-6. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Technologie zpracování surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava HGF Hornická společnost ČSVTS, 1998. ISBN 80-7078-548-9. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Technologie zpracování surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava HGF Hornická společnost ČSVTS, 1998. ISBN 80-7078-548-9. [Detail]
LEMBÁK, Michail. Některé poznatky k problematice betonů vhodných pro důlní výstavbu. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 1997. 219-227 s. ISBN 80-7078-467-9. [Detail]
SMOLÍK, Dušan, Konstantin RACLAVSKÝ a Václav DIRNER. Maining waste and land reclamation in Ostrava-Karviná Coal District. Ostrava1997. [Detail]
DIRNER, Vojtech. Ochrana životního prostředí. Ostrava: Vydavatelství Montanex, Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-490-3. [Detail]
MIGUEL, Emanuel, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Dalibor MATÝSEK. Suspendované částice v atmosféře v Ostravě. Analýza zdrojů. Oslo: Norwegian Institute for Water Research, Oslo, 1996. ISBN 82-425-2986-7. [Detail]
LIEN, Lars, Konstantin RACLAVSKÝ, Helena RACLAVSKÁ a Dalibor MATÝSEK. Hodnocení kritických zátěží pro acidifikaci v povrchových vodách. program snížení znečištění vod, Česká republika. Oslo: Norwegian Institute for Water Research, Oslo, 1995. ISBN 82-577-2935-3. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ a Dalibor MATÝSEK. Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy. Praha: ČGÚ a MŽP Praha, 1995. 41-52 s. ISBN 0000000000000. [Detail]
LABODOVÁ, Alena a Eva TRÁVNÍČKOVÁ. Hodnocení vlivu zamýšlené investice na životní prostředí. Ostrava: Good Economic System,s.r.o., 1994. ISBN není. [Detail]
LABODOVÁ, Alena, Vladimír SUK a Eva TRÁVNIČKOVÁ. Metodická příručka pro podnikatele na úseku odpadového hospodářství. Ostrava: MŽP, 1993. ISBN není. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Peter FEČKO a Konstantin RACLAVSKÝ. Geochemie popílků elektrárny Opatovice (Severní Čechy) a jejich možné využití jako zdroje titanu. Krakow: University of Agriculture, 1993. ISBN 0000000000000. [Detail]
FEČKO, Peter, Helena RACLAVSKÁ a Miluše HLAVATÁ. Application on selective floculation for coal from slurry pond Mine Dukla Ostrava-Karviná coal district.Sborník "European Symposium on Solid-Liquid-Separation. Cologne1992. [Detail]
VOKOUNOVÁ, Lenka, Jiří VIDLÁŘ a Peter FEČKO. Nové poznatky a zařízení pro flotační čištění vod.Sborník XVIII celostátní úpravnické konference. Košice: BF TU, 1992. [Detail]
FEČKO, Peter. Mineralogicko-technologický výzkum grafitu z lokality Adamov.Sborník XVIII.celostátní úpravnické konference. Košice: BFTU, 1992. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Karel REZEK a Oldřiška BLÁHOVÁ. Vliv optimalizace rozdružovacích procesů jemnozrnného koksovatelného uhlí na ekonomickou efektivnost úpravy při současných cenových relacích koksovatelných energetických uhlí.Konference "Uhlí, energie a ŽP". Malenovice1992. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Srovnání metodik hodnocení vlivů velkých technologických celků na životní prostředí (EIA) v ČSFR a v různých průmyslově vyspělých státech světa.Sborník konference. Ostrava: Ekotrend Ostrava, 1992. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Projekt hodnocení lokalit jaderně-energetických zařízení z hlediska životního prostředí.Sborník z celostátního semináře. Ostrava: Enviromental Impact Assessment, 1992. [Detail]
FEČKO, Peter, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Možnosti získavania titánu z popolčekov elektrárne Opatovice.Sborník konference "Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB, 1992. [Detail]
FEČKO, Peter, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Study of depressors decreasing content of arsenic in cooper concentrates.Sborník "XXIV.Cracovian mineral processing conference. Zakopane PR1992. [Detail]