Adresa:

VŠB-TU Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Tel.: +420 597 325 456
Fax: +420 596 918 589
E-mail: dekanat.hgf@vsb.cz

Fakturační údaje:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČ: 61989100
DIČ: CZ 61989100
č. účtu: 100954151/0300

ID datové schránky: d3kj88v

Studijní záležitosti:

 Dotazy ke studiu, přihláškám, přijetí apod. řeší Studijní oddělení.

Faculty International Office

Poskytuje přijíždějícím i vyjíždějícím informace a veškerou potřebnou podporu týkající se všech typů mobilit.