Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zaměstnanci Hornicko-geologické fakulty se specializují především na níže uvedené oblasti:

  • Zdroje nerostných surovin
  • Efektivní těžba a úprava nerostných surovin
  • Úprava nerostných surovin
  • Dálkový průzkum Země, GNSS, aplikovaná geoinformatika
  • Nové technologie v důlním měřictví a inženýrské geodézii
  • Posuzování vlivů těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na HGF

Projekt OP VVV

Infrastrukturní podpora vzdělávací činnosti HGF a KJ VŠB-TUO

Projekt OPVK

INO-HGF
Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO