Priority vědy a výzkumu

Zaměstnanci Hornicko-geologické fakulty se specializují především na níže uvedené oblasti:

  • Zdroje nerostných surovin
  • Efektivní těžba a úprava nerostných surovin
  • Úprava nerostných surovin
  • Dálkový průzkum Země, GNSS, aplikovaná geoinformatika
  • Nové technologie v důlním měřictví a inženýrské geodézii
  • Posuzování vlivů těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí

Časopis GeoScience Engineering

GeoScience Engineering (ISSN 1802-5420 ) vychází v elektronické verzi od roku 2007 jako pokračovatel tištěného Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řady hornicko-geologické (ISSN 0474-8476) s více než 50 letou tradicí.

Je vydáván v anglickém jazyce 4× do roka (na konci března, června, září a prosince).

Publikační výstupy

Celkový přehled publikační aktivity pracovníků Hornicko-geologické fakulty naleznete v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Projekt OP VVV

Infrastrukturní podpora vzdělávací činnosti HGF a KJ VŠB-TUO

Projekt OPVK

INO-HGF
Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO