Celouniverzitní dokumenty zde

Interní audity

Nápověda k řazení
Filtrovat:
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Program interních auditů na rok 2019 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 8.2.2019 uvedeno v dokumentu
Program interních auditů 2018 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 7.3.2018 uvedeno v dokumentu

LEG - Legislativní dokumenty VŠB-TUO

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Mise HGF uvedeno v dokumentu HGF_LEG_09_001 A 18.2.2009 uvedeno v dokumentu
Vize HGF uvedeno v dokumentu HGF_LEG_09_002 A 18.2.2009 uvedeno v dokumentu
Politika kvality HGF uvedeno v dokumentu HGF_LEG_09_003 B 28.4.2014 uvedeno v dokumentu

Procesy hlavní

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Proces H3.1 Spolupráce s praxí uvedeno v dokumentu HGF_SMJ_06_010 E 3.1.2017 uvedeno v dokumentu

Procesy pomocné

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Proces P6.2 Metrologie uvedeno v dokumentu HGF_PPR_09_003 D 28.3.2010 uvedeno v dokumentu

Procesy řídící

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Proces R1 Strategické řízení uvedeno v dokumentu HGF_PPR_09_001 B 28.4.2014 uvedeno v dokumentu
Proces R2 Operativní řízení uvedeno v dokumentu HGF_PPR_09_002 A 6.4.2009 uvedeno v dokumentu

Procesy řízení zdrojů

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Proces Z5 Správa informačních systémů uvedeno v dokumentu HGF_PPR_08_005 uvedeno v dokumentu 10.2.2008 uvedeno v dokumentu

Příručka řízení (příručka kvality)

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Příručka řízení uvedeno v dokumentu HGF_PR_09_001 D 19.5.2017 uvedeno v dokumentu

Sdělení

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Jmenovací listina managera jakosti uvedeno v dokumentu HGF_SDE_14_001 uvedeno v dokumentu 17.3.2014 uvedeno v dokumentu
Jmenovací listina předsedy komise interních auditorů uvedeno v dokumentu HGF_SDE_14_002 uvedeno v dokumentu 17.3.2014 uvedeno v dokumentu
Jmenovací listina Správce informačních systémů uvedeno v dokumentu HGF_SDE_18_002 uvedeno v dokumentu 12.3.2018 uvedeno v dokumentu
Jmenovací listina správce řízené dokumentace uvedeno v dokumentu HGF_SDE_18_003 uvedeno v dokumentu 12.3.2018 uvedeno v dokumentu
Jmenovací listina metrologa fakulty uvedeno v dokumentu č.j. 138/2016-500 uvedeno v dokumentu 1.9.2015 uvedeno v dokumentu

Směrnice

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Kritéria pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na HGF uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu D 16.10.2018 uvedeno v dokumentu
Povinnosti a pravomoci pedagogů HGF VŠB-TUO Děkan (HGF) HGF_SME_05_008 B 28.4.2014 uvedeno v dokumentu
Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů HGF uvedeno v dokumentu HGF_SME_09_004 C 17.12.2018 17.12.2018
Bakalářské a diplomové práce, státní závěrečné zkoušky, promoce – rámcový návrh termínů organizace uvedeno v dokumentu HGF_SME_09_005 C 17.12.2018 17.12.2018
GeoScience Engineering uvedeno v dokumentu HGF_SME_09_008 D 17.12.2018 17.12.2018
Zásady studentské grantové soutěže na HGF uvedeno v dokumentu HGF_SME_09_011 F 17.12.2018 17.12.2018
Disertační práce a autoreferát uvedeno v dokumentu HGF_SME_10_001 B 17.12.2018 17.12.2018
Metodika rozdělování provozních prostředků uvedeno v dokumentu HGF_SME_13_002 B 3.5.2018 3.5.2018
Pokyny pro zpracování závěrečných prací Děkan (HGF) HGF_SME_15_001 A 15.5.2017 uvedeno v dokumentu
Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO uvedeno v dokumentu HGF_SME_18_001 A 17.12.2018 uvedeno v dokumentu

Výroční zprávy a záměry

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2018 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 7.3.2018 uvedeno v dokumentu
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2019 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 17.12.2018 uvedeno v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2017 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 7.6.2018 uvedeno v dokumentu
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2017 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 20.2.2017 uvedeno v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2016 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 8.6.2017 uvedeno v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2015 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 9.6.2016 uvedeno v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2014 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 11.6.2015 uvedeno v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2013 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 12.6.2014 uvedeno v dokumentu