Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Celouniverzitní dokumenty zde

Interní audity

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Program interních auditů na rok 2024 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.2.2024 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2023 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 21.2.2023 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2022 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 21.2.2022 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2021 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 11.2.2021 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2020 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 10.2.2020 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 8.2.2019 v dokumentu
Program interních auditů 2018 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 7.3.2018 v dokumentu

Legislativní dokumenty

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Mise HGF v dokumentu HGF_LEG_09_001 v dokumentu 18.2.2009 v dokumentu
Vize HGF v dokumentu HGF_LEG_09_002 v dokumentu 18.2.2009 v dokumentu
Politika kvality HGF v dokumentu HGF_LEG_09_003 v dokumentu 18.2.2009 v dokumentu
Cíle HGF
Přílohy 
v dokumentu HGF_LEG_09_004 v dokumentu 18.2.2009 v dokumentu
Jednací řád Vědecké rady HGF v dokumentu HGF_LEG_18_001 v dokumentu 27.2.2018 v dokumentu
Jednací řád AS HGF v dokumentu HGF_LEG_18_002 v dokumentu 27.2.2018 v dokumentu
Disciplinární řád HGF pro studenty v dokumentu HGF_LEG_18_003 v dokumentu 27.2.2018 v dokumentu
Statut Hornicko-geologické fakulty v dokumentu HGF_LEG_18_004 v dokumentu 20.3.2018 v dokumentu
Volební řád AS HGF v dokumentu HGF_LEG_18_005 v dokumentu 20.3.2018 v dokumentu

Ostatní dokumenty

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Jmenovací listina Fakultního metrologa v dokumentu HGF_OST_22_001 A 21.2.2022 v dokumentu
Jmenovací listina Představitelky managementu jakosti v dokumentu HGF_OST_22_002 A 21.2.2022 v dokumentu
Jmenovací listina předsedy Komise interních auditorů v dokumentu HGF_OST_22_003 A 21.2.2022 v dokumentu
Jmenovací listina Správce informačních systémů v dokumentu HGF_OST_22_004 A 21.2.2022 v dokumentu
Jmenovací listina Správce řízené dokumentace v dokumentu HGF_OST_22_005 A 21.2.2022 v dokumentu

Procesy pomocné

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Proces P6.2 Metrologie v dokumentu HGF_PPR_09_003 v dokumentu 28.3.2010 v dokumentu

Procesy řízení zdrojů

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Proces Z5 Správa informačních systémů v dokumentu HGF_PPR_08_005 v dokumentu 10.2.2008 v dokumentu

Příkazy

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Organizační změna na děkanátu HGF v dokumentu HGF_PRI_22_001 v dokumentu 13.6.2022 v dokumentu
Organizační změna na útvaru 514 v dokumentu HGF_PRI_22_002 v dokumentu 17.10.2022 v dokumentu
Organizační změna v dokumentu HGF_PRI_24_001 v dokumentu 15.5.2024 v dokumentu

Příručka řízení (příručka kvality)

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Příručka řízení v dokumentu HGF_PR_09_001 v dokumentu 25.5.2009 v dokumentu

Sdělení

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Děkanské volno - 5. 10. 2023 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 3.10.2023 v dokumentu

Směrnice

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů HGF v dokumentu HGF_SME_09_004 v dokumentu 9.3.2009 v dokumentu
Bakalářské a diplomové práce, státní závěrečné zkoušky, promoce – rámcový návrh termínů organizace v dokumentu HGF_SME_09_005 v dokumentu 9.3.2010 v dokumentu
Motivační odměňování v dokumentu HGF_SME_09_006 v dokumentu 9.3.2009 v dokumentu
GeoScience Engineering v dokumentu HGF_SME_09_008 v dokumentu 1.9.2009 v dokumentu
Přiznávání prospěchového stipendia na HGF VŠB-TU Ostrava v dokumentu HGF_SME_09_009 v dokumentu 11.9.2009 v dokumentu
Zásady studentské grantové soutěže na HGF v dokumentu HGF_SME_09_011 v dokumentu 2.11.2009 v dokumentu
Disertační práce a autoreferát v dokumentu HGF_SME_10_001 v dokumentu 15.1.2010 v dokumentu
Směrnice k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem na HGF VŠB-TUO v dokumentu HGF_SME_10_004 v dokumentu 28.11.2019 v dokumentu
Metodika rozdělování provozních prostředků v dokumentu HGF_SME_13_002 v dokumentu 22.3.2013 v dokumentu
Pokyny pro zpracování závěrečných prací  [ENGLISH] v dokumentu HGF_SME_15_001 v dokumentu 9.10.2015 v dokumentu
Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO v dokumentu HGF_SME_18_001 A 17.12.2018 v dokumentu

Strategické záměry

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Plán realizace Strategického záměru HGF pro rok 2023 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 21.3.2023 v dokumentu
Plán realizace Strategického záměru HGF pro rok 2022 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.2.2022 v dokumentu
Plán realizace Strategického záměru HGF pro rok 2021 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.5.2021 v dokumentu
Strategický záměr HGF na období 2021+ v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.5.2021 v dokumentu
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2020 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.2.2020 v dokumentu
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 17.12.2018 v dokumentu
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2018 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 7.3.2018 v dokumentu
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2017 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.2.2017 v dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB – TUO pro období 2016-2020 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 2.11.2015 v dokumentu

Zprávy o činnosti

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2022 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.6.2023 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2021 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.5.2022 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2020 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.5.2021 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.5.2020 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2018 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.5.2019 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2017 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 7.6.2018 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2016 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 8.6.2017 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2015 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 9.6.2016 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2014 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 11.6.2015 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2013 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.6.2014 v dokumentu