VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava HGF Hornicko-geologická fakulta

Dokumenty ISO Portálu najdete zde.

Dokumenty z centrálního úložiště

Interní audity

Nápověda k řazení
Filtrovat:
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Program interních auditů 2018 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 7.3.2018 uvedeno v dokumentu

Směrnice

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Kritéria pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na HGF uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu D 16.10.2018 uvedeno v dokumentu
Zásady studentské grantové soutěže na HGF uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu F 17.12.2018 17.12.2018
Povinnosti a pravomoci pedagogů HGF VŠB-TUO Děkan (HGF) HGF_SME_05_008 B 28.4.2014 uvedeno v dokumentu
Pokyny pro zpracování závěrečných prací Děkan (HGF) HGF_SME_15_001 A 15.5.2017 uvedeno v dokumentu

Výroční zprávy a záměry

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2018 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 7.3.2018 uvedeno v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2017 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 7.6.2018 uvedeno v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2016 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 8.6.2017 uvedeno v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2015 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 9.6.2016 uvedeno v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2014 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 11.6.2015 uvedeno v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2013 uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 12.6.2014 uvedeno v dokumentu