Celouniverzitní dokumenty zde

Interní audity

Nápověda k řazení
Filtrovat:
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Program interních auditů na rok 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 8.2.2019 v dokumentu
Program interních auditů 2018 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 7.3.2018 v dokumentu

LEG - Legislativní dokumenty VŠB-TUO

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Mise HGF v dokumentu HGF_LEG_09_001 B 18.3.2019 v dokumentu
Vize HGF v dokumentu HGF_LEG_09_002 B 18.3.2019 v dokumentu
Politika kvality HGF v dokumentu HGF_LEG_09_003 C 18.3.2019 v dokumentu

Procesy hlavní

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Proces H3.1 Spolupráce s praxí v dokumentu HGF_SMJ_06_010 E 3.1.2017 v dokumentu

Procesy řídící

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Proces R1 Strategické řízení v dokumentu HGF_PPR_09_001 B 28.4.2014 v dokumentu
Proces R2 Operativní řízení v dokumentu HGF_PPR_09_002 A 6.4.2009 v dokumentu

Procesy řízení zdrojů

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Proces Z5 Správa informačních systémů v dokumentu HGF_PPR_08_005 v dokumentu 10.2.2008 v dokumentu

Příručka řízení (příručka kvality)

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Příručka řízení v dokumentu HGF_PR_09_001 E 31.1.2019 v dokumentu

Sdělení

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Jmenovací listina managera jakosti v dokumentu HGF_SDE_14_001 v dokumentu 17.3.2014 v dokumentu
Jmenovací listina předsedy komise interních auditorů v dokumentu HGF_SDE_14_002 v dokumentu 17.3.2014 v dokumentu
Jmenovací listina Správce informačních systémů v dokumentu HGF_SDE_18_002 v dokumentu 12.3.2018 v dokumentu
Jmenovací listina správce řízené dokumentace v dokumentu HGF_SDE_18_003 v dokumentu 12.3.2018 v dokumentu
Jmenovací listina metrologa fakulty v dokumentu č.j. 138/2016-500 v dokumentu 1.9.2015 v dokumentu

Směrnice

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Kritéria pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na HGF v dokumentu v dokumentu D 16.10.2018 v dokumentu
Povinnosti a pravomoci pedagogů HGF VŠB-TUO Děkan (HGF) HGF_SME_05_008 C 18.3.2019 v dokumentu
Podávání požadavků na výběrová řízení v dokumentu HGF_SME_09_002 C 18.3.2019 v dokumentu
Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů HGF v dokumentu HGF_SME_09_004 C 9.3.2009 v dokumentu
Bakalářské a diplomové práce, státní závěrečné zkoušky, promoce – rámcový návrh termínů organizace v dokumentu HGF_SME_09_005 C 9.3.2010 v dokumentu
Motivační odměňování v dokumentu HGF_SME_09_006 E 18.3.2019 v dokumentu
GeoScience Engineering v dokumentu HGF_SME_09_008 D 1.9.2009 v dokumentu
Zásady studentské grantové soutěže na HGF v dokumentu HGF_SME_09_011 F 2.11.2009 v dokumentu
Disertační práce a autoreferát v dokumentu HGF_SME_10_001 B 15.1.2010 v dokumentu
Metodika rozdělování provozních prostředků v dokumentu HGF_SME_13_002 B 22.3.2013 v dokumentu
Pokyny pro zpracování závěrečných prací Děkan (HGF) HGF_SME_15_001 B 15.5.2017 v dokumentu
Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO v dokumentu HGF_SME_18_001 A 17.12.2018 v dokumentu

Strategické záměry

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2018 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 7.3.2018 v dokumentu
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 17.12.2018 v dokumentu
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HGF VŠB-TUO na rok 2017 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.2.2017 v dokumentu

Zprávy o činnosti

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2018 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.5.2019 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2017 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 7.6.2018 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2016 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 8.6.2017 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2015 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 9.6.2016 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2014 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 11.6.2015 v dokumentu
Výroční zpráva o činnosti HGF za rok 2013 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.6.2014 v dokumentu