Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V-Slivka

Děkan
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
E-mail: vladimir.slivka@vsb.cz
Tel.: +420 597 324 366

doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a legislativu
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
E-mail: hana.stankova@vsb.cz
Tel.: +420 597 321 299

I-Ivan

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky
Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
E-mail: vaclav.zubicek@vsb.cz
Tel.: +420 597 324 143

Cab72_2016

Proděkan pro studium
doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
E-mail: vladimir.cablik@vsb.cz
Tel.: +420 597 324 040

Tajemnice fakulty
Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
E-mail: jana.magnuskova@vsb.cz
Tel.: +420 597 325 565

Sekretariát
Denisa Zdražilová
E-mail: sekretariat.hgf@vsb.cz 
Tel.: +420 597 325 456 
Fax: +420 596 918 589 

Kolegium děkana:
Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Projednává základní otázky činnosti a řízení fakulty a vyjadřuje se k zásadním otázkám činnosti a řízení školy.