Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cílem Studentské grantové soutěže je zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů magisterských a doktorských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky.  Zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků.

Zásady studentské grantové soutěže na HGF

Přihlášky nových projektů SGS

Od 1. 11. do 20. 12. 2019 lze podávat přihlášky projektů SGS na rok 2020

Od 1. 11. – 20. 12. 2019 lze podávat přihlášky nových projektů SGS na rok 2020. A to elektronicky prostřednictvím informačního systému GaP.

Vytištěnou a podepsanou přihlášku odevzdá odpovědný řešitel projektu do 20. 12. 2019 paní Ing. Petře Florčinské, č. dveří A 237.