Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cílem Studentské grantové soutěže je zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů magisterských a doktorských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky.  Zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků.

Zásady studentské grantové soutěže na HGF

Přihlášky nových projektů SGS

Od 1. 11. – 20. 12. 2021 lze podávat přihlášky nových projektů SGS na rok 2022. A to elektronicky prostřednictvím  informačního systému GaP.

Vytištěnou a podepsanou přihlášku odevzdá odpovědný řešitel projektu do 20. 12. 2021 paní Ing. Petře Florčinské, č. dveří A 237.