Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termín Název Poznámka
15.07.2019 - 30.09.2019 Zápis do studia - I ročník
15.07.2019 - 30.09.2019 Zápis do studia - I ročník navazující
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2019 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2019 Začátek akademického roku
01.09.2019 Zápis do studia - II ročník
01.09.2019 Zápis do studia - III ročník
01.09.2019 Zápis do studia - II ročník navazující
16.09.2019 Začátek výuky v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
30.09.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.10.2019 (08:30) Imatrikulace
31.10.2019 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2019 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
14.11.2019 Slavnostní vědecká rada
25.11.2019 - 09.02.2020 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
25.11.2019 - 15.12.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
21.12.2019 Konec výuky v zimním semestru
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 09.02.2020 Zkouškové období zimního semestru
10.02.2020 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
10.02.2020 Začátek výuky v letním semestru
11.02.2020 - 16.02.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
24.02.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
24.02.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
10.03.2020 Kariéra PLUS
26.03.2020 Slavnostní vědecká rada
31.03.2020 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
01.04.2020 Omezení počtu studentů v povinně volitelných a volitelných předmětech
06.04.2020 - 19.04.2020 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
17.04.2020 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
20.04.2020 - 03.05.2020 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
29.04.2020 Sportovní den
30.04.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
04.05.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
05.05.2020 - 07.05.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
11.05.2020 - 17.05.2020 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
17.05.2020 Konec výuky v letním semestru
18.05.2020 - 05.07.2020 Zkouškové období letního semestru
24.05.2020 - 05.07.2020 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
25.05.2020 - 29.05.2020 Státní závěrečné zkoušky
06.07.2020 - 31.08.2020 Období letních prázdnin
13.07.2020 - 24.07.2020 Mezinárodní letní škola
15.07.2020 Kontrola studia po akademickém roce
16.07.2020 - 31.07.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2020 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2020 Konec akademického roku
24.05.2021 - 28.05.2021 Státní závěrečná zkouška – opravný termín

HGF blok

Termín Název Poznámka
31.03.2020 Zveřejnění studijních plánů pro následující akademický rok
20.04.2020 - 26.04.2020 Kontrola osobních studijních plánů studentů garanty
20.04.2020 - 03.05.2020 Zkouškové období letního semestru závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
20.04.2020 - 03.05.2020 Zkouškové období letního semestru závěrečných ročníků bakalářského studia
27.04.2020 - 10.05.2020 Změny v osobním studijním plánu studenta (OSPS)
04.05.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků bakalářského studia
04.05.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
25.05.2020 - 29.05.2020 Státní závěrečné zkoušky Bc. + Ing.