Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Termín Název Poznámka
01.07.2022 - 30.09.2022 Zápis do studia - I ročník
01.07.2022 - 30.09.2022 Zápis do studia - I ročník navazující
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2022 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2022 Začátek akademického roku
19.09.2022 Začátek výuky v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
03.10.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.10.2022 - 31.10.2022 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
31.10.2022 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2022 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
01.11.2022 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
10.11.2022 Slavnostní vědecká rada
21.11.2022 - 05.02.2023 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
28.11.2022 - 20.12.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
10.12.2022 Konec výuky v zimním semestru
12.12.2022 - 21.01.2023 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2022 - 01.01.2023 Vánoční prázdniny
22.01.2023 - 26.02.2023 Zimní prázdniny
05.02.2023 (00:01) - 05.02.2023 (23:59) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
06.02.2023 - 06.02.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
27.02.2023 Začátek výuky v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
13.03.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.03.2023 Kariéra PLUS
17.03.2023 Omezení počtu studentů v povinně volitelných a volitelných předmětech
20.03.2023 - 26.03.2023 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
23.03.2023 Slavnostní vědecká rada
10.04.2023 - 16.04.2023 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
15.04.2023 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
15.04.2023 - 30.04.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
17.04.2023 - 06.05.2023 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
26.04.2023 Sportovní den
30.04.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
08.05.2023 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
09.05.2023 - 10.05.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
13.05.2023 Konec výuky v letním semestru
15.05.2023 - 01.07.2023 Zkouškové období letního semestru
15.05.2023 - 18.06.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
22.05.2023 - 02.07.2023 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
22.05.2023 - 31.05.2023 Státní závěrečné zkoušky
02.07.2023 - 02.07.2023 Kontrola studia po akademickém roce
02.07.2023 - 31.08.2023 Období letních prázdnin
03.07.2023 - 07.07.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2023 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2023 Konec akademického roku
20.05.2024 - 31.05.2024 Státní závěrečná zkouška – opravný termín

HGF blok

Termín Název Poznámka
01.11.2022 Zveřejnění studijních plánů pro následující akademický rok
01.03.2023 - 11.05.2023 Začátek a konec přihlašování k SZZ
17.04.2023 - 06.05.2023 Zkouškové období letního semestru závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
17.04.2023 - 06.05.2023 Zkouškové období letního semestru závěrečných ročníků bakalářského studia
08.05.2023 Kontrola studia závěrečných ročníků bakalářského studia
08.05.2023 Kontrola studia závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
12.05.2023 Přiřazení studentů ke komisi SZZ
22.05.2023 - 31.05.2023 Státní závěrečné zkoušky Bc. + Ing.