Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzita 3. věku (U3V)

Cílem U3V je uspokojování vzdělávacích a sociálních potřeb seniorů. Účast na přednáškách umožňuje kontakt s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, dává možnost k navazování nových kontaktů, překonávání pocitů osamělosti či nepotřebnosti. Zároveň dochází k udržování psychické svěžesti a kvalitnímu naplnění volného času seniorů.

Rekvalifikace

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti nabízí  pro vybrané funkce dle Vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rekvalifikační studium v oborech:

  • Hornické inženýrství se zaměřením na hlubinné dobývání ložisek
  • Hornické inženýrství se zaměřením na uhelné lomy a neuhelné provozy

V případě zájmu kontaktujte Katedru hornického inženýrství a bezpečnosti.

Vyřizuje:
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HGF, VŠB-TU Ostrava, Katedra 542
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava
e-mail:
tel.: 604 421 473