Významné projekty

ICT Inovace

Může vás zajímat

Planetarium pavilon Univerzita třetího věku

Aktuálně

Studuj obory pro budoucnost!


Pojď ji prozkoumat...

Na Měsíc tě sice zatím nedostaneme, ale do světa díky stipendiu na podporu mobilit studentů VŠB-TUO ano! Tchaj-wan, Korea, Singapur, Peru, Gruzie...a mnoho dalších. Získej neocenitelné zkušenosti a vědomosti, spoustu nových přátel, poznej novou kulturu.

Zlepši si techniku

Poslední místa v kroužcích

Přednáška GEOPARKY

23.11.2017, 16.00 - 17.30, Geologický pavilon GP106 | Přednáší Ing. Martina Pásková, Ph.D.

Přednáška NĚKTERÉ VÝSLEDKY MĚRĚNÍ GEORADAREM S VELKÝM HLOUBKOVÝM DOSAHEM

26.10.2017, 16.00 - 17.30, Geologický pavilon GP106 | řednáší RNDr. Pavel Kalenda, CSc. & Ing. Rudolf Tengler.

Výsledky voleb do Akademického senátu HGF VŠB-TUO

13.10.2017 | Byly zveřejněny výsledky voleb do AS HGF VŠB - TU Ostrava.

Kongres v Saint Petersburgu

5.10.2017 | Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. se účastnil v dnech 21. - 23. 9. 2017 kongresu v Saint...

"POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ"

25.9.2017 | soutěž v rámci programu Interreg V-A ČR-PL 2014 - 2020
všechny novinky ...

studiumV


© 2017 VŠB-TU Ostrava