Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zde najdete přehled všech akreditovaných studijních programů a oborů na Hornicko-geologické fakultě. Pro nabídku aktuálně otevíraných programů a oborů přejděte na Přijímací řízení.

Prezenční (dříve denní) i kombinované (dříve dálkové) studium je na Hornicko-geologické fakultě třístupňové.

V rámci prezenční i kombinované formy je standardní délka prvního stupně (bakalářské studium) 3 roky. Navazující magisterské studium je dvouleté a doktorské studium tříleté nebo čtyřleté.

Absolvent bakalářského studia získá po úspěšném zakončení studia titul „bakalář“ (Bc.). Po ukončení navazujícího magisterského studia je absolventům udělen titul „inženýr“ (Ing.) a po úspěšném završení doktorského studia titul „doktor“ (Ph.D.).