O fakultě

Studium na HGF

Prezenční (dříve denní) i kombinované (dříve dálkové) studium je na Hornicko-geologické fakultě třístupňové.

V rámci prezenční formy standardní délka prvního stupně (bakalářské studium) trvá 3 roky. Navazující magisterské studium je dvouleté a doktorské studium tříleté. V kombinované formě studia trvá bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 3 roky a doktorské zpravidla 3 roky.

Absolvent bakalářského studia získá po úspěšném zakončení studia titul „bakalář“ (Bc.). Po ukončení navazujícího studia je pak absolventům udělen titul „inženýr“ (Ing.) a po úspěšném završení doktorského studia titul „doktor“ (Ph.D.).

 

      


© 2018 VŠB-TU Ostrava