Celkový přehled publikační aktivity pracovníků Hornicko-geologické fakulty naleznete v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).