Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

GeoScience Engineering (ISSN 1802-5420 ) vychází v elektronické verzi od roku 2007 jako pokračovatel tištěného Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řady hornicko-geologické (ISSN 0474-8476) s více než 50 letou tradicí.

Je vydáván v anglickém jazyce 2× do roka (na konci června a prosince).