Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Seznam členů Vědecké rady Hornicko-geologické fakulty
pro období 2018-2022

Interní členové
1. prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. děkan HGF
2. prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. proděkan pro rozvoj a legislativu
3. doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. proděkan pro studium
4. Ing. Václav Zubíček, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky
5. doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
6. Ing. Jana Magnusková, Ph.D. tajemnice HGF
7. prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D. vedoucí Katedry geologického inženýrství
8. prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D. Katedra geologického inženýrství
9. doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. vedoucí Katedry hornického inženýrství a bezpečnosti
10. prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc. Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
11. doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. vedoucí Katedry geodézie a důlního měřictví
12. doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D. vedoucí Katedry ekonomiky a systémů řízení
13. RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D. Katedra ekonomiky a systémů řízení
14. doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. vedoucí Katedry environmentálního inženýrství
15. prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl Katedra environmentálního inženýrství
16. prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. Katedra environmentálního inženýrství
17. doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. vedoucí Institutu kombinovaného studia Most
18. doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. vedoucí Institutu čístých technologií těžby a užití energetických surovin
19. doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D.,MPA Fakulta bezpečnostního inženýrství - děkan
20. prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
21. prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Externí členové
22. Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. prorektor pro VaV, TU Košice
23. doc. Ing. Pavel Barták, Ph.D. ředitel, jednatel KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o.
24. prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. vedoucí Katedry geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci
25. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. ředitel České geologické služby
26. Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. ředitel odboru hornictví a stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu
27. Ing. Petr Lenc místopředseda představenstva a generální ředitel Vršanská uhelná a.s.
28. RNDr. Jana Hamršmídová, MBA ředitelka Divize E&P, MND a.s
29. Bc. Ing. Libor Hroch předseda Obvodního báňského úřadu Ostrava
30. Ing. Anatol Pšenička generální ředitel, SmVaK Ostrava
31. Ing. Petr Hemza, Ph.D. ředitel Green Gas DPB, a.s.
32. Ing. Karel Raděj, CSc. ředitel VÚGTK, v.v.i.
33. Ing. Otakar Veselý výrobně-technický ředitel, KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o.
34. Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. generální ředitel, Severočeské doly a.s., Chomutov
35. Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. předseda představenstva a generální ředitel Hornonitrianských baní Prievidza, a.s.
36. prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. ředitel Ústavu geografie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
37. prof. dr hab. inż. Barbara Tora Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
38. Ing. Petr Kříž, Ph.D. ředitel odštěpného závodu Odra, DIAMO, s.p.
39. Ing. Josef Foldyna, CSc. ředitel Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.
40. Ing. Josef Lazárek ředitel odštěpného závodu Darkov, DIAMO, s.p.