Seznam členů Vědecké rady Hornicko-geologické fakulty
pro období 2018-2022

Interní členové
1. prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. děkan HGF
2. doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. proděkan pro rozvoj a legislativu
3. doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. proděkan pro studium
4. Ing. Václav Zubíček, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky
5. doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
6. Ing. Jana Magnusková, Ph.D. tajemnice HGF
7. prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D. vedoucí Katedry geologického inženýrství
8. prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D. Katedra geologického inženýrství
9. doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. vedoucí Katedry hornického inženýrství a bezpečnosti
10. prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc. Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
11. doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. vedoucí Katedry geodézie a důlního měřictví
12. prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. vedoucí Katedry ekonomiky a systémů řízení
13. RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D. Katedra ekonomiky a systémů řízení
14. doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. vedoucí Katedry environmentálního inženýrství
15. prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl Katedra environmentálního inženýrství
16. prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. Katedra environmentálního inženýrství
17. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. vedoucí Katedry geoinformatiky
18. doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. vedoucí Institutu kombinovaného studia Most
19. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. vedoucí Institutu čístých technologií těžby a užití energetických surovin
20. doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D.,MPA Fakulta bezpečnostního inženýrství - děkan
21. prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Fakulta strojní, ENET
22. prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Externí členové
23. Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. prorektor pro VaV, TU Košice
24. doc. Ing. Pavel Barták, Ph.D. ředitel, jednatel KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o.
25. prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. vedoucí Katedry geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci
26. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. ředitel České geologické služby
27. Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. ředitel odboru hornictví a stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu
28. Ing. Petr Lenc ředitel Palivového kombinátu Ústí, s.p.
29. Ing. Zbyněk Parma generální ředitel MND a.s
30. Bc. Ing. Libor Hroch předseda Obvodního báňského úřadu Ostrava
31. Ing. Anatol Pšenička generální ředitel, SmVaK Ostrava
32. Ing. Pavel Bartoš ředitel FITE a.s.
33. Ing. Petr Hemza, Ph.D. ředitel Green Gas DPB, a.s.
34. Ing. Karel Raděj, CSc. ředitel VÚGTK, v.v.i.
35. Mgr. Milena Šandová ředitelka Těžební unie
36. Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. generální ředitel, Severočeské doly a.s., Chomutov
37. Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. předseda představenstva a generální ředitel Hornonitrianských baní Prievidza, a.s.
38. prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. ředitel Ústavu geografie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
39. prof. dr hab. inż. Barbara Tora Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
40. Ing. Petr Kříž, Ph.D. ředitel odštěpného závodu Odra, DIAMO, s. p.
41. Ing. Josef Foldyna, CSc. ředitel Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.