Zahraniční pobyty studentů jsou uskutečňovány především v rámci programu Erasmus+Stipendia VŠB-TUO.

  • Obecné informace naleznete na stránkách naší univerzity v sekci Zahraniční pobyty - Mobility.
  • Fakultní koordinátorkou zahraničních pobytů je Ing. Alice Padisaková (kancelář A 144, kl. 1298).
  • V případě dotazů týkajících se studia v zahraničí pište na adresu mobility.hgf@vsb.cz.

Faculty International Office