VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava HGF Hornicko-geologická fakulta

Zahraniční pobyty studentů jsou uskutečňovány především v rámci programu Erasmus+Stipendia MŠMT ČR.

Faculty International Office