VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava HGF Hornicko-geologická fakulta

1. kolo otevřeno 1. 12. 2018 – 31. 3. 2019

banner-prihlaska

Podmínky přijetí ke studiu na HGF pro AR 2019/2020


Limitní počty přijímaných uchazečů

Ukázka přijímacích testů

Matematika: Bakálářské studium, Navazující magisterské studium
Všeobecný přehled: Vzorový test
Jazykový test: Ukázka testu