Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Do studijního průměru 2,5 se přijímací testy na bakalářské studium promíjí.

Přijímací řízení

Dny otevřených dveří

Máte zájem poznat fakultu, ještě než se k nám přihlásíte? Přijďte na den otevřených dveří a uvidíte naše prostory, vybavení i to, čemu se věnujeme.

24. a 25. ledna 2020

Přijímací řízení

Přihlášku můžete podat do 31. března 2020

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí na Hornicko-geologické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2020/2021 zde.

Prominutí přijímacích testů pro bakalářské studium

Přijímací testy budou děkanem fakulty prominuty při:

  • dosažení celkového studijního průměru průměrů ze všech předmětů ze střední školy (výroční vysvědčení a v posledním ročníku pololetní vysvědčení) do 2,5 (včetně), nebo
  • dosažení hodnocení 40 percentil a výše v Národní srovnávací zkoušce z obecných studijních předpokladů, prováděné společností SCIO, doložené certifikátem.

Prominutí přijímacího testu pro navazující magisterské studium

Přijímací test z matematiky bude děkanem fakulty prominut uchazečům, kteří absolvovali v předchozím bakalářském studiu matematiku.

Přijímací testy

Testy vyplníte na PC.

Ukázka testů zde.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí na Hornicko-geologické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2020/2021

Ukázka přijímacích testů

Bakalářské studium

Test z matematiky (mimo st. program "Geovědní a montánní turismus")Vzorový test
Test ze všeobecného přehledu: Vzorový test
Test z cizího jazyka (pouze st. program "Geovědní a montánní turismus"): Ukázka testu - angličtina, Ukázka testu - němčina

Navazující magisterské studium

Test z matematiky: Vzorový test

Vypsaná témata disertačních prací pro AR 2020/2021

Témata budou zveřejněna v průběhu února-března 2020.