VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava HGF Hornicko-geologická fakulta

V tuto chvíli žádné přijímací řízení neprobíhá.