Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2021

Program Vědecké rady 30. 9. 2021 (JOHANN W - Zámecké vinařství Třebívlice, s.r.o. v 15:00)

 1. Zahájení zasedání VR HGF
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola zápisu jednání VR HGF ze dne 13. května 2021
 4. Projednání studijních záležitostí HGF
 5. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Iva Janáková, Ph.D.
 6. Inaugurační přednáška doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
 7. Inaugurační přednáška doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
 8. Různé
 9. Schválení usnesení z jednání VR
10. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Program Vědecké rady 13. 5. 2021 (UA2, externí ON-LINE v 9:30)

 1. Zahájení zasedání VR HGF
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola zápisu jednání VR HGF ze dne 25. února 2021
 4. Projednání Strategického záměru HGF 2021+
 5. Projednání Plánu realizace Strategického záměru HGF, VŠB – TUO pro rok 2021
 6. Projednání Výroční zprávy o činnosti HGF a Zprávy o hospodaření fakulty za rok 2020
 7. Schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
 8. Schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
 9. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Aplikovaná geologie
 10. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Ochrana životního prostředí v průmyslu
 11. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Procesní inženýrství v oblasti surovin
 12. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná geologie
 13. Projednání studijních záležitostí HGF
 14. Různé
 15. Schválení usnesení z jednání VR
 16. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Program Vědecké rady 25. 2. 2021 (schází se ON-LINE v 9:30)

 1. Zahájení zasedání VR HGF 
 2. Předání jmenovacích dekretů novým členům Vědecké rady HGF
 3. Schválení programu jednání
 4. Kontrola zápisu jednání VR HGF ze dne 26. listopadu 2020
 5. Kontrola zápisu z hlasování per rollam a schválení návrhu usnesení ze dne 4. února 2021
 6. Habilitační řízení RNDr. Pavel Švec, Ph.D
 7. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika surovin
 8. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Geoinformatika
 9. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Geoinformatika
10. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Hornictví a hornická geomechanika
11. Projednání studijních záležitostí HGF
12. Různé
13. Schválení usnesení z jednání VR
14. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Vědecká rada 4. 2. 2021 se neschází, hlasování bude per rollam

SEZNAM DOKUMENTŮ HLASOVÁNÍ PER ROLLAM
1. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Voda – strategická surovina
2. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ochrana životního prostředí v průmyslu

Podklady pro členy Vědecké rady:

Program Vědecké rady 26. 11. 2020  (NA2 10:00)

 1. Zahájení zasedání VR HGF
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola zápisu jednání VR HGF ze dne 24. září 2020
 4. Inaugurační přednáška doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
 5. Inaugurační přednáška doc. Dr. Ing. Jiří Horák
 6. Schválení komise pro habilitační řízení RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
 7. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Aplikovaná geologie
 8. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Voda – strategická surovina
 9. Projednání studijních záležitostí HGF
10. Různé
11. Schválení usnesení z jednání VR
12. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Program Vědecké rady 24. 9. 2020 (Kozlovice, Areál Na Mlýně ve 14:00)

1. Zahájení zasedání VR HGF
2. Předání jmenovacích dekretů novým členům Vědecké rady HGF
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola zápisu z hlasování per rollam a schválení návrhu usnesení ze dne 13. května 2020
5. Schválení komise pro jmenovací řízení doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
6. Schválení komise pro jmenovací řízení doc. Dr. Ing. Jiří Horák
7. Habilitační řízení Ing. Karel Janečka, Ph.D.
8. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Důlní měřictví a geodézie
9. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Geoinformatika
10. Projednání studijních záležitostí HGF
11. Různé
12. Schválení usnesení z jednání VR
13. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Vědecká rada 13. 5. 2020 se neschází, hlasování bude per rollam

SEZNAM DOKUMENTŮ PRO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM
1. Návrhy záměrů HGF předložit rektorovi VŠB–TUO žádosti o akreditace studijních programů (SP) uskutečňovaných na Hornicko-geologické fakultě
2. Schválení školitele pro doktorské studium
3. Schválení doplnění studijních plánů doktorského studia
4. Vyjádření k záležitostem předložených děkanem Hornicko-geologické fakulty

Podklady pro členy Vědecké rady:


Program Vědecké rady 20. 2. 2020  (NA178 v 10:00)

 1. Zahájení zasedání VR HGF
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola zápisu z jednání Vědecké rady HGF dne 28. 11. 2019
 4. Projednání návrhu strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Hornicko-geologické fakulty na rok 2020
 5. Návrhy záměrů HGF předložit rektorovi VŠB – TUO žádosti o akreditace studijních programů uskutečňovaných na HGF
 6. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Karel Janečka, Ph.D.
 7. Projednání studijních záležitostí HGF
 8. Různé
 9. Schválení usnesení z jednání VR
10. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Program Vědecké rady 28. 11. 2019  (Velké Bílovice, Hotel Akademie ve 14:00)

1. Zahájení zasedání VR HGF
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z jednání Vědecké rady HGF dne 26.09.2019
4. Habilitační řízení Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
5. Projednání studijních záležitostí HGF
6. Různé
7. Schválení usnesení z jednání VR
8. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Program Vědecké rady 26. 09. 2019  (NA178 v 9:30)

1. Zahájení zasedání VR HGF
2. Předání jmenovacích dekretů novým členům VR HGF
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola zápisu z jednání Vědecké rady HGF dne 16.05.2019
5. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditace bakalářských studijních programů Ekonomika surovin, Procesní inženýrství v oblasti surovin
6. Schválení návrhu záměru předložit rektorovi žádosti o akreditace navazujících magisterských studijních programů Procesní inženýrství v oblasti surovin, Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí, Odpadové hospodářství a úprava surovin (CZ, EN), Technické znovuvyužití Brownfields (CZ, EN)
7. Inaugurační přednáška doc. Ing. Daniely Plaché, Ph.D.
8. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
9. Projednání studijních záležitostí HGF
10. Různé
11. Schválení usnesení z jednání VR
12. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:

Program Vědecké rady 16. 05. 2019

 1. Zahájení zasedání VR HGF
 2. Předání jmenovacích dekretů novým členům VR HGF
 3. Schválení programu jednání
 4. Kontrola zápisu z jednání Vědecké rady HGF dne 28.02.2019
 5. Projednání Výroční zprávy o činnosti HGF za rok 2018
 6. Habilitační řízení Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
 7. Habilitační řízení RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
 8. Projednání studijních záležitostí HGF
 9. Různé
10. Schválení usnesení z jednání VR
11. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Program Vědecké rady 28. 02. 2019

1. Zahájení zasedání VR HGF
2. Předání jmenovacích dekretů novým členům VR HGF
3.Schválení programu jednání
4. Kontrola zápisu z jednání Vědecké rady HGF dne 29.11.2018
5. Návrhy záměrů HGF předložit rektorovi VŠB-TUO žádosti o akreditace studijních programů uskutečňovaných na HGF
6. Habilitační řízení Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
7. Habilitační řízení Ing. Martin Klempa, Ph.D.
8. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
9. Schválení komise pro habilitační řízení RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
10. Schválení komise pro jmenovací řízení doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
11. Projednání studijních záležitostí HGF
12. Různé
13. Schválení usnesení z jednání VR
14. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Program Vědecké rady 29. 11. 2018

1. Zahájení zasedání VR HGF
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z jednání Vědecké rady HGF dne 27.09.2018
4. Projednání návrhu strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Hornicko-geologické fakulty na rok 2019
5. Habilitační řízení Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
6. Habilitační řízení doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.
7. Habilitační řízení Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
8. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Martin Klempa, Ph.D.
9. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
10. Projednání studijních záležitostí HGF
11. Různé
12. Schválení usnesení z jednání VR
13. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Program Vědecké rady 27. 9. 2018

1. Zahájení zasedání VR HGF
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z jednání Vědecké rady HGF dne 24.05.2018
4. Projednání a schválení záměru předložit rektorovi VŠB -TUO žádosti o akreditaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech: Ochrana životního prostředí, Důlní měřictví a geodézie a Geoinformatika
5. Projednání a schválení nových kritérií pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na HGF
6. Habilitační řízení Mgr. Dorota Wawrzak, Ph.D.
7. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
8. Projednání studijních záležitostí HGF
9. Různé
10. Schválení usnesení z jednání VR
11. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:


Program Vědecké rady 7. 6. 2018

1. Zahájení zasedání VR HGF
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z jednání Vědecké rady HGF dne 28.02.2018
4. Habilitační řízení Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
5. Habilitační řízení RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
6. Schválení komise pro habilitační řízení Mgr. Dorota Wawrzak, Ph.D.
7. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
8. Projednání Výroční zprávy o činnosti HGF za rok 2017
9. Projednání studijních záležitostí HGF
10. Různé
11. Schválení usnesení z jednání VR
12. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady:

Zápis z minulé VR
Výroční zpráva za rok 2017
Studijní záležitosti


Program Vědecké rady 24. 5. 2018

Pro velký počet omluvených ZRUŠENO!

1. Zahájení zasedání VR HGF
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z jednání Vědecké rady HGF dne 28.02.2018
4. Habilitační řízení Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
5. Habilitační řízení Ing. Ján Kaňuk, PhD.
6. Schválení komise pro habilitační řízení Mgr. Dorota Wawrzak, Ph.D.
7. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
8. Projednání Výroční zprávy o činnosti HGF za rok 2017
9. Projednání studijních záležitostí HGF
10. Různé
11. Schválení usnesení z jednání VR
12. Závěr


Program Vědecké rady 28. 2. 2018

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Předání jmenovacích dekretů členům Vědecké rady HGF
4. Projednání návrhu Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB–TUO na rok 2018
5. Návrhy záměrů HGF předložit rektorovi VŠB–TUO žádosti o akreditace studijních programů uskutečňovaných na HGF v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách
6. Habilitační řízení Ing. Markéty Julinové, Ph.D.
7. Projednání studijních záležitostí HGF
8. Různé
9. Schválení usnesení z jednání VR
10. Závěr

Podklady pro členy Vědecké rady: