Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikáty ISO 9001

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zpráva z dozorového auditu 2014 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.6.2014 v dokumentu
IQnet v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.7.2013 1.1.2009
Zpráva z auditu 2007 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z auditu 2008 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z auditu 2009 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z dozorového auditu 2011 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z dozorového auditu 2012 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z recertifikačního auditu 2010 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z recertifikačního auditu 2013 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009

Interní audity

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Program interních auditů za rok 2022 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.3.2022 v dokumentu
Program interních auditů za rok 2021 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.5.2021 v dokumentu
Program interních auditů za rok 2020 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.1.2020 12.5.2020
Program interních auditů na rok 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.1.2019 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2018 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.4.2018 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2017 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.3.2017 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2016 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 31.3.2016 v dokumentu
Program interních auditů 2015 Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9005) v dokumentu v dokumentu 20.3.2015 20.3.2015
Program interních auditů 2014 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.2.2014 v dokumentu
Program interních auditů 2013 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.1.2013 1.1.2009
Seznam interních auditorů v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Program interních auditů v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.2.2012 1.1.2009
Program interních auditů 2012 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 30.1.2012 1.1.2009
Plán interního auditu v dokumentu v dokumentu v dokumentu 31.1.2011 1.1.2009
Program interních auditů 2011 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 28.1.2011 1.1.2009
Protokol z interního auditu v dokumentu v dokumentu v dokumentu 31.1.2011 1.1.2009
Program interních auditů 2010 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.12.2010 1.1.2009
Program interních auditů 2009 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 29.1.2009 1.1.2009
Program interních auditů 2008 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.1.2008 1.1.2009
Záznam o nálezu v dokumentu v dokumentu v dokumentu 6.6.2007 1.1.2009

Legislativní dokumenty

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Statut interního auditu
TUO_LEG_05_001 verze E
Vedoucí útvaru (9005) TUO_LEG_05_001 E 25.4.2022 v dokumentu
Etický kodex interního auditora
TUO_LEG_05_002 B
Vedoucí útvaru (9005) TUO_LEG_05_002 B 12.5.2010 3.11.2021
Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO
TUO_LEG_05_004 CH
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_05_004 CH 1.9.2021 v dokumentu
Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TUO oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem
TUO_LEG_06_002, verze Y
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_06_002 Y 18.3.2022 v dokumentu
Pružná pracovní doba a pravidla evidence odpracované doby na pracovištích VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_LEG_06_003 verze H
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9530) TUO_LEG_06_003 H 1.6.2022 v dokumentu
Mise VŠB-TUO
TUO_LEG_07_001 verze C
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_001 C 2.11.2015 22.12.2021
Vize VŠB-TUO
TUO_LEG_07_002, verze D
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_002 D 24.5.2021 24.5.2022
Politika kvality VŠB-TUO
TUO_LEG_07_003 B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_003 B 1.2.2010 22.12.2021
Organizační struktura VŠB-TUO
TUO_LEG_07_005 AF
Vedoucí útvaru (9530) TUO_LEG_07_005 AF 1.1.2022 v dokumentu
Organizační řád účelového zařízení Ubytovací služby a stravovací služby VŠB-TUO
TUO_LEG_07_006 verze K
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_006 K 14.12.2021 v dokumentu
Kolejní řád_od 1. 7. 2021
TUO_LEG_07_007 M
Vedoucí útvaru (9152) TUO_LEG_07_007 M 1.7.2021 v dokumentu
Kolejní řád
TUO_LEG_07_007 verze L
Vedoucí útvaru (9152) TUO_LEG_07_007 L 1.11.2020 v dokumentu
Aktualizace pro rok 2008 k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB–TUO na období 2006–2010
TUO_LEG_07_008 verze A
Prorektor pro strategii a spolupráci (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_008 A 1.1.2008 v dokumentu
Akreditované studijní programy
TUO_LEG_08_001 verze AK
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_08_001 AK 31.1.2022 v dokumentu
Aktualizace pro rok 2009 k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB–TUO na období 2006–2010
TUO_LEG_08_002 verze A
Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_08_002 A 1.1.2009 v dokumentu
Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO
TUO_LEG_09_001 D
Vedoucí útvaru (9330) TUO_LEG_09_001 D 15.12.2020 2.12.2021
Aktualizace pro rok 2010 k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB–TUO na období 2006–2010
TUO_LEG_09_002 verze A
v dokumentu TUO_LEG_09_002 A 1.1.2010 v dokumentu
Zásady studentské grantové soutěže
TUO_LEG_09_003 O
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_09_003 O 29.11.2021 v dokumentu
USP – oborová rada, rady studijních programů a jejich garanti
TUO_LEG_10_001 C
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_10_001 C 9.10.2015 20.12.2021
Metodický pokyn k získání písemného souhlasu Správní rady VŠB - TUO
TUO_LEG_10_002 C
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_10_002 C 17.5.2018 2.11.2021
Provozní řád ubytovacích služeb
TUO_LEG_10_003, verze CH
Vedoucí útvaru (9152) TUO_LEG_10_003 CH 1.9.2021 v dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období 2011-2015
TUO_LEG_10_005 A
Prorektor pro strategii a spolupráci (VŠB-TUO) TUO_LEG_10_005 A 1.1.2011 1.1.2011
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2011
TUO_LEG_10_006 A
Prorektor pro strategii a spolupráci (VŠB-TUO) TUO_LEG_10_006 A 1.1.2011 12.10.2010
Statut Centra informačních služeb VŠB-TUO
TUO_LEG_10_007 D
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9800) TUO_LEG_10_007 D 21.9.2021 v dokumentu
Organizační řád Centra informačních služeb VŠB-TUO
TUO_LEG_10_008 verze D
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9800) TUO_LEG_10_008 D 1.10.2021 v dokumentu
Aktualizace pro rok 2012 k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období 2011-2015
TUO_LEG_11_003 verze A
Vedoucí pracovní skupiny (9110) TUO_LEG_11_003 A 1.1.2012 7.11.2011
Statut ústavu IT4Innovations národní superpočítačové centrum
TUO_LEG_12_001 F
Vedoucí útvaru (9600) TUO_LEG_12_001 F 25.5.2021 v dokumentu
Institucionální rozvojový plán VŠB-TU Ostrava, 2012
TUO_LEG_12_005 A
Prorektor pro strategii a spolupráci (VŠB-TUO) TUO_LEG_12_005 A 1.1.2012 30.1.2012
Institucionální rozvojový plán VŠB-TU Ostrava, 2013
TUO_LEG_12_006 verze A
Prorektor pro strategii a spolupráci (VŠB-TUO) TUO_LEG_12_006 A 1.1.2013 7.12.2012
Statut Medaile Georgia Agricoly VŠB-TU Ostrava
TUO_LEG_12_007 D
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_12_007 D 1.1.2019 2.11.2021
Aktualizace pro rok 2013 k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období 2011-2015
TUO_LEG_12_008 A
Prorektor pro strategii a spolupráci (VŠB-TUO) TUO_LEG_12_008 A 1.1.2013 1.1.2009
Institucionální rozvojový plán VŠB - TU Ostrava, 2014
TUO_LEG_14_001 verze A
Prorektor pro strategii a spolupráci (VŠB-TUO) TUO_LEG_14_001 A 2.1.2014 22.1.2014
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2014
TUO_LEG_14_002 verze A
Prorektor pro strategii a spolupráci (VŠB-TUO) TUO_LEG_14_002 A 1.1.2014 29.1.2014
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015
TUO_LEG_14_003 verze A
Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_14_003 A 1.1.2015 5.1.2015
Institucionální rozvojový plán VŠB-TU Ostrava, 2015
TUO_LEG_14_004 verze A
Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_14_004 A 1.1.2015 11.11.2014
Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů USP
TUO_LEG_15_001 A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_15_001 A 11.9.2015 10.12.2019
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2016
TUO_LEG_15_002 A
Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_15_002 A 1.1.2016 27.10.2015
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období 2016-2020
TUO_LEG_15_003, verze A
v dokumentu TUO_LEG_15_003 A 1.1.2016 1.1.2016
Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím
TUO_LEG_15_004, A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_15_004 A 1.12.2015 6.12.2021
Institucionální rozvojový plán VŠB-TU Ostrava 2016-2018
TUO_LEG_16_001, A
Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_16_001 A 1.1.2016 1.1.2016
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠB-TU Ostrava na rok 2017
TUO_LEG_16_002, A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_16_002 A 1.1.2017 1.1.2017
Etický kodex  [ENGLISH]
TUO_LEG_17_001
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_17_001 B 1.3.2022 v dokumentu
Jednací řád Etické komise  [ENGLISH]
TUO_LEG_17_002 B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_17_002 B 1.3.2022 v dokumentu
Statut Správní rady VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_LEG_17_003, verze B
Zaměstnanec (9320) TUO_LEG_17_003 B 8.12.2021 v dokumentu
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠB-TU Ostrava na rok 2018
TUO_LEG_17_004 A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_17_004 A 1.1.2018 13.11.2017
Závazek společenské odpovědnosti VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_LEG_18_002 verze A
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_18_002 A 26.11.2018 20.12.2021
Komise pro vzdělávací činnost VŠB-TUO
TUO_LEG_19_001, verze A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_19_001 A 11.11.2019 15.12.2020
Katalog prací VŠB-TUO
TUO_LEG_20_002, A
Vedoucí útvaru (9530) TUO_LEG_20_002 A 1.6.2020 22.12.2021
Statut Institutu jazyků
TUO_LEG_20_005 verze B
Vedoucí útvaru (712) TUO_LEG_20_002 B 26.4.2022 v dokumentu
Kariérní řád VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_LEG_20_003, verze A
Vedoucí útvaru (9530) TUO_LEG_20_003 A 1.6.2020 22.12.2021
Statut Institutu tělesné výchovy a sportu
TUO_LEG_20_004, A
Vedoucí útvaru (713) TUO_LEG_20_004 A 3.9.2020 2.12.2021
Statut Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO
TUO_LEG_20_007 A
Vedoucí útvaru (VŠB-TUO) TUO_LEG_20_007 A 1.1.2021 22.12.2021
Provozní řád budovy FEI
TUO_LEG_21_001
Vedoucí útvaru (9550) TUO_LEG_21_001 v dokumentu 24.11.2021 v dokumentu
Udělování čestných titulů
TUO_LEG_92_001 E
Vedoucí útvaru (9530) TUO_LEG_92_001 E 7.9.2016 21.12.2021
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  [ENGLISH]
TUO_LEG_99_002 F
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_99_002 F 10.12.2018 6.12.2021

Ostatní dokumenty

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Jmenování manažera kvality
TUO_OST_04_001verze B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_OST_04_001 B 1.8.2013 22.12.2021
Pověřovací listina interních auditorů
TUO_OST_07_001 verze G
Vedoucí útvaru (9005) TUO_OST_07_001 G 15.3.2022 v dokumentu
Majetková komise VŠB-TUO
TUO_OST_09_001 verze J
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_OST_09_001 J 10.1.2022 v dokumentu
Rada pro komercializaci VŠB-TUO
TUO_OST_13_001 verze F
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_OST_13_001 F 1.1.2022 v dokumentu
Rada Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO
TUO_OST_14_001 verze D
Vedoucí útvaru (9700) TUO_OST_14_001 D 1.2.2020 v dokumentu
Disciplinární komise VŠB-TUO
TUO_OST_14_002 verze D
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_OST_14_002 D 27.1.2021 13.4.2022
Jednací řád Pedagogické rady VŠB-TUO
TUO_OST_18_001, verze E
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_OST_18_001 E 11.5.2022 v dokumentu
Jednací řád Průmyslové rady VŠB-TUO
TUO_OST_18_002 A
v dokumentu TUO_OST_18_002 A 1.12.2018 22.12.2021
Patentový účet Georgia Agricoly
TUO_OST_19_001, verze B
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_OST_19_001 B 16.2.2022 v dokumentu
Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti a určení bezpečnostních rolí na VŠB-TUO
TUO_OST_21_001
Zaměstnanec (9800) TUO_OST_21_001 A 1.10.2021 v dokumentu

Pracovní a kontrolní postupy

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Postup pro provádění analýzy rizik
TUO_PKP_07_001 F
Zaměstnanec (9012) TUO_PKP_07_001 F 16.3.2020 7.12.2021
Pokyn k nakládání se sborníky příspěvků z odborných akcí
TUO_PKP_08_001, E
Vedoucí útvaru (9830) TUO_PKP_08_001 E 1.8.2021 v dokumentu
Manuál činnosti interního auditu (dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole)
TUO_PKP_10_002, E
Vedoucí útvaru (9005) TUO_PKP_10_002 E 16.10.2017 3.11.2021
Navádění výsledků výzkumu a vývoje do RIV prostřednictvím OBD  [ENGLISH]
TUO_PKP_11_001 H
Zaměstnanec (9320) TUO_PKP_11_001 H 4.10.2021 v dokumentu
Pokyn k využívání služby Crossref/Similarity Check
TUO_PKP_19_001 B
Vedoucí útvaru (9830) TUO_PKP_19_001 B 1.1.2021 9.2.2022
Pokyn k přidělování identifikátoru DOI
TUO_PKP_19_002 A
Vedoucí útvaru (9840) TUO_PKP_19_002 A 1.8.2019 22.12.2021
Politika doplňování knihovního fondu ÚK VŠB-TUO
TUO_PKP_20_001, B
Vedoucí útvaru (9830) TUO_PKP_20_001 B 1.8.2021 v dokumentu
Osobní rozvoj a hodnocení zaměstnanců VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_PKP_22_001, verze A
Zaměstnanec (9530) TUO_PKP_22_001 A 16.2.2022 v dokumentu

Procesy hlavní

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
H1.5 Celoživotní vzdělávání
TUO_PPR_07_034 D
Zaměstnanec (9260) TUO_PPR_07_034 D 18.2.2013 14.12.2021
H1.6 Učitelské vzdělávání
TUO_PPR_07_035 F
Akademický pracovník (711) TUO_PPR_07_035 F 15.12.2021 v dokumentu
H2.1 Projekty výzkumu a vývoje
TUO_PPR_07_036 L
Kmenový zaměstnanec (9320) TUO_PPR_07_036 L 22.10.2021 v dokumentu
H2.2 Rozvojové projekty
TUO_PPR_07_037 G
Zaměstnanec (9440) TUO_PPR_07_037 G 18.12.2020 18.11.2021
H2.4 Projekty strukturálních fondů EU
TUO_PPR_07_039 L
Vedoucí útvaru (9710) TUO_PPR_07_039 L 1.11.2021 v dokumentu
H3.1 Doplňková činnost
TUO_PPR_07_041 F
Vedoucí útvaru (9520) TUO_PPR_07_041 F 23.1.2019 3.12.2021
H1.1 Bakalářské studium
TUO_PPR_08_005 F
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_005 F 10.5.2021 16.6.2022
H1.2 Magisterské studium
TUO_PPR_08_006 F
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_006 F 10.5.2021 16.6.2022
H1.3 Doktorské studium
TUO_PPR_08_007 G
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_007 G 10.5.2021 16.6.2022

Procesy pomocné

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
P1.1 Mobility  [ENGLISH]
TUO_PPR_07_044 I
Zaměstnanec (9230) TUO_PPR_07_044 I 14.5.2021 v dokumentu
P1.2 Sociální a ubytovací stipendia
TUO_PPR_07_045 H
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_07_045 H 17.8.2020 20.12.2021
P3.1 Marketingová a mediální komunikace
TUO_PPR_07_050 Ch
Vedoucí útvaru (9920) TUO_PPR_07_050 CH 1.12.2021 v dokumentu
P4.2 Provozování ediční činnosti
TUO_PPR_07_052 B
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9840) TUO_PPR_07_052 B 25.10.2010 29.11.2021
P4.1 Poskytování audiovizuálních služeb
TUO_PPR_07_053 E
Vedoucí útvaru (9873) TUO_PPR_07_053 E 26.5.2016 19.11.2021
P5.1 Zajištění ubytovacích služeb
TUO_PPR_07_055 verze I
Vedoucí útvaru (9152) TUO_PPR_07_055 I 1.7.2022 v dokumentu
P5.2 Zajištění stravovacích služeb
TUO_PPR_07_056 verze F
Kmenový zaměstnanec (9153) TUO_PPR_07_056 F 1.1.2021 23.11.2021
P1.3 Akreditace a aktualizace studijních programů
TUO_PPR_08_001 verze G
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_001 G 14.6.2021 16.6.2022
P1.5 Habilitační řízení
TUO_PPR_08_003 D
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_003 D 19.12.2011 6.12.2021
P1.6 Řízení ke jmenování profesorem
TUO_PPR_08_004 D
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_004 D 19.12.2011 6.12.2021
P6.1 Odvolání proti rozhodnutí
TUO_PPR_08_008 C
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_008 C 17.8.2020 20.12.2021
P2.2 Business centrum VŠB-TUO
TUO_PPR_09_003, verze Ch
Zaměstnanec (9730) TUO_PPR_09_003 CH 1.4.2022 v dokumentu
P1.8 Mobility zahraničních studentů a pracovníků  [ENGLISH]
TUO_PPR_09_004 G
Zaměstnanec (9230) TUO_PPR_09_004 G 16.12.2020 9.8.2021

Procesy řídící

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
R1.1 Tvorba a aktualizace strategického záměru školy
TUO_PPR_07_002, H
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_07_002 H 2.12.2020 20.12.2021
R1.2 Tvorba výroční zprávy
TUO_PPR_07_003, F
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_07_003 F 19.12.2019 18.11.2021
R2.1 Zadávání řešení operativních úkolů
TUO_PPR_07_005, E
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_07_005 E 19.12.2019 18.11.2021
R3.1 Interní audity
TUO_PPR_07_006 H
Zaměstnanec (9005) TUO_PPR_07_006 H 18.10.2017 22.11.2021
R3.3 Vyřizování stížností
TUO_PPR_07_008 verze F
Vedoucí útvaru (9005) TUO_PPR_07_008 F 11.5.2022 v dokumentu
R3.4 Vnitřní kontrolní systém
TUO_PPR_07_009 E
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_PPR_07_009 E 15.12.2020 8.12.2021
R1.3 Tvorba a vyhodnocení Institucionálního plánu
TUO_PPR_13_001, G
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_13_001 G 18.11.2021 v dokumentu
R1.4 Vnitřní hodnocení kvality
TUO_PPR_18_001 verze A
Zaměstnanec (9012) TUO_PPR_18_001_A A 26.11.2018 7.12.2021

Příručka řízení (příručka kvality)

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Příručka řízení
TUO_PR_07_001 J
Zaměstnanec (9012) TUO_PR_07_001 J 21.5.2021 v dokumentu

Řízené systémové dokumenty

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Kolektivní smlouva  [ENGLISH] Rektor (VŠB-TUO) v dokumentu v dokumentu 1.1.2022 v dokumentu

Sdělení

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Rektorské volno - Technika RUN
TUO_SDE_20_012
Rektor (VŠB-TUO) TUO_PRI_20_012 v dokumentu 11.9.2020 v dokumentu
Režijní náklady pro projekty výzkumu a vývoje
TUO_SDE_ 13_013
Kmenový zaměstnanec (9520) TUO_SDE_ 13_013 v dokumentu 20.1.2015 18.12.2013
Používání hostovských karet
TUO_SDE_16_010
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9153) TUO_SDE_16_010 v dokumentu 1.12.2016 v dokumentu
Rektorské volno - zrušení (Slavnostní vědecká rada)
TUO_SDE_20_005
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_005 v dokumentu 12.3.2020 v dokumentu
Rektorské volno - zrušení (akce Univerzita sobě)
TUO_SDE_20_006
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_006 v dokumentu 12.3.2020 v dokumentu
Mimořádné schvalovací postupy v době od 18.3. do 31.3.2020
TUO_SDE_20_009
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_009 v dokumentu 18.3.2020 v dokumentu
Sdělení rektora k ukončení účinnosti části příkazu rektora č. TUO_PRI_20_028
TUO_SDE_20_010
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_010 v dokumentu 17.8.2020 v dokumentu
Sdělení rektora k ukončení účinnosti části příkazu rektora č. TUO_PRI_20_028
TUO_SDE_20_011
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_011 v dokumentu 27.8.2020 v dokumentu
Ceník Ubytovacích služeb a stravovacích služeb v DČ_od 1.5.2021
TUO_SDE_21_003
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_SDE_21_003 v dokumentu 1.5.2021 v dokumentu
Informace o způsobu a harmonogramu provádění testování zaměstnanců VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_SDE_21_004
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_21_004 v dokumentu 12.3.2021 v dokumentu
Harmonogram akademického roku 2022/2023 VŠB-TUO
TUO_SDE_21_011
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_21_011 v dokumentu 1.11.2021 v dokumentu
Výplatní termíny mezd a stipendií pro rok 2022
TUO_SDE_22_001
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SDE_22_001 v dokumentu 17.1.2022 v dokumentu
Harmonogram akademického roku 2021/2022 VŠB–TUO
TUO_SDE_22_003
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_22_003 v dokumentu 10.2.2022 v dokumentu
Ceník ubytovacích služeb_ od 1. 7.2022
TUO_SDE_22_006
Zaměstnanec (9152) TUO_SDE_22_006 v dokumentu 1.7.2022 v dokumentu

Směrnice

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby
TUO_SME_00_001 verze F
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_00_001 F 1.6.2020 16.6.2022
Podmínky pro přiznání tvůrčího volna AP VŠB-TUO
TUO_SME_00_002 verze D
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_00_002 D 1.1.2022 1.12.2020
Badatelský řád
TUO_SME_00_007 F
Vedoucí útvaru (9850) TUO_SME_00_007 F 1.10.2018 22.12.2021
Účtování bezúplatně převzatého a předaného (darovaného) materiálu, DrNM a DHM mezi nevýdělečnými organizacemi, pocházejícího z prostředků programů PHARE, TEMPUS apod.
TUO_SME_00_014 C
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_00_014 C 20.4.2010 22.12.2021
Pracovní řád VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_SME_01_005 H
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_01_005 H 2.11.2021 v dokumentu
Organizační řád VŠB-TUO
TUO_SME_01_006 verze J
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_01_006 J 1.1.2022 v dokumentu
Stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování
TUO_SME_01_007 D
Kmenový zaměstnanec (9572) TUO_SME_01_007 D 1.12.2020 4.12.2021
Organizace a zajištění pracovnělékařských služeb a pracovnělékařských prohlídek
TUO_SME_02_001 F
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_02_001 F 15.9.2020 8.11.2021
Používání motorových vozidel pro zabezpečení činnosti VŠB-TUO a povinnosti s tím související
TUO_SME_02_008 verze G
Vedoucí útvaru (9550) TUO_SME_02_008 G 1.7.2022 v dokumentu
Revize elektrických zařízení
TUO_SME_02_009, verze E
Vedoucí útvaru (9570) TUO_SME_02_009 E 1.4.2022 v dokumentu
Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
TUO_SME_02_011 verze I
Kmenový zaměstnanec (9572) TUO_SME_02_011 I 1.7.2022 2.5.2022
Dlouhodobý majetek a zásoby
TUO_SME_03_006 verze CH
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_03_006 CH 25.4.2022 v dokumentu
Forma,organizace a zaměření pomocné ekonomické evidence VŠB-TUO pro sledování vybraných vnitroorganizačních výkonů a nákladů na ně za určená vnitroorganizační střediska
TUO_SME_03_008 H
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_03_008 H 1.1.2022 v dokumentu
Forma, organizace a zaměření pomocné ekonomické evidence USSS VŠB-TUO pro sledování vybraných vnitroorganizačních výkonů a souvisejících nákladů za určená vnitroorganizační střediska
TUO_SME_03_009 F
Vedoucí útvaru (91511) TUO_SME_03_009 F 1.12.2015 15.11.2021
Pořizování a provozování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní sítě
TUO_SME_03_013 CH
Vedoucí útvaru (9550) TUO_SME_03_013 CH 15.10.2021 v dokumentu
Dovolená, postup při čerpání dovolené a evidence
TUO_SME_03_014 E
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_03_014 E 25.9.2017 22.12.2021
Zásady používání a ochrany znaku a loga VŠB-TUO
TUO_SME_03_016 E
Vedoucí útvaru (9920) TUO_SME_03_016 E 1.9.2019 29.11.2021
Knihovní a vypůjční řád  [ENGLISH]
TUO_SME_04_003 verze M
Vedoucí útvaru (9830) TUO_SME_04_003 M 10.12.2021 v dokumentu
Zřizování a vedení katedrových knihoven
TUO_SME_04_004, E
Vedoucí útvaru (9830) TUO_SME_04_004 E 1.8.2021 v dokumentu
Účtový rozvrh - přehled analytických účtů používaných na VŠB-TUO od 1.1.2004
TUO_SME_04_005 B
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_04_005 B 20.4.2010 21.12.2021
Způsob stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu při styku se zahraničím a způsob používání kurzů při přepočtu cizí měny na českou měnu
TUO_SME_05_001 D
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_05_001 D 1.1.2014 21.12.2021
Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí a inspekce práce
TUO_SME_05_004 D
Kmenový zaměstnanec (9552) TUO_SME_05_004 D 1.12.2020 15.11.2021
Odpadové hospodářství
TUO_SME_05_005, verze G
Vedoucí útvaru (9556) TUO_SME_05_005 G 15.4.2022 v dokumentu
Zajištění vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
TUO_SME_05_007, verze L
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_SME_05_007 L 1.6.2021 v dokumentu
Vyřizování stížností, podnětů, oznámení a petic  [ENGLISH]
TUO_SME_06_001 verze G
Vedoucí útvaru (9005) TUO_SME_06_001 G 2.5.2022 v dokumentu
Ochrana duševního vlastnictví  [ENGLISH]
TUO_SME_06_002 I
Zaměstnanec (9720) TUO_SME_06_002 I 1.2.2022 v dokumentu
Podpora výzkumu a vývoje  [ENGLISH]
TUO_SME_06_003 I
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_06_003 I 1.10.2018 6.12.2021
O účetních dokladech
TUO_SME_06_004 verze U
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_06_004 U 25.4.2022 v dokumentu
Spolupráce s emeritními akademickými nebo vědeckými pracovníky univerzity
TUO_SME_06_005 C
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_06_005 C 1.7.2017 22.12.2021
Zásady pro poskytování příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření zaměstnanců VŠB-TUO
TUO_SME_06_006 verze H
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_06_006 H 1.1.2022 v dokumentu
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
TUO_SME_07_001 F
Kmenový zaměstnanec (9572) TUO_SME_07_001 F 15.2.2020 2.5.2022
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  [ENGLISH]
TUO_SME_07_002, verze S
Kmenový zaměstnanec (9552) TUO_SME_07_002 S 13.4.2022 v dokumentu
Poskytování náhrad cestovních výdajů zaměstnancům VŠB-TUO
TUO_SME_07_003 Q
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_07_003 Q 1.1.2022 v dokumentu
Řízení dokumentů a záznamů
TUO_SME_07_004 G
Zaměstnanec (9012) TUO_SME_07_004 G 1.3.2020 7.12.2021
Spisový řád
TUO_SME_07_006, J
Vedoucí útvaru (9850) TUO_SME_07_006 J 4.12.2020 22.12.2021
Škody na majetku - odpovědnost, náhrada
TUO_SME_07_009 verze J
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_07_009 J 1.1.2021 11.1.2022
Řízení neshod a nápravná opatření
TUO_SME_07_013 verze E
Zaměstnanec (9012) TUO_SME_07_013 E 1.11.2018 7.12.2021
Preventivní opatření
TUO_SME_07_014 D
Zaměstnanec (9012) TUO_SME_07_014 D 1.11.2018 7.12.2021
Směrnice rektora VŠB-TUO o hospodaření s drahými kovy
TUO_SME_07_015 C
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_07_015 C 20.4.2010 21.12.2021
Zřizování běžných účtů a vydávání platebních karet k běžným účtům
TUO_SME_07_016 B
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_07_016 B 1.9.2010 21.12.2021
Tvorba a správa webových stránek univerzity a jejich součástí
TUO_SME_07_017 H
Zaměstnanec (9870) TUO_SME_07_017 H 1.6.2021 v dokumentu
Metodický pokyn k evidenci VaV výsledků nepodléhající řízení o zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
TUO_SME_08_002 E
Zaměstnanec (9720) TUO_SME_08_002 E 1.5.2014 29.11.2021
Úklid vnějších a vnitřních ploch
TUO_SME_08_004 B
Vedoucí útvaru (9550) TUO_SME_08_004 B 18.10.2012 25.11.2021
Řešení bezpečnostních IT incidentů na VŠB-TU O
TUO_SME_09_001 B
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9870) TUO_SME_09_001 B 1.3.2011 22.12.2021
Používání elektronické pošty na VŠB-TUO
TUO_SME_09_002, verze C
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9870) TUO_SME_09_002 C 1.7.2020 22.12.2021
Postup při nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
TUO_SME_10_001 CH
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_10_001 CH 1.12.2021 v dokumentu
Uzavírání dokumentů smluvní povahy a zákonná registrace smluv
TUO_SME_10_003 I
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_10_003 I 1.5.2021 20.5.2022
Rezervační systém Univerzitní auly
TUO_SME_11_001 verze C
Vedoucí útvaru (9550) TUO_SME_11_001 C 10.1.2022 v dokumentu
Zásady pro tvorbu a použití opravných položek k pohledávkám
TUO_SME_11_005 C
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9525) TUO_SME_11_005 C 1.1.2017 21.12.2021
Školení a osnova školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
TUO_SME_12_001 E
Kmenový zaměstnanec (9552) TUO_SME_12_001 E 1.12.2020 15.11.2021
Pravidla pro činnosti při vzniku mimořádných událostí
TUO_SME_12_003 B
Kmenový zaměstnanec (9552) TUO_SME_12_003 B 1.11.2012 15.11.2021
Systém studia studentů se specifickými potřebami  [ENGLISH]
TUO_SME_12_004 verze C
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_12_004 C 10.8.2020 20.12.2021
Směrnice provádějící Stipendijní řád VŠB - TU Ostrava pro Univerzitní studijní programy
TUO_SME_12_005 C
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_12_005 C 13.4.2018 20.12.2021
Tvorba a správa interních webových stránek univerzity
TUO_SME_12_006 F
Zaměstnanec (9870) TUO_SME_12_006 F 1.6.2021 v dokumentu
Metodika vykazování úplných nákladů VŠB-TUO
TUO_SME_13_001 verze Q
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_13_001 Q 1.1.2022 v dokumentu
Průkazy VŠB-TUO
TUO_SME_13_002 F
Zaměstnanec (9870) TUO_SME_13_002 F 1.12.2021 v dokumentu
Provoz vozidel a parkování v areálu VŠB-TUO, Ostrava - Poruba
TUO_SME_15_001 verze G
Vedoucí útvaru (9940) TUO_SME_15_001 G 1.9.2020 26.11.2021
Pravidla poskytování licencí k předmětům duševního vlastnictví na VŠB-TUO
TUO_SME_15_002 A
Zaměstnanec (9720) TUO_SME_15_002 A 1.7.2015 29.11.2021
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím VŠB-TUO
TUO_SME_15_003, verze B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_15_003 B 3.4.2018 22.12.2021
Hospodářská a nehospodářská činnost VŠB-TUO
TUO_SME_16_001 B
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_16_001 B 1.2.2018 2.12.2021
Používání bezpilotních letadel
TUO_SME_17_001 D
Vedoucí útvaru (9940) TUO_SME_17_001 D 25.1.2021 18.1.2022
Ochrana osobních údajů
TUO_SME_17_002, verze H
Vedoucí útvaru (9005) TUO_SME_17_002 H 1.4.2022 v dokumentu
Ochrana majetku a osob - Bezpečnostní řád
TUO_SME_17_003 D
Vedoucí útvaru (9940) TUO_SME_17_003 D 1.12.2021 v dokumentu
Směrnice o poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb.
TUO_SME_18_001 B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_18_001 B 1.3.2020 20.5.2022
Metodika vnitřního hodnocení kvality VŠB – TU Ostrava
TUO_SME_18_002 verze A
Zaměstnanec (9012) TUO_SME_18_002_A A 26.11.2018 7.12.2021
Kritéria vnitřního hodnocení kvality VŠB – TU Ostrava
TUO_SME_18_003 verze A
Zaměstnanec (9012) TUO_SME_18_003_A A 26.11.2018 7.12.2021
Zadávání veřejných zakázek
TUO_SME_18_004, verze E
Vedoucí útvaru (9560) TUO_SME_18_004 E 1.7.2022 v dokumentu
Inventarizace majetku a závazků
TUO_SME_19_002, verze B
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_19_002 B 1.6.2020 2.12.2021
Zásady užívání reklamních, propagačních, informačních ploch a prostor VŠB-TUO
TUO_SME_19_003 verze D
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_19_003 D 19.1.2022 v dokumentu
Vydávání opisu a stejnopisu dokumentů vydávaných VŠB-TUO
TUO_SME_20_001, verze A
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_20_001 A 1.6.2020 22.12.2021
Limity a manipulace s pokladní hotovostí USSS
TUO_SME_20_002 B
Vedoucí útvaru (9590) TUO_SME_20_002 B 6.9.2021 v dokumentu
Posuzování zahraničního vzdělání uchazečů o studium v rámci přijímacího řízení na VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_SME_20_003
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_20_003 A 22.9.2020 13.12.2021
Instalace a provozování dobíjecích stanic elektrických vozidel v areálu VŠB-TUO
TUO_SME_21_001, verze B
Vedoucí útvaru (9570) TUO_SME_21_001 B 12.1.2022 v dokumentu
Vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávní činnosti a stanovení postupu pro podání oznámení oznamovatelem
TUO_SME_22_001
Zaměstnanec (9005) TUO_SME_22_001 A 15.1.2022 v dokumentu
Metodika identifikace a hodnocení aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik na VŠB-TUO
TUO_SME_22_002 verze A
Vedoucí útvaru (9800) TUO_SME_22_002 A 1.7.2022 v dokumentu
Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO
TUO_SME_94_001 N
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_94_001 N 5.7.2021 v dokumentu
Nakládání s movitým majetkem VŠB-TUO v některých zvláštních případech
TUO_SME_95_001 E
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_95_001 E 1.1.2019 20.5.2022
Poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpečení při zvyšování kvalifikace zaměstnanců
TUO_SME_95_006 verze C
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_95_006 C 3.6.2013 22.12.2021
Výjezdy studentů do zahraničí se stipendiem z cizích zdrojů
TUO_SME_95_007 E
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_95_007 E 20.5.2013 20.12.2021
Zásady uzavírání smluv o krátkodobém a dlouhodobém nájmu na VŠB-TUO, vstupné na venkovní sportovní plochy, do tělocvičen a sálů (mimo USSS)
TUO_SME_95_008 verze M
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9550) TUO_SME_95_008 M 1.6.2020 v dokumentu
Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TUO
TUO_SME_99_002 E
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9870) TUO_SME_99_002 E 25.1.2019 22.12.2021
Pravidla provozu univerzitního informačního systému VŠB-TUO
TUO_SME_99_006 CH
Zaměstnanec (9870) TUO_SME_99_006 CH 1.2.2019 24.11.2021
Úprava postupu při jmenování docentů
TUO_SME_99_011 verze B
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_99_011 B 25.5.2010 1.12.2020
Směrnice o doplňkové činnosti
TUO_SME_99_012 verze J
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_99_012 J 8.6.2022 v dokumentu
Daňové odpisy
TUO_SME_99_016 A
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_99_016 A 21.12.1999 30.11.2020

Vnitřní předpisy VŠ (dle §17 zákona o VŠ)

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_04_001 C
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_VP_04_001 C 1.1.2021 20.12.2021
Stipendijní řád VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_06_001 verze I
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_VP_06_001 I 1.9.2022 v dokumentu
Statut VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_06_006, V
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_06_006 V 4.2.2022 v dokumentu
Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava
TUO_VP_07_001 G
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_07_001 G 7.12.2018 2.11.2021
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech  [ENGLISH]
TUO_VP_07_005 K
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_VP_07_005 K 1.7.2021 v dokumentu
Pravidla hospodaření VŠB-TUO
TUO_VP_08_001 F
Vedoucí útvaru (9520) TUO_VP_08_001 F 5.4.2022 v dokumentu
Vnitřní mzdový předpis VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_08_002, M
Vedoucí útvaru (9530) TUO_VP_08_002 M 4.2.2022 v dokumentu
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_17_002 C
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_17_002 C 22.10.2019 10.11.2020
Statut Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_17_003 B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_17_003 B 22.10.2019 10.11.2020
Volební řád Akademického senátu VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_17_004 B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_17_004 B 25.5.2020 v dokumentu
Jednací řád Akademického senátu VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_17_005 B
Předseda akademického senátu (VŠB-TUO) TUO_VP_17_005 B 15.3.2021 v dokumentu
Statut mimořádného profesora VŠB-TUO
TUO_VP_17_006 B
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_VP_17_006 B 15.3.2021 13.6.2022
Statut emeritního profesora VŠB-TUO
TUO_VP_17_007 B
Prorektor pro VaV (VŠB-TUO) TUO_VP_17_007 B 30.10.2020 3.11.2021
Řád akreditací, řízení a hodnocení kvality studia VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_19_001 B
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_VP_19_001 B 3.12.2020 20.12.2021
Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_19_002, A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_VP_19_002 A 22.10.2019 3.11.2021
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_19_003, verze A
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_19_003 A 15.11.2019 2.11.2021
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a určených ostatních zaměstnanců VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_99_001 F
Vedoucí útvaru (9530) TUO_VP_99_001 F 6.11.2019 22.12.2021
Disciplinární řád pro studenty VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_99_003 D
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_99_003 D 1.5.2021 8.4.2022
Statut hostujícího profesora
TUO_VP_99_004 C
Vedoucí útvaru (9530) TUO_VP_99_004 C 21.10.2020 8.11.2021
Jednací řád Vědecké rady VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_99_005 Ch
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_99_005 CH 8.6.2022 22.12.2021