Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikáty ISO 9001

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Zpráva z dozorového auditu 2014 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.6.2014 v dokumentu
IQnet v dokumentu v dokumentu v dokumentu 12.7.2013 1.1.2009
Zpráva z auditu 2007 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z auditu 2008 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z auditu 2009 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z dozorového auditu 2011 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z dozorového auditu 2012 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z recertifikačního auditu 2010 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Zpráva z recertifikačního auditu 2013 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009

Interní audity

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Program interních auditů za rok 2020 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.1.2020 12.5.2020
Program interních auditů na rok 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.1.2019 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2018 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.4.2018 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2017 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.3.2017 v dokumentu
Program interních auditů na rok 2016 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 31.3.2016 v dokumentu
Program interních auditů 2015 Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9005) v dokumentu v dokumentu 20.3.2015 20.3.2015
Program interních auditů 2014 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.2.2014 v dokumentu
Program interních auditů 2013 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 16.1.2013 1.1.2009
Seznam interních auditorů v dokumentu v dokumentu v dokumentu 13.11.2013 1.1.2009
Program interních auditů v dokumentu v dokumentu v dokumentu 1.2.2012 1.1.2009
Program interních auditů 2012 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 30.1.2012 1.1.2009
Plán interního auditu v dokumentu v dokumentu v dokumentu 31.1.2011 1.1.2009
Program interních auditů 2011 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 28.1.2011 1.1.2009
Protokol z interního auditu v dokumentu v dokumentu v dokumentu 31.1.2011 1.1.2009
Program interních auditů 2010 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 20.12.2010 1.1.2009
Program interních auditů 2009 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 29.1.2009 1.1.2009
Program interních auditů 2008 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 25.1.2008 1.1.2009
Záznam o nálezu v dokumentu v dokumentu v dokumentu 6.6.2007 1.1.2009

LEG - Legislativní dokumenty VŠB-TUO

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Statut Výzkumného energetického centra VŠB-TU Ostrava
TUO_LEG_02_001 E
Vedoucí útvaru (9340) TUO_LEG_02_001 E 7.2.2012 14.11.2019
Statut Centra nanotechnologií
TUO_LEG_02_002, D
Vedoucí útvaru (9360) TUO_LEG_02_002 D 14.5.2010 14.11.2019
Statut interního auditu
TUO_LEG_05_001 D
Vedoucí útvaru (9005) TUO_LEG_05_001 D 15.3.2012 19.10.2020
Etický kodex interního auditora
TUO_LEG_05_002 B
Vedoucí útvaru (9005) TUO_LEG_05_002 B 12.5.2010 19.10.2020
Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO
TUO_LEG_05_004 H
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_05_004 H 19.10.2018 10.12.2019
Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TUO oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem na VŠB-TUO
TUO_LEG_06_002 U
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_06_002 U 5.12.2019 v dokumentu
Pružná pracovní doba a pravidla evidence odpracované doby na pracovištích VŠB-TUO
TUO_LEG_06_003 F
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9530) TUO_LEG_06_003 F 9.9.2019 4.9.2019
Mise VŠB-TUO
TUO_LEG_07_001 verze C
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_001 C 2.11.2015 20.11.2019
Vize VŠB-TUO
TUO_LEG_07_002, verze C
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_002 C 2.11.2015 20.11.2019
Politika kvality VŠB-TUO
TUO_LEG_07_003 B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_003 B 1.2.2010 20.11.2019
Organizační struktura VŠB-TU Ostrava
TUO_LEG_07_005 AC
Vedoucí útvaru (9530) TUO_LEG_07_005 AC 1.10.2020 v dokumentu
Organizační řád účelového zařízení Ubytovací služby a Stravovací služby VŠB-TUO
TUO_LEG_07_006 I
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_006 I 15.10.2020 v dokumentu
Kolejní řád_účinnost k 1. 9. 2020
TUO_LEG_07_007 verze K
Vedoucí útvaru (9152) TUO_LEG_07_007 K 1.9.2020 v dokumentu
Aktualizace pro rok 2008 k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB–TUO na období 2006–2010
TUO_LEG_07_008 verze A
Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_008 A 1.1.2008 v dokumentu
Akreditované studijní programy
TUO_LEG_08_001 verze AI
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_08_001 AI 17.7.2020 v dokumentu
Aktualizace pro rok 2009 k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB–TUO na období 2006–2010
TUO_LEG_08_002 verze A
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_08_002 A 1.1.2009 v dokumentu
Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO
TUO_LEG_09_001 C
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9330) TUO_LEG_09_001 C 10.1.2017 16.12.2019
Aktualizace pro rok 2010 k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB–TUO na období 2006–2010
TUO_LEG_09_002 verze A
v dokumentu TUO_LEG_09_002 A 1.1.2010 v dokumentu
Zásady studentské grantové soutěže
TUO_LEG_09_003 M
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_09_003 M 28.11.2019 v dokumentu
USP – oborová rada, rady studijních programů a jejich garanti
TUO_LEG_10_001 C
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_10_001 C 9.10.2015 10.12.2019
Metodický pokyn k získání písemného souhlasu Správní rady VŠB - TUO
TUO_LEG_10_002 C
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_10_002 C 17.5.2018 19.11.2019
Provozní řád ubytovacích služeb
TUO_LEG_10_003, verze H
Vedoucí útvaru (9152) TUO_LEG_10_003 H 18.8.2020 v dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období 2011-2015
TUO_LEG_10_005 A
Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem (VŠB-TUO) TUO_LEG_10_005 A 1.1.2011 1.1.2011
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2011
TUO_LEG_10_006 A
Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem (VŠB-TUO) TUO_LEG_10_006 A 1.1.2011 12.10.2010
Statut Centra informačních služeb VŠB-TUO
TUO_LEG_10_007 C
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9800) TUO_LEG_10_007 C 27.11.2018 27.11.2018
Organizační řád Centra informačních služeb VŠB-TUO
TUO_LEG_10_008 C
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9800) TUO_LEG_10_008 C 27.11.2018 27.11.2018
Aktualizace pro rok 2012 k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období 2011-2015
TUO_LEG_11_003 verze A
Vedoucí pracovní skupiny (9110) TUO_LEG_11_003 A 1.1.2012 7.11.2011
Statut ústavu IT4Innovations národní superpočítačové centrum
TUO_LEG_12_001 E
Vedoucí útvaru (9600) TUO_LEG_12_001 E 26.3.2019 26.3.2019
Statut CENET
TUO_LEG_12_003
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9370) TUO_LEG_12_003 C 27.11.2018 14.11.2019
Statut Centra podpory inovací VŠB-TUO
TUO_LEG_12_004 D
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_12_004 D 1.7.2019 1.7.2019
Institucionální rozvojový plán VŠB-TU Ostrava, 2012
TUO_LEG_12_005 A
Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem (VŠB-TUO) TUO_LEG_12_005 A 1.1.2012 30.1.2012
Institucionální rozvojový plán VŠB-TU Ostrava, 2013
TUO_LEG_12_006 verze A
Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem (VŠB-TUO) TUO_LEG_12_006 A 1.1.2013 7.12.2012
Statut Medaile Georgia Agricoly VŠB-TU Ostrava
TUO_LEG_12_007 D
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_12_007 D 1.1.2019 21.12.2018
Aktualizace pro rok 2013 k Dlouhodobému záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období 2011-2015
TUO_LEG_12_008 A
Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem (VŠB-TUO) TUO_LEG_12_008 A 1.1.2013 1.1.2009
Institucionální rozvojový plán VŠB - TU Ostrava, 2014
TUO_LEG_14_001 verze A
Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem (VŠB-TUO) TUO_LEG_14_001 A 2.1.2014 22.1.2014
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2014
TUO_LEG_14_002 verze A
Prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem (VŠB-TUO) TUO_LEG_14_002 A 1.1.2014 29.1.2014
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015
TUO_LEG_14_003 verze A
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_14_003 A 1.1.2015 5.1.2015
Institucionální rozvojový plán VŠB-TU Ostrava, 2015
TUO_LEG_14_004 verze A
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_14_004 A 1.1.2015 11.11.2014
Statut Institutu environmentálních technologií
TUO_LEG_14_005, B
Vedoucí útvaru (9350) TUO_LEG_14_005 B 25.9.2018 10.12.2019
Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů USP
TUO_LEG_15_001 A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_15_001 A 11.9.2015 10.12.2019
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2016
TUO_LEG_15_002 A
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_15_002 A 1.1.2016 27.10.2015
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období 2016-2020
TUO_LEG_15_003, verze A
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_15_003 A 1.1.2016 1.1.2016
Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím
TUO_LEG_15_004, A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_15_004 A 1.12.2015 3.10.2018
Institucionální rozvojový plán VŠB-TU Ostrava 2016-2018
TUO_LEG_16_001, A
Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu (VŠB-TUO) TUO_LEG_16_001 A 1.1.2016 1.1.2016
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠB-TU Ostrava na rok 2017
TUO_LEG_16_002, A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_16_002 A 1.1.2017 1.1.2017
Etický kodex  [ENGLISH]
TUO_LEG_17_001
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_17_001 A 1.5.2017 3.2.2020
Jednací řád Etické komise
TUO_LEG_17_002 A
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_17_002 A 1.5.2017 3.2.2020
Statut Správní rady VŠB-TUO
TUO_LEG_17_003
Zaměstnanec (9320) TUO_LEG_17_003 A 12.12.2016 10.12.2019
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠB-TU Ostrava na rok 2018
TUO_LEG_17_004 A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_17_004 A 1.1.2018 13.11.2017
Závazek společenské odpovědnosti VŠB-TUO
TUO_LEG_18_002
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_18_002 A 26.11.2018 10.12.2019
Komise pro vzdělávací činnost VŠB-TUO
TUO_LEG_19_001, verze A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_19_001 A 11.11.2019 11.11.2019
Provozní řád ubytovacích služeb Dr. Malého
TUO_LEG_20_001
Vedoucí útvaru (9590) TUO_LEG_20_001 A 7.2.2020 v dokumentu
Katalog prací VŠB-TUO
TUO_LEG_20_002, A
Vedoucí útvaru (9530) TUO_LEG_20_002 A 1.6.2020 v dokumentu
Statut Institutu jazyků
TUO_LEG_20_005
Vedoucí útvaru (712) TUO_LEG_20_002 A 3.9.2020 v dokumentu
Kariérní řád VŠB-TUO
TUO_LEG_20_003, verze A
Vedoucí útvaru (9530) TUO_LEG_20_003 A 1.6.2020 v dokumentu
Statut Institutu tělesné výchovy a sportu
TUO_LEG_20_004, A
Vedoucí útvaru (713) TUO_LEG_20_004 A 3.9.2020 v dokumentu
Udělování čestných titulů
TUO_LEG_92_001 E
Vedoucí útvaru (9530) TUO_LEG_92_001 E 7.9.2016 14.11.2019
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  [ENGLISH]
TUO_LEG_99_002 F
v dokumentu TUO_LEG_99_002 F 10.12.2018 v dokumentu

Ostatní dokumenty

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Jmenování manažera kvality
TUO_OST_04_001 verze B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_OST_04_001 B 1.8.2013 20.11.2019
Pověřovací listina interních auditorů
TUO_OST_07_001verze F
Vedoucí útvaru (9005) TUO_OST_07_001 F 1.6.2015 19.10.2020
Majetková komise VŠB-TUO
TUO_OST_09_001 CH
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_OST_09_001 CH 1.7.2020 16.9.2019
Rada pro komercializaci VŠB-TU Ostrava
TUO_OST_13_001 verze E
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_OST_13_001 E 15.11.2019 15.11.2019
Rada Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO
TUO_OST_14_001 verze D
Vedoucí útvaru (9700) TUO_OST_14_001 D 1.2.2020 v dokumentu
Disciplinární komise
TUO_OST_14_002 verze C
Prorektor pro studium (VŠB-TUO) TUO_OST_14_002 C 23.10.2018 10.12.2019
Jednací řád Pedagogické rady VŠB-TUO
TUO_OST_18_001, verze D
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_OST_18_001 D 16.2.2020 v dokumentu
Jednací řád Průmyslové rady VŠB-TUO
TUO_OST_18_002 A
v dokumentu TUO_OST_18_002 A 1.12.2018 10.12.2019
Patentový účet Georgia Agricoly
TUO_OST_19_001
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_OST_19_001 A 27.8.2019 27.8.2019

Portal ISO

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Mise VŠB-TUO
TUO_LEG_07_001 verze B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_001 B 1.2.2010 15.3.2010
Vize VŠB-TUO
TUO_LEG_07_002 verze B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_002 B 1.2.2010 15.3.2010
Politika kvality VŠB-TUO
TUO_LEG_07_003 verze B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_LEG_07_003 B 1.2.2010 15.3.2010
Příručka řízení
TUO_PR_07_001 verze F
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9012) TUO_PR_07_001 F 1.5.2013 25.4.2013

Pracovní a kontrolní postupy

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Postup pro provádění analýzy rizik
TUO_PKP_07_001 F
Zaměstnanec (9012) TUO_PKP_07_001 F 16.3.2020 v dokumentu
Pokyn k nakládání se sborníky příspěvků z odborných akcí
TUO_PKP_08_001, D
Vedoucí útvaru (9830) TUO_PKP_08_001 D 10.1.2020 v dokumentu
Plány osobního rozvoje pracovníka
TUO_PKP_10_001 C
Zaměstnanec (9012) TUO_PKP_10_001 C 1.11.2018 16.12.2019
Manuál činnosti interního auditu (dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole)
TUO_PKP_10_002, E
Vedoucí útvaru (9005) TUO_PKP_10_002 E 16.10.2017 19.10.2020
Navádění výsledků výzkumu a vývoje do RIV prostřednictvím OBD
TUO_PKP_11_001 F
Zaměstnanec (9320) TUO_PKP_11_001 F 10.1.2020 v dokumentu
Pokyn k využívání služby Crossref/Similarity Check
TUO_PKP_19_001 A
Vedoucí útvaru (9830) TUO_PKP_19_001 A 1.8.2019 10.7.2019
Pokyn k přidělování identifikátoru DOI
TUO_PKP_19_002 A
Vedoucí útvaru (9840) TUO_PKP_19_002 A 1.8.2019 18.7.2019
Politika doplňování knihovního fondu ÚK VŠB-TUO
TUO_PKP_20_001, A
Vedoucí útvaru (9830) TUO_PKP_20_001 A 10.1.2020 v dokumentu

Procesy hlavní

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
H1.5 Celoživotní vzdělávání
TUO_PPR_07_034 D
Zaměstnanec (9260) TUO_PPR_07_034 D 18.2.2013 21.12.2017
H1.6 Učitelské vzdělávání
TUO_PPR_07_035 E
Akademický pracovník (711) TUO_PPR_07_035 E 1.11.2017 29.10.2018
H2.1 Projekty výzkumu a vývoje
TUO_PPR_07_036 I
Kmenový zaměstnanec (9320) TUO_PPR_07_036 I 1.9.2020 v dokumentu
H2.2 Rozvojové projekty
TUO_PPR_07_037 F
Zaměstnanec (9440) TUO_PPR_07_037 F 1.2.2016 20.11.2019
H2.4 Projekty strukturálních fondů EU
TUO_PPR_07_039 I
Vedoucí útvaru (9710) TUO_PPR_07_039 I 25.4.2018 19.12.2019
H3.1 Doplňková činnost
TUO_PPR_07_041 F
Vedoucí útvaru (9520) TUO_PPR_07_041 F 23.1.2019 23.1.2019
H1.1 Bakalářské studium
TUO_PPR_08_005 E
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_005 E 22.7.2020 v dokumentu
H1.2 Magisterské studium
TUO_PPR_08_006 E
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_006 E 22.7.2020 v dokumentu
H1.3 Doktorské studium
TUO_PPR_08_007 F
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_007 F 22.7.2020 v dokumentu

Procesy pomocné

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
P1.1 Mobility
TUO_PPR_07_044 H
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9230) TUO_PPR_07_044 H 26.3.2015 30.11.2018
P1.2 Sociální a ubytovací stipendia
TUO_PPR_07_045 H
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_07_045 H 17.8.2020 v dokumentu
P3.1 Marketingová a mediální komunikace
TUO_PPR_07_050 G
Vedoucí útvaru (9920) TUO_PPR_07_050 G 1.7.2017 25.11.2019
P4.2 Provozování ediční činnosti
TUO_PPR_07_052 B
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9840) TUO_PPR_07_052 B 25.10.2010 21.9.2018
P4.1 Poskytování audiovizuálních služeb
TUO_PPR_07_053 E
Vedoucí útvaru (9873) TUO_PPR_07_053 E 26.5.2016 26.11.2019
P5.1 Zajištění ubytovacích služeb
TUO_PPR_07_055 H
Vedoucí útvaru (9152) TUO_PPR_07_055 H 1.2.2020 v dokumentu
P5.2 Zajištění stravovacích služeb
TUO_PPR_07_056 verze E
v dokumentu TUO_PPR_07_056 E 1.1.2018 28.8.2019
P1.3 Akreditace a aktualizace studijních programů
TUO_PPR_08_001 verze F
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_001 F 19.12.2018 10.12.2019
P1.5 Habilitační řízení
TUO_PPR_08_003 D
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_003 D 19.12.2011 3.10.2018
P1.6 Řízení ke jmenování profesorem
TUO_PPR_08_004 D
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_004 D 19.12.2011 3.10.2018
P6.1 Odvolání proti rozhodnutí
TUO_PPR_08_008 C
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_08_008 C 17.8.2020 v dokumentu
P1.7 Přijímání cizinců ke studiu v cizím jazyce
TUO_PPR_09_001 D
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_09_001 D 10.4.2014 10.12.2019
P2.2 Podnikatelský inkubátor
TUO_PPR_09_003, verze H
Zaměstnanec (9730) TUO_PPR_09_003 H 1.2.2020 v dokumentu
P1.8 Mobility zahraničních studentů a pracovníků
TUO_PPR_09_004 F
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9230) TUO_PPR_09_004 F 1.4.2016 31.10.2018
P1.9 Uznávání zahraničního VŠ vzdělávání a kvalifikace v ČR
TUO_PPR_09_005 C
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_09_005 C 1.8.2013 10.12.2019

Procesy řídící

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
R1.1 Tvorba a aktualizace strategického záměru školy
TUO_PPR_07_002, G
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_07_002 G 19.12.2019 v dokumentu
R1.2 Tvorba výroční zprávy
TUO_PPR_07_003, F
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_07_003 F 19.12.2019 v dokumentu
R2.1 Zadávání řešení operativních úkolů
TUO_PPR_07_005, E
v dokumentu TUO_PPR_07_005 E 19.12.2019 v dokumentu
R3.1 Interní audity
TUO_PPR_07_006 H
Zaměstnanec (9005) TUO_PPR_07_006 H 18.10.2017 10.12.2019
R3.3 Vyřizování stížností
TUO_PPR_07_008 E
Vedoucí útvaru (9005) TUO_PPR_07_008 E 27.5.2019 19.10.2020
R3.4 Vnitřní kontrolní systém
TUO_PPR_07_009 D
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_PPR_07_009 D 1.5.2016 16.12.2019
R1.3 Tvorba a vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu
TUO_PPR_13_001, E
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_PPR_13_001 E 19.12.2019 v dokumentu
R1.4 Vnitřní hodnocení kvality
TUO_PPR_18_001 verze A
Zaměstnanec (9012) TUO_PPR_18_001_A A 26.11.2018 16.12.2019

Příručka řízení (příručka kvality)

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Příručka řízení
TUO_PR_07_001 I
Zaměstnanec (9012) TUO_PR_07_001 I 16.3.2020 v dokumentu

Sdělení

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Mimořádné schvalovací postupy v době od 18.3. do 31.3.2020
TUO_SDE_20_009
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_PRI_20_009 v dokumentu 18.3.2020 v dokumentu
Rektorské volno - Technika RUN
TUO_SDE_20_012
Rektor (VŠB-TUO) TUO_PRI_20_012 v dokumentu 11.9.2020 v dokumentu
Režijní náklady pro projekty výzkumu a vývoje
TUO_SDE_ 13_013
Kmenový zaměstnanec (9520) TUO_SDE_ 13_013 v dokumentu 20.1.2015 18.12.2013
Výplatní termíny mezd a stipendií pro rok 2016
TUO_SDE_15_011
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9530) TUO_SDE_15_011 v dokumentu 1.1.2016 11.12.2015
Harmonogram akademického roku 2016/2017
TUO_SDE_16_004
v dokumentu TUO_SDE_16_004 v dokumentu 15.2.2016 v dokumentu
Ceník ubytovacích služeb v hlavní činnosti - od 1.7.2016
TUO_SDE_16_009
v dokumentu TUO_SDE_16_009 v dokumentu 1.7.2016 1.7.2016
Používání hostovských karet
TUO_SDE_16_010
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9153) TUO_SDE_16_010 v dokumentu 1.12.2016 v dokumentu
Výplatní termíny mezd a stipendií pro rok 2017
TUO_SDE_16_012
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_16_012 v dokumentu 28.11.2016 28.11.2016
Výplatní termíny mezd a stipendií pro rok 2018
TUO_SDE_17_008
Zaměstnanec (9530) TUO_SDE_17_008 v dokumentu 12.12.2017 12.12.2017
Ceník ubytovacích služeb_od 1.9.2018
TUO_SDE_18_005
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_SDE_18_005 v dokumentu 13.3.2018 v dokumentu
Výplatní termíny mezd a stipendií pro rok 2020
TUO_SDE_19_009
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SDE_19_009 v dokumentu 20.11.2019 v dokumentu
Ceník Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb v DČ_od 1.1.2020
TUO_SDE-19_010
Vedoucí útvaru (9152) TUO_SDE_19_010 v dokumentu 1.1.2020 v dokumentu
Harmonogram akademického roku 2020/2021
TUO_SDE_20_002
Prorektor pro studium (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_002 v dokumentu 20.1.2020 v dokumentu
Rektorské volno - zrušení (Slavnostní vědecká rada)
TUO_SDE_20_005
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_005 v dokumentu 12.3.2020 v dokumentu
Rektorské volno - zrušení (akce Univerzita sobě)
TUO_SDE_20_006
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_006 v dokumentu 12.3.2020 v dokumentu
Harmonogram AR 2019/2020_změna
TUO_SDE_20_007
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_007 v dokumentu 16.4.2020 v dokumentu
Ceník ubytovacích služeb_hlavní činnost_od1.9.2020 Zaměstnanec (9152) TUO_SDE_20_008 v dokumentu 1.9.2020 v dokumentu
Sdělení rektora k ukončení účinnosti části příkazu rektora č. TUO_PRI_20_028
TUO_SDE_20_010
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_010 v dokumentu 17.8.2020 v dokumentu
Sdělení rektora k ukončení účinnosti části příkazu rektora č. TUO_PRI_20_028
TUO_SDE_20_011
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_011 v dokumentu 27.8.2020 v dokumentu
Rektorské volno
TUO_SDE_20_013
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SDE_20_013 v dokumentu 22.10.2020 v dokumentu

Směrnice

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby
TUO_SME_00_001 verze F
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_00_001 F 1.6.2020 v dokumentu
Pravidla pro přiznání tvůrčího volna
TUO_SME_00_002 C
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_00_002 C 3.6.2013 14.11.2019
Badatelský řád
TUO_SME_00_007 F
Vedoucí útvaru (9850) TUO_SME_00_007 F 1.10.2018 11.12.2019
Účtování bezúplatně převzatého a předaného (darovaného) materiálu, DrNM a DHM mezi nevýdělečnými organizacemi, pocházejícího z prostředků programů PHARE, TEMPUS apod.
TUO_SME_00_014 C
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_00_014 C 20.4.2010 10.12.2019
Pracovní řád VŠB-TUO
TUO_SME_01_005 G
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_01_005 G 9.9.2019 4.9.2019
Organizační řád VŠB-TU Ostrava
TUO_SME_01_006 verze G
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_01_006 G 1.9.2018 14.11.2019
Stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování
TUO_SME_01_007 C
Kmenový zaměstnanec (9572) TUO_SME_01_007 C 10.6.2019 7.6.2019
Organizace a zajištění pracovnělékařských služeb a pracovnělékařských prohlídek
TUO_SME_02_001 F
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_02_001 F 15.9.2020 v dokumentu
Používání motorových vozidel pro zabezpečení činnosti univerzity a povinnosti s tím související
TUO_SME_02_008 verze E
Vedoucí útvaru (9550) TUO_SME_02_008 E 13.10.2017 3.12.2018
Revize elektrických zařízení
TUO_SME_02_009 D
Vedoucí útvaru (9570) TUO_SME_02_009 D 1.11.2018 16.12.2019
Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
TUO_SME_02_011 CH
Kmenový zaměstnanec (9572) TUO_SME_02_011 CH 24.2.2020 v dokumentu
Úprava postupu v oblasti pracovně-právní a mzdové
TUO_SME_03_001 F
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_03_001 F 1.2.2019 29.1.2019
Metody účetního odpisování DHM a DNM
TUO_SME_03_005 C
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_03_005 C 20.4.2010 10.12.2019
Dlouhodobý majetek, zásoby, jejich ocenění a evidence
TUO_SME_03_006 verze F
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_03_006 F 1.8.2016 10.12.2019
Forma,organizace a zaměření pomocné ekonomické evidence VŠB-TUO pro sledování vybraných vnitroorganizačních výkonů a nákladů na ně za určená vnitroorganizační střediska
TUO_SME_03_008 F
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_03_008 F 1.1.2020 v dokumentu
Forma, organizace a zaměření pomocné ekonomické evidence USSS VŠB-TUO pro sledování vybraných vnitroorganizačních výkonů a souvisejících nákladů za určená vnitroorganizační střediska
TUO_SME_03_009 F
Vedoucí útvaru (91511) TUO_SME_03_009 F 1.12.2015 4.10.2018
Pořizování a provozování mobilních telefonů
TUO_SME_03_013 G
Vedoucí útvaru (9550) TUO_SME_03_013 G 18.12.2019 v dokumentu
Dovolená, postup při čerpání dovolené a evidence
TUO_SME_03_014 E
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_03_014 E 25.9.2017 13.10.2019
Podmínky studia cizinců na VŠB - TUO  [ENGLISH]
TUO_SME_03_015 E
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_03_015 E 28.6.2017 10.12.2019
Zásady používání a ochrany znaku a loga VŠB-TUO
TUO_SME_03_016 E
Vedoucí útvaru (9920) TUO_SME_03_016 E 1.9.2019 27.10.2020
Knihovní a vypůjční řád  [ENGLISH]
TUO_SME_04_003 verze K
Vedoucí útvaru (9830) TUO_SME_04_003 K 1.9.2020 v dokumentu
Zřizování a vedení katedrových knihoven
TUO_SME_04_004, D
Vedoucí útvaru (9830) TUO_SME_04_004 D 10.1.2020 v dokumentu
Účtový rozvrh - přehled analytických účtů používaných na VŠB-TUO od 1.1.2004
TUO_SME_04_005 B
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_04_005 B 20.4.2010 10.12.2019
Způsob stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu při styku se zahraničím a způsob používání kurzů při přepočtu cizí měny na českou měnu
TUO_SME_05_001 D
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_05_001 D 1.1.2014 10.12.2019
Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí a inspekce práce
TUO_SME_05_004 C
v dokumentu TUO_SME_05_004 C 1.2.2012 26.6.2019
Odpadové hospodářství
TUO_SME_05_005 F
Vedoucí útvaru (9556) TUO_SME_05_005 F 20.5.2016 15.11.2019
Zajištění vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
TUO_SME_05_007, verze K
Kvestor (VŠB-TUO) TUO_SME_05_007 K 1.8.2020 v dokumentu
Vyřizování stížností, podnětů, oznámení a petic
TUO_SME_06_001 verze F
Vedoucí útvaru (9005) TUO_SME_06_001 F 15.3.2019 19.10.2020
Ochrana duševního vlastnictví
TUO_SME_06_002 CH
Zaměstnanec (9720) TUO_SME_06_002 CH 1.5.2014 5.12.2018
Podpora výzkumu a vývoje
TUO_SME_06_003 I
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_06_003 I 1.10.2018 17.9.2018
O účetních dokladech
TUO_SME_06_004 R
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_06_004 R 1.9.2020 v dokumentu
Spolupráce s emeritními akademickými nebo vědeckými pracovníky univerzity
TUO_SME_06_005 C
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_06_005 C 1.7.2017 14.11.2019
Zásady pro poskytování příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření zaměstnanců VŠB-TUO
TUO_SME_06_006 verze F
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_06_006 F 18.2.2019 15.2.2019
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
TUO_SME_07_001 F
Kmenový zaměstnanec (9572) TUO_SME_07_001 F 15.2.2020 v dokumentu
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
TUO_SME_07_002, M
Kmenový zaměstnanec (9552) TUO_SME_07_002 M 9.9.2019 5.9.2019
Poskytování náhrad cestovních výdajů zaměstnancům VŠB-TUO
TUO_SME_07_003 O
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_07_003 O 1.1.2020 v dokumentu
Řízení dokumentů a záznamů
TUO_SME_07_004 G
Zaměstnanec (9012) TUO_SME_07_004 G 1.3.2020 v dokumentu
Spisový a skartační řád
TUO_SME_07_006, I
Vedoucí útvaru (9850) TUO_SME_07_006 I 1.10.2018 11.12.2019
Škody na majetku - odpovědnost, náhrada
TUO_SME_07_009 I
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_07_009 I 1.5.2020 v dokumentu
Řízení neshod a nápravná opatření
TUO_SME_07_013 verze E
Zaměstnanec (9012) TUO_SME_07_013 E 1.11.2018 16.12.2019
Preventivní opatření
TUO_SME_07_014 D
Zaměstnanec (9012) TUO_SME_07_014 D 1.11.2018 16.12.2019
O hospodaření s drahými kovy
TUO_SME_07_015 C
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_07_015 C 20.4.2010 10.12.2019
Zřizování běžných účtů a vydávání platebních karet k běžným účtům
TUO_SME_07_016 B
Vedoucí útvaru (9525) TUO_SME_07_016 B 1.9.2010 10.12.2019
Tvorba a správa webových stránek univerzity a jejich součástí
TUO_SME_07_017 G
Zaměstnanec (9870) TUO_SME_07_017 G 1.2.2019 3.1.2019
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi...
TUO_SME_08_001 C
v dokumentu TUO_SME_08_001 C 1.2.2012 26.6.2019
Metodický pokyn k evidenci VaV výsledků nepodléhající řízení o zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
TUO_SME_08_002 E
Zaměstnanec (9720) TUO_SME_08_002 E 1.5.2014 5.12.2018
Úklid vnějších a vnitřních ploch
TUO_SME_08_004 B
Vedoucí útvaru (9550) TUO_SME_08_004 B 18.10.2012 3.12.2018
Řešení bezpečnostních IT incidentů na VŠB-TU Ostrava
TUO_SME_09_001 B
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9870) TUO_SME_09_001 B 1.3.2011 24.6.2019
Používání elektronické pošty na VŠB-TUO
TUO_SME_09_002, verze C
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9870) TUO_SME_09_002 C 1.7.2020 v dokumentu
Postup při nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
TUO_SME_10_001 H
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_10_001 H 12.12.2018 10.12.2019
Uzavírání dokumentů smluvní povahy a zákonná registrace smluv
TUO_SME_10_003 CH
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_10_003 CH 1.9.2019 1.9.2019
Rezervační systém Nové Auly
TUO_SME_11_001 B
Vedoucí útvaru (9550) TUO_SME_11_001 B 6.4.2018 6.4.2018
Režijní (nepřímé) náklady pro projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
TUO_SME_11_004 A
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_11_004 A 1.11.2011 10.12.2019
Zásady pro tvorbu a použití opravných položek k pohledávkám
TUO_SME_11_005 C
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9525) TUO_SME_11_005 C 1.1.2017 10.12.2019
Školení a osnova školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
TUO_SME_12_001 D
Kmenový zaměstnanec (9552) TUO_SME_12_001 D 1.1.2019 21.10.2019
Pravidla pro činnosti při vzniku mimořádných událostí
TUO_SME_12_003 B
v dokumentu TUO_SME_12_003 B 1.11.2012 26.6.2019
Systém studia studentů se specifickými potřebami  [ENGLISH]
TUO_SME_12_004 verze C
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_12_004 C 10.8.2020 v dokumentu
Směrnice provádějící Stipendijní řád VŠB - TU Ostrava pro Univerzitní studijní programy
TUO_SME_12_005 C
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_12_005 C 13.4.2018 10.12.2019
Tvorba a správa interních webových stránek univerzity
TUO_SME_12_006 E
Zaměstnanec (9870) TUO_SME_12_006 E 1.2.2019 3.1.2019
Metodika vykazování úplných nákladů VŠB-TUO
TUO_SME_13_001 N
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_13_001 N 1.1.2020 v dokumentu
Průkazy VŠB - TU Ostrava
TUO_SME_13_002 E
Zaměstnanec (9870) TUO_SME_13_002 E 1.9.2020 v dokumentu
Provoz vozidel a parkování v areálu VŠB-TUO, Ostrava - Poruba
TUO_SME_15_001 verze G
Vedoucí útvaru (9940) TUO_SME_15_001 G 1.9.2020 v dokumentu
Pravidla poskytování licencí k předmětům duševního vlastnictví na VŠB-TUO
TUO_SME_15_002 A
Zaměstnanec (9720) TUO_SME_15_002 A 1.7.2015 5.12.2018
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím VŠB-TUO
TUO_SME_15_003, verze B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_15_003 B 3.4.2018 29.8.2019
Hospodářská a nehospodářská činnost VŠB-TUO
TUO_SME_16_001 B
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_16_001 B 1.2.2018 28.6.2019
Používání bezpilotních letadel
TUO_SME_17_001 B
Vedoucí útvaru (9940) TUO_SME_17_001 B 1.7.2019 25.6.2019
Ochrana osobních údajů
TUO_SME_17_002 G
Vedoucí útvaru (9005) TUO_SME_17_002 G 10.7.2019 19.10.2020
Ochrana majetku a osob - Bezpečnostní řád
TUO_SME_17_003 C
Vedoucí útvaru (9940) TUO_SME_17_003 C 1.7.2019 17.6.2019
Směrnice o poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb.
TUO_SME_18_001 A
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_18_001 A 10.9.2018 10.9.2018
Metodika vnitřního hodnocení kvality VŠB – TU Ostrava
TUO_SME_18_002 verze A
Zaměstnanec (9012) TUO_SME_18_002_A A 26.11.2018 16.12.2019
Kritéria vnitřního hodnocení kvality VŠB – TU Ostrava
TUO_SME_18_003 verze A
Zaměstnanec (9012) TUO_SME_18_003_A A 26.11.2018 16.12.2019
Zadávání veřejných zakázek
TUO_SME_18_004, verze B
Vedoucí útvaru (9560) TUO_SME_18_004 B 1.1.2020 v dokumentu
Inventarizace majetku a závazků
TUO_SME_19_002, verze B
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_19_002 B 1.6.2020 v dokumentu
Zásady užívání reklamních, propagačních, informačních ploch a prostor VŠB-TUO
TUO_SME_19_003, B
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_19_003 B 1.8.2020 v dokumentu
Vydávání opisu a stejnopisu dokumentů vydávaných VŠB-TUO
TUO_SME_20_001, verze A
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_20_001 A 1.6.2020 v dokumentu
Limity a manipulace s pokladní hotovostí USSS
TUO_SME_20_002 A
Vedoucí útvaru (9590) TUO_SME_20_002 A 1.9.2020 v dokumentu
Posuzování zahraničního vzdělání uchazečů o studium v rámci přijímacího řízení na VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_SME_20_003
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_20_003 A 22.9.2020 v dokumentu
Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO
TUO_SME_94_001 L
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_94_001 L 1.9.2019 1.9.2019
Nakládání s movitým majetkem VŠB-TUO v některých zvláštních případech
TUO_SME_95_001 E
Rektor (VŠB-TUO) TUO_SME_95_001 E 1.1.2019 10.12.2019
Poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpečení při zvyšování kvalifikace zaměstnanců
TUO_SME_95_006 verze C
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_95_006 C 3.6.2013 14.11.2019
Výjezdy studentů do zahraničí se stipendiem z cizích zdrojů
TUO_SME_95_007 E
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_SME_95_007 E 20.5.2013 10.12.2019
Zásady uzavírání smluv o krátkodobém a dlouhodobém nájmu na VŠB-TUO, vstupné na venkovní sportovní plochy, do tělocvičen a sálů (mimo USSS)
TUO_SME_95_008 verze M
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9550) TUO_SME_95_008 M 1.6.2020 v dokumentu
Pravidla používání počítačové sítě VŠB-TUO
TUO_SME_99_002 E
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (9870) TUO_SME_99_002 E 25.1.2019 25.1.2019
Pravidla provozu univerzitního informačního systému VŠB-TUO
TUO_SME_99_006 CH
Zaměstnanec (9870) TUO_SME_99_006 CH 1.2.2019 3.1.2019
Úprava postupu při jmenování docentů
TUO_SME_99_011 verze B
Vedoucí útvaru (9530) TUO_SME_99_011 B 25.5.2010 3.10.2018
O doplňkové činnosti
TUO_SME_99_012 H
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_99_012 H 14.8.2017 10.12.2019
Daňové odpisy
TUO_SME_99_016 A
Vedoucí útvaru (9520) TUO_SME_99_016 A 21.12.1999 9.10.2019

Vnitřní předpisy VŠ (dle §17 zákona o VŠ)

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Řád celoživotního vzdělávání
TUO_VP_04_001 B
v dokumentu TUO_VP_04_001 B 17.4.2013 10.12.2019
Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava  [ENGLISH]
TUO_VP_06_001 CH
v dokumentu TUO_VP_06_001 CH 12.10.2018 10.12.2019
Statut VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_06_006, T
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_06_006 T 3.9.2019 v dokumentu
Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava
TUO_VP_07_001 G
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_07_001 G 7.12.2018 19.11.2019
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech  [ENGLISH]
TUO_VP_07_005 J
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_VP_07_005 J 17.1.2020 v dokumentu
Pravidla hospodaření VŠB-TUO
TUO_VP_08_001 E
Vedoucí útvaru (9520) TUO_VP_08_001 E 9.6.2017 16.12.2019
Vnitřní mzdový předpis VŠB-TUO
TUO_VP_08_002, K
Vedoucí útvaru (9530) TUO_VP_08_002 K 1.5.2020 v dokumentu
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_17_002 C
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_17_002 C 22.10.2019 24.9.2019
Statut Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_17_003 B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_17_003 B 22.10.2019 24.9.2019
Volební řád Akademického senátu VŠB-TUO
TUO_VP_17_004 B
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_17_004 B 25.5.2020 v dokumentu
Jednací řád Akademického senátu VŠB-TUO
TUO_VP_17_005 A
Předseda akademického senátu (VŠB-TUO) TUO_VP_17_005 A 14.11.2019 29.10.2018
Statut mimořádného profesora VŠB-TUO
TUO_VP_17_006 A
v dokumentu TUO_VP_17_006 A 19.7.2017 19.7.2017
Statut emeritního profesora VŠB-TUO
TUO_VP_17_007 A
Prorektor pro VaV (VŠB-TUO) TUO_VP_17_007 A 12.6.2017 3.10.2018
Řád akreditací, řízení a hodnocení kvality studia VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_19_001
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_VP_19_001 A 22.10.2019 v dokumentu
Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_19_002, A
Prorektor (VŠB-TUO) TUO_VP_19_002 A 22.10.2019 v dokumentu
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠB-TUO  [ENGLISH]
TUO_VP_19_003, verze A
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_19_003 A 15.11.2019 v dokumentu
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a určených ostatních zaměstnanců VŠB-TUO
TUO_VP_99_001 F
Vedoucí útvaru (9530) TUO_VP_99_001 F 6.11.2019 v dokumentu
Disciplinární řád  [ENGLISH]
TUO_VP_99_003 C
v dokumentu TUO_VP_99_003 C 15.11.2017 16.10.2018
Statut hostujícího profesora
TUO_VP_99_004 B
Vedoucí útvaru (9530) TUO_VP_99_004 B 1.6.2010 13.10.2019
Jednací řád vědecké rady VŠB-TUO
TUO_VP_99_005 G
Rektor (VŠB-TUO) TUO_VP_99_005 G 17.1.2020 v dokumentu