Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na studium není nikdy pozdě

Všem zájemcům ve věku 55+, kteří si chtějí rozšiřovat svoje vědomosti společně s podobně smýšlejícími spolužáky, nabízíme vzdělávání na Univerzitě třetího věku.

Přihlášky na Univerzitu 3. věku HGF pro akademický rok 2024/2025

se budou přijímat

od 3. června 2024

osobně na Geologickém pavilonu

nebo na 

viz podmínky přijetí

PREZENČNÍ KURZY

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

Univerzity chápou vzdělávací činnost jako kontinuální proces a snaží se poskytovat vzdělání lidem během celého jejich života. Připravují tedy možnost vzdělávání se i lidem seniorského věku, a to formou Univerzity 3. věku (U3V).

Účastníci si během studia mohou osvojit vědomosti, které jsou pro ně důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky, či získat poznatky z oboru, který je předmětem jejich dlouhodobého zájmu.

Cílem U3V je však také uspokojování potřeb sociálních. Návštěvy přednášek umožňují kontakt s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, dávají možnost navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti či nepotřebnosti. Zároveň tak dochází k udržování psychické svěžesti a kvalitnímu naplnění volného času starších studentů.

Účastníci Univerzity 3. věku mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 60 odst. 3 zákona) a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanoven