Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zahajovací přednáška U3V akademického roku 2021/2022

"Hledáme potomky hvězd" (PaedDr. Ivana Marková, Ph.D., Planetárium Ostrava, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO) se uskutečnila 8. 9. 2021 v sále kina Vesmír.

Rozvrhované přednášky pro U3V HGF začínají v daných časech

  • v úterý 21.9.2021 (Základy geologie 1. roč.)
  • ve středu 22.9.2021 (Základy geologie 2. roč., Aplikovaná geologie 2. roč., Společnost a geovědy 2. roč., Geomontánní turismus 1. roč.)

Výuka se bude konat za dodržování aktuální platných nařízení  Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s covid-19.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Základní role univerzit, tj. vědecký výzkum a vzdělávání profesních odborníků národa, byly koncem 20. století rozšířeny o úlohu společenskou. Univerzity chápou vzdělávací činnost jako kontinuální proces a snaží se poskytovat vzdělání lidem během celého jejich života. Účastníky Univerzity 3. věku (U3V), jedné z forem celoživotního vzdělávání, jsou však především lidé postproduktivního věku. Těm dovoluje osvojit si některé vědomosti, které jsou pro ně důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky, či získat základní poznatky z oboru, který je předmětem jejich dlouhodobého zájmu.

Cílem U3V je však nejen uspokojování vzdělávacích potřeb seniorů, ale rovněž potřeb sociálních. Návštěvy přednášek umožňují kontakt s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, dávají možnost navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti či nepotřebnosti. Zároveň tak dochází k udržování psychické svěžesti a kvalitnímu naplnění volného času seniorů.

Účastníci Univerzity 3. věku mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 60 odst. 3 zákona) a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanoven

V minulém roce, v důsledku mimořádných opatření vlády týkající se zákazu osobní přítomnosti studentů i účastníků celoživotního vzdělávání na výuce, byla prezenční výuka U3V na Hornicko-geologické fakultě nahrazena výukou distanční.

Ačkoli většina účastníků přechod na tuto formu studia zvládla, všichni se již těší, že v akademickém roce 2021/2022 se již i seniorští studenti vrátí do učeben a budou se tak opět moci nejen vzdělávat, ale také se setkávat se svými spolužáky a pedagogy.

Univerzita 3. věku