Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracovníci geologického pavilonu nabízejí pedagogům, žákům a studentům některé aktivity jako doplněk výuky přírodovědných předmětů na základních a středních školách:

  • exkurze do sbírek s výkladem, který je přizpůsoben předpokládané úrovni znalostí žáků a studentů
  • možnost doplnění exkurzí formou připravených výukových listů či samostatnou prací s přírodninami
  • geovědní soutěž pro žáky ZŠ a studenty SŠ Geologické kladívko
  • pro pedagogy jsou organizovány semináře s geovědní tematikou
  • geovědní vycházky pro studenty a pedagogy
  • nabídka sestavování a doplňování výukových kolekcí minerálů a hornin pro školy
  • Geologický kroužek pro žáky ZŠ 5.-9. tříd