Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ve středu 22. května 2024 se v aule VŠB-Technické univerzity Ostrava konalo Slavnostní zakončení 32. ročníku Univerzity 3. věku na Hornicko-geologické fakultě.

Za přítomnosti prorektorky pro studium Ing. Zdeňky Chmelíkové, Ph.D. a zástupců kateder HGF převzali z rukou děkanky fakulty prof. Ing. Hany Staňkové, Ph.D. Osvědčení o absolvování letošní končící studenti-senioři kurzů Aplikovaná geologie a Společnost a přírodní vědy, kteří navštěvovali kurzy v Ostravě.

Osvědčení rovněž převzali absolventi jednoletého kurzu U3V Témata současné společnosti a krajiny, jehož výuka se konala letos poprvé v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zde programově zajistily kurz společně HGF a EKF. Senioři přivítali možnost, že nemusí dojíždět za vzděláváním do univerzitního města, ale že univerzita přišla za nimi do Frýdlantu.

Celkem studium U3V HGF v Ostravě absolvovalo 35 účastníků, ve Frýdlantě studium U3V HGF a EkF ukončilo 29 účastníků.