Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

obecné informace o výuce formou VU3V

Kurz pro letní semestr 2022/2023

Habsburkové bez trůnu

Organizační garant: ČZU Praha

Výukový garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Osnova:

  1. přednáška 3.2.2023 Habsburský dům v "dlouhém 19. století
  1. přednáška 17.2.2023 Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
  1. přednáška 3.3.2023 Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling) 
  1. přednáška 17.3.2023 Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
  1. přednáška 31.3.2023 Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
  1. přednáška 14.4.2023 Utajení Habsburkové

Společné přednášky kurzu se budou konat vždy v pátek (liché týdny) 14,00 - 15,30 hod. na učebně Geologického pavilonu GP106

Cena kurzu je 500,- Kč.

Přihlásit se můžete přímo na Geologickém pavilonu nebo na kontaktním emailu

Konzultační středisko VU3V

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Geologický pavilon prof. F. Pošepného,17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba pro Virtuální U3V

Ing. Martina Polášková, telefon: 597 325 392