Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

obecné informace o výuce formou VU3V

přihláška pro nové zájemce

Kurz pro zimní semestr 2023/2024

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

Organizační garant: ČZU Praha

Výukový garant a lektor:  prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

Osnova:

  1. přednáška 29.9.2023 Sex v době temna
  1. přednáška 13.10.2023 Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery)
  1. přednáška 27.10.2023 Kriminalita a každodennost
  1. přednáška 10.11.2023 Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě
  1. přednáška 24.11.2023 Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?
  1. přednáška 8.12.2023 Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)

Společné přednášky kurzu se budou konat vždy v pátek (liché týdny) 14,00 - 15,30 hod. na učebně Geologického pavilonu GP106

Cena kurzu je 500,- Kč.

Přihlásit se můžete zasláním přihlášky na email nebo přímo na Geologickém pavilonu 

Konzultační středisko VU3V

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Geologický pavilon prof. F. Pošepného,17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba pro Virtuální U3V

Ing. Martina Polášková, telefon: 597 325 392