Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na základě mimořádných opatření vlády s ohledem na šíření koronavirovou epidemii COVID-19 a na to navazujícího příkazu rektora VŠB-TUO se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole od 23.09.2020 do odvolání.

To se týká také účastníků celoživotního vzdělávání, takže společné přednášky VU3V na HGF se také ruší.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bližší informace o této formě vzdělávání pro seniory najdete na https://e-senior.czu.cz/

Kontaktní středisko VU3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO

Výuka Virtuální Univerzity třetího věku se koná v Geologickém pavilonu prof. Pošepného v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava, místnost GP106.

Cena kurzu je 420,- Kč (tj. 1 semestr= 6 přednášek)

Kurz pro ZS 2020/2021      KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ      

  • výukový garant Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození,  svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Společné přednášky tohoto kurzu se budou konat vždy v pátek (sudé týdny):  14,00 - 15,30 hod
(2.10. 2020, 16.10. 2020, 30.10. 2020, 13.11. 2020, 27.11. 2020, 11.12 2020)

Kontaktní informace

Konzultační středisko VU3V 
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Geologický pavilon prof. F. Pošepného
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba pro Virtuální U3V

Ing. Martina Polášková
Telefon: 597 325 392
E-mail: martina.polaskova@vsb.cz