Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nebojte se geologie....

Geologické sbírky jsou přístupné také žákům základních a studentům středních škol.

Při exkurzní návštěvě vás sbírkami provedou odborní pracovníci pavilonu, kteří výklad přizpůsobí předpokládaným znalostem žáků a studentů. Tyto exkurze mohou být vhodnou součástí výuky v rámci přírodopisných předmětů (neživá příroda- mineralogie, petrografie, paleontologie, nerostné suroviny) nebo jako doplněk výuky chemie či fyziky.

Žáci a studenti mohou dostat k vypracování samostatnou práci, která je zaměřena na běžně probírané učivo středních a základních škol v oblasti neživé přírody, a kterou lze vypracovat na základě informací získaných v průběhu prohlídky Geologického pavilonu. V rámci exkurze je také vyčleněn prostor pro práci žáků a studentů v interaktivní učebně, kde si mohou ověřit získané informace přímo na vzorcích přírodnin (poznávání minerálů a hornin, geohry, modely geol. jevů, mikroskopy)

Termíny exkurzních prohlídek s výkladem je nutno objednat na :

martina.polaskova@vsb.cz
nebo na tel. 597 325 393, 597 325 392.

Vstupné  (prohlídka sbírek s výkladem + pracovní list + učebna)

žáci, studenti 40,- Kč
pedagogický doprovod zdarma

exk sb sš5exk sb zš4exk sbírky zš1