Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Geologické sbírky jsou přístupné také žákům základních a studentům středních škol.

Při exkurzní návštěvě vás sbírkami provedou odborní pracovníci pavilonu, kteří výklad přizpůsobí předpokládaným znalostem žáků a studentů. Tyto exkurze mohou být vhodnou součástí výuky v rámci přírodopisných předmětů (neživá příroda- mineralogie, petrografie, paleontologie, nerostné suroviny) nebo jako doplněk výuky chemie či fyziky.

Žáci a studenti mohou dostat k vypracování samostatnou práci, která je zaměřena na běžně probírané učivo středních a základních škol v oblasti neživé přírody, a kterou lze vypracovat na základě informací získaných v průběhu prohlídky Geologického pavilonu. V rámci exkurze je také vyčleněn prostor pro práci žáků a studentů v interaktivní učebně, kde si mohou ověřit získané informace přímo na vzorcích přírodnin (poznávání minerálů a hornin, geohry, modely geol. jevů, mikroskopy).

Nabídka programů pro školy

Termíny exkurzních prohlídek s výkladem je nutno objednat na:

Vstupné (prohlídka sbírek s výkladem + pracovní list + učebna):

  • žáci, studenti 60,- Kč
  • pedagogický doprovod zdarma

exk sb sš5 exk sb zš4 exk sbírky zš1

Exkurze pro žáky a studenty