Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzita 3. věku je neprofesní, zájmové vzdělávání určené široké veřejnosti seniorského, důchodového věku.

Podmínky přijetí do 1. ročníku U3V HGF ak. roku 2023/2024

 • dosažený věk 60+
 • ukončené středoškolské vzdělání (maturita)
 • podání přihlášky
 • zaplacení poplatku 

 

 1. Přihlášení do studijních programů (kurzů) U3V je uskutečněno podáním přihlášky

 • na tištěném formuláři, doručeném koordinátorovi U3V HGF (Ing. Martina Polášková) na Geologický pavilon

nebo

 1. Přijetí účastníka ke studiu:

 • přijetí přihlášky musí být potvrzeno koordinátorem U3V (emailem, písemně)
 • zapsání účastníka do kurzu U3V proběhne až po zaplacení poplatku, maximálně do 5 dnů po podání přihlášky. V případě nezaplacení bude přihláška vyřazena.
 • K přihlášce je nutno doložit do termínu zapsání kopii (sken) maturitního vysvědčení, případně i kopii (sken) VŠ diplomu.

Poplatek je stanoven na 1200,- Kč/akademický rok (=2 semestry). Poplatek se hradí bankovním převodem, na základě údajů o platbě, které poskytne přihlášenému koordinátor U3V HGF.

Pokud se účastník písemně neodhlásí do data první rozvrhované přednášky zimního semestru daného kurzu v příslušném akademickém roce, je poplatek nevratný.

Podmínky zapsání do 2. ročníku U3V HGF ak. roku 2023/2024

 • absolvování 1. ročníku daného studijního programu (splnění stud. poviností)
 • zaplacení poplatku na jeden jeden akademický rok (2 semestry) ve výši 1200,- Kč

Po zvládnutí celého studijního programu (dvouletého) obdrží úspěšní absolventi Osvědčení o absolvování studijního programu U3V.

-----------------------------

Zájemci o studium U3V na HGF VŠB-TUO se mohou blíže informovat na Geologickém pavilonu prof. Pošepného, 17. listopadu, Ostrava-Poruba u Ing. Martiny Poláškové, tel. 597 325 392, email: