Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzita 3. věku je neprofesní, zájmové vzdělávání určené široké veřejnosti seniorského, důchodového věku.

Podmínky přijetí do 1. ročníku U3V HGF 

 • dosažený věk 55+
 • ukončené středoškolské vzdělání (maturita)
 • podání přihlášky
 • zaplacení poplatku 

 

1. Přihlášení do kurzů U3V je uskutečněno podáním přihlášky

 • na tištěném formuláři, doručeném koordinátorovi U3V HGF (Ing. Martina Polášková) na Geologický pavilon

nebo

2. Přijetí účastníka ke studiu:

 • přijetí přihlášky musí být potvrzeno koordinátorem U3V (emailem, písemně)
 • zapsání účastníka do kurzu U3V proběhne až po zaplacení poplatku, maximálně do 5 dnů po podání přihlášky. V případě nezaplacení bude přihláška vyřazena.
 • K přihlášce je nutno doložit do termínu zapsání kopii (sken) maturitního vysvědčení, případně i kopii (sken) VŠ diplomu.

3. Poplatek je stanoven 

  • u čtyřsemestrálního kurzu 1200,- Kč/ akademický rok (1 rok kurzu)
  • u jednosemestrálního kurzu 600,-Kč / semestr (celý kurz)

  Poplatek se hradí bankovním převodem, na základě údajů o platbě, které poskytne přihlášenému koordinátor U3V HGF.

  Pokud se účastník písemně neodhlásí do data první rozvrhované přednášky daného kurzu je poplatek nevratný.

  Podmínky zapsání do 2. ročníku U3V HGF 

  • absolvování 1. ročníku daného studijního programu (splnění stud. poviností)
  • zaplacení poplatku na další akademický rok (2 semestry) ve výši 1200,- Kč

  Po zvládnutí celého kurzu obdrží úspěšní absolventi Osvědčení o absolvování kurzu Univerzity 3. věku

  -----------------------------

  Zájemci o studium U3V na HGF VŠB-TUO se mohou blíže informovat na Geologickém pavilonu prof. Pošepného, 17. listopadu, Ostrava-Poruba u Ing. Martiny Poláškové, tel. 597 325 392, email: