Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Programy Univerzity třetího věku jsou koncipovány jako čtyřsemestrální, dvousemestrální nebo semestrální kurzy 
  • Každý kurz je sestaven ze studijních předmětů, které koncepčně vycházejí z předmětů běžného prezenčního studia na fakultě. Od těch se samozřejmě liší především rozsahem.
  • Účastníci vzdělávání obdrží ke každému předmětu podpůrné studijní materiály ve formě tištěných nebo elektronických textů či prezentací.
  • Přednášky zimního semestru probíhají v období říjen až prosinec, letního semestru v období únor až květen.
  • Přednášky, cvičení a exkurze vedou akademičtí pracovníci VŠB-TUO popř. významní odborníci z praxe.
  • Na konci každého ročníku nebo kurzu jsou nabyté znalosti posluchačů ověřeny vykonáním písemného testu.
  • Podmínkou získání Osvědčení je 80% docházka a vykonání testu na konci každého kurzu.
  • Garantem U3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO je děkanka fakulty prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
  • Koordinátor U3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO je Ing. Martina Polášková.