Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Historie sbírek sahá do roku 1849, kdy tehdejší Ministerstvo zemědělství a lesnictví c. k. Rakouska-Uherska zakoupilo pro nově vznikající montánní učiliště (později Báňskou akademii) v Příbrami a obdobnou školu v Leobenu v Rakousku mineralogickou sbírku, kterou rozdělilo rovným dílem mezi obě školy. V dalších letech byl sbírkový fond neustále rozšiřován zejména díky pedagogům, kteří na škole působili např. prof. F. Pošepný, prof. F. Ryba, prof. A. Hoffmann.

V Příbrami se sbírky nacházely až do roku 1945, kdy byla akademie, již pod názvem Vysoká škola báňská (1904), přestěhována do Ostravy.

Vzhledem k nedostatečným prostorám, které dostala vysoká škola přidělené v poválečném období, se však vzácným geologickým sbírkám nedostalo důstojného umístění. Částečně byly situovány na chodbách jednotlivých kateder, převážná část pak v suterénu vysokoškolských kolejí.

Sbírkové expozice pak byly v Ostravě poprvé komplexněji instalovány v roce 1968 v prostorách kolejí Jana Opletala v Ostravě - Hladnově při příležitosti konání XXIII. Mezinárodního geologického kongresu, který se připravoval v Praze. Své definitivní místo však získaly sbírky teprve v roce 1989 po dobudování  Geologického pavilonu v areálu Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě.

Na rozvoji sbírek se podílely celé generace pedagogů, studentů a absolventů geologických kateder Vysoké školy báňské. Významná část sběrů pochází také z darů průzkumných a těžebních organizací domácích i zahraničních, stejně jako z výměn mezi domácími a zahraničními akademickými pracovišti.