Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Geologický park byl vybudován před budovou Geologického pavilonu v roce 2016. Tato venkovní expozice rozšířila geologické sbírky o kolekci 38 velkoobjemových horninových vzorků. Exponáty zde umístěné dokumentují jak geologickou stavbu oblasti, tak prezentují vybrané horninové typy, které se v širším regionu nacházejí. V jedné části expozice jsou umístěny horniny z lomů spadajících z hlediska regionálně geologického do Západních Karpat, v druhé části jsou to exponáty pocházející z nedalekých lomů Českého masivu. Součástí geoparku je i několik ukázek geologických jevů- vrása, krasovění atd.

U každého vzorku jsou umístěny štítky se základními údaji o typu horniny, jejím stáří a původu. Další informace, například o geologické stavbě oblasti či lokalitách odběru vzorků, jsou na informačních panelech.