Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č.26/2020, vzhledem k omezení účasti na zájmovém vzdělávání se s účinností od 5.10-18.10.2020

kroužky nekonají

http://www.zlepsisitechniku.cz/aktuality/krouzky/

Chcete lépe poznat neživou přírodu? Je všude kolem nás. Ale víte, co je to minerál a hornina? Jak je můžete určit a využít? Co na Zemi žilo před milióny lety? Co je důvodem výbuchu sopky?

V kroužku se můžete se vším seznámit a díky vyrobeným pomůckám a geovědním hrám přijdete na to, že geologie vůbec není nuda.

Mineralogický kroužek je určen především pro žáky 5. - 9. tříd základních škol. Je zaměřen na zvýšení zájmu o přírodní vědy, především o neživou přírodu. Nenásilnou formou by měl dětem ukázat rozmanitosti a zajímavosti nerostné říše, která je všude kolem nás.

Pro rok 2020/2021

Schůzky kroužku

  • začátečníci - čtvrtky v liché týdny 15-16,30 hod. 1 schůzka 8.10.2020
  • pokročilí - čtvrtky v sudé týdny 15-16,30 hod. 1 schůzka 1.10.2020

Kontaktní osoba, přihlášky: Ing. Monika Chmelařová

Informace: Ing. Martina Polášková