Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Způsob výuky VU3V

        Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor. Pod jeho řízením účastníci společně shlédnou každých 14 dní (podle harmonogramu konkrétního KS) - v učebně přednášky, které jsou natočeny vyučujícími lektory různých vysokých škol a jsou umístěny na webovém Seniorském portálu VU3V (www.e-senior.cz). Vyučující lektor tedy není fyzicky na přednášce přítomen.

Po každé přednášce se předpokládá společné vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Časový prostor následujících 14-ti dnů může pak každý účastník (buď samostatně nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova, v knihovnách, v rámci rodiny, apod.). Účastník si může přehrát celou přednášku, nebo jen její určité části. Přednášky lze získat i v tištěné podobě. Své znalosti si následně musí ověřit v samostatně vypracovaném testu.

Ve veřejné části portálu (www.e-senior.cz) jsou volně přístupné základní informace. Přístup k interním informacím a k přednáškám je možný až po zaregistrování na základě písemné přihlášky ke studiu VU3V. Pak je následně účastníkovi lektorem přiděleno specifické uživatelské jméno a heslo.

Po ukončení semestru a splnění daných podmínek studia (vyhotovení testů a docházka na společné přednášky)  obdrží účastníci Pamětní list o absolvování daného semestru. Po absolvování 6 semestrů (6 kurzů) pak úspěšný účastník získává Osvedčení o absolvování ucelené části VU3V. Převzetí osvědčení se uskutečňuje na slavnostní promoci v Praze na ČZU.

Všeobecné podmínky studia VU3V.

  • seniorský věk(55+)
  • písemná přihláška na předepsaném formuláři podaná na Kontaktním středisku VŠB-TU Ostrava
  • zaplacení poplatku za kurz.