Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PODEJ SI PŘIHLÁŠKU UŽ DNES!

Přijímací řízení na studijní programy HGF otevřeno.

Geologické kladívko

soutěž pro žáky a studenty

28. dubna 2023

Virtuální Univerzita 3. věku na HGF

kurz pro LS 2022/2023

Habsburkové bez trůnu

Univerzita 3. věku na HGF

první přednáška LS U3V bude probíhat 22.2.2023

jarní Mineralogické setkání připravujeme

na 15. dubna 2023

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po prof. F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

Geologický pavilon plní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, všeobecně vzdělávací a popularizační funkci. Nachází se areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě a vedle vysokoškolských studentů a pedagogů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti. 

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného