Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prázdninová otevírací doba Geologického pavilonu

10. 7.- 1. 9. 2023    8-14,30 hod

soboty, neděle   zavřeno

Geovědní seminář pro učitele

- geologie ložisek uhlovodíků

- jak se vrtá v Zemi

- podzemní uskladňování uhlovodíků

MINERALOGICKÉ SETKÁNÍ

7. ŘÍJNA 2023

9-14,30

AULA VŠB-TUO

V OSTRAVĚ-PORUBĚ

Univerzita 3. věku na HGF

na rok 2023/2024

PŘIJĎTE ZNOVU ZAŽÍT JAKÉ JE BÝT STUDENTEM

 

Virtuální univerzita 3. věku na HGF

nový kurz pro ZS ak.roku 2023/2024

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

PODEJ SI PŘIHLÁŠKU UŽ DNES!

Přijímací řízení na studijní programy HGF otevřeno.

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po prof. F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

Geologický pavilon plní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, všeobecně vzdělávací a popularizační funkci. Nachází se areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě a vedle vysokoškolských studentů a pedagogů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti. 

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného