Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vyhlašujeme

14. ročník geovědní soutěže

GEOLOGICKÉ KLADÍVKO

pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Univerzita 3. věku na HGF

přihlášky na akademický rok 2024/2025

od 3. června 2024

 

Virtuální univerzita 3. věku na HGF

kurz pro LS ak.roku 2023/2024

SANTINI

PODEJ SI PŘIHLÁŠKU UŽ DNES!

Přijímací řízení na studijní programy HGF otevřeno.

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po prof. F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

Geologický pavilon plní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, všeobecně vzdělávací a popularizační funkci. Nachází se areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě a vedle vysokoškolských studentů a pedagogů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti. 

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného