V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

V současné době se nachází ve dvaceti expozicích přes 78 tisíc kusů exponátů, z nichž je vystaveno přibližně 16 tisíc vzorků