Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

I v letošním roce jsme nabídli pedagogům středních a základních škol možnost získání nových poznatků z geovědní problematiky.

Seminář se uskutečnil 27. srpna 2020 na Geologickém pavilonu. Přednášky byly zaměřeny na témata, která jsou využitelná pro výuku přírodopisu, chemie, fyziky či zeměpisu.

Voda na Zemi - doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D. (Katedra geologického inženýrství, HGF)

Geotermální energie - Ing. Michal Motloch Porzer, Ph.D. (Katedra geologického inženýrství, HGF)

Uhlovodíky kolem nás - doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D. (Katedra geologického inženýrství, HGF)

Součástí programu bylo i představení Hornicko-geologické fakulty a jejich odborných kateder. Nechyběla samozřejmě ani informace o připravovaných aktivitách Geologického pavilonu směrem k základním a středním školám. Zájemci se také mohli seznámit s novým výukovým modulem - interaktivním pískovištěm („SandyStation“), které bylo pořízeno a instalováno na Geologickém pavilonu v srpnu 2020.

Přednášky

Voda na Zemi

Voda je nejdůležitější složkou přírodního prostředí planety Země. Zaujímá klíčové postavení v životě a činnosti člověka.

Za vším hledej vodu – význam vody; vlastnosti vody; typy vod na zemi; světové zásoby vody a jejich využívání; globální i lokální problémy s vodou.

Geotermální energie

Jaké další možnosti získávání energie nám Země nabízí…...

Geologické prostředí a tepelná energie Země, geotermální systémy, využití geotermální energie.

Ropa a plyn strategické energetické suroviny

Energie hýbou světem – ropa a zemní plyn mají před sebou ještě dlouhou a bohatou budoucnost.

Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Stále existuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách. Vyhledávání ložisek, těžba a doprava ropy a plynu jsou důležitou součástí průmyslu. Průzkum a těžba ložisek uhlovodíků je komplexní obor, který v sobě skrývá řadu vědních oborů jako je geologie, chemie, fyzika, mechanika, strojírenství i IT technologie.