Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Geovědní seminář pro pedagogy středních a základních škol se letos uskutečnil ve čtvrtek 26. srpna 2021 na Geologickém pavilonu prof. Pošepného od 8,00-13 hodin.

Jako každoročně měli pedagogové na semináři možnost získat nové poznatky z geovědní problematiky. Přednášky byly zaměřeny na témata, která jsou využitelná pro výuku přírodopisu, chemie, fyziky či zeměpisu.

  • Sucho na Zemi (přednášející doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D., Katedra geologického inženýrství, HGF)
  • Mineralogie (přednášející Ing. Jiří Mališ, Ph.D., Katedra geologického inženýrství, HGF)
  • Ložiska nerostných surovin (přednášející Mgr. Štěpán Chládek, Ph.D., Katedra geologického inženýrství, HGF)

Součástí programu bylo i představení Hornicko-geologické fakulty a pořádajícího Geologického pavilonu. Pedagogové byli informováni o současné nabídce programů Geologického pavilonu i připravovaných aktivitách směrem k základním a středním školám.

Akce se zúčastnilo 21 pedagogů ze základních a středních škol.

Program přednášek

Sucho u nás i v Evropě - bude lépe nebo může být ještě hůř?

doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D., Katedra geologického inženýrství, HGF

Poslední suché roky, které zasáhly Českou republiku a vůbec celou Evropu jsou nejhorší od dob starověkého Říma. Vědci varují před devastací přírody. Pomohl v našem boji se suchem deštivější rok 20/21? Co je to meteorologické sucho? Rozdíly mezi hydrologickým a hydrogeologickým suchem. Příčiny současného stavu.

sucho

Mineralogie ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ

Ing. Jiří Mališ, Ph.D., Katedra geologického inženýrství, HGF

Metodika výuky mineralogie, mineralogický systém, využití minerálů, vybrané mineralogické lokality.

ametyst

Ložiska nerostných surovin v ČR - minulost, současnost, budoucnost

Mgr. Štěpán Chládek, Ph.D., Katedra geologického inženýrství, HGF 

Význam nerostných zdrojů pro rozvoj civilizací je nesporný a jejich historický význam v českých zemích sahá od pravěku po současnost.Ukončení těžby rudních surovin a útlum hornictví v ČR. Přehodnocení postoje k surovinovým zdrojům. Ložiska nerostných surovin a současná těžba v ČR. Perspektivy těžby (a jakých surovin) v rámci ČR.

těžba

Geologické sbírky

Ing. Martina Polášková, Geologický pavilon prof. Pošepného

Součástí semináře byla také informace o nových exponátech ve sbírkách a připravovaných aktivitách Geologického pavilonu směrem k základním a středním školám.

IMG_2836.JPG