Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Geologický pavilon vás zve na seminář s geovědní tematikou, jehož přednášky jsou zaměřeny na témata, která může vyučující na základní či střední škole využít v hodinách přírodopisu, chemie, fyziky či zeměpisu.

Seminář se uskuteční 27. srpna 2020  (8-13 hod) na Geologickém pavilonu prof. Pošepného.

Přihláška

Po přihlášení obdržíte spolu s potvrzením bližší časový harmonogram akce.

Uzávěrka přihlášek 17. 8. 2020

Přednášky

Voda na Zemi

Voda je nejdůležitější složkou přírodního prostředí planety Země. Zaujímá klíčové postavení v životě a činnosti člověka.

Za vším hledej vodu – význam vody; vlastnosti vody; typy vod na zemi; světové zásoby vody a jejich využívání; globální i lokální problémy s vodou.

Proč může být geofyzika tak zajímavá

K čemu slouží geofyzika.

Představení různých aplikací geofyzikálních metod – hledání podzemních prostor či nerostných surovin, zakládání staveb, zkoumání zemětřesení, archeologické bádání nebo třeba boj se zločinem.

Ropa a plyn strategické energetické suroviny

Energie hýbou světem – ropa a zemní plyn mají před sebou ještě dlouhou a bohatou budoucnost.

Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Stále existuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách. Vyhledávání ložisek, těžba a doprava ropy a plynu jsou důležitou součástí průmyslu. Průzkum a těžba ložisek uhlovodíků je komplexní obor, který v sobě skrývá řadu vědních oborů jako je geologie, chemie, fyzika, mechanika, strojírenství i IT technologie.