Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Slavnostní ukončení 27. ročníku Univerzity 3. věku na Hornicko-geologické fakultě, spojené s předáním osvědčení letošním absolventům U3V, se uskutečnilo 23. května 2019 v prostorách auly VŠB - Technické univerzity Ostrava.

Z rukou proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční styky HGF Ing. Václava Zubíčka, Ph.D. převzalo osvědčení o absolvování dvouletého studijního programu Společnost a přírodní vědy 51 frekventantů. Zakončení se konalo   za účasti zástupců akademické obce všech kateder HGF.

Ostatních 120 účastníků studia U3V na fakultě, kteří letos ukončili 1.ročník, může pokračovat v následujícím akademickém roce druhým ročníkem svých studijních programů Geomontánní turismus, Základy geologie a Společnost a přírodní vědy. V ak. roce 2019/2020 budou otevřeny rovněž dva nové studijní programy U3V -Společnost a geovědy a Svět geoinformatiky.