Studijní referentka pro bakalářské prezenční studium vč. přijímacího řízení a stipendií
Vranková Dagmar
místnost: A146
tel.: +420 597 325 576

Studijní referentka pro bakalářské kombinované studium vč. přijímacího řízení na kombinované studium
Dvořáková Karla, Ing.
místnost: A147 / K506 (Most)
tel.: +420 597 325 340 / +420 597 325 753

Studijní referentka pro navazující magisterské studium prezenční a kombinované vč. přijímacího řízení
Zárybnická Renáta, Ing.
místnost: A145
tel.: +420 597 325 575

Studijní referentka pro doktorské studium vč. přijímacího řízení a stipendií, koordinátor HGF pro ERASMUS+
Padisaková Alice, Ing.
místnost: A144
tel.: +420 597 321 298