Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termíny a potřebné informace budou k dispozici v informačním systému EDISON. 

Vždy má státní závěrečné zkoušky nejprve prezenční forma a pak kombinované studium podle počtu studentů.

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky a rozpis konání SZZ:

Obor Termíny konání státních zkoušek/učebny
Environmentální biotechnologie - bakalářské studium 24. - 28.05.2021
Environmentální inženýrství - bakalářské studium 24. - 28.05.2021
Environmentální inženýrství - magisterské studium 24. - 28.05.2021
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields 24. - 28.05.2021
Minerální biotechnologie - magisterské studium 24. - 28.05.2021
Technologie a hospodaření s vodou - bakalářské studium 24. - 28.05.2021
Technologie a hospodaření s vodou - magisterské studium 24. - 28.05.2021
Zpracování a zneškodňování odpadů - bakalářské studium 24. - 28.05.2021
Zpracování a zneškodňování odpadů - magisterské studium 24. - 28.05.2021