HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra environmentálního inženýrství

Termíny a potřebné informace jsou k dispozici v informačním systému EDISON. Další informace o místě konání jsou k dispozici vždy v letním semestru.

Pokyny pro zpracování závěrečné práce