Termíny a potřebné informace jsou k dispozici v informačním systému EDISON. Další informace o místě konání jsou k dispozici vždy v letním semestru.

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Témetické okruhy pro státní závěrečné zkoušky a rozpis.

Vždy má státní závěrečné zkoušky nejprve prezenční forma a pak kombinované studium podle počtu studentů.

Obor Termíny konání státních zkoušek/učebny
Environmentální biotechnologie - bakalářské studium 21.5.2019/K 311
Environmentální inženýrství - bakalářské studium 27.-28.5.2019/JB 341
Environmentální inženýrství - magisterské studium 20.-22.5.2019/JB 341
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields 23.-24.5.2019/JB 341
Minerální biotechnologie - magisterské studium 21.5.2019/K 311
Technologie a hospodaření s vodou - bakalářské studium 23.-24.5.2019/K 310 a K 311
Technologie a hospodaření s vodou - magisterské studium 27.-29.5.2019/K 310 a K 311
Zpracování a zneškodňování odpadů - bakalářské studium
Zpracování a zneškodňování odpadů - magisterské studium