Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termíny a potřebné informace jsou k dispozici v informačním systému EDISON. Další informace o místě konání jsou k dispozici vždy v letním semestru.

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky a rozpis.

Vždy má státní závěrečné zkoušky nejprve prezenční forma a pak kombinované studium podle počtu studentů.

Obor Termíny konání státních zkoušek/učebny
Environmentální biotechnologie - bakalářské studium 22.6. - 26.6. 2020
Environmentální inženýrství - bakalářské studium 22.6. - 26.6. 2020
Environmentální inženýrství - magisterské studium 22.6. - 26.6. 2020
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields 22.6. - 26.6. 2020
Minerální biotechnologie - magisterské studium 22.6. - 26.6. 2020
Technologie a hospodaření s vodou - bakalářské studium 22.6. - 26.6. 2020 JD359, JD360 (K306 - přípravna pro studenty)
Technologie a hospodaření s vodou - magisterské studium 22.6. - 26.6. 2020 JD359, JD360 (K306 - přípravna pro studenty)
Zpracování a zneškodňování odpadů - bakalářské studium 22.6. - 26.6. 2020
Zpracování a zneškodňování odpadů - magisterské studium 22.6. - 26.6. 2020