HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra environmentálního inženýrství

Katedra environmentálního inženýrství spolupracuje s řadou podniků, výzkumných organizací a středních škol. Z důvodu GDPR budou informace o spolupracujících podnicích a organizacích doplňovány.

Přehled smluv s kooperujícími institucemi:

Spolupráce se zahraničními vědecko-výzkumnými pracovišti:

 • Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach (Slovensko) - řešení výzkumných projektů a doktorské studium,
 • Technická univerzita v Košiciach (Slovensko) - spolupráce na mezinárodních projektech,
 • Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA (Polsko),
 • Fortis facility (Bulharsko),
 • Technological centre Lurederra (Španělsko),
 • Slezská univerzita Katowice (Polsko),
 • Vasile Alecsandri University od Bacau (Rumunsko),
 • Cracow University of Technology (Polsko),
 • AGH Kraków (Polsko),
 • University of Belgrade (Srbsko),
 • Jan Długosz University in Częstochowa (Polsko),
 • Chiba Institute of Technology (Japonsko).