Pracovníci katedry environmentálního inženýrství jsou dlouhodobě zapojeni do řešení a spolupráce řady projektů, na kterých spolupracují jak s národními, tak i mezinárodními institucemi a podniky ze státní i soukromé sféry.

Dlouhodobě se rovněž snažíme spolupracovat se středními školami, pro které nabízíme celou řadu edukačních aktivit.