Termín Název Poznámka
23.07.2018 - 30.09.2018 Zápis do studia - I ročník
23.07.2018 - 30.09.2018 Zápis do studia - I ročník navazující
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2018 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2018 Začátek akademického roku
01.09.2018 Zápis do studia - II ročník
01.09.2018 Zápis do studia - III ročník
01.09.2018 Zápis do studia - II ročník navazující
17.09.2018 Začátek výuky v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
01.10.2018 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
31.10.2018 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2018 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
15.11.2018 Slavnostní vědecká rada
26.11.2018 - 10.02.2019 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
26.11.2018 - 16.12.2018 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
22.12.2018 Konec výuky v zimním semestru
23.12.2018 - 06.01.2019 Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 10.02.2019 Zkouškové období zimního semestru
11.02.2019 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
11.02.2019 Začátek výuky v letním semestru
12.02.2019 - 18.02.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
25.02.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
25.02.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
25.02.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
12.03.2019 Kariéra PLUS
28.03.2019 Slavnostní vědecká rada
31.03.2019 Začátek zveřejnění studijních plánů na WWW stránkách VŠB-TUO
01.04.2019 Omezení počtu studentů v povinně volitelných a volitelných předmětech
08.04.2019 - 21.04.2019 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
19.04.2019 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
20.04.2019 - 06.05.2019 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
25.04.2019 Sportovní den
30.04.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
06.05.2019 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
07.05.2019 - 10.05.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
13.05.2019 - 19.05.2019 Schvalování osobních studijních plánů studentů garanty
19.05.2019 Konec výuky v letním semestru
20.05.2019 - 07.07.2019 Zkouškové období letního semestru
20.05.2019 - 31.05.2019 Státní závěrečné zkoušky
27.05.2019 - 07.07.2019 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
03.06.2019 - 11.08.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
08.07.2019 - 31.08.2019 Období letních prázdnin
08.07.2019 - 26.07.2019 Mezinárodní letní škola
15.07.2019 Kontrola studia po akademickém roce
16.07.2019 - 31.07.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2019 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2019 Konec akademického roku
25.05.2020 - 29.05.2020 Státní závěrečná zkouška – opravný termín

HGF blok

Termín Název Poznámka
31.03.2019 Zveřejnění studijních plánů pro následující akademický rok
20.04.2019 - 06.05.2019 Zkouškové období letního semestru závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
20.04.2019 - 06.05.2019 Zkouškové období letního semestru závěrečných ročníků bakalářského studia
22.04.2019 - 28.04.2019 Kontrola osobních studijních plánů studentů garanty
29.04.2019 - 12.05.2019 Změny v osobním studijním plánu studenta (OSPS)
06.05.2019 Kontrola studia závěrečných ročníků bakalářského studia
06.05.2019 Kontrola studia závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
20.05.2019 - 31.05.2019 Státní závěrečné zkoušky Bc. + Ing.