Vedení katedry

Vedení katedry

doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Vedoucí katedry


prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Zástupce vedoucího katedry


Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Tajemník katedry


doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Vědecký tajemník katedry

 

doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Tajemník pro studijní záležitosti katedry


Dana Ješíková
Sekretářka katedry

Technicko-hospodářští pracovníci