Máme akreditovanou výuku ve studijním programu Nerostné suroviny jak v prezenční, tak i kombinované formě pro bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing.) studium. V kombinované formě je možné studovat i v Mostu. V doktorském studiu (Ph.D.) je možné studovat v programu Inženýrská ekologie obor Ochrana životního prostředí v průmyslu a v programu Nerostné suroviny je možné studovat obor Úpravnictví. Více informací naleznete níže na uvedených odkazech.