Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Seznam aktuálních studijních plánů pro prezenční a kombinované studium najdete níže.

Bakalářské studium

 • Bakalářské studijní programy umožňují studentům získat znalosti a osvojit si dovednosti z oblasti environmentálního inženýrství, technologie a hospodaření s vodou a ze zpracování a zneškodňování odpadů.
 • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
 • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Navazující magisterské studium

 • Navazující magisterské studijní programy umožňují studentům rozšířit své znalosti a dovednosti z bakalářského studia.
 • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
 • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
 • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
 • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Doktorské studium

 • Doktorské studium rozšiřuje studentovy znalosti ze základních teoretických disciplín, používaných v různých aplikačních oblastech úpravnictví a vlivů v průmyslu.
 • O přijetí ke studiu doktorských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi navazujících magisterských studijních programů.
 • Studijní část doktorských studijních programů je zakončena Státní doktorskou zkouškou. Následuje zpracování a obhajoba doktorské dizertační práce.
 • Absolventům se přiznává titul „Doktor, ve zkratce Ph.D.