Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pozor, už se to blíží!

Navštivte nás na studijních veletrzích a Dnech otevřených dveří

Změny v krizových opatřeních

Sledujte zde na webu aktuální situaci ke krizovým opatřením týkající se nejen výuky.

Voda – strategická surovina

Voda je strategickou surovinou 21. století! Je nejcennějším přírodním zdrojem na Zemi a je nezbytná nejen pro život, ale také pro průmysl a zemědělství, pro rekreaci a celou řadu dalších oblastí. S tím souvisí velmi dobrá uplatnitelnost absolventů tohoto studijního programu. A co Tě naučíme? Budeš vědět, jak vyhledávat zdroje vody, jak ji jímat a upravit pro její další použití, jak ji dopravit ke spotřebiteli, jak ji odvést a následně čistit.

Environmentální inženýrství

Jsi středoškolák, který se zajímá o stav naší přírody a životního prostředí? Pojď studovat ochranu životního prostředí! Během studia Tě naučíme poznávat, hodnotit a zlepšovat životní prostředí v celé jeho šíři především v těch nejpostiženějších oblastech, v průmyslem ovlivněných krajinách ČR a Evropy. Získáš široké znalosti,  dovednosti a praktická řešení v oblasti přírodních, biologických a technických věd a oborů, včetně technologií v péči o životní prostředí.

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Studuj odpadové hospodářství a úpravu nerostných surovin a zároveň poznej nové evropské trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství. Zjisti, co znamená zero waste a staň se odborníkem v moderních technologiích, recyklaci nebo upcyklaci.

Technologie a hospodaření s vodou

Voda je dnes tématem #1, a proto i náš studijní program „Technologie a hospodaření s vodou“ je sestaven tak, aby studenty připravil na nové výzvy v této oblasti. Získáš klíčové znalosti o tom, jak upravit surovou vodu na vodu pitnou, ale i provozní, a následně také použitou vodu i řádně vyčistit. Tvé studium bude doplněno komplexní praxí v terénu a laboratoři. 

Technické znovuvyužití brownfields

Celoevropským problémem ve městech jsou opuštěné areály továren, dolů, celých městských částí – brownfieldů. Jsi kreativní absolvent bakalářského studia, který chce mít manažerské schopnosti, současně se zajímá o ochranu životního prostředí a krajinu? Studuj navazující magisterský obor Technické znovuvyužití brownfields, studuj obor, který tě připraví měnit okolní svět.