Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PODEJ SI PŘIHLÁŠKU UŽ DNES!

Od 1. 11. otevíráme přijímací řízení na naše studijní programy

Motivační stipendia pro prváky

Studenti prvních ročníků bakalářského studia mohou získat stipendia i v akademickém roce 2023/2024

Voda – strategická surovina

Voda je strategickou surovinou 21. století! Je nejcennějším přírodním zdrojem na Zemi a je nezbytná nejen pro život, ale také pro průmysl a zemědělství, pro rekreaci a celou řadu dalších oblastí. S tím souvisí velmi dobrá uplatnitelnost absolventů tohoto studijního programu. A co Tě naučíme? Budeš vědět, jak vyhledávat zdroje vody, jak ji jímat a upravit pro její další použití, jak ji dopravit ke spotřebiteli, jak ji odvést a následně čistit.

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Studuj odpadové hospodářství a úpravu nerostných surovin a zároveň poznej nové evropské trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství. Zjisti, co znamená zero waste a staň se odborníkem v moderních technologiích, recyklaci nebo upcyklaci.

Technologie a hospodaření s vodou

Voda je dnes tématem #1, a proto i náš studijní program „Technologie a hospodaření s vodou“ je sestaven tak, aby studenty připravil na nové výzvy v této oblasti. Získáš klíčové znalosti o tom, jak upravit surovou vodu na vodu pitnou, ale i provozní, a následně také použitou vodu i řádně vyčistit. Tvé studium bude doplněno komplexní praxí v terénu a laboratoři. 

Technické znovuvyužití brownfields

Celoevropským problémem ve městech jsou opuštěné areály továren, dolů, celých městských částí – brownfieldů. Jsi kreativní absolvent bakalářského studia, který chce mít manažerské schopnosti, současně se zajímá o ochranu životního prostředí a krajinu? Studuj navazující magisterský obor Technické znovuvyužití brownfields, studuj obor, který tě připraví měnit okolní svět.