Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra environmentálního inženýrství vznikla z iniciativy některých jejích pozdějších pracovníků 1. října 1990, přičemž první pracoviště mělo do 14. října 1994 název Katedra ekologie, později Katedra ochrany životního prostředí HGF. Následně od 15. října 1994 bylo přejmenováno na Institut environmentálního inženýrství, který vznikl na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava sloučením Katedry ochrany životního prostředí a Katedry úpravnictví.

Institut environmentálního inženýrství byl od 21. března 2018 přejmenován na Katedru environmentálního inženýrství.

Katedra environmentálního inženýrství poskytuje vzdělávání ve vybraných environmentálních, technických a přírodovědných oborech. Jednotlivé studijní programy jsou realizovány na bakalářské, navazující magisterské a doktorské úrovni v prezenční a kombinované formě. Výuka probíhá v Ostravě a Mostě.

Konkrétně lze na KEI studovat programy v bakalářském stupni, a to Environmentální inženýrství; Voda – strategická surovina; Odpadové hospodářství a úprava surovin, dále pak v magisterském stupni studijní programy Technologie a hospodaření s vodou; Odpadové hospodářství a úprava surovin; Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí; Technické znovuvyužití brownfields. V doktorském stupni nabízíme ke studiu dva studijní programy, a to Ochrana životního prostředí v průmyslu a Úpravnictví.

Teoretická a praktická výuka v laboratořích je doplněna mnoha exkurzemi a terénními cvičeními.

Studenti mohou studovat i v zahraničí v rámci mobilit VŠB-TUO.

Studenti Katedry environmentálního inženýrství úspěšně reprezentují fakultu a univerzitu na domácích i zahraničních konferencích a soutěžích. Každoročně zaujímají přední místa ve fakultním i mezinárodním kole SVOČ, na mezinárodní Konferenci mladých výzkumníků v St. Petersburgu, v celostátní soutěži dr. Radslava Kinského o nejlepší diplomovou práci v oblasti ŽP apod.

44365059_2187677544833659_3380764072319385600_n.jpg