Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro teoretickou a praktickou výuku je k dispozici celá řada učeben, odborných učeben a laboratoří. Kromě těchto výukových místností jsou k dispozici další celouniverzitní místnosti. Většina učeben se střední a velkou kapacitou je vybavena audiovizuální technikou (dataprojektorem a PC).

Katedra environmentálního inženýrství (KEI) disponuje výukovými laboratořemi i speciálně vybavenými počítačovými učebnami. Neustále se snaží modernizovat přístrojové a softwarové vybavení. Studenti mají možnost i využít přístrojové vybavení Institutu čistých technologií. I zaměstnanci se v rámci sebevzdělání účastní řady stáží a seminářů a spolupracují s dalšími výzkumnými centry a specializovanými pracovišti.

J218.JPG