HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra environmentálního inženýrství

Katedra environmentálního inženýrství

Hornicko-geologická fakulta

VŠB – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava – Poruba

 


Sekretariát katedry

Dana Ješíková
místnost: A 853
email: dana.jesikova@vsb.cz

tel: +420 597 323 560

 

Ing. Martina Nováčková
místnost: A 853
email: martina.novackova@vsb.cz

tel: +420 597 321 242

mapa