Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V rámci vědeckovýzkumných aktivit se akademičtí pracovníci a doktorandi katedry účastní řady domácích a zahraničních konferencí.

Katedra environmentálního inženýrství je od roku 1996 pořadatelem vědecké konference s mezinárodní účastí Conference on Environment and Mineral Processing (EAMP). Odkaz na konferenci EAMP můžete najít také na Facebookových stránkách konference, kde se dozvíte vše potřebné.