Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V rámci vědeckovýzkumných aktivit se akademičtí pracovníci a doktorandi katedry účastní řady domácích a zahraničních konferencí.

Katedra environmentálního inženýrství je pořadatelem vědeckých konferencí s mezinárodní účastí: