HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra environmentálního inženýrství
Česká membránová platforma, z.s. Główny Instytut Górnictwa Montánní společnost o.s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Vodovody a kanalyzace Vsetín, a.s.