Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

ŠVEHLÁKOVÁ, Hana, Barbara STALMACHOVÁ, Kateřina RŮŽIČKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, Jiří KUPKA a Jana NOVÁKOVÁ. D2.8 Assessment of ecosystem services of Ema-Terezie Mine dumps complex. Katowice, 2023. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Jiří KUPKA, Jana NOVÁKOVÁ a Hana VOJTKOVÁ. Assessment of rehabilitation techniques for waste heaps. Katowice, 2023. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Petr PLOHÁK. Návrh limitů území a stanovení prioritních hodnot území. Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 2023. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Využití UHK a LKS Kameniva při výrobě betonu. Třinecké železárny, a. s., 2022. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Využití LKS a DRK907 v cementové matrici II. etapa. Třinecké železárny, a. s., 2022. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Využití LKS a DRK907 v cementové matrici I. etapa. Třinecké železárny, a. s., 2022. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Využití stavebního recyklátu při výrobě betonu. Třinecké železárny, a. s., 2022. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Výzkum v oblasti biodegradačních vlastností mikroorganismů. ECOCOAL s.r.o., 2021. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Multimediální podpora výuky mikrobiologických a biotechnologických předmětů. MŠMT, 2021. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Využití opotřebovaných pneumatik v betonu/asfaltobetonu. Považská cementáreň a.s., 2021. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Tomografická analýza betonu na bázi ocelárenské a vysokopecní strusky. Považská cementáreň a.s., 2021. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Testy vlastností betonu na bázi ocelárenské a vysokopecní strusky I. etapa. Považská cementáreň a.s., 2021. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Testy vlastností betonu na bázi ocelárenské a vysokopecní strusky II. etapa. Považská cementáreň a.s., 2021. [Detail]
KLEMPA, Martin, Jiří MALIŠ, Naďa RAPANTOVÁ, Marian BOJKO, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Zdeněk KADLEC, Monika LIČBINSKÁ, Martin KAŠING, Petra MALÍKOVÁ, Tomáš PEŇÁZ, Michal MATLOCH PORZER, Martina NOVÁČKOVÁ, Karla PLACOVÁ a Jarmila BÍLSKÁ. Závěrečná zpráva projektového partnera PP1 - Vodamin II - Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe. INTERREG Česká republika – Svobodný stát Sasko, 2020. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Poloprovozní ověření výroby betonových prefabrikátů z betonu na bázi vedlejších produktů z hutního podniku. Třinecké železárny, a. s., 2020. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Dlouhodobé zkoušky betonu na bázi ocelárenské strusky II. etapa 2. část. Třinecké železárny, a. s., 2020. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr "Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - Babín (mimo), vč. Libické spojky". MŽP ČR, 2019. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr "Ekologizace Teplárny Přerov". MŽP ČR, 2019. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Stanovení vlastností ocelárenské strusky I. a II. etapa. Považská cementáreň a.s., 2019. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Využití lité konvertorové strusky fr. 0/8 mm při výrobě betonu - V. ETAPA. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Úprava ocelárenské strusky v prostředí zvýšeného tlaku a teploty II. etapa. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Úprava ocelárenské strusky v prostředí zvýšeného tlaku a teploty III. etapa. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Optimalizace receptur R6 a R7 na bázi ocelárenské strusky. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Návrh receptur těžkého betonu s rozptýlenou výztuží II. etapa. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Návrh receptur těžkého betonu s rozptýlenou výztuží I. etapa. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Poloprovozní ověření výroby betonových prefabrikátů z těžkého betonu. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Úprava ocelárenské strusky v prostředí zvýšeného tlaku a teploty I. etapa. Třinecké železárny, a.s., 2019. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Výzkum v oblasti bioloužení těžkých kovů. Ecocoal, s.r.o., 2018. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. na záměr "Větrná elektrárna Hať - jih". MTG WIND, s. r.o., 28. října 165, Ostrava, 2018. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Miroslav KYNCL, Silvie DRABINOVÁ, Petra MALÍKOVÁ, Marian MARSCHALKO, Michal KORABÍK a Jitka CHROMÍKOVÁ. REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA PROJEKTU QJ1620148. Ministerstvo zemědělství ČR, 2018. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Stanovení vlastností betonu - I. etapa. Považská cementáreň a.s., 2018. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Stanovení vlastností betonu - II. etapa. Považská cementáreň a.s., 2018. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Stanovení vlastností bapass odprašků. Považská cementáreň a.s., 2018. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Návrh receptur těžkého betonu s využitím vedlejších produktů hutního podniku - II. etapa. Třinecké železárny, a. s., 2018. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Modernizace výroby vápenců a vápna ve společnosti Kotouč Štramberk, spol. s r.o. KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o., 2017. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII Olomouc, 2017. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII Olomouc, 2017. [Detail]
JANČÍK, Petr, Petra ŠUTAROVÁ, Barbora GRYCOVÁ, Daniel HLADKÝ a Jiří FIEDOR. Systém nakládání s komunálním odpadem na území statutárního města Opavy. Opava, 2017. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr „Využití ložiska písků Žeravice - Lapač“. Očenášek - Mikulka, spol. s r.o., 2017. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr „Depolymerizace Šternberk“. PLASTOIL Europe, a.s., 2017. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Stanovení vlastností stavebního a demoličního odpadu - II. etapa. Považská cementáreň a.s., 2017. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Stanovení vlastností stavebního a demoličního odpadu. Považská cementáreň a.s., 2017. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Úprava SM strusky. Považská cementáreň a.s., 2017. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Stanovení vlastností SM kameniva a jeho využití při výrobě betonů 1. část. Považská cementáreň a.s., 2017. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Stanovení vlastností SM kameniva a jeho využití při výrobě betonů 2. část. Považská cementáreň a.s., 2017. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Školení na výrobu betonové směsi na bázi průmyslových odpadů - 2. etapa. Považská cementáreň a.s., 2017. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Školení na výrobu betonové směsi na bázi průmyslových odpadů - 1. etapa. Považská cementáreň a.s., 2017. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Lucie GEMBALOVÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Smluvní výzkum - provedení práškových RTG difrakčních analýz. Smolo a.s., 2017. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Odborný posudek ve smyslu § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr Přenosný čerpací stroj AVK – APetrol - bezobslužná čerpací stanice (Týniště nad Orlicí). PETROCard Czech s.r.o., Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava-Poruba, 2016. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Odborný posudek ve smyslu § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr Přenosný čerpací stroj AVK – TOPMATIC - bezobslužná čerpací stanice – Žďár nad Sázavou. PETROCard Czech s.r.o., Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava-Poruba, 2016. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Odborný posudek ve smyslu § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr Přenosný čerpací stroj AVK - bezobslužná čerpací stanice Všenory. PETROCard Czech s.r.o., Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava-Poruba, 2016. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Využití cihlovéro recyklátu v betonu. Považská cementáreň a.s., 2016. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Využití recyklovaného kameniva v betonu. Považská cementáreň a.s., 2016. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Školení na zkoušky recyklovaného kameniva. Považská cementáreň a.s., 2016. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Posouzení recyklační linky a demoličního odpadu. Považská cementáreň a.s., 2016. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Posouzení a separace cihlového recyklátu. Považská cementáreň a.s., 2016. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Návrh technologie úpravy recyklační linky pro zlepšení homogenity cihlového recyklátu. Považská cementáreň a.s., 2016. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Prověření přípustných koncentrací škodlivin v sušině cihlového recyklátu a betonu. Považská cementáreň a.s., 2016. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Využití lité konvertorové strusky při výrobě betonu - III. etapa. Třinecké železárny, a. s., 2016. [Detail]
PEER, Václav, Jan NAJSER, Milan DEJ, Šárka TOMŠEJOVÁ, Veronika HASE a Lenka SCHREIBEROVÁ. Energetické využívání agropaliv – návrh a bilance vícestupňového zařízení. AXIOM TECH s.r.o., 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL a Barbora SÝKOROVÁ. Metody identifikace „selektivních markerů“ pro jednotlivé zdroje znečištění ovzduší. E-expert, spol. s r.o., 2015. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL, Barbora SÝKOROVÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Analytický a mapový modul pro identifikaci podílů zdrojů na imisní situaci. E-expert, spol. s r.o., 2015. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Možnosti realizace pyrolýzního energetického zařízení ve firmách FLÍDR s.r.o. a FLÍDR plast s.r.o. FLÍDR s.r.o. a FLÍDR plast s.r.o., 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení podmínek pro energetické využití BRKO. INGEA recyklace, 2015. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Modernizace výroby vápenců a vápna ve společnosti Kotouč Štramberk, spol. s r.o. (změna technologie). KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o., 2015. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Návrh směrných receptur betonů na bázi ocelárenské strusky a testování jejich vlastností - II. Etapa. Považská cementáreň a.s., 2015. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Návrh směrných receptur betonu na bázi hybridního cementu včetně chemických analýz a výluhů. Považská cementáreň a.s., 2015. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch. Využití lité konvertorové strusky při výrobě betonu - II. etapa. Třinecké železárny, a. s., 2015. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Pavel DOBEŠ, Jana SUCHÁNKOVÁ, Katarina JELŠOVSKÁ, Aleš KOŤÁTKO, Lenka SCHREIBEROVÁ a Jakub ŘEHÁČEK. Příprava podkladů pro pravidelnou aktualizaci DZR Krizového plánu MŽP, Spolupráce na přípravě národní dokumentace pro implementaci Akčního rámce z Hyogo Framework Action (HFA), příprava podkladů pro Hyogo (HFA). Ministerstvo životního prostředí, 2014. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr „Větrné elektrárny Střížovice“. OSTWIND CZ s.r.o., 2014. [Detail]
SUCHÁNKOVÁ, Jana, Pavel DANIHELKA, L. KŘÍŽ a M. ČÁSLAVSKÝ. Závěrečná zpráva za celé období rešení projektu č. 2A-1TP1/044. CZ: MPO ČR, 2010. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Dokumentace ve smyslu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na záměr ?Úpravna zeminy Ostrava?. Ostrava2007. ISBN není. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. na záměr Logistické centrum firmy van Gansewinkel v Ostravě - Bartovicích. Ostrava: Lapčík, 2006. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. na záměr Větrné elektrárny Potštát - Lipná. Ostrava: Lapčík, 2006. [Detail]
RAPANT, Petr, Barbara STALMACHOVÁ a Jan SCHENK. Historický vývoj území -DÚ1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří, Jaroslav DVOŘÁČEK a Vlastimil ŘEPKA. Výzkum složení flotačních činidel řady FLOTALEX-Economy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2003. 37 s. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Jiří BOTULA, Miroslav KURSA, Ján KRET, Dana KRIŠTOFOVÁ, Juraj LEŠKO a Jiří VIDLÁŘ. Závěrečná výzkumná zpráva projektu GAČR 106/01/0122 Recyklace hutnických odpadů ze starých zátěží. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
RAPANT, Petr, Jan SCHENK, Helena RACLAVSKÁ, Barbara STALMACHOVÁ, BENEŠ, Jiří HORÁK, Jan KOSTRUCH, Rudolf NEMÉTH, Tomáš PEŇÁZ, SANTARIUS a Petr ŠIŘINA. Historický vývoj území. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír, Petr BUJOK a Petr FIEDLER. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí "Textilní závod SANDRA TEXTILE". Ostrava: Okresní úřad Frýdek-Místek, 2002. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a Bohdan KŘIBEK. Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste - Rock in Mining Activities. Seville: Edificio Expo - WTC, c/Inca Garcilaso s/n, E-41092, 2002. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše. Lázeňský dům Rožnov pod Radhoštem - Odborný posudek o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní dle vyhl. MZd č.423/2001 Sb. Ostrava: Český inspektorát lázní a zřídel MZČR, 2002. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. na záměr "Obchodní a společenské centrum Carrefour Ostrava - II. fáze výstavby". Ostrava: Krajský úřad Ostrava, 2002. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír, Petr BUJOK a Ivana BARVÍŘOVÁ. Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. na záměr "Obchodní centrum Hranice". Ostrava: Krajský úřad Olomouc, 2002. [Detail]
NOVÁK, Josef, Jan SCHENK, Václav MIKULENKA, Radomíra MURYSOVÁ a Vojtech DIRNER. Dynamika poklesové kotliny a její dopad na hornickou krajinu. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. 68 s. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2001. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil a Jiří BOTULA. Oddělení pevné fáze s obsahem rtuti z prací vody po čištění spalných plynů z TDO. Ostrava: ADI s.r.o. Ostrava, 2000. ISBN N. [Detail]
BOTULA, Jiří, Jiří VIDLÁŘ a Vlastimil ŘEPKA. Úprava huminových kyselin. Ostrava: Severočeské doly a.s., 2000. ISBN N. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil a Jiří BOTULA. Odstranění olova ze zeminy pomocí hydrocyklonu. Ostrava: Vodní zdroje Ekomonitor, 2000. ISBN N. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí "Obchodní centrum Praha-Klíčov". Ostrava: Praha, 2000. 1-85 s. ISBN není. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří. Test upravitelnosti uhlí z lokality "MINA SAN PEDRO SABINKS - MEXICO". 2000. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí "obchodní centrum Carrefour Ostrava-Jih". Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., 2000. 12-24 s. ISBN není. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Jana SEIDLEROVÁ, Jiří BOTULA a Eva TUČKOVÁ. Možnosti využití složek amortizačního elektroodpadu a vliv zpracování obrazovek na vyluhovatelnost silikátové strusky šachtové pece. Ostrava: ES-VŠB Ostrava, 2000. 1-47 s. ISBN nemá. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posouzení emisně-imisní situace "Obchodní areal Frýdek-Místek, křižovatka ulice Beskydská-Příborská". Ostrava: National Technical University of Athens, 2000. 1-20 s. ISBN není. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posouzení k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov". Ostrava: MŽP, 2000. 1-71 s. ISBN n. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí "Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-lipník nad Bečvou". Ostrava: MŽP, 2000. 1-77 s. ISBN n. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí "Obchodní areál Místek, ul. Pionýrů". Ostrava: Okresní úřad ve Frýdku-Místku, 2000. ISBN n. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí "Shopping park IKEA Ostrava-Zábřeh". Ostrava: magistrát města Ostravy - odbor ŽP, 2000. 1-52 s. ISBN není. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí "Silnice I/49 Zlín-Otrokovice, II. a III. etapa". Ostrava: Územní odbor MŽP, 2000. 1-52 s. ISBN n. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Oponentní psudek habilitační práce Ing. Ilony Obršálové, CSc. s názvem Stanovení škod na životním prostředí způsobených průmyslovou činností v území. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. 0-3 s. ISBN není. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. posouzení, vyhodnocení a porovnání technologie vybrané a.s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Ústí nad labem pro záměr "Spalovna EPI" oproti technologii KREBS SPEICHIM posouzené v procesu EIA, a zhodnocení zněny technologie oprotivydanému stanovis. Ostrava: MŽP, 2000. ISBN n. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Tomáš KÁRNÍK, Jiří BOTULA, Vlastimil ŘEPKA a Miroslav KURSA. Možnosti separace aluminy s obsahem ušlechtilých kovů od kovového nosiče vyřazených autokatalyzátorů. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 1999. 1-38 s. [Detail]
KURSA, Miroslav, Jiří BOTULA, Juraj LEŠKO, Ján KRET a Dana KRIŠTOFOVÁ. Komplexní výzkum jemnozrnných hutních odpadů. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 1999. 1-43 s. ISBN Nemá. [Detail]
KURSA, Miroslav, Jiří BOTULA, Ján KRET, Dana KRIŠTOFOVÁ a Juraj LEŠKO. Závěrečná zpráva za rok 1998 o realizaci projektu PZ-01-30-97 Komplexní výzkum jemnozrnných hutních odpadů. Ostrava: MPO ČR, 1998. ISBN není. [Detail]
BOTULA, Jiří a Vlastimil ŘEPKA. Ověření možnosti separace Zn a Pb z vysokopecních kalů pomocí hydrocyklonů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. ISBN není. [Detail]
BOTULA, Jiří a Vlastimil ŘEPKA. Verifikace dělení zinku a olova ve vysokopecních kalech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. ISBN není. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří, Peter FEČKO a Zdeněk KLIKA. Studium chemických rovnováh a možností separace železa a síranů z důlních vod hnědouhelných lomů,GA ČR č.105/96/0752. Ostrava-Most: Grantová agentura ČR, 1998. ISBN není. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří a Ctirad SCHEJBAL. Návrh technologického řešení odstraňování síranů a rozpuštěných látek z důlních vod lokality VUD Kateřina-Radvanice. Ostrava-Trutnov: Energie,a.s.,Kladno a VUD,s.p.,Trutnov, 1998. [Detail]
KURSA, Miroslav, Jiří BOTULA, Juraj LEŠKO, Ján KRET a Dana KRIŠTOFOVÁ. Komplexní výzkum jemnozrnných hutních odpadů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1998. 1-27 s. [Detail]
KURSA, Miroslav, Jiří BOTULA, Ján KRET, Dana KRIŠTOFOVÁ a Juraj LEŠKO. Závěrečná zpráva za rok 1997 o realizaci projektu PZ-01-30-97 Komplexní výzkum jemnozrnných hutních odpadů. Ostrava: MPO ČR, 1997. ISBN není. [Detail]
KURSA, Miroslav, Jiří BOTULA, Ján KRET, Dana KRIŠTOFOVÁ a Juraj LEŠKO. Komplexní výzkum jemnozrnných hutních odpadů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. 1-28 s. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Marta ADAMUSOVÁ. mapování a indikace změn v terrestrických ekosystémech. Praha: Grantová agentura ministerstva životního prostředí, Praha, 1996. ISBN 0000000000000. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK a Konstantin RACLAVSKÝ. Kontaminace půd v oblasti Krušných hor. Praha: Český geologický ústav Praha, 1996. ISBN 0000000000000. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK, Barbara STALMACHOVÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině. Praha: Grantová agentura ministerstva životního prostředí, ČR, 1995. ISBN 0000000000000. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ, Lenka VOKOUNOVÁ, Vlastimil ŘEPKA a Jiří BOTULA. Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích garančních zkoušek hyperbarických filtrů na úpravně uhlí Dolu Paskov. OSTRAVA: VŠB - KATEDRA ÚPRAVNICTVÍ A TOŽP OSTRAVA, 1994. ISBN není. [Detail]
LABODOVÁ, Alena. Posudek dle zák.244/1992- Intenzifikace provozu stávající skládky TKO fy.SKLADEKO Staříč. Ostrava: VŠB - TU, 1994. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK, Konstantin RACLAVSKÝ, Marta ADAMUSOVÁ a Vladimír HOMOLA. Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině. Praha: Grantová agentura Ministerstva životního prostředí, Praha, 1994. ISBN 0000000000000. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK a Peter FEČKO. Možnosti získání titanu z nadložních jílů Severočeské uhelné pánve. Praha: Grantová agentura ČR, Praha, 1994. ISBN 0000000000000. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Vojtech DIRNER, Dalibor MATÝSEK a Vítězslav ZAMARSKÝ. Fyzikálně-chemické vlastnosti popílků a jejich vhodnost k zakládání vytěžených prostor v dolech. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, 1994. ISBN 0000000000000. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK, Konstantin RACLAVSKÝ, Michal BIELESZ a Marta ADAMUSOVÁ. Půdotvorné procesy na antropogenních substrátech v oblasti Podkrušnohoří a Krušných hor. Praha: Český geologický ústav Praha, 1994. ISBN 0000000000000. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Barbara STALMACHOVÁ, Dalibor MATÝSEK, Michal BIELESZ a Marta ADAMUSOVÁ. Kontaminace půd a fytoindikace znečištění atmosféry v podkrušnohorských uhelných pánvích. Praha: Český geologický ústav Praha, 1994. ISBN 0000000000000. [Detail]
GANGULY, Prabir a Vojtech DIRNER. Aprobační (rozšiřující) studium oboru ochrana a tvorba životního prostředí pro učitele základních a středních škol okresu Frýdek - Místek.Závěrečná zpráva grantového úkolu v rámci Grantové agentuy MŠMT- fond dynamického rozvoje VŠ. Frýdek - Místek: VŠB, 1993. [Detail]
BOTULA, Jiří. Contribution á ĺ étude de la séparation des métaux non ferreux par la méthode de courants de Faucauld. Mons Belgie: Faculté Polytechnique de Mons, 1993. ISBN není. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří. Vývoj metody a testovacího zařízení pro flotačního čištění odpadních vod a likvidaci čistírenských a vodárenských kalů. Grantový projekt GAČR č.105/93/2191. Ostrava: GAČR, 1993. ISBN není. [Detail]
LABODOVÁ, Alena. Hodnocení vlivu na ŽP -Stavba velkoobchodního skladu MAKRO STORE Ostrava-Hrabová. Ostrava: GES,sro, 1993. ISBN není. [Detail]
LABODOVÁ, Alena a Pavel ŠVRLANSKÝ. Dokumentace o hodnocení vlivů na ŽP-instalace ofsetové novinové rotačky v MTZ Ostrava. Ostrava: Good Economic System,s.r.o., 1993. ISBN není. [Detail]
DIRNER, Vojtech, Petr KONEČNÝ a Vítězslav ZAMARSKÝ. Výzkum odpadových produktů hornictví a energetiky a jejich vliv na životní prostředí z hlediska možnosti ukládání v podzemní. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 1993. ISBN 0000000000000. [Detail]
REZEK, Karel, Jiří NOVÁČEK a Oldřiška BLÁHOVÁ. Analýza faktorů ovlivňujících obsah vody a návrh opatření k minimalizaci obsahu vody v konečných produktech úpravy při současné technologii na dole ČSM.Výzkumná zpráva. Ostrava: VŠB, 1993. [Detail]
REZEK, Karel, Jiří NOVÁČEK a Oldřiška BLÁHOVÁ. Zhodnocení využitelnosti uhelných kalů z odkališť dolu ČSM.Výzkumná zpráva. Ostrava: VŠB, 1993. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří. Grantový projekt GAČR č.105/93/2191,nositel."Vývoj metody a testovacího zařízení pro flotačního čištění odpadních vod a likvidaci čistírenských a vodárenských kalů". Ostrava: VŠB, 1993. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK, Michal BIELESZ, Konstantin RACLAVSKÝ a Marta ADAMUSOVÁ. Ekologická rizika v rudním revíru Zlaté Hory. Praha: Ministerstvo životního prostředí Praha, Geofond Praha, 1993. ISBN 0000000000000. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Barbara STALMACHOVÁ, Dalibor MATÝSEK, Michal BIELESZ a Konstantin RACLAVSKÝ. Vliv prostředí na stanovištění podmínky a charakter vegetačního krytu severočeských výsypek. Praha: Ministerstvo životního prostředí Praha, Geofond Praha, 1993. ISBN 0000000000000. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK, Michal BIELESZ a Marta ADAMUSOVÁ. Mapování kritických zátěží v povrchových vodách. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, 1993. ISBN 0000000000000. [Detail]
GANGULY, Prabir, Vojtech DIRNER a Dušan SMOLÍK. Analýza vlivu prostředí na zdravotní stav populace města Frýdlantu n.O.- Závěrečná zpráva 1.etapy katedrálního výzkumného úkolu. Frýdek - Místek: VŠB, 1992. [Detail]
REZEK, Karel, Vlastimil ŘEPKA a Jiří BOTULA. Analýza a separace tuhých domovních odpadů.Výzkumná zpráva. Ostrava: VŠB, 1992. [Detail]
REZEK, Karel, Vlastimil ŘEPKA a Petr DVOŘÁK. Analýza možností snížení obsahu síry ve flotačním uhelném koncentrátu a stanovení technologických variant řešení. Ostrava: VŠB, 1992. [Detail]
REZEK, Karel, Vlastimil ŘEPKA a Milada HOMZOVÁ. Hodnocení technologických výsledků vrtného průzkumu odkaliště Doubrava I.Výzkumná zpráva. Ostrava: VŠB, 1992. [Detail]
REZEK, Karel, Vlastimil ŘEPKA a Milada HOMZOVÁ. Kinetický popis flotace uhlí na úpravně dolu Darkov.Výzkumná zpráva. Ostrava: VŠB, 1992. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Metodika komplexního vyhodnocení lokalit pro jaderná energetická zařízení a tepelné elektrátny se zaměřením na ekologii a životní prostředí (výzkumná zpráva). Ostrava: VŠB, 1992. [Detail]
REZEK, Karel, Oldřiška BLÁHOVÁ a Jiří NOVÁČEK. Snížení zahuštění technologických vod na úpravně Darkov.Výzkumná zpráva. Ostrava: VŠB, 1992. [Detail]
REZEK, Karel, Oldřiška BLÁHOVÁ a Jiří NOVÁČEK. Rozbor účinnosti a optimalizace regeneračního kruhu na úpravně Komořany.Výzkumná zpráva. Ostrava: VŠB, 1992. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Vyhodnocení vzorků z vrtného průzkumu odkaliště Pilňok.Výzkumná zpráva. Ostrava: VŠB, 1992. [Detail]