Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku

KUPKA, Jiří, Adéla BRÁZDOVÁ a Tereza CHOWANIECOVÁ. Environmental Interaction Elements in the Post-Mining Landscape of the Karviná District (Czech Republic). In: The 4th International Conference on Advances in Environmental Engineering : 20–22 November 2023, Ostrava, Czech Republic : proceedings. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2023. s. 15. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUPKA, Jiří, Adéla BRÁZDOVÁ a Jana VODOVÁ. Problematic Perspectives of Units of Military Fortification in Landscape Management (Teschen Silesia, Czech Republic). In: The 4th International Conference on Advances in Environmental Engineering : 20–22 November 2023, Ostrava, Czech Republic : proceedings. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2023. s. 18. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUČOVÁ, Kateřina a Hana VOJTKOVÁ. Využití mechorostů k biomonitoringu na termicky aktivním odvalu Ema (Česká republika). In: Geochémia 2022 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie : Piešťany, 30. 11. - 2. 12. 2022. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022. s. 73-76. ISBN 978-80-8174-067-1. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Anna BRODSKÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Contamination of the Burňa watercourse, by a dump complex. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2022. s. 1-8. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠVEHLÁKOVÁ, Hana, Barbora TURČOVÁ, Tomáš RAJDUS, Petr PLOHÁK a Jana NOVÁKOVÁ. Effective combination of management methods suppresses invasive Jerusalem artichoke. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2022. s. 1-8. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BRÁZDOVÁ, Adéla a Jiří KUPKA. THE RATIONALISATION SCHEME AS A CRUCIAL ASPECT OF URBAN GREENERY (GREEN WALLS). In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 22, Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2022. s. 599-605. ISBN 978-619-7603-52-1. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Kateřina, Barbara STALMACHOVÁ, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Kateřina RUTOVÁ. Ekosystémové služby Haldy Ema. In: Symposium GIS Ostrava 2022 : Smart City - vize a realita : 18. - 20. března 2022 : videokonference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. s. 1-6. ISBN 978-80-248-4607-1. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Jiří KUPKA, Adéla BRÁZDOVÁ a Iva TICHÁ. OPTIONS FOR ASSESSING THE SUITABILITY OF URBAN ENVIRONMENTAL ACUPUNCTURE. In: GEOLINKS : international conference : conference proceedings : 17-18 May 2021. Book 1. Sofie: Saima Consult, 2021. s. 15-23. ISBN 978-619-7495-17-1. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Radmila SOUSEDÍKOVÁ, Silvie DRABINOVÁ a Petr RYS. Ukončení těžby nemusí uzavírat životní cyklus dolu. In: História, súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = The History, Present and Future of the Mining and Geology : conference proceedings from the international conference : Hotel Repiská, Demänovská dolina, Slovak republic, 06.-08. október 2021. Banská Bystrica: Slovenská banícka spoločnosť, 2021. s. 1-9. ISBN 978-80-970521-8-8. [Detail]
MOLINEK, Oskar, Michal VOKURKA, Andrea MOKROŠOVÁ a Juraj KOTRBANEC. Utilization of Field Seismometers for Measuring the Paraseismic Vibrations of Mining Blasts. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 684. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-9. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NOSALJ, Sanja, Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ a Hana VOJTKOVÁ. Enzyme production by soilborne fungal strains of Aspergillus niger isolated from different localities affected by mining. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VAŠINKOVÁ, Markéta, Marek DLABAJA a Kateřina KUČOVÁ. Bioaccumulation of toxic metals by fungi of the genus Aspergillus isolated from the contaminated area of Ostramo Lagoons. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUBÍNOVÁ, Tereza a Miroslav KYNCL. Comparison of standard methods for determining the color of water in several countries. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MATUŠKOVÁ, Simona, Marcela TAUŠOVÁ, Lucia DOMARACKÁ a Peter TAUŠ. Waste production and waste management in the EU. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MARTAUZ, P. a Vojtěch VÁCLAVÍK. Review of the use of waste tires in concrete. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZNAMENÁCKOVÁ, IIngrid, Silvia DOLINSKÁ, Slavomír HREDZÁK a Vladimír ČABLÍK. Effect of Microwave Pretreatment on Leaching of Tetrahedrite. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 906. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VÁCHA, Martin, Jana KODYMOVÁ a Vladimír LAPČÍK. Life-cycle assessment of a photovoltaic panel: Assessment of energy intensity of production and environmental impacts. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 1209. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-8. ISBN 978-80-553-3976-4. [Detail]
PAPESCH, Radek, Kateřina MÁČALOVÁ, Jakub CHARVÁT, Tomáš DVORSKÝ a Vojtěch VÁCLAVÍK. Treatment and utilization of artificial aggregate in the production of cement composites. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MÁČALOVÁ, Kateřina, Kateřina KUČOVÁ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jakub CHARVÁT a Radek PAPESCH. Algae as a part of microorganisms involved in biocorrosion of cement composites with total replacement of natural aggregates by photovoltaic glass. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUČOVÁ, Kateřina, Kateřina MÁČALOVÁ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Markéta VAŠINKOVÁ. Fungicidal effects on cement composites with recycled glass from photovoltaic panels. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BRÁZDOVÁ, Adéla, Jiří KUPKA a Barbara VOJVODÍKOVÁ. THE EXTERIOR GREEN WALLS AND THEIR PERSPECTIVE IN HIGH DENSITY PARTS OF URBAN AREA. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2020 : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 647 - 653. ISBN 978-619-7603-10-1. [Detail]
KUČOVÁ, Kateřina. Bioaccumulation of hazardous metals by plants in post-mine dump sites. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2020 : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 99-105. ISBN 978-619-7603-10-1. [Detail]
KAŠPÁRKOVÁ, Alena a Kamila ETCHEGOYEN-ROSOLOVÁ. A Geocaching Game 'Meet Your Editor' as a Teaser for Writing Courses. In: IEEE International Professional Communication Conference 2020. Piscataway: IEEE, 2020. s. 87-91. ISBN 978-1-72815-564-7. [Detail]
PLOHÁK, Petr, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Tomáš RAJDUS a Barbara STALMACHOVÁ. Soil seed bank in Ostrava post-mining landscape. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
RAJDUS, Tomáš, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Petr PLOHÁK a Barbara STALMACHOVÁ. Management of invasive species Solidago canadensis in Ostrava region (Czech Republic). In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KOTALOVÁ, Iva, Katrin CALÁBKOVÁ, Silvie DRABINOVÁ a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Contribution to the study of selected heavy metals in urban wastewaters using ICP-MS method. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-4. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DRABINOVÁ, Silvie a Miroslav KYNCL. Circular economy and supplying the industry with water in the periods of drought. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš a Vojtěch VÁCLAVÍK. Constructions used to enable fish migration in the Czech Republic and abroad. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
CALÁBKOVÁ, Katrin, Petra MALÍKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Iva KOTALOVÁ. Effectiveness of alternative natural coagulants in the treatment of industrial wastewater. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUPKA, Jiří, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Barbara STALMACHOVÁ a Rostislav POLÁČEK. Botanical and zoological aspects of the shale post-mining landscape (Jakartovice village, Czech Republic). In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MÁČALOVÁ, Kateřina, Jakub CHARVÁT, Tomáš DVORSKÝ a Vojtěch VÁCLAVÍK. The proposal for revitalization measures in the Výškovický Stream. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MIKLOŠÍKOVÁ, Miroslava, Martin MALČÍK a Vojtěch VÁCLAVÍK. Utilising Emotions in the Teaching of Water Management Structures III. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana, Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ a Slavomír ČERŇANSKÝ. Neurospora sitophila in indoor environment of buildings. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-7. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BOTUROVÁ, Kateřina. Microbiota as an indicator of the environmental burden of mined-out sites. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-9. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PAVLÍKOVÁ, Marie. Microbial degradation of wool industry wastewater. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
CHLEBKOVÁ, Lucie, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Radek ZAJAC. Evaluation of genotoxicity in industrial waste waters. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PERTILE, Eva a Petr ZAMARSKÝ. An alternative method of removing Cr (VI) from aquatic solution using chemically modified cone biomass and Fomitopsis pinicola. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
CHARVÁT, Jakub, Kateřina MÁČALOVÁ, Tomáš DVORSKÝ, Vojtěch VÁCLAVÍK a Lukáš GOLA. Design of dry detention basin in the municipality of Hradec nad Svitavou. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
CHARVÁT, Jakub, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jakub SVOBODA, Kateřina MÁČALOVÁ a Lukáš GOLA. The treatment and properties of construction waste for subsequent use in cement composites. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: Institute of Physics, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KLUS, Lukáš, Tomáš DVORSKÝ, Jakub SVOBODA, Jakub CHARVÁT, Kateřina MÁČALOVÁ, Lucie CHLEBKOVÁ a Vojtěch VÁCLAVÍK. Fungicidal properties of cement composites based on waste sludge water from concrete plant. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: Institute of Physics, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SVOBODA, Jakub, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jakub CHARVÁT, Kateřina MÁČALOVÁ a Radek PAPESCH. The effect of CO2 on the strength characteristics of cement composites based on recycled rubber from waste tires. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: Institute of Physics, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MÁČALOVÁ, Kateřina, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jakub SVOBODA, Jakub CHARVÁT a Lukáš GOLA. Recycling of photovoltaic panels - A review of the current trends. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: Institute of Physics, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BRÁZDOVÁ, Adéla, Jiří KUPKA a Barbara VOJVODÍKOVÁ. THE EXTERIOR GREEN WALLS: THEIR POTENTIAL AND AWARENESS OF GENERAL PUBLIC IN THE CZECH REPUBLIC. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 20, Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 343-350. ISBN 978-619-7603-19-4. [Detail]
WZOREK, Z., K. KRUPA-ZUCZEK, Vladimír ČABLÍK, A.K. NOWAK a K. GORAZDA. Distillery waste management in line with the concept of circular economy. In: Journal of Physics: Conference Series. Volume 1398. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Dana VRUBLOVÁ, Beáta KORANDOVÁ, Andrea MOKROŠOVÁ a Jaroslav ZÁVADA. The mercury content in energy by-products. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 939-945. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BOTUROVÁ, Kateřina. Use of Biolog system for autochtonous microbiota in contaminated soil. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 1031-1036. ISBN 978-619-7408-88-1. [Detail]
PAVLÍKOVÁ, Marie. Biodegradation of industrial dyes using selected microbial consortium. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 591-596. ISBN 978-619-7408-88-1. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora, Jaroslav MUDRUŇKA, Radmila KUČEROVÁ, David TAKAČ, Klára OSSOVÁ a Ivona SOBKOVÁ. Usage of fly ash from biomass incineration in preparing growing media. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT 2018), September 12-14, 2018, High Tatras Mountains, Tatranske Matliare, Slovak Republic. Londýn: Taylor & Francis, 2019. s. 451-456. ISBN 978-0-367-07509-5. [Detail]
PAPESCH, Radek, Tomáš DVORSKÝ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Jakub SVOBODA a Lukáš KLUS. Research of cement mixtures with added granulated and fluidized fly ashes. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT 2018), September 12-14, 2018, High Tatras Mountains, Tatranske Matliare, Slovak Republic. Londýn: Taylor & Francis, 2019. s. 509-514. ISBN 978-0-367-07509-5. [Detail]
ŠAFÁŘ, Michal, B.-J. LIN, W.-H. CHEN, David LÄNGAUER, Helena RACLAVSKÁ, A PÉTRISSANS a M. PÉTRISSANS. Effects of impregnated potassium on biomass torrefaction. In: Energy Procedia. Volume 158. Amsterdam: Elsevier, 2019. s. 55-60. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. Efficient system of environmentalists' remuneration and its practical application. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 214. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1 - 7. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ, Dana VRUBLOVÁ a Beáta KORANDOVÁ. Elimination of microbial pollution of domestic animal excrements using vermicomposting. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Miluše HLAVATÁ, Iva JANÁKOVÁ a Barbara TORA. Coal industry in czech republic. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 545. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
STEVULOVA, Naděžda, Viola HOSPODAROVA, Vojtěch VÁCLAVÍK a Tomáš DVORSKÝ. Wood pulp as a potential raw material source for manufacturing bio-based building materials. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 549. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SMOLAKOVA, Michaela a Hana VOJTKOVÁ. Evaluation of the antimicrobial efficiency of slag based composites. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 566. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BĚČÁK, Petr, Jana WLOSOKOVÁ, Jan PÍCHA, Tomáš NOVÁK a Karel SOKANSKÝ. Modeling of luminous flux radiation to the upper hemisphere from real model of town. In: Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2019. Piscataway: IEEE, 2019. s. neuvedeno. ISBN 978-1-72811-333-3. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Barbora LYČKOVÁ, Jaroslav MUDRUŇKA, David TAKAČ a Klára OSSOVÁ. Determination and occurrence of oxohalides in water. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 3.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 195-201. ISBN 978-619-7408-42-3. [Detail]
KOŘÍNKOVÁ, Jaroslava, Hana VOJTKOVÁ, Oldřich MACHALICKÝ, Nela BENDÁKOVÁ a Marie BLINKOVÁ. Biodegradation of the azo dye Direct Red 80 using fungi of the genus Aspergillus. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 137-144. ISBN 978-619-7408-46-1. [Detail]
JANASOVÁ, Veronika a Hana VOJTKOVÁ. Phytoremediation of lead using Chenopodium album and growth-promoting effect of Pseudomonas bacteria. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 653-658. ISBN 978-619-7408-46-1. [Detail]
SMOLÁKOVÁ, Michaela, Ariana EŠTOKOVÁ a Vojtěch VÁCLAVÍK. Antifungal efficiency of slag based cement composites. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 27-34. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
OLSZEWSKI, Pawel, Jacek GRABOWSKI, Barbara STALMACHOVÁ, Hana ŠVEHLÁKOVÁ a Jana NOVÁKOVÁ. RISKS CONCERNING INVASIVE PLANT SPECIES IN AN INDUSTRIAL-AGRICULTURAL COMMUNITY. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 753-760. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
SLAVÍKOVÁ, Lucie, Iva MELČÁKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Hana ŠVEHLÁKOVÁ. SEASONAL PREFERENCES OF MIKROHABITATS OF SELECTED ORDERS OF MACROZOOBENTOS IN OSTRAVICE RIVER. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 3-6 December, 2018, Viena, Austria. Volume 18. Issue 1.5. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 451-458. ISBN 978-619-7408-72-0. [Detail]
TICHÁ, Monika, Vojtech DIRNER, Radmila KUČEROVÁ, Klára OSSOVÁ a Monika SZTURCOVÁ. Pyrolysis of Polyethylene in the Laboratory Conditions. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 3-6 December, 2018, Viena, Austria. Volume 18. Issue 4.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 97-102. ISBN 978-619-7408-70-6. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Hana KOVAŘÍKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Sarah JANŠTOVÁ. Possibilities of metal recovery from sediment from sludge disposal site. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 3-6 December, 2018, Viena, Austria. Volume 18. Issue 6.4. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 243-250. ISBN 978-619-7408-71-3. [Detail]
BRODSKÁ, Anna, Jana NOVÁKOVÁ a Iva MELČÁKOVÁ. PHYTOREMEDIATION OF SALT ON REED GROWN. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 3-6 December, 2018, Viena, Austria. Volume 18. Issue 6.4. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 367-375. ISBN 978-619-7408-71-3. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra, Marcela DAVIDOVÁ, Lenka KAUEROVÁ a Kateřina KASHI. Identification, Development and Retention of Talented Employees in the Field of Brownfields. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 26 August - 01 September, 2018, Albena Co., Bulgaria. Volume 5. Issue 1.5. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 475-486. ISBN 978-619-7408-65-2. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Martin ŽÍDEK, Daniel GELNAR, Barbora MAREŠOVÁ, Jiří ZEGZULKA a Martin ČERMÁK. DEM model calibration based on mechanical-physical properties. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2018. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Kateřina, Jana NOVÁKOVÁ, Tereza MATĚJOVÁ a Jan RŮŽIČKA. ERROR PROPAGATION IN WATERSHED ASSESMENT. A CASE STUDY OF DELINEATION POLLUTION CONTRIBUTION AREA. In: GIS Ostrava 2018 : GIS for Safety & Security Management : March 21st – 23rd 2018, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 32-42. ISBN 978-80-248-4235-6. [Detail]
KLUS, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jakub SVOBODA a Radek PAPESCH. The properties of water from a concrete plant to be used in cement composites. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 385. London: Institute of Physics, 2018. s. nestrankovano. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SMOLAKOVA, M., A. ESTOKOVA, Vojtěch VÁCLAVÍK, K. SOUCEK a V. ZAJICOVA. Determination of durability of mortar with slag exposed to bacterial environment. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 385. London: Institute of Physics, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BOTUROVÁ, Kateřina a Marie BLINKOVÁ. Use biochemical parameters for identification of new gram-positive isolates and their variability. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 5.2. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. s. 151-156. ISBN 978-619-7408-47-8. [Detail]
BLINKOVÁ, Marie, Kateřina BOTUROVÁ a Marek DLABAJA. Bioremediation of metals from textile waste water using bacteria Pseudomonas and Aspergillus filamentous fungi. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 5.2. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. s. 165-170. ISBN 978-619-7408-47-8. [Detail]
ČERVENKOVÁ, Michaela a Katrin CALÁBKOVÁ. IS SLUDGE WATER DILUATE STREAM FROM ELECTRODIALYSIS SUITABLE FOR AGRICULTURAL PURPOSES?. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials : workshop : 31.5.-2.6.2018, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 11-15. ISBN 978-80-248-4180-9. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Martin ŽÍDEK, Jiří ZEGZULKA a Barbora PALKOVSKÁ. Evaluation of buckwheat properties for DEM simulation. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials : workshop : 31.5.-2.6.2018, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 29 - 33. ISBN 978-80-248-4180-9. [Detail]
CALÁBKOVÁ, Katrin a Michaela ČERVENKOVÁ. RECOVERY OF NUTRIENTS FROM WASTEWATER VIA ELECTRODIALYSIS. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials : workshop : 31.5.-2.6.2018, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 5-9. ISBN 978-80-248-4180-9. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Veronika GLOGAROVÁ a Radek STAUFČÍK. Biological hazards in composting. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 105-112. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, E. PECHAROVÁ a Alena KAŠPÁRKOVÁ. Ceratophyllum demersum – risks of invasiveness in connection with changes in the climate and in the quality of the environment. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 183-188. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Veronika GLOGAROVÁ a Beáta KORANDOVÁ. Energy use of biodegradable municipal waste at cement plants. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 239-246. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Martin MIKOLÁŠ, Jozef MIKUŠINEC, Ján ABRAHÁMOVSKÝ a Zdeněk BEDNAŘÍK. Rotary percussive drilling with submersible drilling hammers and other methods of drilling work in quarry operations. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 797-804. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, E. PECHAROVA a Alena KAŠPÁRKOVÁ. The risk of spread of invasive plant species in the floodplain of the ostravice river (Czech Republic). In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 993-1000. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
MOLINKOVÁ, Veronika, Aneta BABIČOVÁ a Marek DLABAJA. PGPR-bacteria and their capacities to eliminate lead using phytoremediation. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 51. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 737-742. ISBN 978-619-7408-08-9. [Detail]
BÁRTKOVÁ, Magdaléna, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Jana KODYMOVÁ, Lukáš KLIMŠA a Adam HLAVÁČ. THE INFLUENCE OF DIGESTATE AND HAYLAGE ON SOIL PROPERTIES AND GROWTH OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM). In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 52. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 1011-1018. ISBN 978-619-7408-09-6. [Detail]
ŠOTKOVÁ, Naděžda, Barbora LOKAJÍČKOVÁ, Marie PASTRŇÁKOVÁ, Barbara STALMACHOVÁ a Hana ŠVEHLÁKOVÁ. THE VEGETATION SURVEY AT NATIONAL NATURE HERITAGE LANDEK AND MINE DUMP-URX (MORAVIAN-SILESIAN REGION, CZECH REPUBLIC). In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 52. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 1075-1082. ISBN 978-619-7408-09-6. [Detail]
LOKAJÍČKOVÁ, Barbora, Naděžda ŠOTKOVÁ, Jan MEC, Hana ŠVEHLÁKOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. FITNESS ASSESSMENT BY INCREMENT OF THE WOODY SPECIES IN SELECTED POST-MINING AREA OF UPPER SILESIA. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 52. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 367-372. ISBN 978-619-7408-09-6. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Vladimír ČABLÍK, Barbara TORA a Anna Kinga NOWAK. Application of biotechnological methods in mineral processing. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : November 27-29, 2017, Vienna, Austria. Volume 17, Issue 63. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 125-132. ISBN 978-619-7408-29-4. [Detail]
KUPKA, Jiří, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Jan BERÁNEK a Barbora LOKAJÍČKOVÁ. The influence of reclamation to malaco - assemblages of limestone quarry. In: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING (AEE 2017). Bristol: IOP Publishing, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LICHNOVSKÝ, Jakub, Jiří KUPKA, Veronika ŠTĚRBOVÁ, Peter ANDRÁŠ a Pavol MIDULA. Contamination of potentially toxic elements in streams and water sediments in the area of abandoned Pb-Zn-Cu deposits (Hruby Jesennik, Czech Republic). In: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING (AEE 2017). Bristol: IOP Publishing LTD, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČERVENKOVÁ, Michaela, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Katrin CALÁBKOVÁ a Jitka CHROMÍKOVÁ. PREPARATION AND TESTING OF FILTER MEDIA TO REMOVE SELECTED METALS FROM WATER. In: 21st International Conference on Environment and Mineral Processing: 1.-3.6. 2017, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. s. 215-221. ISBN 978-80-248-4049-9. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. Performance Appraisal Process of Environmentalists as a Part of Human Resource Management. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : modern science : conference proceedings : 24-30 August, 2017, Albena Co., Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 603-610. ISBN 978-619-7408-14-0. [Detail]
SVOBODOVÁ, Dagmar a Alena KAŠPÁRKOVÁ. LIFE SATISFACTION IN UNIVERSITY STUDENTS: A CASE STUDY IN COACHING. In: 4th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : August 24-30, 2017, Albena, Bulgaria. Volume IV, Science & Society. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 347-356. ISBN 978-619-7408-21-8. [Detail]
HOSPODAROVA, Viola, Naděžda STEVULOVA, Vojtěch VÁCLAVÍK a Tomáš DVORSKÝ. Physical and thermal behavior of cement composites reinforced with recycled waste paper fibers. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1866. Melville: American Institute of Physics, 2017. s. 1-6. ISBN 978-0-7354-1546-1. [Detail]
ŠIMÍČEK, Vojtěch, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš KUBÍN, Tomáš DVORSKÝ, Aleš BŘENEK, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ a Lukáš GOLA. Volume changes of cement composite based on steel slag during thermal load. In: Advanced Structured Materials. Singapore: Springer Verlag, 2017. s. 245-259. ISBN 978-981-10-1601-1. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Petr PAVLÍK, Veronika SASSMANOVÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. The influence of pyrolysis temperature on the chemical composition and the energy properties of char from tetrapak. In: Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and CPS Europe 2017. Piscataway: IEEE, 2017. s. nestránkováno. ISBN 978-1-5386-3916-0. [Detail]
VIOLA, Hospodárová, Števulová NADEŽDA, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Briančin JAROSLAV. Cellulose Fibres as a Reinforcing Element in Building Materials. In: Environmental engineering : proceedings of the 10th international conference : April 27-28, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2017. s. 1-8. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRYŠTOFOVÁ, Karla, Helena RACLAVSKÁ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Veronika SASSMANOVÁ. Fuels and their influence on the properties of ash in local boilers. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 012031. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠVÉDOVÁ, Barbora, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Identification of air pollution by macro-tracers for source apportionment. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 012033. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Iva MELČÁKOVÁ, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Tereza MATĚJOVÁ a Lukáš KLIMŠA. Hydro morphological assessment of the Porubka river. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 012046. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUCBEL, Marek, Barbora ŠVÉDOVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Jana RŮŽIČKOVÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. The influence of the inverse character of the weather on concentrations of black carbon. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 012065. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka a Vojtěch VÁCLAVÍK. Water-use in the context of the approaching climate change. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 0125032. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠTVERKOVÁ, Hana a Vojtěch VÁCLAVÍK. Efficiency of innovative technology in construction industry. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-4. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SUROVKA, Dalibor, Eva PERTILE, Václav DOMBEK, Michal VAŠTYL a Vít LEHER. Monitoring of Thermal and Gas Activities in Mining Dump Hedvika, Czech Republic. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČERVENKOVÁ, Michaela, Jitka CHROMÍKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Zuzana WRANOVÁ. The application of electrodialysis for the recovery of phosphorus from wastewater sludge liquid discharge. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KLUS, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jakub SVOBODA a Radek PAPESCH. The properties of waste water from a concrete plant. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KYNCL, Miroslav, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Thuy Lan Chi NGUYEN. Study of supply of drinking water in dry seasons in the Czech Republic. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KYNCL, Miroslav, Radim HEIDUK a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Possibilities of application of artificial groundwater recharge in the catchment areas of the Odra and Bečva rivers. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VIDLÁŘOVÁ, Petra, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Miroslav KYNCL. Contribution to the Study of Ammonia Removal from Digestate by Struvite Precipitation. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MEC, Jan, Barbora LOKAJÍČKOVÁ, Naděžda ŠOTKOVÁ, Hana ŠVEHLÁKOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Assessment of the suitability of trees for brownfields reuse in the post-mining landscape. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HLAVÁČ, Adam, Iva MELČÁKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Hana ŠVEHLÁKOVÁ, Lucie SLAVÍKOVÁ, Magdaléna BÁRTKOVÁ a Lukáš KLIMŠA. Evaluation of eutrophication of Ostravice river depending on the chemical and physical parameters. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠOTKOVÁ, Naděžda, Barbora LOKAJÍČKOVÁ, Jan MEC, Hana ŠVEHLÁKOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Impact of mine dumps on transport the invasive plant species to Upper Silesia. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠVEHLÁKOVÁ, Hana, Adriana JANÍKOVÁ, Jiří KUPKA, Naděžda ŠOTKOVÁ a Tomáš RAJDUS. Possibilities of the management of Helianthus tuberosus species in Poodri PLA (Czech Republic). In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Veronika GLOGAROVÁ, Beáta KORANDOVÁ a David TAKAČ. The presence of insect at composting. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 2-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Ivona SOBKOVÁ, Monika SURMOVÁ, Tomáš BOUCHAL a Jaroslav MUDRUŇKA. Utilization of used motor oils as non-ionogenic collectors in the flotation process. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 22-28. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
OROS, Luka Marcello a Jaroslav ZÁVADA. Reagents and fractions impact on sulphide ore heap bioleaching at Smolnik mine. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 49-53. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora, Jaroslav MUDRUŇKA, Radmila KUČEROVÁ a Veronika GLOGAROVÁ. Comparing composts formed by different technological processing. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 5-10. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BLINKOVÁ, Marie a Kateřina BOTUROVÁ. Influence of bacteria on degradation of bioplastics. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. article no. 012004. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Algae and their biodegradation effects on building materials in the Ostrava industrial agglomeration. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. article no. 012073. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SVOBODA, Jakub, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Lukáš KLUS. The design of flood protection in Koberice municipality. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PAPESCH, Radek, Lukáš KLUS, Jakub SVOBODA a Radek ZAJAC. Research of cement mixtures with additions of industrial by products. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MARTAUZ, P., Vojtěch VÁCLAVÍK a B. CVOPA. The use of steel slag in concrete. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MAZÁK, Jiří, Tomáš DVORSKÝ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Radek ZAJAC a Petr HLUŠTÍK. The proposal of recommendations for the operation of vacuum sewerage. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HOSPODAROVA, Viola, Nadezda STEVULOVA, Vojtěch VÁCLAVÍK a Tomáš DVORSKÝ. Implementation of recycled cellulosic fibres into cement based composites and testing their influence on resulting properties. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Lucie, Dominika KUČEROVÁ, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a David TAKAČ. Verification of vermural stabilization of ash from biomass and sewage sludge. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HOSPODÁROVÁ, Viola, Nadezda STEVULOVA, Vojtěch VÁCLAVÍK a Tomáš DVORSKÝ. Influence of Cellulosic Fibres on the Physical Properties of Fibre Cement Composites. In: IOP conference series: Materials science and engineering. Volume 251. New York: Institute of Physics, 2017. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LANDECKÁ, Aneta, Jan KUBEČKA, Andrea MOKROŠOVÁ, Tomáš KRÁL' a Jaroslav ZÁVADA. The extraction of Ag-concentrate from the waste material by means of flotation. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 11. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 1097-1102. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VAŠINKOVÁ, Markéta, Aneta BABIČOVÁ a Marek DLABAJA. Biodiversity of microscopic fungi isolated from the Ostrava lagoons (Ostramo Lagoons, Czech Republic). In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 61. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 535-540. ISBN 978-619-7408-12-6. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana a Silvia BODORIKOVÁ. Biomineralisation of silicates by bacterial strains isolated from human skeletal remains. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 61. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 549-554. ISBN 978-619-7408-12-6. [Detail]
KODYM, Oldřich, Jana KODYMOVÁ a Simona MATUŠKOVÁ. Information support for sustainable tourism. In: MATEC Web of Conferences. Volume 134. Paříž: EDP Sciences, 2017. s. 1-8. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HLOSTA, Jakub, Alice VALDEROVÁ, Jiří ZEGZULKA a Miluše HLAVATÁ. Recycling of non-conforming products in the field of magnets production. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 1-6. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
PAVOL, Midula, Jana JUROKOVÁ, Jana DADOVÁ, Jozef KRNÁČ, Jiří KUPKA a Jakub POTANČOK. Inhibičný účinok Ca a Mg na vstupovanie potenciálne toxických prvkov do rastlinných orgánov na haldovom poli Podlipa v Ľubietovej. In: Management of environment ‘2017 : proceedings of the 17th international conference : March 14-15, 2017, Bratislava, Slovak Republic. Žilina: STRIX, 2017. s. 46-57. ISBN 978-80-89753-15-4. [Detail]
ŠAFÁŘ, Michal, Helena RACLAVSKÁ, Karla KRYŠTOFOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ a Dalibor MATÝSEK. Problems with utilisation of engineering wood for energy purposes. In: Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2017. Ostrava: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. s. nestránkováno. ISBN 978-1-5090-6405-2. [Detail]
VINKLÁRKOVÁ, Beata a Barbara STALMACHOVÁ. Influence of recreation on inherited and renewednature of the Moravian-Silesian region. In: Public Recreation and Landscape Protection - With Nature Hand in Hand? Conference Proceeding 2017. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 166-175. ISBN 978-80-7509-487-2. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Bohumil NÉČ, Jozef MIKUŠINEC, Ján ABRAHÁMOVSKÝ a Martin MIKOLÁŠ. Research of positioning of the buildings and facilities in the mining areas and protected deposit areas. In: SGEM 2017 : proceedings of the 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : June 29 – July 5, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 54. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 371-378. ISBN 978-619-7408-11-9. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Lenka, Veronika HASE, Pavel DANIHELKA a Pavel DOBEŠ. Nanoodpad jako nově vznikající druh odpadu: výzvy a příležitosti. In: TVIP 2017: Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí: 21. - 23. 3. 2017, Hustopeče. Praha: CEMC-České ekologické manažerské centrum, 2017. s. 1-6. ISBN 978-80-85990-30-0. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Řešení problematiky sucha v některých evropských zemích. In: Voda Zlín 2017 : sborník příspěvků 21. mezinárodní vodohospodářské konference : 16. - 17. března 2017, Zlín, Česko. Olomouc: Moravská vodárenská, 2017. s. 13-16. ISBN 978-80-905716-3-1. [Detail]
MUDRUŇKA, Jaroslav, Silvie ŠTANCLOVÁ, Kristýna ČERVENÁ, Radmila KUČEROVÁ a Barbora LYČKOVÁ. Phytohormones in the vermicomposting proces. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 541-548. ISBN 978-619-7105-63-6. [Detail]
SOUČEK, Radek, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Miroslav KYNCL. THE EFFECT OF SIMPLE ALCOHOLS IN ELECTROLYTIC COAGULATION OF DIGESTATE USING MONO-, BI- AND TRIVALENT IONS. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 711-718. ISBN 978-619-7105-63-6. [Detail]
CVRČKOVÁ, Romana, Silvie ŠTANCLOVÁ, Barbora LYČKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. VERIFYING THE QUALITY OF VERMICOMPOST PRODUCED FROM DIGESTATE BY MEANS OF A GERMINATION TEST. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 807-814. ISBN 978-619-7105-63-6. [Detail]
ŠVÉDOVÁ, Barbora, Jana ČERNECKÁ, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Identification of inorganic water-soluble aerosols in Ostrava (Czech Republic). In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II, Recycling, air pollution and climate change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 389-396. ISBN 978-619-7105-64-3. [Detail]
KUCBEL, Marek, Petr PAVLÍK, Barbora ŠVÉDOVÁ, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. The variation of concentrations of airborne black carbon and PM10 in Ostrava - Czech Republic. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II, Recycling, air pollution and climate change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 655-662. ISBN 978-619-7105-64-3. [Detail]
NADKANSKÁ, Hana, Jaroslav ZÁVADA, Ivan KOUTNÍK, Beáta GIBESOVÁ a Jaroslav MUDRUŇKA. ANALYSIS OF THE TYRE PYROLYSIS PROCESS – PARAMETERS OF THE RESULTING SOLID PRODUCT AND ITS UTILISATION IN THE SORPTION OF ORGANIC SUBSTANCES FROM PHENOL-AMMONIA WATERS. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 1027-1034. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
DUŠKOVÁ, Veronika, Eva JANUROVÁ, Beáta GIBESOVÁ, Jaroslav ZÁVADA a Jaroslav MUDRUŇKA. METHODOLOGY FOR DETECTION OF METHANE IN THE MINE WATER. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 573-580. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
PERTILE, Eva, Dalibor SUROVKA a Aleš BOŽOŇ. THE STUDY OF OCCURRENCES OF SELECTED PAHS ADSORBED ON PM10 PARTICLES IN COAL MINE WASTE DUMPS HEŘMANICE AND HRABŮVKA (CZECH REPUBLIC). In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 2-5 November, 2016, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria, HOFBURG Congress Centre. Volume III. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 161-168. ISBN 978-619-7105-82-7. [Detail]
SVOZILÍK, Vladislav, Aneta KRAKOVSKÁ, Jan BITTA, Eva LACKOVÁ a Petr JANČÍK. 'CHARACTERIZATION OF AIR POLLUTION IN MORAVIA-SILESIA REGION. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 2-5 November, 2016, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria, HOFBURG Congress Centre. Volume III. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 99-106. ISBN 978-619-7105-82-7. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Marek KUCBEL, Konstantin RACLAVSKÝ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Possibilities thermal utilization of solid char from pyrolysis of municipal solid waste. In: 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) : 7-10 June 2016, Florence, Italy. Danvers: IEEE, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-1-5090-2319-6. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Drahoslava ZMIJKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Veronika SASSMANOVÁ. Occurrence of organic matter in pyrolytic carbon. In: 20th Conference on Environment and Mineral Processing: 2.-4.6.2016, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 179-184. ISBN 978-80-248-3923-3. [Detail]
ČERNECKÁ, Jana, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Kateřina HELIOVÁ a Michaela BENDOVÁ. ECOTOXICITY OF PYROLYTIC CARBON PRODUCED BY PYROLYSIS OF MUNICIPAL AND INDUSTRIAL WASTE. In: 20th Conference on Environment and Mineral Processing: 2.-4.6.2016, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 87-92. ISBN 978-80-248-3923-3. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Ján ABRAHÁMOVSKÝ, Ľubomír JEŽO, Jozef MIKUŠINEC a Martin MIKOLÁŠ. LIMESTONE, MARLSTONE AND GYPSUM – RESOURCES FOR THE PRODUCTION OF CEMENT AS WELL AS FOR OTHER PURPOSES. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : political sciences, law, finance, economics and tourism : 24-30 August, 2016 : Albena, Bulgaria. Volume II, Political sciences, law. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 527-534. ISBN 978-619-7105-73-5. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Ján ABRAHÁMOVSKÝ, Martin MIKOLÁŠ, Bohumil NÉČ a Zdeněk BEDNAŘÍK. TECHNICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF RECLAMATION AT QUARRY OPERATIONS. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : political sciences, law, finance, economics and tourism : 24-30 August, 2016 : Albena, Bulgaria. Volume II, Political sciences, law. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 653-660. ISBN 978-619-7105-73-5. [Detail]
BILANIČ, Miroslav, Pavel VLČEK a Karel KUBEČKA. Risk analysis of foundation structures according to the method of founding. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 824. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 132 - 139. ISBN 978-3-03835-709-4. [Detail]
PECHAROVA, Emilie, Milan MARŠÁLEK, Barbara STALMACHOVÁ a Ivana KAŠPAROVÁ. OPTIONS OF PREVENTING WILDLIFE COLLISION ON ROADS ON THE EXAMPLE OF MORAVIAN-SILESIAN REGION (CZECH REPUBLIC). In: ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION CONFERENCE PROCEEDINGS, SGEM 2016, VOL I. SOFIA: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016. s. 951-956. ISBN 978-619-7105-65-0. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš, Vojtěch VÁCLAVÍK a Petr HLUŠTÍK. Waste water treatment in North Moravia and Silesia, from the past to the present. In: ESaT 2016 : 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, High Tatras Mountains, Slovak Republic : 29th of June - 1st of July 2016. Košice: Technická univerzita, 2016. s. 389-394. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Pyrolysis Technologies and Energy Recovery from Waste in the Czech Republic. In: Environmental technology and innovations: proceedings of the 1st International Conference on Environmental Technology and Innovations, Ho Chi Minh City, Vietnam, 23-25 November 2016. London: CRC Press, 2016. s. 161-167. ISBN 978-1-138-02996-5. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír a Vladimír LAPČÍK. Environmental Impact Assessment in Branch of Wind Energy in the Czech Republic. In: Environmental technology and innovations: proceedings of the 1st International Conference on Environmental Technology and Innovations, Ho Chi Minh City, Vietnam, 23-25 November 2016. London: CRC Press, 2016. s. 169-175. ISBN 978-1-138-02996-5. [Detail]
DANG, M.T., A.D. PHAM, T.S. DAO a Vladimír LAPČÍK. Benthic Macroinvertebrates from Dongnai Estuaries in Southern Vietnam. In: Environmental technology and innovations: proceedings of the 1st International Conference on Environmental Technology and Innovations, Ho Chi Minh City, Vietnam, 23-25 November 2016. London: CRC Press, 2016. s. 203-208. ISBN 978-1-138-02996-5. [Detail]
PHU, T.L., Q.V. NGUYEN a Vladimír LAPČÍK. The Methods for Air Pollution Emission Control from Industrial Boilers in Ho Chi Minh City, Vietnam. In: Environmental technology and innovations: proceedings of the 1st International Conference on Environmental Technology and Innovations, Ho Chi Minh City, Vietnam, 23-25 November 2016. London: CRC Press, 2016. s. 271-274. ISBN 978-1-138-02996-5. [Detail]
NGUYEN, T.T.H., T.M.L NGUYEN, A.D. PHAM, D.H. VUONG a Vladimír LAPČÍK. Zooplankton from Thi Vai River in Southern Vietnam. In: Environmental technology and innovations: proceedings of the 1st International Conference on Environmental Technology and Innovations, Ho Chi Minh City, Vietnam, 23-25 November 2016. Boca Raton: CRC Press, 2016. s. 219-224. ISBN 978-1-138-02996-5. [Detail]
ZNAMENACKOVA, Ingrid, Silvia DOLINSKÁ, Michal LOVAS, Slavomir HREDZAK, Marek MATIK, Jana TOMCOVA a Vladimír ČABLÍK. Application of Microwave Energy at Treatment of Asbestos Cement (Eternit). In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2016. s. 1-4. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Marian MARSCHALKO, Jitka CHROMÍKOVÁ, Miroslav KYNCL a Michal KORABÍK. Artificial Groud Water Recharge with Surface Water. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2016. s. 1-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Lenka, Veronika HASE a Pavel DANIHELKA. THE TOXICITY OF NANOMATERIALS AND ITS MONITORING IN THE LIGHT OF CLASSICAL ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES. In: NANOCON 2016: 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application : list of abstracts : October 19th-21st 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 1-7. ISBN 978-80-87294-68-0. [Detail]
BOUCHAL, Tomáš, Jaroslav ZÁVADA, Lenka URBANCOVÁ a Igor GAJDUŠEK. BROWNFIELDS IRON-ORE MINE SKALKA MNISEK POD BRDY INFLUENCE ON THE SURROUNDING COUNTRYSIDE AND ITS POSSIBLE USE FOR TOURISM IN THIS AREA. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume II.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 119-124. ISBN 978-619-7105-66-7. [Detail]
PARRADO CASTRO, Francisco Ignacio, Radmila KUČEROVÁ, Halina STUDNIČKOVÁ, Vojtech DIRNER a Kateřina POLÍNKOVÁ. Economics, politics and environment. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume II.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 171-176. ISBN 978-619-7105-66-7. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana, Alena KAŠPÁRKOVÁ a Magdaléna BÁRTKOVÁ. TESTING OF DIGESTATE LIQUOR AND DIGESTATE FIBRE ON INVERTEBRATES (ESENIA ANDREI). In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume II.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 683-690. ISBN 978-619-7105-66-7. [Detail]
DLABAJA, Marek a Aneta BABIČOVÁ. Use of new isolates of Pseudomonas bacteria in toxicity reduction of industrial waste. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume II.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 895-900. ISBN 978-619-7105-66-7. [Detail]
BABIČOVÁ, Aneta a Marek DLABAJA. Biochemical profiles of unidentified bacteria isolated from the mineral phases after antimony-mining. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future. Volume I.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 445-450. ISBN 978-619-7105-68-1. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Isolation of new bacterial strains: possible negative impact on human health. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future. Volume I.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 623-628. ISBN 978-619-7105-68-1. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Solubilization of Pb-minerals by new isolates Pseudomonas bacteria. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future. Volume I.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 755-759. ISBN 978-619-7105-68-1. [Detail]
MATĚJOVÁ, Tereza a Jana NOVÁKOVÁ. EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN PARTIAL SECTION OF ARTIFICIAL WATERCOURSE MLYNKA. In: SGEM VIENNA GREEN 2016 SESSIONS : Scientific konference : proceedings : November 2-6, 2016, Wien, Austria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 103-113. ISBN 978-619-7105-81-0. [Detail]
MELČÁKOVÁ, Iva, Jana NOVÁKOVÁ, Lukáš KLIMŠA, Magdaléna BÁRTKOVÁ a Adam HLAVÁČ. BIOSORPTION OF CHROMIUM IONS Cr(III) FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY ACTIVATED PLANT BIOMASS OF REYNOUTRIA JAPONICA. In: SGEM VIENNA GREEN 2016 SESSIONS : Scientific konference : proceedings : November 2-6, 2016, Wien, Austria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 207-214. ISBN 978-619-7105-81-0. [Detail]
BOUCHAL, Tomáš, Vendula ZAJÍCOVÁ a Jaroslav ZÁVADA. CERVENY KOPEC WIND PARK IN THE CZECH REPUBLIC AND STUDYING THE POSSIBLE NOISE DISTURBANCE. In: SGEM VIENNA GREEN 2016 SESSIONS : Scientific konference : proceedings : November 2-6, 2016, Wien, Austria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 235-241. ISBN 978-619-7105-81-0. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Iva MELČÁKOVÁ, Petra DOSPIVOVÁ, Tereza MATĚJOVÁ a Aneta KRAKOVSKÁ. THE MINE WATER TREATMENT OF ACTIVE MINE KARVINA, PLANT LAZY. In: SGEM VIENNA GREEN 2016 SESSIONS : Scientific konference : proceedings : November 2-6, 2016, Wien, Austria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 317-324. ISBN 978-619-7105-81-0. [Detail]
NADKANSKÁ, Hana, Jaroslav ZÁVADA, Veronika OLEJÁROVÁ, Tomáš BOUCHAL a Pavel ŠVEC. THE EFFECT OF AN ADDITIVE ON THE CHEMISTRY OF COMBUSTION PRODUCTS FROM BIOMASS CO-COMBUSTION. In: SGEM VIENNA GREEN 2016 SESSIONS : Scientific konference : proceedings : November 2-6, 2016, Wien, Austria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 329-336. ISBN 978-619-7105-81-0. [Detail]
JEŽ, Jakub, Andrea KALOČAJOVÁ, Tomáš NIMRÁČEK, Petra HRBÁČOVÁ a Vladimír LAPČÍK. DYNAMIC SORPTION OF ORGANIC SUBSTANCES TO CLAY MATERIALS. In: SGEM VIENNA GREEN 2016 SESSIONS : Scientific konference : proceedings : November 2-6, 2016, Wien, Austria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 75-80. ISBN 978-619-7105-81-0. [Detail]
BOUCHAL, Tomáš, Jaroslav ZÁVADA, Lenka URBANCOVÁ a Igor GAJDUŠEK. CONVERSION OF EXTRACTED BROWNFIELD IRON-ORE MINE SKALKA IN OPEN-AIR MUSEUM OF MINING FOR GEOSCIENCE AND INDUSTRIAL TOURISM. In: SGEM2016: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2016: Ecology, Economics, Education and Legislation: conference proceedings : 28 June - 7 July, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 197-204. ISBN 978-619-7105-67-4. [Detail]
BALLARIN, Marek, Kateřina ŠPAKOVSKÁ, Jakub CHLOPECKÝ, Lukáš HRABOVSKÝ a Michal VANĚK. MANAGEMENT OF EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. In: SGEM2016: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2016: Ecology, Economics, Education and Legislation: conference proceedings : 28 June - 7 July, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 923-930. ISBN 978-619-7105-67-4. [Detail]
ONDOVA, Marcela a Vojtěch VÁCLAVÍK. Environmental assessment of the concrete based on blast furnace slag. In: Solid State Phenomena. Volume 244. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 213-220. ISBN 978-3-03835-632-5. [Detail]
KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Vojtěch VÁCLAVÍK, Marta HARNIČÁROVÁ a Lukáš GOLA. Research of relations between thermodynamic quantities of building materials in connection with heat dissipation. In: Solid State Phenomena. Volume 244. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 48-53. ISBN 978-3-03835-632-5. [Detail]
MALÍKOVÁ, Petra, Jan THOMAS, Jitka CHROMÍKOVÁ a Veronika MATÚŠKOVÁ. Coagulation/flocculation processes in dewatering of the flotation tailing slurries. In: 19th Conference on Environment and Mineral Processing : 4.-6.6.2015, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part I. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 91-96. ISBN 978-80-248-3753-6. [Detail]
ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid, Michal LOVÁS, Silvia DOLINSKÁ, Vladimír ČABLÍK, Lucie ČABLÍKOVÁ, Jaroslav BRIANČIN a Milota KOVÁČOVÁ. THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS OF RAPE RESIDUE. In: 19th Conference on Environment and Mineral Processing : 4.-6.6.2015, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part II. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 131-134. ISBN 978-80-248-3754-3. [Detail]
KUPKA, Jiří, Peter ANDRÁŠ, Peter ANDRÁŠ, Jana DADOVÁ a Dávid DEMETER. Utilization of permeable Fe0-barrier for sanation of water percolating dump sediments. In: 19th Conference on Environment and Mineral Processing : 4.-6.6.2015, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part II. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 189-194. ISBN 978-80-248-3754-3. [Detail]
HARTMANN, Silvie, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Ivo HAVRÁNEK. Inhibition of Activated Sludge Respiration by Laundry Washing Agents. In: ACSR - Advances in Computer Science Research. Volume 9. Paris: Atlantis Press, 2015. s. 39-42. ISBN 978-94-6252-074-5. [Detail]
KUCBEL, Marek, Barbora SÝKOROVÁ, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Polyaromatic hydrocarbons in dust particles of Moravian-Silesian Region (Czech Republic) in the Winter Season 2013/2014. In: ACSR - Advances in Computer Science Research. Volume 9. Paris: Atlantis Press, 2015. s. 43-46. ISBN 978-94-6252-074-5. [Detail]
GOLA, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Milena KUŠNEROVÁ a Tomáš DVORSKÝ. Drainage Concrete Based on Cement Composite and Industrial Waste. In: Advanced Structured Materials. Volume 70. Basel: Springer, 2015. s. 155-165. ISBN 978-3-319-19442-4. [Detail]
VOZŇÁKOVÁ, Iveta, Radek ŠNITA, Ladislav HRABEC, Karel PLUNDER a Michaela HRABCOVÁ. An Economic and Environmental Assessment of the Use of Alternative Fuels in a Metallurgical Enterprise's Transportation System. In: Carpathian Logistics Congress 2015 : November, 4th-6th 2015, Priessnitz Spa, Jesenik, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. s. 525-530. ISBN 978-80-87294-64-2. [Detail]
ŽURKOVÁ, Kateřina, Karla KRYŠTOFOVÁ, Helena RACLAVSKÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. The possibility of utilization of separated municipal waste as solid alternative fuel. In: Engineering Sciences and Production Management 2015 : international scientific conference : book of abstracts : medzinárodná vedecká konferencia : zborník abstraktov : 16.4.-17.4.2015, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba. Košice: Podnikovohospodárská fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2015. s. 337–342. ISBN 978-80-971555-4-4. [Detail]
KUCBEL, Marek, Barbora SÝKOROVÁ, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Black Carbon as an Indicator of Air Pollution in Industrial Region. In: Engineering Sciences and Production Management 2015 : international scientific conference : book of abstracts : medzinárodná vedecká konferencia : zborník abstraktov : 16.4.-17.4.2015, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba. Košice: Podnikovohospodárská fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2015. s. 461-466. ISBN 978-80-971555-4-4. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Lucia KOVAĽOVÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Utilization of carbon produced by torrefaction of grass for energy purposes and related risks. In: Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2015 IEEE 15th International Conference on. Vienna: IEEE, 2015. s. 1972-1976. ISBN 978-1-4799-7992-9. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Ľubomír JURKOVIČ, Peter ŠOTTNÍK, Eva LACKOVÁ a Jaroslav VOZÁR. Odstraňováni antimonu z důlní vody. In: Environmentální změny v krajině jako důsledek těžby nerostných surovin : sborník vědeckých příspěvků z mezinárodní konference : 25.-26. 2. 2015, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 1-4. ISBN 978-80-248-3673-7. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Tomáš KLIMKO, Lenka URBANCOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Změna ekologické funkce brownfieldu - úložiště popílku Třinec. In: Environmentální změny v krajině jako důsledek těžby nerostných surovin : sborník vědeckých příspěvků z mezinárodní konference : 25.-26. 2. 2015, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 32-38. ISBN 978-80-248-3673-7. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Pavol MIDULA, Ingrid TURISOVÁ a Jana DADOVÁ. Kontaminácia krajiny v oblasti haldových polí Reiner a Podlipa na Cu-ložisku Ľubietová. In: Environmentální změny v krajině jako důsledek těžby nerostných surovin : sborník vědeckých příspěvků z mezinárodní konference : 25.-26. 2. 2015, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 47-54. ISBN 978-80-248-3673-7. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Tomáš KLIMKO a Barbora ŠPAKOVSKÁ. Čištění důlních vod s využitím popele ze spalování dřevní štěpky. In: Environmentální změny v krajině jako důsledek těžby nerostných surovin : sborník vědeckých příspěvků z mezinárodní konference : 25.-26. 2. 2015, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 5-9. ISBN 978-80-248-3673-7. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Pavol MIDULA a Jiří KUPKA. Kontaminácia krajiny v okolí Malachova ortuťou a vybranými ťažkými kovmi. In: Environmentální změny v krajině jako důsledek těžby nerostných surovin : sborník vědeckých příspěvků z mezinárodní konference : 25.-26. 2. 2015, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 55-61. ISBN 978-80-248-3673-7. [Detail]
ŠVANOVÁ, Pavla, Renáta HLAVŇOVÁ a Hana VOJTKOVÁ. Snižování toxicity reálných vzorků průmyslových odpadů přímou aplikací bakteriálních kmenů Rhodococcus sp. a Cupriavidus metallidurans. In: Environmentální změny v krajině jako důsledek těžby nerostných surovin : sborník vědeckých příspěvků z mezinárodní konference : 25.-26. 2. 2015, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 65-69. ISBN 978-80-248-3673-7. [Detail]
HARWOTOVÁ, Markéta, Veronika MOLINKOVÁ a Hana VOJTKOVÁ. Bakteriální korezistence vůči kovům a antibiotikům v kontaminovaném prostředí. In: Environmentální změny v krajině jako důsledek těžby nerostných surovin : sborník vědeckých příspěvků z mezinárodní konference : 25.-26. 2. 2015, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 70-76. ISBN 978-80-248-3673-7. [Detail]
KUPKA, Jiří, Jakub LICHNOVSKÝ a Veronika ŠTĚRBOVÁ. Selected aspects of biomonitoring of mining landscape (Paskov mine). In: Environmentální změny v krajině jako důsledek těžby nerostných surovin : sborník vědeckých příspěvků z mezinárodní konference : 25.-26. 2. 2015, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 82-86. ISBN 978-80-248-3673-7. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Peter ŠOTTNÍK a Ľubomír JURKOVIČ. Mine water treatment by selected remediation techniques. In: ICW 2015 : International Conference on Water: from pollution to purification : January 23-26, 2015, Kottayam, India. [Indie]: [s.n.], 2015. s. 118-119. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Jozef KRNÁČ, Peter ANDRÁŠ a Pavol MIDULA. KONTAMINÁCIA PÔDY ŤAŽKÝMI KOVMI NA HALDOVOM POLI MAXIMILIÁN V ŠPANEJ DOLINE. In: Klimatický park - ochrana zložiek životného prostredia : zborník z vedeckej konferencie. Banská Bystrica: NPPC - Výskumný ústav porastov a horského poľnohospodárstva, 2015. s. 39-42. ISBN 978-80-89800-02-5. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Peter ANDRÁŠ a Alena ROGOŽNÍKOVÁ. DISTRIBÚCIA ŤAŽKÝCH KOVOV V KRAJINNÝCH ZLOŽKÁCH NA CU-LOŽISKU ĽUBIETOVÁ. In: Klimatický park - ochrana zložiek životného prostredia : zborník z vedeckej konferencie. Banská Bystrica: NPPC - Výskumný ústav porastov a horského poľnohospodárstva, 2015. s. 43-47. ISBN 978-80-89800-02-5. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Alena ROGOŽNÍKOVÁ a Peter ANDRÁŠ. RIEŠENIE AKÚTNYCH ENVIRONMENTÁLNYCH PROBLÉMOV NA LOKALITE ĽUBIETOVÁ-PODLIPA. In: Klimatický park - ochrana zložiek životného prostredia : zborník z vedeckej konferencie. Banská Bystrica: NPPC - Výskumný ústav porastov a horského poľnohospodárstva, 2015. s. 48-51. ISBN 978-80-89800-02-5. [Detail]
DANĚK, Tomáš, Jan THOMAS a Jan JELÍNEK. Study of Interaction between Fly Ash-cement and Bentonite Matrices. In: MATEC Web of Conferences. Paříž: EDP Sciences, 2015. s. "01003-1"-"01003-4". ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DANĚK, Tomáš, Jan JELÍNEK a Jan THOMAS. Material of burned coal wastes spoil heaps as source of mullite for ceramic industry. In: MATEC Web of Conferences. Paříž: EDP Sciences, 2015. s. "01004-1"-"01004-4". ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Pavel STAŠA a Kamila MATĚJÍČKOVÁ. Analysis of CO2 storage possibilities in underground mines. In: MPES 2015 : 23rd International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection : Smart Innovation in Mining : 9-11 November 2015, Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Africa. Johannesburg: Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2015. s. 1081-1097. ISBN 978-1-920410-79-7. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Jana DADOVÁ, Ingrid TURISOVÁ a Jiří KUPKA. Impact of mining on environment at Malachov Hg-deposit (Western Carpathians, Slovakia). In: PTIM 2015 : book of proceedings : 1st International Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules : Caparica - Almada, Portugal, 2nd - 4th November 2015. [Portugalsko]: Proteomass, 2015. s. 239-240. ISBN 978-989-99361-6-4. [Detail]
KUCBEL, Marek, Barbora SÝKOROVÁ a Jana RŮŽIČKOVÁ. Carbonaceous Particles in the Air of the Moravian – Silesian Region, Czech Republic. In: Perspectives in Science. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 130-134. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SÝKOROVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Jarmila DROZDOVÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Multivariate analysis of pollution sources in Moravian-Silesian region. In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management. London: CRC Press, 2015. s. 285-291. ISBN 978-1-138-02856-2. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana, Radmila KUČEROVÁ a Alexander KIRÁLY. Research of environmental labelling in the Moravia-Silesia region (Czech Republic). In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management. Leiden: CRC Press, 2015. s. 133-138. ISBN 978-1-138-02856-2. [Detail]
GDULOVÁ, Markéta a Barbara STALMACHOVÁ. FLORIST AND VEGETATION SURVERY AT POLANKA´S PONDS. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 6]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 361-368. ISBN 978-619-7105-06-3. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Biodiversity of Pseudomonas bacterial strains isolated from Ostrava Lagoons, Czech Republic. In: SGEM 2015 : 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Nano, bio and green - technologies for a sustainable future. Volume I. Micro and nano.... Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 291-296. ISBN 978-619-7105-42-1. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana, Renáta HLAVŇOVÁ a Aneta BABIČOVÁ. Cadmium-resistant bacteria and their applications in bioleaching process. In: SGEM 2015 : 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Nano, bio and green - technologies for a sustainable future. Volume I. Micro and nano.... Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 305-310. ISBN 978-619-7105-42-1. [Detail]
ŠVANOVÁ, Pavla. Metal resistance in Rhodococcus bacterial strain. In: SGEM 2015 : 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Nano, bio and green - technologies for a sustainable future. Volume I. Micro and nano.... Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 485-490. ISBN 978-619-7105-42-1. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. Retention of Key Employees – Environmentalists in the Organization. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Environmental economics, education and accredation in geosciences. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 527-534. ISBN 978-619-7105-41-4. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana a Renata PETŘVALSKÁ. Modeling of air pollution from traffic and comparison with automated station of air pollution monitoring. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Environmental economics, education and accredation in geosciences. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 961-968. ISBN 978-619-7105-41-4. [Detail]
NIMRÁČEK, Tomáš, Andrea KALOČAJOVÁ, Jakub JEŽ, Veronika ŽIŽKOVÁ a Michaela HRABCOVÁ. COMPARISON OF TWO VARIANTS OF WIND POWER PLANT IN TERMS OF ENVIRONMENTAL IMPACT. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : Energy and Clean Technologies : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 131-136. ISBN 978-619-7105-38-4. [Detail]
SOUČEK, Radek, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Miroslav KYNCL. PŘÍSPĚVEK KE STUDIU VYUŽITELNOSTI POLYMERNÍCH ORGANICKÝCH FLOKULANTŮ PŘI SEPARACI TUHÉ A KAPALNÉ SLOŽKY DIGESTÁTU. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : Energy and Clean Technologies : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 145-152. ISBN 978-619-7105-38-4. [Detail]
PERTILE, Eva, Dalibor SUROVKA, Eliška SARČÁKOVÁ, Lenka SVIDROVÁ a Lucie ADÁMKOVÁ. Adsorption of hexavalent chromium using cones of conifers in a fixed-bed column study. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Book 5, Volume 1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 25-32. ISBN 978-619-7105-39-1. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. European Union´s Waste Policy. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Book 5, Volume 1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 321-328. ISBN 978-619-7105-39-1. [Detail]
SUROVKA, Dalibor, Eva PERTILE, Eliška SARČÁKOVÁ, Lenka SVIDROVÁ a Michaela BENDOVÁ. Adsorptive removal of sulphates from aqueous matrix using a fixed bed column packed with orange peel. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Book 5, Volume 1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 33-40. ISBN 978-619-7105-39-1. [Detail]
HERZOGOVÁ, Klára, Jiří KUPKA, Jakub LICHNOVSKÝ a Veronika ŠTĚRBOVÁ. LAND SNAIL ASSEMBLAGES OF OLD LIMESTONE AND IRON QUARRIES (JAHODNA HILL NEAR TRINEC, CZECH REPUBLIC). In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Book 5, Volume 1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 461-466. ISBN 978-619-7105-39-1. [Detail]
ŠVEHLÁKOVÁ, Hana, Jana KODYMOVÁ, Magdaléna BÁRTKOVÁ a Adam HLAVÁČ. POSSIBILITY OF DIGESTATE AS ALTERNAVIVE FERTILIZER OF CULTURAL PLANTS. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Book 5, Volume 1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 669-676. ISBN 978-619-7105-39-1. [Detail]
MATUSZKOVÁ, Barbara a Barbara STALMACHOVÁ. THE ASSESSMENT OF BUTTERFLIES OCCURRENCE (LEPIDOPTERA) IN EXTENSIVE ORCHARDS OF KARVINA DISTRICT, CZECH REPUBLIC. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Book 5, Volume 1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 839-848. ISBN 978-619-7105-39-1. [Detail]
MATĚJOVÁ, Tereza, Jana NOVÁKOVÁ a Iva MELČÁKOVÁ. ASSESSMENT OF WATER AND SEDIMENT CHEMISTRY IN SELECTED SECTION OF PARALLEL CHANNEL THE RIVER ODRA. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Book 5, Volume 1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 87-94. ISBN 978-619-7105-39-1. [Detail]
LANGEROVÁ, Petra, Jana NOVÁKOVÁ a Iva MELČÁKOVÁ. THE TREATMENT OF SALTY MINE WATER IN CONSTRUCTED WETLANDS. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Book 5, Volume 1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 953-959. ISBN 978-619-7105-39-1. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Pavel HRBÁČ, Martin MIKOLÁŠ, Andrea POLICKÁ a Bohumil NÉČ. Determination of the dynamic phenomena in boreholes after blasting. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 211-218. ISBN 978-619-7105-32-2. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Vlastimil HUDEČEK, Barbara STALMACHOVÁ, Roman DANEL a Zdeněk NEUSTUPA. Postmining landscape in the border area of Czech Republic and Poland. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 515-522. ISBN 978-619-7105-32-2. [Detail]
GOLA, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jan VALÍČEK a Marek COUFAL. THE SOLUTION OF FLOOD PROTECTION USING A SYSTEM OF POLDERS IN THE MUNICIPALITY CADASTER. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume I, Hydrology & water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 705-712. ISBN 978-619-7105-36-0. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Vojtěch ŠIMÍČEK, Miroslav NOVOSAD a Jan THOMAS. REVITALIZATION OF RAKOVEC STREAM. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume I, Hydrology & water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 557-562. ISBN 978-619-7105-36-0. [Detail]
COUFAL, Marek, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Miroslava BENDOVÁ. APPLICATION OF OZONATION IN PRETREATMENT OF NATURALLY AGGRESSIVE GROUNDWATER WITH HIGH CONTENT OF IRON AND MANGANESE. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume I, Hydrology & water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 57-64. ISBN 978-619-7105-36-0. [Detail]
SENDLEROVÁ, Lucie a Václav DOMBEK. POSSIBILITIES OF RECLAMATION THE TANK FOR FURTHER TREATMENT OF WATER FROM MINE FUCIK IN THE VILLAGE PETŘVALD. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 427-432. ISBN 978-619-7105-40-7. [Detail]
SENDLEROVÁ, Lucie, Václav DOMBEK a Tomáš TOMŠEJ. CONTRIBUTION OF DUST RESUSPENSION ON THE HEAP OF CSM AND EMA IN OSTRAVA – KARVINA DISTRICT. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 111-117. ISBN 978-619-7105-40-7. [Detail]
ŠTĚRBOVÁ, Veronika, Jiří KUPKA, Jan THOMAS, Jakub LICHNOVSKÝ a Peter ANDRÁŠ. Land snail assemblages of production forest in relation to selected environmental factors (Hrabětice forest, Czech Republic). In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 295-299. ISBN 978-619-7105-40-7. [Detail]
LICHNOVSKÝ, Jakub, Jiří KUPKA, Veronika ŠTĚRBOVÁ, Jana DADOVÁ a Klára HERZOGOVÁ. Selected groups of terrestrial invertebrates as bioindicators of change in mining landscape (Paskov Mine, Czech Republic). In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 447-454. ISBN 978-619-7105-40-7. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Adéla CIBULCOVÁ, Jiří KORANDA, Michal KRATOCHVÍL a Hana NADKANSKÁ. EFECTIVE DISPOSAL OF DUST BY SPRAYING. In: SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 255-262. ISBN 978-619-7105-33-9. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Veronika DUŠKOVÁ, Hana NADKANSKÁ, Beáta GIBESOVÁ a Michal KOVAŘÍK. Flotation of mining water sludge in order to recover lead to the concentrate. In: SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 299-304. ISBN 978-619-7105-33-9. [Detail]
JUROŠKOVÁ, Michala, Veronika DUŠKOVÁ, Hana NADKANSKÁ, Jaroslav ZÁVADA a Beáta GIBESOVÁ. Unconventional methods of recovering uranium. In: SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 727-733. ISBN 978-619-7105-33-9. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Peter ANDRÁŠ, Ingrid TURISOVÁ, Giuseppe BUCCHERI a Peter ANDRÁŠ. Porovnanie kontaminácie rastlín na vybraných Cu-ložiskách Európy. In: Súčasnosť a budúcnosť baníctva : medzinárodná konferencia : Hotel Repiská, Demänovská dolina, Nízké Tatry, 8.-9. októbra 2015. Banská Bystrica: Slovenská banícka spoločnosť, 2015. s. 147-155. ISBN 978-80-970521-5-7. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Jiří KUPKA, Pavol MIDULA a Roman ROMANČÍK. Kontaminácia krajiny v okolí Malachova ortuťou a vybranými ťažkými kovmi. In: Súčasnosť a budúcnosť baníctva : medzinárodná konferencia : Hotel Repiská, Demänovská dolina, Nízké Tatry, 8.-9. októbra 2015. Banská Bystrica: Slovenská banícka spoločnosť, 2015. s. 156-163. ISBN 978-80-970521-5-7. [Detail]
ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid, Silvia DOLINSKÁ, Milota KOVÁČOVÁ, Michal LOVÁS, Vladimír ČABLÍK a Lucie ČABLÍKOVÁ. Innovative Method of Material Treatment by Microwave Energy. In: WMESS 2015 : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 07-11 September 2015, Czech Republic, Prague. [Česko]: [s.n.], 2015. s. 855-860. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NEUSTUPA, Zdeněk, Roman DANEL, Milan MIKOLÁŠ, Vlastimil HUDEČEK, Barbara STALMACHOVÁ, Eva LACKOVÁ a Lenka URBANCOVÁ. Information support for the Management of Revitalisation of a Landscape Affected by Underground Mining. In: XXIV Szkoła exploatacji podziemnej 2015 : 23-27.02.2015 r. w Krakowie. [Polsko]: [s.n.], 2015. s. 44-53. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
CHROMÍKOVÁ, Jitka, Veronika MATÚŠKOVÁ, Jan THOMAS, Petra MALÍKOVÁ a Lenka VOLAVKOVÁ. MINE WATER TREATMENT USING MEMBRANE PROCESSES. In: 18th Conference on Environment and Mineral Processing : 29.-31.5.2014, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part I. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 215-221. ISBN 978-80-248-3426-9. [Detail]
GOLA, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Jan VALÍČEK. Návrh protipovodňové ochrany v katastru obce Bolatice. In: Aktuální vodohospodářské problémy : konference s mezinárodní účastí : 8.9.-10.9.2014, Hotel Davidův mlýn, Staré Těchanovice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 65-72. ISBN 978-80-248-3541-9. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Petr DOLNÍČEK, Jan MAREK a Petra LUKEŠOVÁ. The application of mathematical approximation for prediction of the flashpoint of binary aqueous-organic mixtures. In: Bezpečné Slovensko a Európska Únia 2014 : 8. medzinárodná konferencia : 13. - 14. november 2014, VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014. s. 321-324. ISBN 978-80-89282-95-1. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK a Petra LUKEŠOVÁ. THE APPLICATION OF THE NON-RANDOM TWO LIQUID MODEL FOR ALCOHOL MIXTURES FLASHPOINT. In: Bezpečné Slovensko a Európska Únia 2014 : 8. medzinárodná konferencia : 13. - 14. november 2014, VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014. s. 94-97. ISBN 978-80-89282-95-1. [Detail]
CHROMÍKOVÁ, Jitka, Petra MALÍKOVÁ, Veronika MATÚŠKOVÁ a Jan THOMAS. Study of chemical and electromembrane processes for treatment of mine water. In: CHISA 2014 : 21st International Congress of Chemical and Process Engineering, 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014 : 23-27 August 2014, Prague, Czech Republic. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. s. B5.9. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
THOMAS, Jan, Jitka CHROMÍKOVÁ, Petra MALÍKOVÁ, Jiří VIDLÁŘ a Veronika MATÚŠKOVÁ. Influence of zeta potential on separation of coal and tailing slurries. In: CHISA 2014 : 21st International Congress of Chemical and Process Engineering, 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014 : 23-27 August 2014, Prague, Czech Republic. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. s. F4.7. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
DIRNER, Vojtech, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. The Properties of Vermicomposts Made from Biowaste. In: DepoTech 2014 : Abfallwirtschaft, Abfallverwertung und Recycling, Deponietechnik und Altlasten : Tagungsband zur 12. DepoTech-Konferenz : Montanuniversität Leoben, Österreich, 4.-7. November 2014. Leoben: Montanuniversität, 2014. s. 677-680. ISBN 978-3-200-03797-7. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, Dávid DEMETER, Peter ANDRÁŠ, Jana DADOVÁ a Stanislav JELEŇ. Efektívnosť Fe0-bariéry na haldovom poli Ľubietová-Podlipa. In: Geochémia 2014 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie : Bratislava, 4.-5. december 2014. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. s. 1-2. ISBN 978-80-8174-002-2. [Detail]
ŠOTTNÍK, Peter, Peter SEKULA, Ľubomír JURKOVIČ, Tomáš KLIMKO a Jaroslav VOZÁR. Prieskum a pilotná sanácia environmentálnej záťaže Poproč. In: Geochémia 2014 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie : Bratislava, 4.-5. december 2014. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. s. 186-189. ISBN 978-80-8174-002-2. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Jiří KUPKA a Erika REMEŠICOVÁ. Kontaminácia krajiny v okolí Malachova ortuťou a vybranými ťažkými kovmi. In: Geochémia 2014 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie : Bratislava, 4.-5. december 2014. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. s. 21-22. ISBN 978-80-8174-002-2. [Detail]
ANDRÁŠ, Peter, João Manuel Xavier MATOS, Ingrid TURISOVÁ, Peter ANDRÁŠ a Jana DADOVÁ. Kontaminácia pôdy a rastlín v oblasti povrchovej ťažby chalkopyritových rúd na ložisku São Domingos (Portugalsko). In: Geochémia 2014 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie : Bratislava, 4.-5. december 2014. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. s. 3-4. ISBN 978-80-8174-002-2. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Tomáš KLIMKO, Miroslav KYNCL a Lucie ŠIMKOVÁ. Úprava důlní vody kombinací vybraných procesů pro účely dalšího využití. In: Geochémia 2014 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie : Bratislava, 4.-5. december 2014. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. s. 50-53. ISBN 978-80-8174-002-2. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš, Miroslav NOVOSAD, Vojtěch VÁCLAVÍK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Návrh revitalizačního opatření vodního toku rakovec. In: Geodézie a kartografie v dopravě : XII. mezinárodní konference : [4.-5.9.2014, Olomouc]. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2014. s. 52-57. ISBN 978-80-02-02553-5. [Detail]
DADOVÁ, Jana, Peter ANDRÁŠ, Giuseppe BUCCHERI a Jiří KUPKA. Biokoncentračné vlastnosti rastlín vo vzťahu k ťažkým kovom na haldových poliach opustených Cu ložísk severného Talianska. In: Globálne existenciálne riziká 2014 : zborník zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. december 2014 v Bratislave. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2014. s. 49-60. ISBN 978-80-89281-99-2. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. Metodika zavedení a využívání talent managementu v organizacích. In: Hradecké ekonomické dny 2014 : ekonomický rozvoj a management regionů : mezinárodní vědecká konference : Hradec Králové 4. - 5. února 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 330-338. ISBN 978-80-7435-366-6. [Detail]
VLČEK, Pavel, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Karel KUBEČKA. Methods of education support of students at technical universities. In: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation : Seville (Spain), 17-19 November 2014 : publications. Valencia: IATED Academy, 2014. s. 365-368. ISBN 978-84-617-2484-0. [Detail]
MATUSZKOVÁ, Barbara a Barbara STALMACHOVÁ. DIVERSITY OF FERIAL BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA) IN ORLOVÁ FRUIT PLANTATIONS AND THEIR IMPORTANCE FOR KARVINÁ INDUSTRIAL AREA. In: III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 20. března 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 95-105. ISBN 978-80-248-3334-7. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Ĺubomír JURKOVIČ, Peter ŠOTTNÍK a Eva LACKOVÁ. ODSTRAŇOVÁNÍ POTENCIÁLNĚ TOXICKÝCH KONTAMINANTŮ (Sb, As, Mn) Z DŮLNÍCH VOD POUŽITÍM VYBRANÝCH SORPČNÍCH MATERIÁLŮ. In: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014. s. 52-57. ISBN 978-80-86832-82-1. [Detail]
MATÚŠKOVÁ, Veronika, Jitka CHROMÍKOVÁ, Jan THOMAS, Petra MALÍKOVÁ a Lenka VOLAVKOVÁ. Threatment of mine water from coal minig area. In: MELPRO : International Conference on Membrane and Electromembrane Processes : ...a place where industry meets science... : 18-21 May 2014, Prague, Czech Republic : book of abstracts. Prague: Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Science of the Czech Republic, 2014. s. 92. ISBN 978-80-85009-78-1. [Detail]
VOZŇÁKOVÁ, Iveta, Ladislav HRABEC, Michaela HRABCOVÁ a Radek ŠNITA. Search for New Technologies in the Field of Metallurgy and Mechanical Engineering in Direct Relation to the Use of Alternative Propulsion Systems in Automotive Industry. In: METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings : May 21st-23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. s. 1940-1946. ISBN 978-80-87294-54-3. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Petr DOLNÍČEK, Petra LUKEŠOVÁ a Jan MAREK. Flash-Point Prediction for Industrial Applications. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Mathematics and Computrers in Sciences and Industry (MCSI 2014). New York: IEEE, 2014. s. 86. ISBN 978-1-4799-4324-1. [Detail]
MATÚŠKOVÁ, Veronika, Jitka CHROMÍKOVÁ, Petra MALÍKOVÁ a Jan THOMAS. MEMBRÁNOVÁ ÚPRAVA DŮLNÍCH VOD HNĚDOUHELNÝCH LOKALIT – LOM VRŠANY. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology : April 7-9, 2014 : Mikulov, Czech Republic. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 1. ISBN 978-80-86238-64-7. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Miroslav KYNCL. Vliv bioplynových stanic na životní prostředí. In: Průmyslová ekologie 2014 : 26.3 - 27.3. 2014, Praha. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2014. s. 85-88. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DANEL, Roman, Zdeněk NEUSTUPA, Eva LACKOVÁ a Lenka URBANCOVÁ. AN INFORMATION SYSTEM FOR THE SUPPORT OF LAND-USE SOLUTIONS FOR AREAS AFFECTED BY MINING ACTIVITIES IN THE REGION OF UPPER SILES. In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Informatics, Geoinformatics. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 19-26. ISBN 978-619-7105-10-0. [Detail]
DURAJ, Miloš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Marian MARSCHALKO a Isik YILMAZ. The results of analytical methods applied in the study of organic matter contained in the carboniferous clastic sediments. In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Informatics, Geoinformatics. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 345-351. ISBN 978-619-7105-07-0. [Detail]
NEUSTUPA, Zdeněk, Roman DANEL a Barbara STALMACHOVÁ. VISUALIZATION OF REVITALISATION POST MINING LANDSCAPE IN CZECH-POLISH BORDER REGION UPPER SILESIA - AREA LOUKY. In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Informatics, Geoinformatics. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 431-438. ISBN 978-619-7105-10-0. [Detail]
URBANCOVÁ, Lenka, Petra ALBRECHTOVÁ, Tomáš KLIMKO, Barbara STALMACHOVÁ a Dana ŽAMPACHOVÁ. BIODIVERSITY OF THE PLANT COMMUNITIES AND INCREMENT OF THE WOODY SPECIES IN THE INDUSTRIAL AREAS (MORAVIAN-SILESIAN REGION, CZECH REPUBLIC). In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Hydrology and water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 105-112. ISBN 978-619-7105-13-1. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Tomáš KLIMKO, Miroslav KYNCL a Roman MAZUR. Possibility of the mine water utilization for the drinking purposes. In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Hydrology and water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 533-538. ISBN 978-619-7105-13-1. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Peter ŠOTTNÍK, Ľubomír JURKOVIČ a Eva LACKOVÁ. Antimony elimination from mine water by selected remediation techniques. In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Hydrology and water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 59-64. ISBN 978-619-7105-13-1. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Monika MÁDROVÁ. Removal of metals from aqueous solutions. In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Hydrology and water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 595-602. ISBN 978-619-7105-13-1. [Detail]
KYNCL, Miroslav, Silvie LANGAROVÁ a Silvie HEVIÁNKOVÁ. PERIODS OF DRAUGHT IN WATER COMPANIES. POSSIBLE SOLUTIONS. In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Hydrology and water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 595-602. ISBN 978-619-7105-13-1. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Lenka URBANCOVÁ, Lucie ČECHÁKOVÁ, Jan ČECHÁK, Barbara STALMACHOVÁ a Tomáš KLIMKO. THE ECOLOGICAL VALUE ASSESSMENT OF THE AREA AFFECTED BY INDUSTRY ACTIVITIES (MORAVIAN-SILESIAN REGION, CZECH REPUBLIC). In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Hydrology and water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 703 - 710. ISBN 978-619-7105-13-1. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Petra LANGEROVÁ a Iva MELČÁKOVÁ. Utilizating dry polder as flood measures in agricultural landscape. In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Hydrology and water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 823-828. ISBN 978-619-7105-13-1. [Detail]
ARNOŠOVÁ, Lucie, Jiří BLÁHA, Svatoslav CHAMRA a Michal PANÁČEK. THE USE OF HISTORICAL CARTOGRAPHIC AND ICONOGRAPHIC SOURCES IN SEARCH OF ABANDONED OR FORGOTTEN STONE QUARRIES FOR CONSTRUCTION PURPOSES. In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Hydrology and water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 951-962. ISBN 978-619-7105-13-1. [Detail]
COUFAL, Marek, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Miroslava BENDOVÁ. Rehabilitation of asbestos cement water mains for potable water in the Czech Republic. In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Hydrology and water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 579-586. ISBN 978-619-7105-13-1. [Detail]
VÁLOVÁ, Eliška, Mariana TRUCHLÁ, Barbara STALMACHOVÁ, Michaela ZAORALOVÁ a Kateřina ČECHÁKOVÁ. The comuunities of water Mollusca in the flooded subsidence reservoirs in Upper Silesia. In: SGEM 2014 : 14th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume III, Environmental economics ... : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 681-688. ISBN 978-619-7105-19-3. [Detail]
ZAORALOVÁ, Michaela, Lucie ARNOŠOVÁ, Kateřina ČECHÁKOVÁ, Mariana TRUCHLÁ, Eliška VÁLOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. The function of wetland and aquatic vegetation in the mining landscape of the Upper Silesia water in mining areas. In: SGEM 2014 : 14th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume III, Environmental economics ... : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 719-726. ISBN 978-619-7105-19-3. [Detail]
TRUCHLÁ, Mariana, Iva MELČÁKOVÁ, Michaela ZAORALOVÁ, Eliška NOŽINOVÁ, Lucie ŠVECOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. The occurrence of Amphibians at selected mining subsidence reservoirs of Upper Silesia. In: SGEM 2014 : 14th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume III, Environmental economics ... : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 759-767. ISBN 978-619-7105-19-3. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, Emílie PECHAROVÁ, Kašparová IVANA, Lenka URBANCOVÁ a Eva LACKOVÁ. THE ASSESSMENT OF RECLAMATION SUCCESS WITHIN POSTMINING LANDSCAPE OF UPPER SILESIA. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Ecology & Environmental Protection. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 649-656. ISBN 978-619-7105-17-9. [Detail]
KUPKA, Jiří a Hana ŠVEHLÁKOVÁ. Evaluation of the mountain massif Ostrý (Beskydy Mts.) on the basis of selected ecological factors. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Ecology & Environmental Protection. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 291 - 297. ISBN 978-619-7105-17-9. [Detail]
KUPKA, Jiří a Hana ŠVEHLÁKOVÁ. Evaluation of the mountain massif Ostrý (Beskydy Mts.) on the basis of selected ecological factors. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Ecology & Environmental Protection. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 291 - 297. ISBN 978-619-7105-17-9. [Detail]
PROKEŠ, Jiří, Tomáš DVORSKÝ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Miroslava BENDOVÁ a Marek COUFAL. THE IMPACT OF CONDITIONS ON THE DEGRADATION OF SODIUM N-CHLORO-BENZENESULPHONAMIDE AND SODIUM P-TOLUENESULPHONAMIDE FROM INDUSTRIAL WASTE WATERS. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Ecology & Environmental Protection. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 727-734. ISBN 978-619-7105-17-9. [Detail]
ŠVEHLÁKOVÁ, Hana a Jiří KUPKA. The mining landscape of Teschen Silesia region - structure and development. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Ecology & Environmental Protection. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 751 - 754. ISBN 978-619-7105-17-9. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana. POTENTIAL IMPACT ASSESSMENT OF A BIOGAS STATION OPERATED IN CZECH REPUBLIC (LIFE-CYCLE ASSESSMENT METHOD). In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Renewable energy sources and clean technologies. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 401-408. ISBN 978-619-7105-15-5. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, David ROZBROJ, Lucie ŠIMKOVÁ, Miroslav KYNCL a Monika MÁDROVÁ. THE STUDY OF DIGESTATE PROPERTIES FROM SELECTED BIOGAS PLANTS. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Renewable energy sources and clean technologies. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 581-588. ISBN 978-619-7105-15-5. [Detail]
ČERVENÁ, Kristýna, Barbora LYČKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Vermicomposting of biogas station digestate. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Renewable energy sources and clean technologies. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 613 – 620. ISBN 978-619-7105-15-5. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Hana NADKANSKÁ, Tomáš BOUCHAL, Petr ŠAŠEK a Nikola SMATANOVÁ. ASSESSMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF PELLETS PRODUCED FROM BIOMASS. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Renewable energy sources and clean technologies. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 33-39. ISBN 978-619-7105-15-5. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Hana NADKANSKÁ, Petr ŠAŠEK, Nikola SMATANOVÁ a Tomáš BOUCHAL. MIXED BIO-FUEL PRODUCED WITH USE OF RAPESEED POMACE. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Renewable energy sources and clean technologies. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 347-352. ISBN 978-619-7105-15-5. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Hana NADKANSKÁ, Nikola SMATANOVÁ, Petr ŠAŠEK a Tomáš BOUCHAL. POSSIBILITIES OF GRAPHITIC SLATE UTILIZATION FOR MIXED FUEL PRODUCTION WITH BIOMASS ADDITION. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Renewable energy sources and clean technologies. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 393-400. ISBN 978-619-7105-15-5. [Detail]
SVIDROVÁ, Lenka, Dalibor SUROVKA a Eliška SARČÁKOVÁ. DETERMINATION OF PAHs IN THE DUST PARTICLES FROM THE BURNING SLAG HEAP EMA, (THE CZECH REPUBLIC). In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Ecology and Environmental Protection. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 179-184. ISBN 978-619-7105-18-6. [Detail]
SVIDROVÁ, Lenka, Dalibor SUROVKA a Eliška SARČÁKOVÁ. DETERMINATION OF PAHs IN THE DUST PARTICLES FROM THE BURNING SLAG HEAP EMA, (THE CZECH REPUBLIC). In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Ecology and Environmental Protection. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 179-184. ISBN 978-619-7105-18-6. [Detail]
SARČÁKOVÁ, Eliška, Eva PERTILE, Dalibor SUROVKA a Lenka SVIDROVÁ. SAMPLE PREPARATION PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN DUST PARTICLES. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Ecology and Environmental Protection. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 619-624. ISBN 978-619-7105-18-6. [Detail]
SARČÁKOVÁ, Eliška, Eva PERTILE, Dalibor SUROVKA a Lenka SVIDROVÁ. SAMPLE PREPARATION PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN DUST PARTICLES. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Ecology and Environmental Protection. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 619-624. ISBN 978-619-7105-18-6. [Detail]
ZÁSTĚROVÁ, Petra, Marian MARSCHALKO, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Petr JELÍNEK a Miroslav KYNCL. Case study analysis of thermal activity of a dump in relation to its various application options and foundation engineering work. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 147-154. ISBN 978-619-7105-08-7. [Detail]
VLČEK, Josef, Roman BULKO, Dominik NIEMIEC, Petra ZÁSTĚROVÁ, Ladislav KAIS, Barbara MATUSZKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Miroslava BENDOVÁ, Vojtech DIRNER, Alena SOCHORKOVÁ, Peter ANDRÁŠ, Orlando ARENCIBIA MONTERO a Martin BEDNÁRIK. Deformation analysis of gabion walls on transport structures. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 259-266. ISBN 978-619-7105-08-7. [Detail]
VLČEK, Josef, Dominik NIEMIEC, Petra ZÁSTĚROVÁ, Barbara MATUSZKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Miroslava BENDOVÁ, Vojtech DIRNER, Alena SOCHORKOVÁ, Peter ANDRÁŠ, Orlando ARENCIBIA MONTERO a Martin BEDNÁRIK. Analysis of earth pressure at retaining walls reinforced with geosynthetics. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 33-39. ISBN 978-619-7105-08-7. [Detail]
KODYMOVÁ, Jana. METHODOLOGY FOR EMISSION QUANTITY ASSASSMENT IN LOCAL ROAD TRANSPORT. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Nuclear Technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 437-444. ISBN 978-619-7105-16-2. [Detail]
SMATANOVÁ, Nikola, Tomáš BOUCHAL, Hana NADKANSKÁ a Jaroslav ZÁVADA. INFLUENCE OF OZONE ON SOLID CARBONACEOUS PRODUCTS OBTAINED BY PYROLYSIS OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Nuclear Technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 111-118. ISBN 978-619-7105-16-2. [Detail]
BŘENEK, Aleš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Vladimír SLIVKA a Jaromír DAXNER. NUMERICAL EVALUATION OF PERIPHERAL CONSTRUCTIONS MOISTENING THE BUILDING AFTER THE APPLICATION OF POLYURETHANE PLASTER AND PLASTER BASED ON ALUMINOSILICATE. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Nuclear Technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 175-182. ISBN 978-619-7105-16-2. [Detail]
BÍLSKÁ, Zuzana, Hana RICHTEROVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Heavy metal removal using geopolymers - a modern approach for pollution control. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Nuclear Technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 95-101. ISBN 978-619-7105-16-2. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Vladimír ČABLÍK a Svoboda MIROSLAV. Utilisation of coal mining waste. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 1003-1010. ISBN 978-619-7105-09-4. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Romana TOPIARZOVÁ a Lucie ČABLÍKOVÁ. Application of flotation in separating plastic materials. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 811-816. ISBN 978-619-7105-09-4. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Miluše HLAVATÁ, Lucie ČABLÍKOVÁ, Silvia DOLINSKÁ, Ester KONEČNÁ, Josip IŠEK, Barbara TORA a Anna K. NOWAK. Closed-circuit flotation of black coal. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 867-874. ISBN 978-619-7105-09-4. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Hana NADKANSKÁ, Tomáš BOUCHAL, Beáta GIBESOVÁ, Adéla CIBULCOVÁ a Vladislav BLAŽEK. BACTERIAL LEACHING OF URANIUM RAW MATERIALS FROM ROZNA DEPOSIT (CZECH REPUBLIC). In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 79-84. ISBN 978-619-7105-09-4. [Detail]
ŠPAKOVSKÁ, Kateřina, Hana OTOUPALÍKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Hana KAŠÁKOVÁ. METHODS OF PHYSICAL TREATMENT OF THE SEWAGE SLUDGE SAMPLE CONTAINING PAHs FOCUSED ON THE ORIGINAL MICROBIAL CONSORTIA REMOVAL. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 903-910. ISBN 978-619-7105-09-4. [Detail]
ŠVANOVÁ, Pavla. Geographic distribution of Rhodococcus sp. and its characteristics in the remediation processes of contaminated ecosystems. In: SGEM 2014 : GeoConference on Nano, Bio and Green-Technologies for a Sustainable Future : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : Volume I, Micro and Nano Technologies Advances in Biotechnogy. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 365-372. ISBN 978-619-7105-20-9. [Detail]
PEŤKOVÁ, Katarína, Hana VOJTKOVÁ, Ľubomír JURKOVIČ, Peter FERIANC a Matej REMENÁR. Isolation and identification of bacteria isolates from arsenic contaminated anthroposoils. In: SGEM 2014 : GeoConference on Nano, Bio and Green-Technologies for a Sustainable Future : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : Volume I, Micro and Nano Technologies Advances in Biotechnogy. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 399-404. ISBN 978-619-7105-17-9. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. New strains of copper-resistant Pseudomonas bacteria isolated from anthropogenically polluted soils. In: SGEM 2014 : GeoConference on Nano, Bio and Green-Technologies for a Sustainable Future : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : Volume I, Micro and Nano Technologies Advances in Biotechnogy. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 451-458. ISBN 978-619-7105-20-9. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Pseudomonas monteilii LA-11 strain’s capacity of resistance: a new isolate from contaminated lagoons, Czech Republic. In: SGEM 2014 : GeoConference on Nano, Bio and Green-Technologies for a Sustainable Future : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : Volume I, Micro and Nano Technologies Advances in Biotechnogy. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 473-478. ISBN 978-619-7105-20-9. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Ľubomír JURKOVIČ, Peter ŠOTTNÍK a Eva LACKOVÁ. Kontaminácia zložiek životného prostredia v okolí antimónového ložiska Poproč (východné Slovensko). In: Těžba a její dopady na životní prostředí V : 2. a 3. dubna 2014 v Ostravě, hotel Harmony Club Ostrava. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014. s. 34-38. ISBN 978-80-86832-79-1. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Tomáš KLIMKO, Lenka URBANCOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Hodnocení reálného funkčního potenciálu brownfieldu - hlušinového odvalu Ema v Ostravě. In: Těžba a její dopady na životní prostředí V : 2. a 3. dubna 2014 v Ostravě, hotel Harmony Club Ostrava. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014. s. 88-90. ISBN 978-80-86832-79-1. [Detail]
MATÚŠKOVÁ, Veronika, Jitka CHROMÍKOVÁ, Petra MALÍKOVÁ, Jan THOMAS a Lenka VOLAVKOVÁ. Mine water as the source for water treatment plant. In: Workshop of Students' Presentations 2014 "Membranes and Membrane Processes" : 25th September 2014, Straz pod Ralskem, Czech Republic : book of Abstracts. Česká Lípa: Czech Membrane Platform, 2014. s. 1. ISBN 978-80-904517-2-8. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Tomáš KLIMKO a Barbora ŠPAKOVSKÁ. Využití biomasového popele při čištění důlní vody z těžby hnědého uhlí. In: Znečistené územia Štrbské Pleso 2014 : česko-slovenská konferencia : Štrbské Pleso, 23.-25. apríl 2014 : zborník konferencie. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2014. s. 80-83. ISBN 978-80-89503-28-5. [Detail]
BŘENEK, Aleš, Vojtěch VÁCLAVÍK a Tomáš DVORSKÝ. Využití odpadních aluminosilikátů pro výrobu neautoklávovaných pórobetónových hmot s tepelně izolačním účinkem. In: ÚGN - Ph.D. workshop 2014 : proceedings : Ostrava, December 9, 2014. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2014. s. 9. ISBN 978-80-86407-52-4. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Tomáš DVORSKÝ, Aleš BŘENEK, Jaromír DAXNER, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ a Miroslava BENDOVÁ. Tepelně izolační účinek malty s polyuretanovým plnivem v závislosti na vlhkosti. In: Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia : ovzdušie, voda, poda : zborník publikácií zo IV. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : 7.-9.4.2014, Hotel Sorea Titris, Tatranská Lomnica. Bratislava: ELSEWA, 2014. s. 128-136. ISBN 978-80-89385-28-7. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Miroslav KYNCL a Silvie LANGAROVÁ. STUDIE SOUČASNÉHO STAVU NAKLÁDÁNÍ S DIGESTÁTEM V ČR. In: 17th Conference on Environment and Mineral Processing : 6.-8.6.2013, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 317-323. ISBN 978-80-248-3000-1. [Detail]
GOŇO, Radomír, Martin NOVÁK, Miroslava GOŇO a Miroslav KYNCL. Utilization of Small Hydropower. In: 2013 13th International Conference on Environment and Electrical Engineering : 1-3 November 2013, Wroclaw, Poland : conference proceedings. Danvers: IEEE, 2013. s. 348-351. ISBN 978-1-4799-2802-6. [Detail]
CHROMÍKOVÁ, Jitka, Veronika MATÚŠKOVÁ, Petra MALÍKOVÁ, Jan THOMAS a Jana BOTUROVÁ. Využití membránových procesů při odsolování odpadních vod z demineralizačních stanic. In: CHISA 2013 : 60. konference chemického a procesního inženýrství : 14.-17. října 2013, Srní, Šumava : sborník : program & seznam účastníků. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2013. s. 88-88. ISBN 978-80-02-02500-9. [Detail]
PAŽICKÁ, Alexandra a Tomáš KLIMKO. GEOCHEMICKÉ A MINERALOGICKÉ ZHODNOTENIE RIEČNYCH SEDIMENTOV NA MODELOVÝCH LOKALITÁCH Z HĽADISKA OBSAHU VYBRANÝCH POTENCIÁLNE TOXICKÝCH STOPOVÝCH PRVKOV. In: Cambelove dni 2013 (V. ročník) : geochemické aspekty štúdia zóny hybergenézy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Banská Štiavnica, 25.-27. apríl 2013. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 48-51. ISBN 978-80-223-3478-5. [Detail]
VOZŇÁKOVÁ, Iveta, Ladislav HRABEC, Michaela HRABCOVÁ, Radek ŠNITA, Kamila JANOVSKÁ a M. KRČ. PRESENT ALTERNATIVES OF MOTOR VEHICLE DRIVE AND POSSIBILITIES OF THEIR IMPLEMENTATION INTO PRACTICAL OPERATION. In: Carpathian Logistics Congress 2013 : December 9th -11th 2013, Novotel Krakow City West, Kraków Poland, EU. Ostrava: Tanger, 2013. s. 254-259. ISBN 978-80-87294-46-8. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš a Dominika DOLNÍČKOVÁ. Numerical simulation of SNCR technology with simplified chemical kinetics model. In: EPJ Web of Conferences. Volume 45. Paříž: EDP Sciences, 2013. s. "01015-p.1" - "01015-p.5". ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Tomáš KLIMKO, Miroslav KYNCL a Roman MAZUR. DŮLNÍ VODA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ PITNÉ VODY. In: Geochémia 2013 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie : Bratislava, 5.-6. december 2013. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. s. 51-53. ISBN 978-80-89343-91-1. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara a Eva LACKOVÁ. Význam poklesových kotlin v těžební krajině Horního Slezska. In: Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů : sborník příspěvků konference : [16.-18. dubna 2013, Hotel Cascade, (Most)]. Třeboň: ENKI, 2013. s. 144-147. ISBN 978-80-260-4172-6. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Michaela ŠTAMBORSKÁ, Eva LACKOVÁ a Lenka URBANCOVÁ. STRUCTURAL DIFFERENCE METHOD USAGE IN PREDICTION OF Hordeum Vulgare STRESS DURING DARKNESS AND DRYING. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 4048-4054. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Lenka URBANCOVÁ, Tomáš KLIMKO, Miroslav KVÍČALA a Barbara STALMACHOVÁ. Kvantifikace funkčního potenciálu vápencového lomu Mokrá u Brna (Česká Republika). In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 4260-4269. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
URBANCOVÁ, Lenka, Eva LACKOVÁ, Dagmar LÉTAVKOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. ZHODNOCENÍ RŮSTU DŘEVIN NA BROWNFIELDS V OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU (ČESKÁ REPUBLIKA). In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 4270 - 4276. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
REMEŠICOVÁ, Erika a Jiří KUPKA. THE POSSIBILITIES OF USING TERRESTRIAL ISOPODS (ONISCIDEA) AS BIOINDICATORS OF CHANGES IN MINING LANDSCAPE (DOLNÍ SUCHÁ, CZECH REPUBLIC). In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 4350-4357. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
GOŇO, Miroslava, Miroslav KYNCL, Radomír GOŇO a Iwona KLOSOK-BAZAN. Electricity Generation Using Biogas from Sewage Treatment Plants in the Czech Republic. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 559-562. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
BOUCHAL, Tomáš, Hana NADKANSKÁ, Jaroslav ZÁVADA a Vendula ZAJÍCOVÁ. VLIV VIBRACÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NA OKOLNÍ KRAJINU. In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20.-24. května 2013, Hradec Králové, Česká republika. Vol. III. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 1397-1402. ISBN 978-80-905243-7-8. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Petr ŠAŠEK, Tomáš BOUCHAL a Hana NADKANSKÁ. VYUŽITÍ POKRUTIN Z ŘEPKY OLEJKY PRO VÝROBU SMĚSNÉHO BIOPALIVA. In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20.-24. května 2013, Hradec Králové, Česká republika. Vol. III. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 1403-1409. ISBN 978-80-905243-7-8. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jarmila DROZDOVÁ a Silvie HARTMANN. Municipal waste water toxicity evaluation with Vibrio fisheri. In: Recent Advances in Environment, Energy, Ecosystems and Development : proceedings of the 2013 International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD 2013) : Venice, Italy, September 28-30, 2013. [Austrálie]: [s.n.], 2013. s. 226-231. ISBN 978-1-61804-211-8. [Detail]
HARTMANN, Silvie, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Jarmila DROZDOVÁ. Inhibition of activated sludge respiration by heavy metals. In: Recent Advances in Environment, Energy, Ecosystems and Development : proceedings of the 2013 International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD 2013) : Venice, Italy, September 28-30, 2013. [Austrálie]: [s.n.], 2013. s. 231-235. ISBN 978-1-61804-211-8. [Detail]
PECHAROVÁ, Emílie, Barbara STALMACHOVÁ, Petr KRASA a Hana FRANKOVÁ. Wetland vegetation of coal mining areas within Sokolov and Karvina region. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 1227-1234. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
MIKLOŠÍKOVÁ, Miroslava, Vojtěch VÁCLAVÍK, Zuzana PELKOVÁ, Lenka PELCEROVÁ, Vojtech DIRNER a Jan VALÍČEK. PROCRASTINATION OF THE STUDENTS OF THE VŠB-TU OF OSTRAVA AND THE SPU IN NITRA IN THE CONTEXT OF SOME OF THE ATTRIBUTES INFLUENCING THE STUDY SUCCESS. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 489 - 496. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
DRUSA, Marian, David LAMICH, Jozef VLČEK, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Miroslava BENDOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ, David KRČMAR a Martin BEDNARIK. VERIFICATION OF THE RESULTS OF THE GEOTECHNICAL MONITORING USING, FINITE ELEMENT METHOD. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 533-540. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
SCHMIDTOVÁ, Eva, Jan FRYČ a Radmila KUČEROVÁ. Bio-Flotation. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 547-552. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
DRUSA, Marian, David LAMICH, Jozef VLCEK, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Ladislav KAIS, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Miroslava BENDOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ, David KRČMAR a Martin BEDNARIK. DESIGN LIMITS OF REINFORCED SOIL STRUCTURES IN DIFFICULT GEOLOGICAL CONDITIONS. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 71-78. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Tomáš DVORSKÝ a Miroslava BENDOVÁ. The methods and equipment currently used for sewerage system cleaning. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 5]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 1033 - 1043. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana, Katarína PEŤKOVÁ a Ľubomír JURKOVIČ. Biochemical identification of bacteria Pseudomonas from anthropogenic sediments of Zemianske Kostoľany, Slovakia. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 5]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 141-146. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
HERKOVÁ, Mariana, Vladimír ČABLÍK, Iva MELČÁKOVÁ a Lucie ČABLÍKOVÁ. BIOSORPTION OF Cr(III) IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS AT PLANT-ACTIVATED BIOSORBENTS. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 5]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 147-154. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
BOUCHALOVÁ, Markéta, Eva PERTILE, Dalibor SUROVKA a Radmila KUČEROVÁ. Kinetics and biosorption efficiency cr(VI) by using peach stones (Prunus persica). In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 5]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 629-634. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
MELČÁKOVÁ, Iva, Kateřina ŠPAKOVSKÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Hedvika HORVÁTHOVÁ. REMOVAL OF COPPER IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY REYNOUTRIA JAPONICA BIOMASS. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 5]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 817-824. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
NADKANSKÁ, Hana, Bohumír ČECH, Tomáš BOUCHAL a Jaroslav ZÁVADA. The impact of sulphur dioxide emissions on the environment and the possibilities of lowering them by means of semi-dry desulphurization method. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Energy and Clean Technologies : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 4]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 1009-1016. ISBN 978-619-7105-03-2. [Detail]
BOUCHAL, Tomáš, Marek DLABAJA, Jaroslav ZÁVADA, Hana NADKANSKÁ a Markéta BOUCHALOVÁ. THE USE OF WASTE MATERIALS FOR RECLAMATION PRODUCITON AND SOIL BACKFILL. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Energy and Clean Technologies : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 4]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 1079-1084. ISBN 978-619-7105-03-2. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Iva BESTOVÁ, Lucie KUČEROVÁ a Radmila KUČEROVÁ. ELIMINATION OF ZINC, COPPER AND LEAD IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING ASH ORIGINATION FROM PLANT BIOMASS COMBUSTION. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Energy and Clean Technologies : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 4]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 349-358. ISBN 978-619-7105-03-2. [Detail]
SKLENIČKOVÁ, Alena a Barbora LYČKOVÁ. Experimental verification of vermicomposting efficiency. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Energy and Clean Technologies : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 4]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 365-372. ISBN 978-619-7105-03-2. [Detail]
ŠILAROVÁ, Petra, Eva PERTILE a Dalibor SUROVKA. NEW MEDIUM HEAVY-BASED SORBENT POROSORB BASED ON INDUSTRIAL WASTE. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Energy and Clean Technologies : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 4]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 401 - 408. ISBN 978-619-7105-03-2. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Tomáš BOUCHAL, Jan FRYČ, Hana NADKANSKÁ a Vladislav BLAŽEK. CANNABIS SATIVA AS A BIOSORBENT FOR THE REMOVAL OF HEAVY METALS FROM AQUEOUS SOLUTIONS. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Energy and Clean Technologies : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 4]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 553-558. ISBN 978-619-7105-03-2. [Detail]
JIŘIČKA, Jiří, Nikola SMATANOVÁ, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. DUST – DANGEROUS WASTE. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Energy and Clean Technologies : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 4]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 617-620. ISBN 978-619-7105-03-2. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Tomáš BOUCHAL, Jan FRYČ, Hana NADKANSKÁ a Vladislav BLAŽEK. VERIFICATION OF THE POSSIBILITY OF EXTRACTING SILVER CONCENTRATE FROM WASTE AFTER PROCESSING SILVER ORE BY FLOTATION. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Energy and Clean Technologies : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 4]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 665-672. ISBN 978-619-7105-03-2. [Detail]
BOUCHAL, Tomáš, Marek DLABAJA, Jaroslav ZÁVADA, Hana NADKANSKÁ a Šárka KROČOVÁ. The possibility of organic pollution reduction while using the plasma-catalytic processes. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Energy and Clean Technologies : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 4]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 787-792. ISBN 978-619-7105-03-2. [Detail]
ŠVEHLÁKOVÁ, Hana, Jiří KUPKA a Jan DURĎÁK. Evaluating of Nizky Jesenik Mts. agrarian relief. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 473-480. ISBN 978-954-91818-9-0. [Detail]
PEŇÁZ, Tomáš, David VOJTEK, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Miloš DURAJ, Işik YǏLMAZ, Marian MARSCHALKO, Marian DRUSA, Orlando ARENCIBIA MONTERO a Karel KUBEČKA. Determination of Service Areas Based on Vector Network Model Roadways. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 693-700. ISBN 978-954-91818-9-0. [Detail]
KAŠÁKOVÁ, Hana, Radmila KUČEROVÁ, Kateřina ŠPAKOVSKÁ a Markéta BOUCHALOVÁ. Evaluation of benzo[g,h,i]perylene and benzo[a]pyrene degradation using microbial consortia. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 6]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 135-140. ISBN 978-619-7105-06-3. [Detail]
HODINA, Marek a Hana VOJTKOVÁ. Verification of antimicrobial properties of prospective insulation materials. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 6]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 509-513. ISBN 978-619-7105-06-3. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Adaptation of Pseudomonas strain in the presence of zinc in contaminated soils. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 6]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 85-92. ISBN 978-619-7105-06-3. [Detail]
DURAJ, Miloš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Iva BESTOVÁ, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Tomáš PEŇÁZ, Marian DRUSA a Orlando ARENCIBIA MONTERO. STUDY OF DIFFERENT FORMS OF COAL SUBSTANCE IN CARBONIFEROUS SEDIMENT AND CALCULATION OF ITS TOTAL CONTENT IN THE BOREHOLE. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 1]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 179-186. ISBN 978-954-91818-7-6. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Iva BESTOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. REMOVAL OF METALS FROM MINE WATER BY ASH FROM COMBUSTION OF BIOMASS OF PLANT ORIGIN. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 1]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 661-668. ISBN 978-954-91818-7-6. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Iva BESTOVÁ a Miroslav KYNCL. TREATMENT OF ACIDE MINE DRAINAGE (AMD) FROM BROWN COAL MINE SOKOLOV (CZECH REPUBLIC). In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 1]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 817-822. ISBN 978-954-91818-7-6. [Detail]
IŠEK, Josip, Vladimír ČABLÍK, Lucie ČABLÍKOVÁ, Miluše HLAVATÁ, Dejan MILENIĆ a Rudolf TOMANEC. THERMAL SPRINGS OF OVČAR BANJA SPA. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 1]. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 517-524. ISBN 978-954-91818-7-6. [Detail]
JIŘIČKA, Jiří, Nikola SMATANOVÁ, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Benchmarking - new method of brown coal separation. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 1]. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 543-546. ISBN 978-954-91818-7-6. [Detail]
HERZOGOVÁ, Klára a Jiří KUPKA. Příspěvek k poznání suchozemských plžů postindustriálních stanovišť (vrchu Jahodná u Třince). In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. Banská Bystrica: Slovenská banícka spoločnosť, 2013. s. 55-58. ISBN 978-80-970034-3-2. [Detail]
KYNCL, Miroslav a Silvie LANGAROVÁ. Regulační mechanismy v zásobování pitnou vodou. In: Voda Zlín 2013 : sborník příspěvků : XVII. mezinárodní vodohospodářská konference : 14.-15.3.2013, Zlín, Hotel Moskva. Olomouc: Moravská vodárenská, 2013. s. 9-12. ISBN 978-80-260-3739-2. [Detail]
URBANCOVÁ, Lenka, Barbara STALMACHOVÁ a Dagmar LÉTAVKOVÁ. RŮSTOVÉ VLASTNOSTI DŘEVIN NA ODVALECH OKR (OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU). In: Workshop of young researchers VŠB-TUO (postdocs, students and academic researchers) 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 125-128. ISBN 978-80-248-2953-1. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Bronislava LALINSKÁ-VOLEKOVÁ, Juraj MAJZLAN, Ľubomír JURKOVIČ a Peter ŠOTTNÍK. TRIPUHYITE FESBO4 – PRODUCT OF OXIDATION OF STIBNITE SB2S3 AND PYRITE FES2 IN THE ENVIRONMENT OF MINE WASTES. In: Workshop of young researchers VŠB-TUO (postdocs, students and academic researchers) 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 38-41. ISBN 978-80-248-2953-1. [Detail]
JURKOVIČ, Ľubomír, Peter MATEJKOVIČ, Michal JANKULÁR, Edgar HILLER, Róbert HOVORIČ, Peter ŠOTTNÍK, Tomáš KLIMKO, Katarína PEŤKOVÁ a Bronislava LALINSKÁ-VOLEKOVÁ. Komplexné mineralogické a geochemické štúdium antropogénnych sedimentov z odkaliska Poša (východné Slovensko): základ pre zhodnotenie bioprístupnosti polutantov (As, Zn). In: Workshop of young researchers VŠB-TUO (postdocs, students and academic researchers) 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 42-45. ISBN 978-80-248-2953-1. [Detail]
LACKOVÁ, Eva a Peter ANDRÁŠ. Návrh rekultivačního managementu úložiště popílku Třinec. In: Workshop of young researchers VŠB-TUO (postdocs, students and academic researchers) 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 70-74. ISBN 978-80-248-2953-1. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Iva BESTOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Odstraňování kovů z důlních vod pomocí popela po spalování biomasy rostlinného původu. In: Workshop of young researchers VŠB-TUO (postdocs, students and academic researchers) 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 75-79. ISBN 978-80-248-2953-1. [Detail]
TOMANEC, Rudolf, Sanja BAJIĆ, Radmila GAĆINA a Vladimír ČABLÍK. Pelletized Fly Ash - The Physical and Mechanical Properties. In: XVII. International Coal Preparation Congress : 1-6 October 2013, Istanbul, Turkey : proceedings. Ankara: Aral Group, 2013. s. 683-688. ISBN 978-605-64231-0-9. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Vojtech DIRNER, Jaromír DAXNER, Tomáš DVORSKÝ, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ a Milena KUŠNEROVÁ. Využití odpadů z polyuretanové pěny ve stavebnictví. In: Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia : ovzdušie, voda, poda : zborník publikácií z III. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : 8.-10.4.2013, Hotel Palace, Nový Smokovec. Bratislava: ELSEWA, 2013. s. 111-118. ISBN 978-80-89385-24-9. [Detail]
DANĚK, Tomáš, Jan THOMAS, Jan JELÍNEK a Jiří MALIŠ. Porosity and Permeability Analysis of Sludge Stabilised with Fly Coal Ash and Portland Cement. In: Advanced Materials Research. Volume 378-379. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2012. s. 389-392. ISBN 978-3-03785-288-0. [Detail]
HAJDUKOVÁ, Jitka, Jan THOMAS, Petra MALÍKOVÁ a Jiří VIDLÁŘ. Demineralization of mine water by electrodialysis. In: Advanced Materials Research. Volume 378-379. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2012. s. 414-417. ISBN 978-3-03-785288-0. [Detail]
DANĚK, Tomáš, Jan THOMAS, Jiří MALIŠ a Jan JELÍNEK. Strength Properties of Sludge Solidified with Fly Coal Ash and Portland Cement. In: Advanced Materials Research. Volume 378-379. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2012. s. 439-442. ISBN 978-3-03785-288-0. [Detail]
PŘICHYSTALOVÁ, Radka, Alena LABODOVÁ a Pavel DANIHELKA. CERTIFICATION OF AN ENERGY BY-PRODUCT AS A PRODUCT – CASE STUDY IN THE CZECH REPUBLIC. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 1069-1075. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LUZAROVÁ, Denisa, Barbara STALMACHOVÁ a Hana FRANKOVÁ. DENDROLOGICAL NATURE TRAIL AS A TOOL OF S EDUCATION FOR PRACTICE. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 1069-1076. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, Zdeněk NEUSTUPA a Roman DANEL. The expert system for brownfield revitalization projects. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 129-124. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana, Romana JANULKOVÁ a Pavla ŠVANOVÁ. Physiological aspects of metal tolerance in Pseudomonas bacteria isolated from polluted sites in Ostrava, Czech Republic. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 177-183. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Barbara STALMACHOVÁ, Petr KUPEC, Kamila KAŠOVSKÁ a Lenka ČMIELOVÁ. CONCEPT OF RECLAMATION MANAGEMENT OF THE ASH POND TRINEC (CZECH REPUBLIC). In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 185 - 192. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČECHÁK, Jan, Lucie ČECHÁKOVÁ, Eva LACKOVÁ, Hana FRANKOVÁ, Barbara STALMACHOVÁ a Zdeněk NEUSTUPA. DIFFUSE POLLUTION EVALUATION OF MELIORATION CHANNELS IN A NATURE RESERVE ZABREZSKE AND KOUTSKE LOUKY MEADOWS (CZECH REPUBLIC). In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 267 - 274. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Karel KUBEČKA, Tomáš PEŇÁZ, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Marián DRUSA, Miroslava BENDOVÁ a Miloš DURAJ. THE RELATION OF THE SURFACE GEOLOGICAL STRUCTURE AND FLOODPLAINS AS IMPORTANT CRITERION FOR FOUNDATION ENGINEERING. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 331-338. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Darja KUBEČKOVÁ, Tomáš PEŇÁZ, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Marián DRUSA, Miroslava BENDOVÁ a Miloš DURAJ. THE ROLE OF ENGINEERING-GEOLOGICAL ZONES IN FOUNDATION ENGINEERING. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 339-346. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VÁCLAVÍKOVÁ, Barbora, Jiří VIDLÁŘ a Václav DOMBEK. INFLUENCE OF MULTIVALENT IONS FOR ELECTROKINETIC POTENTIAL OF QUARZ AND FELDSPAR. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 387-394. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KAŠÁKOVÁ, Hana, Hana VOJTKOVÁ a Radim JABLONKA. Biodegradation of oil sludge using bacterial organisms. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 435-440. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
GUZIUREK, Michal, Eva PERTILE, Dalibor SUROVKA, Vojtěch ZECHNER, Vojtech DIRNER a Peter FEČKO. Application of pyrolytic oil from desulphurized high-sulphur brown coal in coal flotation. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 449-456. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PIVKO, Michal, Simona JURSOVÁ, Juraj TURJAK a Jakub WRZECIONKO. ECONOMIC AND ENERGETIC BALANCES OF SOLAR FACILITIES IN THE CZECH REPUBLIC. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 477-484. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PIVKO, Michal, Simona JURSOVÁ, Juraj TURJAK a Jakub WRZECIONKO. Economic and energy balance of solar facilities in the Czech Republic. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 477-484. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DANEL, Roman, Zdeněk NEUSTUPA a Barbara STALMACHOVÁ. BEST PRACTICES IN DESIGN OF DATABASE OF BROWNFIELD REVITALIZATION PROJECTS. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 49-56. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠTĚPÁNOVÁ, Barbora, Martina JABLONKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Mapping of real vegetation in Štěpán reserve. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 563-569. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Iva MELČÁKOVÁ a Miroslava BENDOVÁ. Permeability for wildlife migration in the bioregion Podbeskydi. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 605-610. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BOUCHAL, Tomáš, Jaroslav ZÁVADA a Radek STAUFČÍK. Comparasion of evaluation methods of physical and chemical properties of municipal solid waste. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 675-684. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Pavla ŠVANOVÁ a Romana JANULKOVÁ. Removal of heavy metals from wastewater by a Rhodococcus sp. bacterial strain. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 685-691. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Jan VALÍČEK, Miroslav NOVOSAD, Hana STAŇKOVÁ, Miroslava BENDOVÁ a Jaromír DAXNER. Monitoring of Deformation of Thermal Insulating Plaster with Fillers from Recycled Polyurethane Foam Using Conventional Geodetic Methods. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 719-727. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Vojtech DIRNER, Jaromír DAXNER a Petra ŠILÁROVÁ. NEW FILLER FOR REDEVELOPMENT MORTAR, OBTAINED BY RECYCLING OF POLYURETHANE FOAM. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 729-736. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie a Simona JURSOVÁ. Processing of metal-bearings oxidis wastes, pet-bottles and worn tyres by plasma heating. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 745-752. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KOZLOVÁ, Elena, Pavlína KREČMEROVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Natural methods of wastewater treatment. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 777-783. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NEUSTUPA, Zdeněk, Roman DANEL a Barbara STALMACHOVÁ. CREATION OF BROWNFIELD RESTORATION MODELS. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 81-86. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FRANEK, Pavel, Pavel ČERNOTA, Hana STAŇKOVÁ, Zdeněk NEUSTUPA a Hana FRANKOVÁ. VERIFICATION OF PARAMETERS OF TOTAL STATION ACCURACY BY DISTANCE MEASUREMENT WITH A PASSIVE REFLECTION. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 837 - 844. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JABLONKA, Radim, Hana VOJTKOVÁ, Hana KAŠÁKOVÁ a Qian LIU. The adaptation of Acidithiobacillus ferrooxidans for the treatment of hazardous waste. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 853-858. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PERTILE, Eva, Michal GUZIUREK, Dalibor SUROVKA, Martina BŘEZINOVÁ, Peter FEČKO, Alena KAŠPÁRKOVÁ a Štěpán KLIMEŠ. THE EFFECT OF SOLID FUEL SAMPLING DEVICE ERRORS ON BALANCE CALCULATIONS IN POWER-ENGINEERING. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 863-870. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PEŠATOVÁ, Radmila, Martina JUROKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Water treatment in households. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 919-924. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VLÁŠEK, Roman, Tomáš PEŇÁZ, Petr WELSER, Isik YLMAZ, Tomáš BOUCHAL, Marián DRUSA, Barbara STALMACHOVÁ a Miloš DURAJ. Need for a specific description of solid rocks and soils in engineering geology. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO, SGEM 2012. Volume 3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 191-198. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Iva BESTOVÁ. Removal of oil from mine water using sorbent on the basis of modified polyurethane foam. In: 16th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 141 - 145. ISBN 978-80-248-2688-2. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Juraj MAJZLAN, Bronislava LALINSKÁ-VOLEKOVÁ, Martin CHOVAN, Peter ANDRÁŠ a Vojtech DIRNER. Oxidation of sulphides in the environment of mine wastes. In: 16th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 61-65. ISBN 978-80-248-2688-2. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Lenka ČMIELOVÁ a Hana FRANKOVÁ. Using aerial orthophotomaps for the monetary expression value of biotopes on the area affected by industry activities. In: 7th EUREGEO : European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems : Bologna, Italy, June 12th-15th 2012 : proceedings. Volume I, II. Bologna: Geological, seismic and soil survey, 2012. s. 581-582. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
GOŇO, Miroslava, Miroslav KYNCL a Radomír GOŇO. Hydropower Stations in Czech Water Supply System. In: AASRI Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2012. s. 81-86. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Iva BESTOVÁ a Eva LACKOVÁ. KYSLÉ BANSKÉ VODY (AMD) NA LOŽISKU HNEDÉHO UHLIA SOKOLOV (ČESKÁ REPUBLIKA). In: Geochémia 2012 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie : Bratislava, 6.-7. december 2012. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012. s. 80-81. ISBN 978-80-89343-72-0. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Barbara STALMACHOVÁ, Michaela ZAORÁLOVÁ a Peter ANDRÁŠ. Hodnocení funkčního potenciálu vápencového lomu Mokrá u Brna. In: I. workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO 2012 : sborník : [Ostrava, Nová aula VŠB-TUO, 12. prosince 2012]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 19-24. ISBN 978-80-248-2886-2. [Detail]
KLIMKO, Tomáš, Martin CHOVAN a Peter ANDRÁŠ. Secondary stibnite weathering products in the environment of mine dumps. In: I. workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO : Ostrava, Nová aula VŠB-TUO, 12. prosince 2012 : [CD]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 15-18. ISBN 978-80-248-2885-5. [Detail]
VLČEK, Jozef, Václava TOMKOVÁ, Hana OVČAČÍKOVÁ, Anežka VOLKOVÁ, Petr MARTINEC, Michaela TOPINKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Filip OVČAČÍK a Michaela MICHNOVÁ. SLAG FROM PRODUCTION OF PIG IRON AND STEEL MAKING AND POSIBILITIES OF THEIR UTILIZATION. In: METAL 2012 : 21st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2012. s. 195-201. ISBN 978-80-87294-31-4. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Tomáš DVORSKÝ, Vojtech DIRNER, Jaromír DAXNER, Jan VALÍČEK a Milena KUŠNEROVÁ. RECYCLED POLYURETHANE FOAM AS NEW FILLER IN RESTORATION MORTARS. In: Manufacturing Engineering & Management : proceedings of 2nd International Conference on Manufacturing Engineering & Management 2012: December 5-7, 2012, Prešov, Slovak Republic. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. s. 204-208. ISBN 978-80-553-1216-3. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva a Hana VOJTKOVÁ. Application of Flotation and Biodegradation to Eliminate Persistent Organic Pollutants in the Influent Stream of Cerny Prikop. In: Microbes in applied research : current advances and challenges : Malaga, Spain, 14 - 16 September 2011. Singapore: World Scientific Publishing, 2012. s. 28-32. ISBN 978-981-4405-03-4. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Daniela PLACHÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Chemical and phase analysis of road dust. In: NANOCON 2012 : 4th international conference : conference proceedings : October 23rd-25th 2012, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2012. s. 679-684. ISBN 978-80-87294-35-2. [Detail]
TRUCHLÁ, Mariana. Kolize rozmnožišť a tahových cest obojživelníků (Amphibia) s dopravní infrastrukturou. In: Náhledy do aplikované ekologie : sborník odborných a vědeckých prací studentů DSP : Kostelecké Barborky 2012. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2012. s. 176-187. ISBN 978-80-7458-034-5. [Detail]
VÁLOVÁ, Eliška. Změna početnosti ptačích společenstev v urbánním prostředí. In: Náhledy do aplikované ekologie : sborník odborných a vědeckých prací studentů DSP : Kostelecké Barborky 2012. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2012. s. 188-202. ISBN 978-80-7458-034-5. [Detail]
ZAORALOVÁ, Michaela. Hodnocení lesnické rekultivace v kamenolomu Mokrá. In: Náhledy do aplikované ekologie : sborník odborných a vědeckých prací studentů DSP : Kostelecké Barborky 2012. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2012. s. 216-230. ISBN 978-80-7458-034-5. [Detail]
ARNOŠOVÁ, Lucie. Využití makrozoobentosu jako ukazatele kvality vodního prostředí. In: Náhledy do aplikované ekologie : sborník odborných a vědeckých prací studentů DSP : Kostelecké Barborky 2012. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2012. s. 6-19. ISBN 978-80-7458-034-5. [Detail]
ARNOŠOVÁ, Lucie. Utilization macroinvertebrates as bioindicators of water quality. In: Náhledy do aplikované ekologie : sborník odborných a vědeckých prací studentů DSP : Kostelecké Barborky 2012. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2012. s. 6-19. ISBN 978-80-7458-034-5. [Detail]
LICHTENBERGOVÁ, Kateřina. Vliv iontů hliníku ve srážkách na morfologii mechového zápoje druhu Pleurozium schreberi. In: Náhledy do aplikované ekologie : sborník odborných a vědeckých prací studentů DSP : Kostelecké Barborky 2012. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2012. s. 78-85. ISBN 978-80-7458-034-5. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, František HOPAN a Kamil KRPEC. Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva. In: Ochrana ovzdušia 2012 : zborník : medzinárodná konferencia : 28.-30. november 2012, [Vysoké Tatry - Štrbské Pleso]. Bratislava: Kongres studio, 2012. s. 99-103. ISBN 978-80-89565-07-8. [Detail]
GOŇO, Miroslava, Miroslav KYNCL a Radomír GOŇO. Renewable Energy Sources - New Possibilities In Using Small Hydropower Stations. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 657-659. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
HERKOVÁ, Mariana, Iva MELČÁKOVÁ a Vladimír ČABLÍK. BIOSORPCE IONTŮ Cr (III) Z VODNÝCH ROZTOKŮ NA POLOPROVOZNÍ AKTIVOVANÝ ROSTLINNÝ BIOSORBENT. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : XXI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou : Hrádok, 25.-26. október 2012 : zborník. Banská Bystrica: Slovenská banícka spoločnosť, 2012. s. 144-150. ISBN 978-80-970034-4-9. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš, Martin ŠŤASTNÝ, Vojtěch VÁCLAVÍK, Vojtech DIRNER a Jaromír DAXNER. Polyurethane after the end of its life cycle as new filling agent in building mixtures. In: Young Scientist 2012 : IX. International Scientific Conference FCE TUKE : Košice, May 22-25,2012. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-553-0905-7. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Hana VOJTKOVÁ a Peter FEČKO. Application of flotation and bacterial leaching to eliminate persistent organic pollutants in the influent stream of Cerny Prikop. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 1069-1076. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana, Petr JANDAČKA, Petra KOLIČOVÁ a Lucie ŠIMKOVÁ. Utilization of a magnetic field to study the activity of Acidithiobacillus ferrooxidans from mine water. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 11-16. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
TICHÁNEK, František, Hana JUŘICOVÁ, Radmila SAMKOVÁ a Martin HUMMEL. Separation of highly concentrated black coal slurry by using a froth separation. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 1181-1187. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, Eva LACKOVÁ, Hana FRANKOVÁ a Kamila KAŠOVSKÁ. European School for Brownfields Redevelopment - a New Master Study Course for Future Brownfield Managers of European Union. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 1273-1276. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FUSOVÁ, Lenka, Vladimír ČABLÍK a Lucie NEZVALOVÁ. Bentonite and its modified derivates as adsorbents of lead. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 199-206. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PERTILE, Eva, Peter FEČKO, Vojtěch VÁCLAVÍK, Vojtech DIRNER a Alena KAŠPÁRKOVÁ. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the sediments of water-bearing subsidence troughs in the Karvina region, Czech Republic. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 537-544. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Karel KUBEČKA, Tomáš BOUCHAL, Martin BEDNÁRIK, Hynek LAHUTA a Miloš DURAJ. The Criterion of the Pre-Quaternary Bedrock as Important Information for the Future Foundation Engineering Purposes Within the Planned Development. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 615-622. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Karel KUBEČKA, Tomáš BOUCHAL, Martin BEDNÁRIK, Hynek LAHUTA a Miloš DURAJ. The Importance of the Engineering-Geological Conditions Identified in Land Use Plans in the Spa Darkov Region (Czech Republic). In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 637-644. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NEZVALOVÁ, Lucie, Eva PERTILE, Vladimír ČABLÍK, Petra OBALOVÁ, Michal GUZIUREK a Barbora MOLINOVÁ. Study of biosorption of hexavalent chromium from aqueous solutions by means of Fomitopsis pinicola. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 639-646. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PIERZCHALA, Lukasz, Kamila KAŠOVSKÁ a Barbara STALMACHOVÁ. THE ASSESSMENT OF FLOODED MINE SUBSIDENCE RECLAMATIONS IN THE UPPER SILESIA THROUGH THE PHYTO AND ZOOCENOSIS. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 661-668. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, Dana ŽAMPACHOVÁ, Hana FRANKOVÁ a Denisa LUZAROVÁ. Alternative Methods of Reclamation and Regeneration of Postmining Landscape. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 669-675. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LACKOVÁ, Eva, Barbara STALMACHOVÁ, Jana POLANSKÁ a Lenka ČMIELOVÁ. THE FUNCTIONAL POTENCIAL ASSESSMENT OF THE LANDSCAPE AFFECTED BY THE EXTRACTION OF RAW MATERIALS. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 693-700. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ, Peter FEČKO, Jiří POSPÍŠIL a Michal BEDRUNKA. CONNECTING AND ORIENTATION OF THE HORIZON OF MINING WORKINGS. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 735-742. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Peter FEČKO, Barbora LYČKOVÁ, Alexander KIRÁLY, Radim HAVELEK a Lucie KUČEROVÁ. Biodegradation of PAH/s/ in sludge from CWTP of Ostrava. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 775-782. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FEČKO, Peter, Helena RACLAVSKÁ, Radmila KUČEROVÁ, Radim HAVELEK, Barbora LYČKOVÁ, Alexander KIRÁLY a Konstantin BABIČ. Application of segregation roasting and flotation by recovery of Cu from help materials from ŽB Slovinky. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 793-798. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NEUSTUPA, Zdeněk, Barbara STALMACHOVÁ a Roman DANEL. Information system for regeneration of landscape affected by mining. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 809-816. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
TOPIARZOVÁ, Romana a Vladimír ČABLÍK. BIODEGRADABLE MATERIAL PLA AND ITS APPLICATION IN PRACTICE. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 843-849. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Mária PRAŠČÁKOVÁ, Peter FEČKO a Vladimír ČABLÍK. The waste less technology of the energetic black coal fly ashes treatment and utilization. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 909-916. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Miroslav ZECHNER, Ondřej ČERMÁK, Vojtěch VÁCLAVÍK a Jaromír DAXNER. STABILIZATION OF CLAY SILT RETENTION. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 949 - 954. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Peter FEČKO, Tomáš SEZIMA, Eugen SIKORA a Lucie KUČEROVÁ. Laboratory biodegradation of sewage sludge integrating physical treatment. In: 15th Conference on Environment and Mineral Processing - Part II. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 171-176. ISBN 978-80-248-2388-1. [Detail]
PERTILE, Eva, Peter FEČKO, Michal GUZIUREK, Vojtech DIRNER a Lucie NEZVALOVÁ. The waste rock application in hydric reclamation, Czech Republic. In: 28th annual international Pittsburgh coal conference 2011 : Pittsburgh, Pennsylvania, USA 12-15 September 2011. Pittsburgh: International Pittsburgh Coal Conference, 2011. s. 3024-3028. ISBN 978-1-61839-398-2. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Adéla HLAVSOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Ondřej ZAJONC. The possibility of utilization of carbon black from pyrolysis of municipal waste. In: 28th annual international Pittsburgh coal conference 2011 : Pittsburgh, Pennsylvania, USA 12-15 September 2011. Pittsburgh: International Pittsburgh Coal Conference, 2011. s. 86-92. ISBN 978-1-61839-398-2. [Detail]
THOMAS, Jan, Jiří VIDLÁŘ, Vladimír SLIVKA, Jitka HAJDUKOVÁ a Petra MALÍKOVÁ. Utilization of fly ash based ceramic membranes in microfiltration pre-treatment of mining waters. In: 58. konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. s. 109. ISBN 978-80-905035-0-2. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří, Jitka HAJDUKOVÁ, Vladimír SLIVKA, Petra MALÍKOVÁ a Jan THOMAS. Mine water desulphation - combination of chemical precipitation and electrodialysis. In: 58. konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. s. 88-88. ISBN 978-80-905035-0-2. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie a Simona JURSOVÁ. Systém odpadového hospodářství v Moravskoslezském kraji. In: APROCHEM 2010 : 19. chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí : 19.-21.4.2010, Kouty nad Desnou, Jeseníky, hotel Dlouhé stráně. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2011. s. 748-753. ISBN 978-80-02-02214-5. [Detail]
SEZIMOVÁ, Hana, Tomáš SEZIMA, Peter FEČKO, Ivana TRUXOVÁ, Eugen SIKORA, Radmila KUČEROVÁ, Kateřina MALACHOVÁ a Zuzana RYBKOVÁ. Improvement of sewage sludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods. In: Current Opinion in Biotechnology. Volume 22, Supplement 1. Amsterdam: Elsevier, 2011. s. 76-76. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Peter FEČKO, Barbora LYČKOVÁ, Dorota WAWRZAK, Alexander KIRÁLY, Radim HAVELEK a Lucie KUČEROVÁ. New technology of biodegradation of PAH/s/ in sludge. In: ECO-IST'11 : XIX International Scientific and Professional Meeting "Ecological truth". Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2011. s. 452-458. ISBN 978-86-80987-84-2. [Detail]
FARUZEL, Petr, Ján KRET, Simona JURSOVÁ a Robert DONÉ. Dlouhodobá bilance alkalických sloučenin ve vysokých pecích ČR. In: Iron and Steelmaking : XXI. international scientific conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 49-52. ISBN 978-80-248-2484-0. [Detail]
KUŠNIERZ, Petr, Lucie BARÁNKOVÁ VILAMOVÁ, Roman KOZEL a Šárka VILAMOVÁ. Selected options of financing development projects of industrial firms in the context of EU cohesion policy for the future programming period 2014-2020. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. s. 1286-1292. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. Measures to reduce CO2 emissions in metallurgy according to processes in blast furnace. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. s. 32-37. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
DANEL, Roman, Zdeněk NEUSTUPA a Barbara STALMACHOVÁ. Design and implementation of the database of Brownfield. In: Proceedings of International Symposium on Earth Science and Technology 2011. Fukuoka: CINEST, 2011. s. 415-418. ISBN 978-4-9902356-1-1. [Detail]
GOŇO, Radomír, Miroslav KYNCL a Miroslava GOŇO. Provozování malých vodních elektráren ve vodárenství. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 678-681. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
FEČKO, Peter, Michal GUZIUREK, Eva PERTILE, Radmila KUČEROVÁ, Barbora LYČKOVÁ, Josef VALEŠ a Vlastimil KŘÍŽ. Opportunities for a complex utilization of high sulphur coal. In: Proceedings of the XIV BALKAN MINERAL PROCESSING CONGRESS, Volume I. Tuzla: OFF-SET, 2011. s. 279-285. ISBN 978-9958-31-038-6. [Detail]
TOMŠEJ, Tomáš, Milan LOJKÁSEK a Václav DOMBEK. Vliv bleedingu kolony na správnost stanovení stopových hladin polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů/furanů technikou vysokorozlišující hmotnostní spektrometrie. In: Sborník příspěvků z 1. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii : [Hradec Králové, 19.-21. října 2011]. Praha: Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii, 2011. s. 27. ISBN 978-80-905045-0-9. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara a Lukasz PIERZCHALA. Sanace a rekultivace zvodnělých poklesových kotlin a sedimentačních nádrží v hornické krajině Horního Slezska. In: Těžba a její dopady na životní prostředí III, sborník konference. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2011. s. 134-137. ISBN 978-80-86832-57-9. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Peter FEČKO, Tomáš SEZIMA a Eugen SIKORA. Laboratorní biodegradace kalu se zapojením fyzikální úpravy. In: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 117-121. ISBN 978-80-248-2407-9. [Detail]
JUROKOVÁ, Martina, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Iva BESTOVÁ. Srovnání postupů desulfatace důlních vod pomocí hlinitých iontů v různých formách. In: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 197-202. ISBN 978-80-248-2407-9. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Peter FEČKO, Hana LORENCOVÁ a Barbora LYČKOVÁ. Biodegradace a jejich aplikace ve zpracování kalů. In: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 25-27. ISBN 978-80-248-2407-9. [Detail]
HRBEK, Michal a Vladimír SMRŽ. Letecké simulátory a jejich význam pro zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. In: mezinárodní konference "Nové trendy v civilnom letectve 2010". Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2011. s. 37-42. ISBN 978-80-554-0299-4. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Barbora LYČKOVÁ a Peter FEČKO. Biodegradace organických polutantů z čistírenských kalů. In: Životné prostredie – problémy a možnosti riešenia. Bratislava: ELSEWA, 2011. s. 104-108. ISBN 978-80-89385-13-3. [Detail]
FEČKO, Peter, Monika PODEŠVOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Josip IŠEK. Pyrolýzní oleje jako sběrače ve flotaci uhlí. In: Životné prostredie – problémy a možnosti riešenia. Bratislava: ELSEWA, 2011. s. 104-108. ISBN 978-80-89385-13-3. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva JANÁKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ a Barbara TORA. Flotation of Coal from mine Staszicz. In: 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2010. s. 437-444. ISBN 978-954-91818-1-4. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Peter FEČKO a Nikolas MUCHA. Application of flotation of hazardous sediments. In: 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2010. s. 625-630. ISBN 978-954-91818-1-4. [Detail]
DIRNER, Vojtech, Eliška KULOVÁ a Albín DOBEŠ. Qualitative Analysis of Problems Associated with Waste Depositin in Underground Mine Workings. In: 12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010. Praha: Czech University of Life Science in Prague, 2010. s. 81-88. ISBN 978-80-213-2076-5. [Detail]
DIRNER, Vojtech, Eliška KULOVÁ a Albín DOBEŠ. Impact of Mining on the Environment. In: 12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010. Praha: Czech University of Life Science in Prague, 2010. s. 90-105. ISBN 978-80-213-2076-5. [Detail]
MOLINOVÁ, Barbora, Lucie NEZVALOVÁ, Eva PERTILE, Michal GUZIUREK a Vladimír ČABLÍK. Air Pollution by VOCs and PAHs in the Most Region. In: 14th Conference on Environment and Mineral Processing-part II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 269-273. ISBN 978-80-248-2209-9. [Detail]
DAVIDOVÁ, Marcela. Financing the EMAS Programme. In: 14th Conference on Environment and Mineral Processing-part II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 291-292. ISBN 978-80-248-2209-9. [Detail]
VOJTKOVÁ, Hana. Utilization of molecularly genetic methods to identify transgenes. In: 14th Conference on Environment and Mineral Processing-part III. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. s. 151-156. ISBN 978-80-248-2210-5. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Vladimír ČABLÍK, Mária KUŠNIEROVÁ a Helena KAJPUŠOVÁ. Laboratory verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood. In: 14th Conference on Environment and Mineral Processing-part III. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. s. 21-27. ISBN 978-80-248-2210-5. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Peter FEČKO a Nikolas MUCHA. Application of flotation by water sediments in Ostrava. In: 14th Conference on Environment and Mineral Processing-part III. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. s. 61-64. ISBN 978-80-248-2210-5. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Tomáš BOUCHAL a Peter FEČKO. Possibility of Extracting Starch from Waste Water by Flotation. In: 1st International Scientific Conference Manufacturing Engineering & Management 2010. Prešov: Faculty of Manufacturing Technologies Technical University of Košice with a seat in Prešov, 2010. s. 142-143. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Peter FEČKO a Tomáš BOUCHAL. Column Flotation of Graphite Raw Material. In: 1st International Scientific Conference Manufacturing Engineering & Management 2010. Prešov: Faculty of Manufacturing Technologies Technical University of Košice with a seat in Prešov, 2010. s. 144-146. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
GOŇO, Miroslava, Miroslav KYNCL a Radomír GOŇO. Energy Use of Biogas from Waste Water. In: 2010 9th Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2010. New York: IEEE, 2010. s. 85-88. ISBN 978-1-4244-5371-9. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Daniela PLACHÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Chemical and Phase Analysis of Road Dust. In: 2th International Conference NANOCON 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 679-684. ISBN 978-80-87294-19-2. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ, Karel OBROUČKA a Jan KUSNĚŘ. III. Zrovnoměrnění emisí NOx z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění. In: 36. Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2010. s. 68-73. ISBN 978-80-254-6355-0. [Detail]
SCHMIDTOVÁ, Eva a Ivana POTYKOVÁ. Možnosti sorpce organických polutantů na biomateriálech. In: Aplikace biologických metod úpravy nerostných surovin při výrobě alternativních paliv z méně hodnotného uhlí, biomateriálů a bioodpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 39-50. ISBN 978-80-248-2354-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Josef VALEŠ, Barbara TORA, Nikolas MUCHA a Iva JANÁKOVÁ. Consideration of possible utilization ooh high-sulphur content coal to produce ecological fuel. In: Energy and the Environment 2010. Riijeka: Franović, Bernard, 2010. s. 439-448. ISBN 978-953-6886-15-9. [Detail]
VOLNER, Rudolf a Vladimír SMRŽ. Information Technology for Air Company - Registration in Certificateless Public Key Infrastructure. In: Information technology interfaces. Zagreb: SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. s. 15-16. ISBN 978-953-7138-19-6. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Jaromír DAXNER a Vladimír PLAČEK. FILLER ON THE POLYURETHANE BASIS FOR CAPILLARY-ACTIVE THERMAL INSULATIONS AND PLASTERS FOR REHABILITATION. In: International conference WASTE AND ENVIRONMENT. Krakow: Akademia Gorniczo - Hutnicza w Krakowie, 2010. s. 170-179. ISBN 978-83-86040-16-2. [Detail]
JURSOVÁ, Simona. Metallurgical waste and possibilities of its processing. In: METAL 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 115-120. ISBN 978-80-87294-17-8. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. Environmental benefits of coke consumption decrease. In: METAL 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 79-83. ISBN 978-80-87294-17-8. [Detail]
GONDEK, Horst a Peter FEČKO. New mining and driving complexes used in the company of OKD.a.s. In: Mezinárodní konference KOMTECH 2010. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej, 2010. s. 103-106. ISBN 978-83-60708-46-0. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Aktuální problémy v provozu vodovodů a kanalizací. In: Pitná voda. Bratislava: Hydrotechnológia, 2010. s. 35-40. ISBN 978-80-969974-3-5. [Detail]
ZAJONC, Ondřej, Konstantin RACLAVSKÝ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Helena RACLAVSKÁ. Preparation of alternative fuel from compost and coal slurries. In: Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2010. s. 512-516. ISBN 1-890977-27-6. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína a Simona JURSOVÁ. Změna prodyšnosti ve spodní části pece jako důsledek injektáže paliv na bázi uhlí. In: Produkcija i zarzadzanie w hutnicvwie. Czestochowa: Polytechnika Czenstichiowska, 2010. s. 49-51. ISBN 978-83-87745-83-7. [Detail]
HRBEK, Michal a Vladimír SMRŽ. Lidský činitel a letecká doprava. In: Sborník přednášek z X. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010. s. 70-78. ISBN 978-80-248-2207-5. [Detail]
HRBEK, Michal a Vladimír SMRŽ. Predikce chování operátora s ohledem na bezpečnost v dopravních systémech. In: Speciální výcvik řidičů ke zvládání krizových situací. Vyškov: Velitelství výcviku-Vojenská akademie ve Vyškově, 2010. s. 122-128. ISBN 978-80-904625-1-9. [Detail]
DAVIDOVÁ, Marcela. SUSTAINABLE UNIVERSITIES. In: TOP 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 1-580. ISBN 978-80-970438-0-3. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Peter FEČKO, Nikolas MUCHA a Barbara TORA. Flotation of sediment from the Černý potok stream. In: Universitaria SIMPRO 2010. Petrosani: University of Petrosani, 2010. s. 83-86. ISSN 1842-4449. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva JANÁKOVÁ, Hana VOJTKOVÁ, Gordan BEDEKOVIC a Barbara TORA. Flotoflokulacja mulow weglowych. In: VIII Konferencja Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010. s. 127-130. ISBN 978-83-7663-040-3. [Detail]
FEČKO, Peter, Michal GUZIUREK, Jaroslav ZÁVADA, Radmila KUČEROVÁ, Vladimír ČABLÍK, Nikolas MUCHA a Josef VALEŠ. Možnosti komplexního využití uhlí s vyšším obsahem síry. In: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. s. 171-179. ISBN 978-80-248-2325-6. [Detail]
SEZIMA, Tomáš a Radmila KUČEROVÁ. Biotechnological methods of sludge processing. In: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. s. 49-51. ISBN 978-80-248-2325-6. [Detail]
GUZIUREK, Michal, Eva PERTILE, Peter FEČKO a Vlastimil KŘÍŽ. Studium pyrolýzního oleje z odsířeného vysokosirnatého hnědého uhlí ve flotaci. In: XIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Košice: SAV, 2010. s. 171-173. ISBN 978-80-970034-2-5. [Detail]
NEZVALOVÁ, Lucie, Eva PERTILE, Vladimír ČABLÍK a Peter FEČKO. Studium biosorpce šestimocného chromu na šiškách smrku ztepilého (Picea abies). In: XIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Košice: SAV, 2010. s. 179-182. ISBN 978-80-970034-2-5. [Detail]
PODEŠVOVÁ, Monika, Eva PERTILE a Peter FEČKO. Využití rostlinných zbytků ze zemědělské prvovýroby k odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků. In: XIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Košice: SAV, 2010. s. 183-186. ISBN 978-80-970034-2-5. [Detail]
SCHMIDTOVÁ, Eva, Ivana POTYKOVÁ, Eva PERTILE a Peter FEČKO. Možnosti sorpce organických polutantů na biomateriálech. In: XIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Košice: SAV, 2010. s. 187-190. ISBN 978-80-970034-2-5. [Detail]
MOLINOVÁ, Barbora, Eva PERTILE a Peter FEČKO. Studium biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v kalech ČOV. In: XIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy. Košice: SAV, 2010. s. 174-178. ISBN 978-80-970034-2-5. [Detail]
FEČKO, Peter, Josef VALEŠ, Barbara TORA, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Jaroslav KUSÝ a Iva JANÁKOVÁ. Ecological fuel from high-sulphur-content coal. In: XXV. International Mineral Processing Congress 2010 (konference). Kalgoorlie: The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, 2010. s. 3547-3554. ISBN 978-1-921522-28-4. [Detail]
HRBEK, Michal a Vladimír SMRŽ. Využití letových simulátorů pro eliminaci nežádoucích aspektů Lidského činitele. In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilním a vojenskom letectve. Žilina: Žilinská Univerzita, 2010. s. 56-59. ISBN 978-80-554-0184-3. [Detail]
KYNCL, Miroslav, M GOŇO a R GOŇO. Využití bioplynu z čistíren odpadních vod jako zdroje elektrické energie. In: 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering. VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1947-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ, Rudolf TOMANEC, Barbara TORA, Tomáš SEZIMA, Alena KAŠPÁRKOVÁ a Radim HAVELEK. Biodegradation of soil from Leoš Janáček airport in Mošnov. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 173-179. ISBN 978-80-248-2018-7. [Detail]
GUZIUREK, Michal, Lucie NEZVALOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Peter FEČKO a Eva PERTILE. Biodegradation of polychlorated/polychlorinated biphenyls in sludge from Central sewage treatment plant of Ostrava city. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 187-189. ISBN 978-80-248-2018-7. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila a Henryk ALEKSA. Treatment of mine water. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 33-37. ISBN 978-80-248-2018-7. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš, Vojtěch VÁCLAVÍK a Jaromír DAXNER. The rycycling of polyurethans waste and influence on environment. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part II. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 23-27. ISBN 978-80-248-1995-2. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch a Jaromír DAXNER. THE APPLICATION OF THE HEAT-INSULATING PLASTER ON A POLYURETHANE BASE TO A REFERENCE HOUSE. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part II. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 245-249. ISBN 978-80-248-1995-2. [Detail]
FUSOVÁ, Lenka. Lead adsorption on bentonite and its modifications. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part II. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 85-90. ISBN 978-80-248-1995-2. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora, Kateřina CECHLOVÁ a Kateřina SLEZÁKOVÁ. Consideration of a possible utilization of selected waste materials on the ground surface. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part III. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2009. s. 1-4. ISBN 978-80-248-1996-9. [Detail]
VYORAL, Jiří a Miluše HLAVATÁ. Utilization of Spiral Separators in the Fine-grained Black Coal Preparation. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part III. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2009. s. 231-232. ISBN 978-80-248-1996-9. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Vladimír HŮDA. Hazardous waste stabilization/solidification and hazardous properties of stabilized waste. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part III. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2009. s. 233-236. ISBN 978-80-248-1996-9. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana a Lucie OBALOVÁ. NO adsorption study for leveling of NO concentration fluctuations. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part III. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2009. s. 131-136. ISBN 978-80-248-1996-9. [Detail]
CECHLOVÁ, Kateřina, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO, Nikolas MUCHA a Iva JANÁKOVÁ. Removal of metal cations from industrial waste water by sorption onto bentonite and its modification. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part IV. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 13-19. ISBN 978-80-248-2018-7. [Detail]
ŽAMPACHOVÁ, Dana a Barbara STALMACHOVÁ. PLANT COMMUNITIES IN THE INITIAL PHASES OF SUCCESSION ON DUMPS IN THE KARVINÁ DISTRICT. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part IV. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 141-148. ISBN 978-80-248-2018-7. [Detail]
GUZIUREK, Michal, Lucie NEZVALOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Eva PERTILE a Peter FEČKO. Biodegradation of Polychlorated/polychlorinated Biphenyls in Sludge from Central Sewage Treatment Plant of Ostrava City. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part IV. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 187-189. ISBN 978-80-248-2018-7. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Rudolf TOMANEC, Peter FEČKO, Mária KUŠNIEROVÁ, Monika MÁDROVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ a Martin VYVÁŽIL. PRODUCTION OF PIGMENTS FROM WASTE MATERIALS AND THEIR APPLICATION IN DYEING CONCRETE COMPOSITES. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing, part IV. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 255-262. ISBN 978-80-248-2018-7. [Detail]
FUSOVÁ, Lenka, Kateřina CECHLOVÁ a Vladimír ČABLÍK. The possibility of utilization of bentonite as an adsorbent of heavy metals. In: 13th International Conference of Research Institute of Building Materials. Brno2009. s. 119-123. ISBN 978-80-254-4447-4. [Detail]
DVORSKÝ, Tomáš, Vojtěch VÁCLAVÍK a Jaromír DAXNER. Analysis of contaminants disengaging from polyurethans waste of the environment. In: 13th conference of Research Institute of Building Materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2009. s. 113-118. ISBN 978-80-254-4447-4. [Detail]
FUSOVÁ, Lenka, Kateřina CECHLOVÁ a Vladimír ČABLÍK. The possibility of utilization bentonite as an adsorbent of heavy metals. In: 13th conference of Research Institute of Building Materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2009. s. 119-123. ISBN 978-80-254-4447-4. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Applications of Color Measurement for Estimation of Composition of Ash Formed by Fluidized-Bed Combustion. In: 2009 International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: The Westin Convention Center, 2009. s. 1-6. ISBN 1-890977-26-8. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Václav ROUBÍČEK. Pyrolyses of the Various Types of Fuels. In: 2009 International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: The Westin Convention Center, 2009. s. 11-15. ISBN 1-890977-26-8. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Jiří BILÍK a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. CO2 Reduction Potential and Co-combustion Possibilities of the FBC-Boilers on the Czech Conditions. In: 2009 International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: The Westin Convention Center, 2009. s. 6-10. ISBN 1-890977-26-8. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lukáš SKOVRANEK, Lucie OBALOVÁ a Jan ČERVENKA. II. Zrovnoměrnění emisí VOC a NOx z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění. In: 35.Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka jelínková, CSc., 2009. s. 111-114. ISBN 978-80-254-3512-0. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Solární energetika. In: Alternatívne zdroje energie. Žilina: Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žilině, 2009. s. 153-161. ISBN 978-80-554-0099-0. [Detail]
NÁBĚLKOVÁ, Pavla. Water quality of pond Skučák after mud removing. In: Environmental sciences 2009. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. s. 44-47. [Detail]
FEČKO, Peter, Nikolas MUCHA, Iva JANÁKOVÁ, Barbara TORA, Josef VALEŠ a Jaroslav KUSÝ. Produce of ecological fuel from high-sulphur content coal. In: International Conference on Hydrometallurgy 2009. Zhangjiajie: Central South University, 2009. s. 18. [Detail]
FEČKO, Peter, Barbora LYČKOVÁ, Barbara TORA, Stanislaw BUDZYŇ a Wieslaw ŻMUDA. Paliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych. In: KOMEKO 2009. Gliwice: KOMAG Gliwice, 2009. s. 119-125. [Detail]
CECHLOVÁ, Kateřina, Nikolas MUCHA a Iva JANÁKOVÁ. Utylizacja odpadów rolniczych (strąki fasoli, pestki śliwek) jako sorben-tów do oczyszczania ścieków o dużej zawartości Cd, Cu, Fe, Pb i Zn. In: KOMEKO 2009. Gliwice: KOMAG Gliwice, 2009. s. 37-48. [Detail]
FEČKO, Peter, Josef VALEŠ, Barbara TORA, Nikolas MUCHA, Jaroslav KUSÝ a Iva JANÁKOVÁ. Możliwości utylizacji węgla o dużej zawartości siarki w celu uzyskania paliwa ekologicznego. In: KOMEKO 2009. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009. s. 139-148. ISBN 978-83-60708-29-3. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Vodní hospodářství a jeho perspektivy. In: Kvalita 2009 (sborník anotací). Ostrava - Mariánské Hory: DTO CZ, 2009. ISBN 978-80-02-02153-7. [Detail]
KRET, Ján a Simona JURSOVÁ. Coke grade for metallurgy. In: Mašinostrojenije i technologia XXI veka. Doněck: Agencija DonNTU, 2009. s. 135-139. ISBN 966-7907-25-2. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva JANÁKOVÁ, Nikolas MUCHA, Josef VALEŠ, Josip IŠEK a Tien PHAM DUC. ALTERNATIVNÍ PALIVA VYROBENÉ Z ODSÍŘENÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. In: Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí. Košice: Košice, 2009. s. 12-18. ISBN 80-8073-058-X. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ, Barbara TORA, Nikolas MUCHA, Alena KAŠPÁRKOVÁ a Michal GUZIUREK. Biodegradation of Soil from Leoš Janáček Airport in Mošnov. In: Proceedings from the 1st International Conference Biotechnology and Metals. Košice: Technical University of Košice, 2009. s. 19-25. ISBN 978-80-553-0236-2. [Detail]
MELČÁKOVÁ, Iva, Hedviga HORVATHOVA a Tomáš RŮŽOVIČ. BIOSORPTION OF HEAVY METALS BY PLANT BIOMASS (Reynoutria japonica). In: Proceedings from the 1st International Conference Biotechnology and Metals. Košice: Technical University of Košice, 2009. s. 73-76. ISBN 978-80-553-0236-2. [Detail]
POLANSKÁ, Jana, Barbara STALMACHOVÁ, Zdeněk NEUSTUPA a František KRUŽÍK. The Evaluation of the Impacts of Reclamation and Recultivation Activites on the Revitalization of the Landscape Affected by the Mining Activities. In: Proceedings of International Symposium on Earth Science and Technology 2009. Fukuoka, Japan: CINEST, 2009. s. 507-509. ISBN 978-4-9902356-0-4. [Detail]
NEUSTUPA, Zdeněk, Barbara STALMACHOVÁ, Jana POLANSKÁ a František KRUŽÍK. The application of informative technologies and visualization in the landscape recovery affected by the mining industry and the evaluation of the impacts. In: Proceedings of International Symposium on Earth Science and Technology 2009. Fukuoka, Japan: CINEST, 2009. s. 507-510. ISBN 978-4-9902356-0-4. [Detail]
TORA, Barbara, Peter FEČKO a Marian KURZAC. COPPER CONCENTRATE DEWATERING ? COMPARISON OF THE EFFECT OF VACUUM AND PRESS FILTRATION. In: Proceedings of the VI International Mineral Processing Seminar. Santiago: Quebecor world Chile S.A., 2009. s. 530-540. ISBN 978-956-8504-26-7. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína a Simona JURSOVÁ. Přístupy k minimalizaci množství emisí CO2 v oblasti metalurgie. In: Produkcja i zarzadzanie w hutnictwie. Czestochowa, Polsko: Wydawnictwo Wydzialu Inžynierii Procesowej, Materialowej i Fyziki Stosowanej Politechniki Czestochowskej, 2009. s. 117-120. ISBN 978-83-87745-33-2. [Detail]
KRET, Ján, Simona JURSOVÁ a Petr FARUZEL. Škodlivé prvky a sloučeniny při výrobě aglomerátu. In: Recyklace odpadů XIII. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 267-272. ISBN 978-80-248-2073-6. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Kateřina CECHLOVÁ. Využití energetických odpadů na povrchu terénu. In: Recyklace odpadů XIII. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 279-282. ISBN 978-80-248-2073-6. [Detail]
WOLFOVÁ, Radka a Eva PERTILE. Studium optimálních podmínek chemické aktivace biosorpce olova ořešákem královským (Juglans regia). In: Recyklace odpadů XIII. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 35-40. ISBN 978-80-248-2073-6. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a Zuzana VIESTOVÁ. Vhodnost odpadů pro rekultivační činnost. In: Recyklace odpadů XIII. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 73-76. ISBN 978-80-248-2073-6. [Detail]
DANĚK, Tomáš, Jan THOMAS, Jiří MALIŠ a Jan JELÍNEK. Fyzikální a mikrostrukturní vlastnosti kalů z hutní výroby stabilizovaných úletovými popílky a/nebo cementem. In: Recyklace odpadů XIII. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 95-100. ISBN 978-80-248-2073-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ, Vladimír ČABLÍK, Barbara TORA, Tomáš SEZIMA, Iva JANÁKOVÁ a Nikolas MUCHA. Using of bacterial leaching by decontamination of soils from Ostrava airport. In: Research in Utilization of Wastes as a Substitution of Primary Raw Materials. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 11-17. ISBN 978-80-248-2034-7. [Detail]
NEZVALOVÁ, Lucie, Michal GUZIUREK, Eva PERTILE a Peter FEČKO. Biodegradation of PAHs, PCBs and C10-C40 in the Sediment of Černý Příkop. In: Research in Utilization of Wastes as a Substitution of Primary Raw Materials. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 129-132. ISBN 978-80-248-2034-7. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Peter FEČKO, Nikolas MUCHA, Vladimír ČABLÍK a Alena KAŠPÁRKOVÁ. Flotation of contaminated sediments. In: Research in Utilization of Wastes as a Substitution of Primary Raw Materials. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 29-32. ISBN 978-80-248-2034-7. [Detail]
SEZIMA, Tomáš, Ivana TRUXOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Peter FEČKO. New biotechnological methods of sludge processing. In: Research in Utilization of Wastes as a Substitution of Primary Raw Materials. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 63-69. ISBN 978-80-248-2034-7. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ, Vladimír ČABLÍK, Barbara TORA, Tomáš SEZIMA, Iva JANÁKOVÁ a Nikolas MUCHA. Using of bacterial leaching by decontamination of soils from Ostrava airport. In: Research in utilization of wastes as as substitution of primary raw material. Ostrava-Poruba: Ediční středisko VŠB-TUO, 2009. s. 11-18. ISBN 978-80-248-2034-7. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů bioplynových stanic na životní prostředí v České republice. In: SEA/EIA 2009. Ostrava: Regionální centrum EIA, s.r.o., 2009. s. 22-27. ISBN 978-80-254-4323-1. [Detail]
SKOVRANEK, Lukáš, Ivana POTYKOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Karel OBROUČKA a Jan KUSNĚŘ. Zrovnoměrnění emisí VOC z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění. In: Sborník přednášek - Emise organických látek z technologických procesů a metody jejich snižování. Pardubice: Český svaz vědeckotechnických společností, Dům techniky Pardubice spol. s r.o., 2009. s. 61-64. ISBN 978-80-02-02139-1. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch a Jaromír DAXNER. APLIKACE POLYURETANOVÝCH RECYKLÁTŮ V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH OMÍTKOVÝCH SMĚSÍCH. In: Sborník s konference RECYCLING 2009. Brno: VUT Brno, 2009. s. 16-21. ISBN 978-80-214-3842-2. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Vladimír HŮDA. Popílek jako přísada vápenocementové stabilizace nebezpečných odpadů. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónech Slovenska a strednej Európy. Hrádok: TU Košice, 2009. s. xyz. ISBN 978-80-970034-1-8. [Detail]
PERTILE, Eva, Barbora MOLINOVÁ, Lucie NEZVALOVÁ a Michal GUZIUREK. Znečištění ovzduší organickými látkami na Mostecku. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Sterdnej Európy. Košice: SAV, 2009. s. 46-50. ISBN 978-80-970034-1-8. [Detail]
PERTILE, Eva, Barbora MOLINOVÁ, Lucie NEZVALOVÁ a Michal GUZIUREK. Hydrochemie vod zvodnělých poklesových kotlin Karvinska, Česká republika. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy: XVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Košice: Ústav Geotechniky SAV Košice, 2009. s. 71-74. ISBN 978-80-970034-1-8. [Detail]
FEČKO, Peter, Josef VALEŠ, Vladimír ČABLÍK, Iva JANÁKOVÁ a Nikolas MUCHA. Application of bacterial desulphurization on coal from Jiří mine in Sokolov. In: Waste and Environmnet. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 257-260. ISBN 978-80-248-2074-3. [Detail]
PERTILE, Eva, Barbora MOLINOVÁ, Radka WOLFOVÁ, Lucie NEZVALOVÁ a Vladimír ČABLÍK. An Evaluation of Atmospheric Pollution by Organic Compounds in Mostecko. In: Wastes and Environment. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 109-113. ISBN 978-80-248-2074-3. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Hynek SLAVÍK. Experience with high-temperature lime stabilization of waste. In: Wastes and Environment. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 127-130. ISBN 978-80-248-2074-3. [Detail]
WOLFOVÁ, Radka, Eva PERTILE, Barbora MOLINOVÁ, Lucie NEZVALOVÁ a Michal GUZIUREK. The Effect of pH on the Biosorption of Lead by Walnut Shells. In: Wastes and Environment. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 221-225. ISBN 978-80-248-2074-3. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Jiří VYORAL a Ivana TRÁVNÍČKOVÁ. Technological Assessment of Material from Carbol Settling Pit. In: Wastes and Environment. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 257-260. ISBN 978-80-248-2074-3. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Vladimír PLAČEK a Jaromír DAXNER. THE USE OF STEEL SLAG IN CONCRETE PRODUCTION. In: Wastes and Environment. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 279-285. ISBN 978-80-248-2074-3. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch a Jaromír DAXNER. NEW AGGERAGATE INTO THERMALLY INSULATING MORTAR AND LIGHTWEIGHT CONCRETE ON HARD POLYURETHANE FOAM BASE. In: Wastes and Environment. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 293-298. ISBN 978-80-248-2074-3. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Nikolas MUCHA a Kateřina CECHLOVÁ. Flotation of hazardous sediments. In: Wastes and Environment. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 41-46. ISBN 978-80-248-2074-3. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Kateřina CECHLOVÁ, Nikolas MUCHA a Iva JANÁKOVÁ. Removal of the Metal Cations from Industrial and Mining Waters by Sorption on Bentonites. In: Water in Mining 2009. Australia, Perth: The AusIMM, 2009. s. 5-9. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Modernizácia a optimalizácia úpravní vód v SR. In: Zborník odborných prác z konferencie. Bratislava: Hydrotechnologia Bratislava s.r.o., 2009. ISBN 978-80-969974-1-1. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana a Lucie OBALOVÁ. Zrovnoměrnění emisí NOx z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2009. Ostrava: Regionální centrum EIA s.r.o., 2009. s. 108-116. ISBN 978-80-904354-0-7. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Zahradzanie zintegrowanym cyklem gospodarki wodnej. Sosnowiec2009. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Peter FEČKO, Nikolas MUCHA, Vladimír ČABLÍK a Alena KAŠPÁRKOVÁ. Flotation of contaminated sediments. 2009. s. 29-32. ISBN 978-80-248-2034-7. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. COBRA MAN - evropský projekt řešení brownfieldů. 2009. [Detail]
FUSOVÁ, Lenka. Utilization of the waste material of brown coal mining for sorption. 2009. [Detail]
SEZIMA, Tomáš a Radmila KUČEROVÁ. Biotechnological methods of sludge processing. In: 12th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 143-145. ISBN 978-80-248-1777-4. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Kateřina CECHLOVÁ, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Iva JANÁKOVÁ, Lenka FUSOVÁ a Radim HAVELEK. Adsorption of selected metals on associated dead rocks from brown coal extraction. In: 12th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 115-120. ISBN 978-80-248-1777-4. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Potential utilization of crushed concrete in the acid mine drainage treatment. In: 12th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 147-154. ISBN 978-80-248-1777-4. [Detail]
WOLFOVÁ, Radka, Lukáš KOVAĽ a Eva PERTILE. Utilization of Waste Biomass Fruit Stones To Remove Selected Heavy Metals from Aqueous Solution. In: 12th Conference on Environment and Mineral Processing: Part III.. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2008. s. 167-172. ISBN 978-80-248-17. [Detail]
VALEŠ, Josef, Miluše HLAVATÁ, Peter FEČKO, Jaroslav KUSÝ a Monika MÁDROVÁ. Potential utilization of coal of an energetically lower quality for the preparation of mixed fuels. In: 25th Annual International Pittsburgh Coal Conference, PCC - Proceedings. Pittsburgh: International Pittsburgh Coal Conference, 2008. s. 1-5. ISBN 978-1-89097-725-2. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů bioplynových stanic na životní prostředí. In: ALER 2008. Liptovský Mikuláš: Žilinská univezita, 2008. s. 131-139. ISBN 978-80-8070-912-9. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Možnosti využití hliníku z vodárenských kalů. In: Acta Metallurgica Slovaca. x: Acta Metallurgica Slovaca, 2008. s. x. ISSN 1335-1532. [Detail]
VALEŠ, J, Miluše HLAVATÁ a J KUSÝ. Utilization of lower quality coal for the preparation of mixed fuel. In: Conference on Enviroment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 179-184. ISBN 978-80-248-1776-7. [Detail]
MELČÁKOVÁ, Iva. Biosorption of Heavy Metals by Algae Biomass (Chlorella vulgaris and Spirogyra sp.). In: Contaminated Sites Bratislava 2008. Bratislava: Ekotoxikologické centrum, 2008. s. 111-115. ISBN 987-80-969958-2-0. [Detail]
KUPKA, Jiří. Study of the influence of forest management on malacocenoses in the Moravian-SIlesian Beskids Mountains (Czech Republic). In: Environmental changes and biological assessemnt IV. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 353-356. ISBN 978-80-7368-451-8. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Iva MELČÁKOVÁ a Helena MARKEVIČOVÁ. A revitalization concept in the area of Vařešinka stream basin. In: Environmental changes and biological assessment IV.. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 285-290. ISBN 978-80-7368-451-8. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Michal ŘEHOŘ, Tomáš LANG a Peter FEČKO. Results of application of some non-traditional restoration methods on Nort Bohemian localities. In: Fuel, Energy and Environment. Karaj: MERC, 2008. s. 459-462. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína a Simona JURSOVÁ. Názorový průzkum u studentů prvého ročníku denního studia. In: Genderové stereotypy v technice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 16-19. ISBN 978-80-248-1866-5. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana a Dagmar ČECHOVÁ. The Project of the Restoration in the Area of Varesinka Stream Basin. In: Geochémia 2012 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie : Bratislava, 6.-7. december 2012. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. s. 131-138. ISBN 978-80-89343-72-0. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Michal ŘEHOŘ, Tomáš LANG a Peter FEČKO. Nontraditional Reclamation Methods in North Bohemia Region. In: Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology. Warrendale: The Minerals, Metals and Materials Society, 2008. s. 1843-1849. ISBN 978-0-87339-726-1. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK a Konstantin RACLAVSKÝ. Geochemical indicators of urban soil contamination by metallurgical industry at Ostrava. In: Materials, Metalurgy and Interdisciplinary, Co-working. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 198-206. ISBN 978-80-248-1843-6. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Kateřina CECHLOVÁ, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK a Iva JANÁKOVÁ. Potential Utilization Mineral Resources By Removal of Heavy Metals From Industrial Wastewaters. In: NATO Advanced Research Workshop, Water Treatment Technologies for the Removal of High.Toxicity Pollutants. Slovakia, Košice: Institute of Geotechnics, Slovak Academy of Sciences, 2008. s. 39. [Detail]
KYNCL, Miroslav, Vojtech DIRNER a Jiří VIDLÁŘ. Využití, zpracování a zneškodňování vodárenských kalů. In: ODPADOVÉ FÓRUM 2008. x: x, 2008. s. x. ISBN 978-80-02-02012-7. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Kateřina CECHLOVÁ. Posouzení možnosti využití kalů z ČOV na povrchu terénu. In: Odpady biodegradabilní - energetické a materiálové využití. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 1-5. ISBN 978-80-7375-229-3. [Detail]
NEUSTUPA, Zdeněk, Barbara STALMACHOVÁ a Robert KLIMUNDA. The information system and modelling of reclamation of subsidence ponds and settling lagoons in the Upper Silesian Mining Landscape. In: Proceedings of 21. World Mining Congress, 17th ICAMC. Kraków: Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Ostroja", 2008. s. 153-162. ISBN 978-83-921582-5-7. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana. Study of nitric oxide adsorption for the levelling of NOx concentration fluctuations. In: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB - Technical University of Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 146-151. ISBN 978-80-248-1939-6. [Detail]
SKOVRANEK, Lukáš, Ivana POTYKOVÁ, Barbora GRYCOVÁ, Jan ČERVENKA a Jan KUSNĚŘ. Zrovnoměrnění emisí VOC a NOx z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění. In: Projektování a provoz povrchových úprav 2008. Praha: PPK - PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc., 2008. s. 102-103. ISBN 978-80-254-0754-7. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Důlní činnost a funkce stokové sítě. In: Rehabilitace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. s. 122-127. ISBN 978-80-01-03988-5. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Zvýšení účinnosti dosazovacích nádrží pomocí matematického 3D modulu. In: Rehabilitace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. s. 155-161. ISBN 978-80-01-03988-5. [Detail]
CECHLOVÁ, Kateřina, Monika PULLMANOVÁ a Lukáš KOVAĽ. Utilization of agricultural waste for wastewater treatment high in Cd, Cu, Fe, Pb and Zn by sorption. In: Sborník mezinárodní konference ?12th Conference on Environment and Mineral Processing? (part II). Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008. s. 199-203. ISBN 978-80-248-1776-7. [Detail]
HORVÁTHOVÁ, Petra a Marcela DAVIDOVÁ. Operations Management as an Instrument of Organizations' Competitiveness Increase in Relation to the Environment. In: Sborník mezinárodní konference ?12th Conference on Environment and Mineral Processing? (part II). Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008. s. 341-346. ISBN 978-80-248-1776-7. [Detail]
PULLMANOVÁ, Monika a Kateřina CECHLOVÁ. Reclamation management and the structure of soil fauna (Coleoptera) of coal mining. In: Sborník mezinárodní konference The 12th Conference on Environment and Mineral Processing (part II). Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008. s. 305-308. ISBN 978-80-248-1776-7. [Detail]
PERTILE, Eva. Hlušina jako vhodný materiál k hydrické rekultivaci v přirozených zvodnělých kotlinách v OKR. In: Sborník přednášek, Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2008. s. 66-71. ISBN 978-80-248-17. [Detail]
GUZIUREK, Michal, Radmila KUČEROVÁ a Peter FEČKO. Biodegradace PCB v kalech z ÚČOV Ostrava. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. Košice: TU Košice, 2008. s. 75-76. ISBN 978-80-970034-0-9. [Detail]
PULLMANOVÁ, Monika a Kateřina CECHLOVÁ. Influence of reclamation management on the stucture of soil fauna in mining area. In: Topical Issues of Rational Use of Natural Resources. Petrohrad: St. Petersburg State Mining Institute, Technical University, 2008. s. 42-48. ISBN 978-5-94211-295-0. [Detail]
CECHLOVÁ, Kateřina, Monika PULLMANOVÁ a Lukáš KOVAL´. Bean-pods as a base material to active materials. In: Topical Issues of Rational Use of Natural Resources. Petrohrad: St. Petersburg State Mining Institute, Technical University, 2008. s. 78-98. ISBN 978-5-94211-295-0. [Detail]
PERTILE, Eva. Zdravotní riziko PM10 na mosteckou populaci. In: XVII. Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, Situácia v ekologicky zaťažených regiónech Slovenska a Strednej Európy. Košice: SAV, 2008. s. 110-113. ISBN 978-80-9. [Detail]
FUSOVÁ, Lenka, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Jiří MALIŠ a Michal ŘEHOŘ. Intercalation of smectite structure. In: XVII. vedecké sympózium. Demenovská dolina: Slovenská banícka spoločnosť, 2008. s. 73-76. ISBN 978-80-970034-0-1. [Detail]
BOTULA, Jiří, Kateřina NOVOTNÁ a Pavel RUCKÝ. Obtaining natural mineral Fe- and Ti- pigments from raw materials. In: XXIV. International Mineral Processing Congress. Beijing: Science Press, Beijing, China, 2008. s. 2060-2066. ISBN 978-7-03-022711-9. [Detail]
MALÍKOVÁ, Petra a Vojtěch VÁCLAVÍK. Vliv desulfatačního kalu na pojivové vlastnosti v maltovinách. In: ČSSI OP Ostrava ? Jevy, konání a díla. Ostrava: ČSSI OP, 2008. s. 1-3. ISSN 1213-4112. [Detail]
VALEŠ, J, Miluše HLAVATÁ a J KUSÝ. Využívání méněhodnotných uhlí pro přípravu směsných paliv. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008. Zaječí: x, 2008. s. 98-104. ISBN 978-80-248-181-7. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Zvyšování výkonnosti a kvality vodohospodářských služeb. Trenčín2008. ISBN 978-80-969974-0-4. [Detail]
SAMOLEJOVÁ, Andrea a Jaroslav ZÁVADA. The project SpELA - system for ecological processing of end of life vehicles. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 115-118. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
KUPKA, Jiří, Kamila KAŠOVSKÁ a Anna RAFAJOVÁ. The possibilities of using molluscs as changes-bioindicators in mining landscape at exemplary territory of the extincted pond system. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 191-194. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
ŘEHOŘ, Michal, Tomáš LANG a Vladimír ČABLÍK. The influence of mineral composition of North Bohemian Coal Basin clay sorbents on their sorption capacities and use in land reclamation. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 257-261. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
PLAČEK, Vladimír a Vojtěch VÁCLAVÍK. Environmental management systems in organizations. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 261-263. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch a Petra MALÍKOVÁ. Contribution to possibilities of sludge utilisation from the chemical-treatment of mine waters and waste waters with excess content of sulphate in the building mixtures. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 297-300. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Iva JANÁKOVÁ a Jaroslav ZÁVADA. Application of flotation in the course of Ti retrieval from Sokolov Brown Coal Basin minerals. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 311-318. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Iva JANÁKOVÁ, Peter FEČKO a Pavel SEDLÁČEK. Ecological pellets from brown coal and biomass. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 341-344. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila a Henryk ALEKSA. Minimization of harmful substances in mine products. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 345-348. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
GONDEK, Horst, Peter FEČKO a Vladimír ČABLÍK. Solving of environmental politics in OKD, a.s., Mine Lazy, Orlova. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 53-56. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
VALEŠ, Josef, Miluše HLAVATÁ a Pavel SEDLÁČEK. Utilisation of fine grain waste for the reflotation for a higher serviceability quality fuel production. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 65-68. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Nikolas MUCHA, Peter FEČKO, HU ZHENGI a Horst GONDEK. Comparison of classical and column flotation machines on bituminous coal samples from China. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 93-96. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a Henryk ALEKSA. Dry cleaning of coal. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 123-126. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora. Verification of fly ash properties in terms of its potential utilization on the ground surface. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 239-243. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír. Utilization of metallurgical waste in the building industry. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 315-323. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Iva BESTOVÁ. Removal of manganese from acid mine water. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 401-406. ISBN 978-80-248-1431-5. [Detail]
NEUSTUPA, Zdeněk a Barbara STALMACHOVÁ. Strategy of landscape rehabilititation extraction - recultivations and sanatiov, modelling and information services. In: 2nd International konference, Extractice Industry and Enviromental in Central Europe EIECE 2007. Brno: Těžební unie, 2007. s. 1-8. ISSN 1802-5870. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Iva JANÁKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Gabriela LYČKOVÁ. Application of flotation in the course of decontamination of sediments from Černý Příkop. In: 8th International Scientific Conference on Technology Systems Operation. Prešov: TU Prešov, 2007. s. 285-286. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Jaroslav ZÁVADA, Josef VALEŠ, Pavel SEDLÁČEK a J. KUSÝ. Utilization of fine-grained tailings from hard coal. In: 8th International Scientific Conference on Technology Systems Operation. Prešov: TU Prešov, 2007. s. 295-297. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Vladimír ČABLÍK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Iva JANÁKOVÁ. Potential utilization of claystones and bentonites. In: 8th International Scientific Conference on Technology Systems Operation. Prešov: TU Prešov, 2007. s. 336-337. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
PERTILE, Eva. Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in OKR. In: 8th International Scientific Conference on Technology Systems Operation. Prešov: TU Prešov, 2007. s. 341-343. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
ŘEHOŘ, Michal, Tomáš LANG a Vladimír ČABLÍK. Results of application of some non-traditional restoration methods on North Bohemian Mines Locations. In: 8th International Scientific Conference on Technology Systems Operation. Prešov: TU Prešov, 2007. s. 359-363. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
SEZIMA, Tomáš, Peter FEČKO, Radmila KUČEROVÁ a Marta KLONOVÁ. Modern methods of applying biotechnologies focusing on the biotechnological procedure of sewage sludge treatment. In: 8th International Scientific Conference on Technology Systems Operation. Prešov: TU Prešov, 2007. s. 364-367. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
TOMANEC, Rudolf a Peter FEČKO. Phenol containing wastewater treatment from coal dewatering process. In: 8th International Scientific Conference on Technology Systems Operation. Prešov: TU Prešov, 2007. s. 375-380. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav a Kateřina CECHLOVÁ. Column flotation of graphite. In: 8th International Scientific Conference on Technology Systems Operation. Prešov: TU Prešov, 2007. s. 392-394. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Iva BESTOVÁ. Demanganization of Acid Mine Water. In: 8th International Scientific Conference on Technology Systems Operation. Prešov: TU Prešov, 2007. s. 291-294. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír. Potential utilization of mineral resources in the production of natural inorganic pigments. In: Ecology and new building materials and products. Brno: VÚSTAH Brno, 2007. s. 205-209. ISBN 978-80-239-9347-9. [Detail]
ŘEHOŘ, Michal, Tomáš LANG a Vladimír ČABLÍK. Mining of brown coal and reclamation in Northwestern Bohemia region - modern restoration metodology. In: Ecology and new building materials and products. Brno: VÚSTAH Brno, 2007. s. 46-53. ISBN 978-80-239-9347-9. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Vladimír ČABLÍK, Michal ŘEHOŘ a Tomáš LANG. Potential utilization of mineral resources as sorbents. In: Ecology and new building materials and products. Brno: VÚSTAH Brno, 2007. s. 72-75. ISBN 978-80-239-9347-9. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Jaroslava LEDEREROVÁ, Miroslav SVOBODA, Marcela ŠAFÁŘOVÁ a Pavel SEDLÁČEK. The centre of integrated system research of a utilization of by-products from mining, preparation and processing of power-producing raw materials. In: Ecology and new building materials and products. Brno: VÚSTAH Brno, 2007. s. 84-87. ISBN 978-80-239-9347-9. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Vladimír ČABLÍK, Michal ŘEHOŘ a Tomáš LANG. Potential utilization of mineral recources as sorbents. In: Ecology and new building materials and products. Brno: VÚSTAH Brno, 2007. s. 72-75. ISBN 978-80-239-9347-9. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Zuzana VIESTOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Utilization of waste for land reclamation purposes. In: Ecology and new building materials and products. Brno: VÚSTAH Brno, 2007. s. 80-83. ISBN 978-80-239-9347-9. [Detail]
ČADA, Petr a Jan THOMAS. Ecological utilization of new structural mixtures (masses) and products with ensuring of safety of mining activities in the territory of the Czech republic. In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSTAH, 2007. s. 58-61. ISBN 978-80-239-9347-9. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše. Refuse from hard coal mining and its utilization in the Ostrava-Karviná district. In: Environmental Protection in industrial agglomerations. Katowice: Central Mining Institute, 2007. s. 27-39. ISBN 978-83-61126-00-3. [Detail]
FEČKO, Peter, Horst GONDEK a Z. HU. Potencjalne možliwości wykorzystania odpadów do rekultywacji i biodegradacji zanieczyszczonej gleby. In: KOMEKO 2007. Gliwice: KOMAG Gliwice, 2007. s. 77-88. ISBN 978-83-60708-03-3. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva JANÁKOVÁ, Horst GONDEK a Miroslav KALOČ. Results of classical and column flotation on a variety of bituminous coal samples. In: Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2007. s. 1-7. ISBN 1-890977-23-3. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Jaroslav ZÁVADA, Josef VALEŠ, Pavel SEDLÁČEK a J. KUSÝ. Potential utilization of fine-grained tailings from hard coal drying. In: Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2007. s. 1-5. ISBN 1-890977-23-3. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Peter FEČKO a Henryk ALEKSA. Possibilities of dry cleaning of coal in the Czech Republic and Poland. In: Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2007. s. 1-6. ISBN 1-890977-23-3. [Detail]
KALOČ, Miroslav, Jindřich CIESLAR, Stanislav CZUDEK a Peter FEČKO. Statistical methods usability in make-up of coking charges. In: Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2007. s. 1-6. ISBN 1-890977-23-3. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Vladimír ČABLÍK, Radka WOLFOVÁ a Iva JANÁKOVÁ. Potential Utilization of Claystones and Bentonites. In: Proceeding of Technology Systems Operation. Prešov, Slovak Republic: Technická univerzita Košice, FVT, 2007. s. 336-337. ISBN 978-80-8073-900-3. [Detail]
FEČKO, Peter, Silvie RIEDLOVÁ, Iva JANÁKOVÁ a Nikolas MUCHA. Flotation of black coal in column. In: Progress in Environmental Science and Technology. Beijing: Science Press, 2007. s. 1447-1451. ISBN 978-7-03-020403-5. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Alena ŠLESÁROVÁ a Peter FEČKO. Effect of the hydrodynamic separation on the quality of Slovak brown energetic coal. In: Progress in Environmental Science and Technology. Beijing: Science Press, 2007. s. 1458-1461. ISBN 978-7-03-020403-5. [Detail]
TORA, Barbara a Peter FEČKO. Some words on flying ash utilisation comparison of Poland, Slovakia and Czech Republic. In: RECYKLACE ODPADŮ XI. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 145-152. ISBN 978-80-248-1597-8. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Salinita vod poklesových kotlin v oblasti OKR. In: RECYKLACE ODPADŮ XI. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 151-155. ISBN 978-80-248-1597-8. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Kateřina CECHLOVÁ, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Iva JANÁKOVÁ. Sorpce vybraných kationtů kovů na jílových minerálech. In: RECYKLACE ODPADŮ XI. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 173-182. ISBN 978-80-248-1597-8. [Detail]
LYČKOVÁ, Gabriela, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK a Eva PERTILE. Možnosti získávání Ti z jílů Sokolovské pánve loužením. In: RECYKLACE ODPADŮ XI. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 207-212. ISBN 978-80-248-1597-8. [Detail]
PERTILE, Eva. Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR. In: RECYKLACE ODPADŮ XI. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 67-70. ISBN 978-80-248-1597-8. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Jaroslav ZÁVADA, Josef VALEŠ a Pavel SEDLÁČEK. Možnosti využívání úletů z termického sušení černouhelných kalů. In: RECYKLACE ODPADŮ XI. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 231-236. ISBN 978-80-248-1597-8. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Kateřina CECHLOVÁ, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Radka WOLFOVÁ a Iva JANÁKOVÁ. Sorpce vybraných kationtů kovů na jílových minerálech. In: Recyklace odpadů X. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 173-182. ISBN 80-248-1214-2. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů větrných elektráren na životní prostředí a související studie. In: SEA/EIA 2007. Ostrava: Regionální centrum EIA, s.r.o., 2007. s. 64-70. ISBN -. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů větrných elektráren na životní prostředí a související studie. In: SEA/EIA 2007. Ostrava: Regionální centrum EIA, s.r.o., 2007. s. 64-70. ISBN x. [Detail]
LYČKOVÁ, Gabriela, Marcella ŠIMÍČKOVÁ a Kateřina CECHLOVÁ. Studium jakosti vody v umělé vodoteči Černý příkop na území města Ostravy. In: Sborník příspěvků z konference mladých vědeckých pracovníků: VĚDA A KRIZOVÉ SITUACE IV. ročník. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 74-81. ISBN 978-80-7385-011-1. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Iva PEČTOVÁ a Nikolas MUCHA. Extracting unburnt coal from black coal fly ash. In: Technical proceedings of the 2007 Nanotechnology Conference. Bor Lake: aaa, 2007. s. 628-631. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Marcela ŠAFÁŘOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ. Bacterial desulphurization of brown coal. In: Technical proceedings of the 2007 Nanotechnology Conference. Bor Lake: aaa, 2007. s. 632-635. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Applying UV Radiation for Wastewater Disinfection. In: Transactions of the Universitaes of Košice. Košice: Transactions of the Universitaes of Košice, 2007. s. 42-45. ISSN 1335-2334. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Economic and Technical Aspects of Changes in Consumption of Drinking Water. In: Transactions of the Universitaes of Košice. Košice: Transactions of the Universitaes of Košice, 2007. s. 46-51. ISSN 1335-2334. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva JANÁKOVÁ, Radim HAVELEK, Horst GONDEK a Vladimír ČABLÍK. Classical and column flotation on a variety of hard coals samples. In: VII. congreso nacional de ciencia y tecnologia del carbon. Valedupar: Universidad de Valedupar, 2007. s. 1-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK, Horst GONDEK, Iva JANÁKOVÁ a Nikolas MUCHA. Biotechnology for clean development mechanism. In: X seminario Internacional de Medio Ambiente y Desarollo Sostenible. Bucaramauga: Alianza CYRRPP, 2007. s. 509-521. ISBN 978-958-44-1841-8. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Radim HAVELEK, Ivan KOLOMAZNÍK a Iva JANÁKOVÁ. Comparing results between classical and column flotation on a variety of black coal samples. In: XII BMPC 2007. Delphi: G.N.ANASTASSAKIS, 2007. s. 211-218. ISBN 978-960-89228-9-1. [Detail]
KUPKA, Jiří. Česká část Těšínského Slezska - malakozoologicky zajímavé území. In: Zoologické dny Brno 2007. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2007. s. 43-44. ISBN 978-80-903329-7-3. [Detail]
SEZIMA, Tomáš, Radmila KUČEROVÁ a Marta KLONOVÁ. New biotechnological methods of sludge processing. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2006. s. 275-277. ISBN 80-248-1089-1. [Detail]
ŠPALDON, Tomislav, Ján BREHUV a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Treatment of acid waters by means of Al (III) ions. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 191-194. ISBN 80-248-1104-9. [Detail]
MAČEK, Stanislav, Josef VALEŠ, Pavel SEDLÁČEK a Miluše HLAVATÁ. Sludge from brown coal preparation and possibilities of their utilization. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 279-282. ISBN 80-248-1104-9. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Konstantin RACLAVSKÝ a Vojtech DIRNER. Landscape Changes in a Selected Area of the Northern Environs of Ostrava. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing, Part III.. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 195-209. ISBN 80-248-1104-9. [Detail]
FEČKO, Peter, Silvie ŠTANCLOVÁ, Ivan KOLOMAZNÍK, Radim HAVELEK a Iva PEČTOVÁ. Petrological analysis of column flotation products. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing, Part III.. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 241-247. ISBN 80-248-1104-9. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Rudolf TOMANEC, Peter FEČKO a L. SLAVIŠA. Characterization and application of red mud from bauxite processing. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing, Part III.. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 293-304. ISBN 80-248-1104-9. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír a Tomáš CHORAZY. Utilizing of mathematical methods of impact assessment in the area of waste management. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing, Part III.. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 61-66. ISBN 80-248-1104-9. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír a Nikolas MUCHA. Potential utilization of claystone and bentonite as sorbents. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing, Part III.. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 155-159. ISBN 80-248-1104-9. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Konstantin RACLAVSKÝ a Vojtech DIRNER. Geographic Information System Analysis of Landscape Changes in a Selected Area of South-west Ostrava. In: 9th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Sofia: Ministry of Environment and Water, 2006. s. 381-399. ISBN 954-91818-1-2. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Nikolas MUCHA, Michal ŘEHOŘ a Tomáš LANG. Možnost využití bentonitů jako sorbentu. In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSTAH Brno, 2006. s. 61-66. ISBN 80-239-7146-8. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Peter FEČKO, Rudolf TOMANEC a Lenka ČERNOTOVÁ. MOŽNOSTI VYUŽITÍ METALURGICKÝCH ODPADŮ VE STAVEBNICTVÍ. In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSTAH Brno, 2006. s. 1-12. ISBN 80-239-7146-8. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Nikolas MUCHA, Michal ŘEHOŘ a Tomáš LANG. Možnost využití nerostných surovin jako sorbentů. In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSTAH Brno, 2006. s. 61-66. ISBN 80-239-7146-8. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila a Peter FEČKO. Nové technologie zpracování zemin ze starých ekologických zátěží. In: Environmentálne inžinierstvo. Košice: TU - Košice, 2006. s. 159-162. ISBN 80-8073-607-3. [Detail]
FEČKO, Peter, Gordan BEDEKOVIĆ, Silvie ŠTANCLOVÁ a Iva PEČTOVÁ. Column flotation of coal. In: Exploration, exploitation and processing of solid raw materials. Rijeka: University of Rijeka, 2006. s. 204-209. ISSN 1846-2766. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, Zuzana ŠITAVANCOVÁ a Marcela ŠAFÁŘOVÁ. Application of bacteria Thiobacillus ferrooxidans by coal processing. In: Exploration, exploitation and processing of solid raw materials. Rijeka: University of Rijeka, 2006. s. 216-219. ISSN 1846-2766. [Detail]
ŘEHOŘ, Michal, Tomáš LANG a Vladimír ČABLÍK. Bentonite Localities in the North Bohemian Brown Coal Basin and their Potential Utilization as Clay Sorbents. In: Geology and Environmental Protection. Albena: SGEM, 2006. s. 3-9. [Detail]
FEČKO, Peter, Silvie ŠTANCLOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Column flotation of black coal slurries from an OKR locality, Darkov Mine. In: Geology and Environmental Protection. Albena: SGEM, 2006. s. 99-105. [Detail]
KUPKA, Jiří a Hana ŠVEHLÁKOVÁ. Známe krajinu Těšínského Slezska?. In: Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska do krajinného rázu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. s. 107-111. ISBN 8090320627. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Konstantin RACLAVSKÝ a Vojtech DIRNER. Methodology of Evaluation of Landscape Element Changes by Means of Geographical Information Systems. In: In Proceedings of the XVth International Scientific Symposium on Ecology in Selected Agglomerations of Jelšava-Lubeník and Central Spiš. Hrádok: Hrádok, 2006. s. 139-145. ISBN 80-8077-043-0. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Konstantin RACLAVSKÝ a Vojtech DIRNER. Former Mining District in Terms of an Analysis of Landscape Element Changes in Nine Examined Model Territories. In: In Proceedings of the XVth International Scientific Symposium on Ecology in Selected Agglomerations of Jelšava-Lubeník and Central Spiš. Hrádok: Hrádok, 2006. s. 146-157. ISBN 80-8077-043-0. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO a Pavel ROJÍK. Potential Utilization of Claystone of Cypris Strata Series and Bentonite as Sorbents. In: International Mining Symposium Exploration, exploitation and processing of solid raw materials. Zagreb: Springer Business Media Croatia d. o. o., 2006. s. 42-47. ISSN 1846-2766. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Nikolas MUCHA, Peter FEČKO, Pavel SCHMIDT a Tomáš LANG. The possibility of utilization of claystone and bentonite. In: International Serbian Symposium on Mineral Processing. Beograd: Univerzitet v Beogradu, 2006. s. 126-131. ISBN 86-80987-44-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Gordan BEDEKOVIĆ, Silvie ŠTANCLOVÁ a Iva PEČTOVÁ. Column flotation of black coal. In: International Serbian Symposium on Mineral Processing. Beograd: Univerzitet v Beogradu, 2006. s. 180-185. ISBN 86-80987-44-1. [Detail]
KUPKA, Jiří. Povodí potoka Chotěbuzky ? malakozoologicky zajímavé území na Těšínsku (Slezsko, Česká republika). In: Malacologica Bohemoslovaca. online serial at [Detail]
FEČKO, Peter, Michal ŘEHOŘ, Iva PEČTOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Možnosti aplikace flotace při dekontaminaci zemin. In: ODPADY 2006. Spišská Nová Ves: Slovzeolit spol. s.r.o., 2006. s. 131-135. ISBN 80-968214-66. [Detail]
FEČKO, Peter, Zuzana ŠITAVANCOVÁ, Nikolas MUCHA, Pavla OVČAŘÍ a Barbara TORA. Application of Bacteria Thiobacillus ferrooxidans by Desulphurization of Coal from Mine Marcel. In: ODPADY 2006. Spišská Nová Ves: Slovzeolit spol. s.r.o., 2006. s. 300-309. ISBN 80-968214-66. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše. Vzorkování uhlí. In: Odběry vzorků. Český Těšín: 2-THETA, 2006. s. 361-371. ISBN 80-86380-33-5. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Josef VALEŠ a Pavel SEDLÁČEK. Možnosti materiálového využití jemnozrnných materiálů z úpravy černého uhlí. In: Odpadové fórum 2006. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2006. s. 3346-3349. ISBN 80-02-01792-7. [Detail]
FEČKO, Peter, Zuzana ŠITAVANCOVÁ, Lukáš CVEŠPER a Lukáš KOVAĽ. Application of Bacteria Thiobacillus ferrooxidans by desulphurization of coal. In: Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2006. s. 0-0. ISBN 1-890977-23-3. [Detail]
NEUSTUPA, Zdeněk a Barbara STALMACHOVÁ. Modelling and visualization of water ecosystems for post-mining landscape. In: Proceedings of 7th International Carpathian Control Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 397-400. ISBN 80-248-1066-2. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Optimalizace podmínek hydrolýzy fytoenergetických travin. In: Recyklace odpadů X. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 223-227. ISBN 80-248-1214-2. [Detail]
SEZIMA, Tomáš, Radmila KUČEROVÁ a Marta KLONOVÁ. Nové biotechnologické postupy úpravy kalů. In: Recyklace odpadů X. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 29-31. ISBN 80-248-1214-2. [Detail]
PULLMANOVÁ, Monika. Studium společenstev mezo a makro fauny hornické krajiny. In: Recyklace odpadů X. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 361-363. ISBN 80-248-1214-2. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Rudolf TOMANEC, Nikolas MUCHA a Petr LANGER. Využití červeného kalu - odpadu ze zpracování bauxitu. In: Recyklace odpadů X. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 365-370. ISBN 80-248-1214-2. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav, Gabriela LYČKOVÁ a Zuzana ŠITAVANCOVÁ. Flotace grafitu. In: Recyklace odpadů X. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 71-73. ISBN 80-248-1214-2. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Iva PEČTOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Gabriela LYČKOVÁ. Aplikace flotace při dekontaminaci sedimentů Černého příkopu. In: Recyklace odpadů X. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 89-90. ISBN 80-248-1214-2. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů staveb logistických center a úpraven odpadů na životní prostředí. In: Recyklace odpadů kovových a kovonosných. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2006. s. 81-87. ISBN 80-248-1070-0. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila a Michal ŘEHOŘ. Biodegradace PAU, PCB a NEL ve vzorku zeminy z toxické plochy dolu Bílina. In: TOP 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2006. s. 1-6. ISBN 80-227-2436-x. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK a Mária KUŠNIEROVÁ. Possibility of recovery Al and Ti from fly ashes. In: UNIVERSITARIA SIMPRO 2006. Petrosani: University of Petrosani, 2006. s. 1-4. ISSN 1842-4449. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ, Eva PERTILE, Michal ŘEHOŘ a Iva PEČTOVÁ. Biodegradation of PAU, PCB and NEL in sediments from Cerny potok (Czech Republic). In: UNIVERSITARIA SIMPRO 2006. Petrosani: University of Petrosani, 2006. s. 5-7. ISSN 1842-4449. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Bacterial leaching of lignite from the Mikulcice locality. In: UNIVERSITARIA SIMPRO 2006. Petrosani: University of Petrosani, 2006. s. 8-11. ISSN 1842-4449. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Tomáš SEZIMA a Marta KLONOVÁ. Biodegradation of selected pollutants in wastewater treatment plant sludge. In: Waste Management 2006. Zagreb: Gospodarstvo i okoliš, 2006. s. 0-1. ISSN 0000-0000. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ, Eva PERTILE a Marcela ŠAFÁŘOVÁ. Biodegradation of PAU, PCB and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic). In: XXIII International Mineral Processing Congres. Istanbul: University of Turkey, 2006. s. 1-8. ISSN 0000-0000. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav a Eva LANGEROVÁ. Stanovení flotovatelnosti a obsahu spalitelných látek v grafitu z dolu Konstantin Grafitové doly, s.r.o. Staré Město pod Sněžníkem v závislosti na použitém flotačním činidle. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 107-110. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
ŘEHOŘ, Michal, Tomáš LANG a Vladimír ČABLÍK. Výskyt, mineralogická charakteristika a rekultivační využitelnost potenciálních jílovcových sorbentů v oblasti severočeské a sokolovské pánve. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 115-120. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Lenka ČERNOTOVÁ, Peter FEČKO, Rudolf TOMANEC a Dalibor MATÝSEK. Možnosti využití metalurgických odpadů. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 195-204. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Marta KLONOVÁ a H VOJTKOVÁ. Nové technologie ve zpracování kalů. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 211-213. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK a Zuzana ŠITAVANCOVÁ. Použití kolonového flotátoru na vzorcích černouhelných kalů z dolu Darkov. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 219-223. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Nikolas MUCHA, Peter FEČKO, Michal ŘEHOŘ a Tomáš LANG. Možnost využití nerostných surovin jako sorbentů. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 225-228. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Radmila KUČEROVÁ. Využití vybraných odpadů k rekultivační činnosti. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 229-232. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, Vladimír SKÓRKA a Vladimír ČABLÍK. Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Most. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 25-32. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a Jiří VYORAL. Technologický výzkum účinnosti rozdružování hydrocyklonové stanice reflotační linky Pilňok. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 77-79. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Nikolas MUCHA, Peter FEČKO, Michal ŘEHOŘ a Tomáš LANG. Možnost využití nerostných surovin jako sorbentů. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 225-228. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK, Barbara TORA a Petr ŠAŠEK. Bacterial leaching of Pb metallurgical wastes. In: 1st IWA-ASPIRE Conference. Singapur: x, 2005. s. 0-1. ISBN x. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír SKÓRKA, Silvie ŠTANCLOVÁ, Iva PEČTOVÁ, Marcela ŠAFÁŘOVÁ a Horst GONDEK. Bacterial desulphurization and dearsenification of lignite from locality Dubňany. In: 1st IWA-ASPIRE Conference. Singapur: x, 2005. s. 0-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír SKÓRKA, Silvie RIEDLOVÁ, Iva PEČTOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Bacterial leaching of lignite from the Mikulčice locality. In: 20th World Mining Congress. Tehran: Geological Survey of Iran, 2005. s. 777-780. ISBN 964-6178-01-04. [Detail]
LUPTÁKOVÁ, Alena, Mária KUŠNIEROVÁ a Peter FEČKO. The utilization of the gypsum product from the flue gas desulfurization for the sulfatereducing bacteria cultivation. In: 22nd Pittsburgh coal conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2005. s. 0-1. ISBN x. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír SKÓRKA, Iva PEČTOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Nikolas MUCHA. Bacterial desulphurization by Thiobacillus ferrooxidans on black and brown coal. In: 22nd Pittsburgh coal conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2005. s. 0-1. ISBN x. [Detail]
FEČKO, Peter, Silvie RIEDLOVÁ, Iva PEČTOVÁ a Gordan BEDEKOVIC. Flotoflocculation of black coal slurries. In: 22nd Pittsburgh coal conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2005. s. 0-1. ISBN 1-890977-22-5. [Detail]
PRAŠČÁKOVÁ, Mária, Mária KUŠNIEROVÁ, Peter FEČKO, Pavla OVČAŘÍ a Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ. Brown coal maceral composition changes cause by activity of selected microorganisms. In: 22nd Pittsburgh coal conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2005. s. 0-1. ISBN x. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Mária PRAŠČÁKOVÁ a Peter FEČKO. Modification of ashes sorption properties by hydrothermal alternation. In: 22nd Pittsburgh coal conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2005. s. 0-1. ISBN x. [Detail]
VALEŠ, Josef, Marcela ŠAFÁŘOVÁ, Pavel SEDLÁČEK, J. KUSÝ a Peter FEČKO. Mixed brown coal and waste rubber based fuel. In: 22nd Pittsburgh coal conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2005. s. 0-1. ISBN x. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva PEČTOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Silvie RIEDLOVÁ a Barbara TORA. Floatability of coal from KWK Kleofas mine. In: 22nd annual meeting of the society for organic petrology. Kentucky: University of Kentucky, 2005. s. 0-1. ISBN x. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ, Barbora LYČKOVÁ, Marcela ŠAFÁŘOVÁ a Michal ŘEHOŘ. Biodegradation of selected pollutants. In: 37th International October Conference on Mining and Metallurgy. Bor: x, 2005. s. 233-239. ISBN 86-80987-34-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK a Lenka ČERNOTOVÁ. Bacterial leaching of Pb from metallurgical wastes. In: 37th International October Conference on Mining and Metallurgy. Bor Lake: x, 2005. s. 506-509. ISBN 86-80987-34-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ, Barbora LYČKOVÁ, Marcela ŠAFÁŘOVÁ a Michal ŘEHOŘ. Biodegradation of selected pollutants in wastes. In: 3rd International Workshop on Earth Science and Technology. Fukuoka: Kyushu Univerzity, 2005. s. 517-523. ISBN 4-9902356-6-5. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Radmila KUČEROVÁ, Barbora LYČKOVÁ a Horst GONDEK. Research of natural mineral pigments. In: 3rd International Workshop on Earth Science and Technology. Fukuoka: Kyushu Univerzity, 2005. s. 513-516. ISBN 4-9902356-6-5. [Detail]
PRAŠČÁKOVÁ, Mária, Mária KUŠNIEROVÁ, Peter FEČKO, Pavla OVČAŘÍ a Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ. Microbial degradation influence on the brown coal maceral composition. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 139-141. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Peter FEČKO, Marcela ŠAFÁŘOVÁ a Miloš ŠILHAN. Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAU, PCB and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic). In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 143-148. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
DURČÁK, Pavel a Vojtěch VÁCLAVÍK. Influence of fine quarry by-products on properties of cement composites. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 185-189. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
LYČKOVÁ, Gabriela a Gabriela KUDELOVÁ. Still water quality monitoring in dependence on the occurrence of mud crayfish in the OKR district. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 195-203. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
PERTILE, Eva a Radka ŠTĚPÁNOVÁ. Monitoring of river biotope of crayfish in Ostrava-Karvina district. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 209-218. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
PEČTOVÁ, Iva a Peter FEČKO. Floatability of black coal from the Doubrava mine in the Czech Republic. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 249-258. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
JAROSIŃSKI, Andrzej, Peter FEČKO a Boguslaw WLODARCZYK. Physico-chemical properties of tailings deriving from process of zinc concentrate obtaining. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 313-317. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Mineralogical phase analysis and chemical composition of ashes formed by combustion of biofuels. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 325-330. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Eva KONEČNÁ a Barbara STALMACHOVÁ. The properties and chemism of Karviná recent soils in terms of their relevance in the development of natural forest ecosystems in the process of mining landscape reclamation. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 349-354. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Lucie FRGALOVÁ. The content of heavy metals in fly ash with regard to its utilization in the agriculture. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 395-402. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
RIEDLOVÁ, Silvie, Peter FEČKO a Gordan BEDEKOVIC. Flotoflocculation of black coal slurries. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 403-409. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Silvie RIEDLOVÁ, Lenka ČERNOTOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Mária KUŠNIEROVÁ a Andrzej JAROSIŃSKI. Application of bacterial leaching and calcination by utilization of Pb-matte. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 411-416. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
ŠPALDON, Tomislav a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Possibilities of utilization waste ettringite. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 69-72. ISBN 80-248-0787-4. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Konstantin RACLAVSKÝ a Vojtech DIRNER. An analysis of landscape element changes in the selected area of Přívoz and Muglinov affected by former mining activities. In: In Proceedings of the 14th International Scientific Symposium on Ecology in Selected Agglomerations of Jelšava ? Lubeník and Central Spiš. Hrádok: Agglomerations of Jelšava ? Lubeník and Central Spiš, 2005. s. 128-142. ISBN 80-8077-022-0. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Environmental Impact Assessment in the Branch of Surface Mining of Raw Materials - a Tool for Rehabilitation of Brown Field Areas. In: Innotool Conference. Miskolc: Institute of Logistics and Production Systems, 2005. s. 31-35. ISBN x. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva PEČTOVÁ, Barbara TORA, Vladimír ČABLÍK a Silvie RIEDLOVÁ. Floatability of coal from Mine Kleofas. In: International Conference on Coal Science and Technology. Okinawa: x, 2005. s. 0-1. ISBN x. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír SKÓRKA, Vladimír ČABLÍK a Jaroslav ZÁVADA. Bacterial desulphurization of coal from locality Darkov. In: International Conference on Coal Science and Technology. Okinawa: x, 2005. s. 0-1. ISBN x. [Detail]
FEČKO, Peter, Lenka ČERNOTOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Silvie RIEDLOVÁ. Recykling olowiv z žužla pohutniczego. In: KOMEKO 2005. Gliwice: KOMAG Gliwice, 2005. s. 197-202. ISBN 83-920972-5-4. [Detail]
GONDEK, Horst a Peter FEČKO. Rozwiazywanie problemow politiky ochrony srodowiska w kopalni OKD S.A.? Lazy? w Orlowej. In: KOMEKO 2005. Gliwice: Centrum machnizacji gornictwa Komag, 2005. s. 73-77. ISBN 83-920972-5-4. [Detail]
RIEDLOVÁ, Silvie, Iva PEČTOVÁ, Pavel SEDLÁČEK a Peter FEČKO. Možnosti využití biomasy při výrobě směsných briket. In: Možnosti energetického využití biomasy. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 128-133. ISBN 80-248-0834-X. [Detail]
LEMBÁK, Michail, Vojtěch VÁCLAVÍK a Kateřina JAKUBKOVÁ. Charakteristika hutních odpadních materiálů v Moravskoslezském kraji. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 15-21. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
MAČEK, Stanislav, Pavel SEDLÁČEK, Věra SEDLÁČKOVÁ, Monika ZÁBRANSKÁ a Tomáš LORENZ. Zpracování odpadního grafitového prachu. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 153-156. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše, Jiří VYORAL a Jan KUCHARČÍK. Kaly uložené v odkalištích a jejich koksovací vlastnosti. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 167-169. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
SEDLÁČEK, Pavel, Monika ZÁBRANSKÁ, Marta KOLOUŠKOVÁ, Věra SEDLÁČKOVÁ a Tomáš LORENZ. Použití odpadních materiálů jako odsiřovací reagence při spalování fosilních paliv. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 177-183. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
ZÁBRANSKÁ, Monika, Pavel SEDLÁČEK, Věra SEDLÁČKOVÁ a Tomáš LORENZ. Využití energetického obsahu odpadů při výrobě nového typu paliva. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 191-193. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
KOLOUŠKOVÁ, Marta, Monika ZÁBRANSKÁ a Petr ŠAŠEK. Výroba ultramarínové modři s využitím tuhých zbytků po spalování hnědého uhlí. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 201-206. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
MAČEK, Stanislav, Monika ZÁBRANSKÁ, Pavel SEDLÁČEK, Věra SEDLÁČKOVÁ a Tomáš LORENZ. Prověření možností peletizace olověné strusky. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 207-213. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
TORA, Barbara, Peter FEČKO a Marian KURZAC. Utylizacja odpadów komunalnych - rozwiazania Belgijskie. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 215-222. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Lenka ČERNOTOVÁ a Eva PERTILE. Application bacterial leaching and calcinations for recovery of heavy metals from metallurgical wastes. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 223-228. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva PEČTOVÁ, Silvie RIEDLOVÁ a Gabriela LYČKOVÁ. Floatability of black coal from the Doubrava mine using Flotalex and Montanol collectors. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 229-238. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
ŠTĚPÁNOVÁ, Radka a Eva PERTILE. Monitoring chemismu vod poklesových kotlin Ostravsko-karvinského revíru. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 23-31. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, Vladimír SKÓRKA a Marcela ŠAFÁŘOVÁ. Změny uhelné hmoty v průběhu bakteriálního loužení. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 253-256. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Vladimír ČABLÍK, David ČERNÝ a Petr ROJÍK. Možnost využití nerostných surovin jako sorbentů. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 257-262. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Jiří VIDLÁŘ. Výzkum regenerace ettringitového kalu jako donoru hlinitých iontů. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 39-45. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
LEMBÁK, Michail, Vojtěch VÁCLAVÍK a Kateřina JAKUBKOVÁ. Fyzikální a mechanické vlastnosti betonů na bázi vysokopecní strusky a jejich použití ve stavebnictví. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 47-56. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
LYČKOVÁ, Gabriela, Radmila KUČEROVÁ, Peter FEČKO, Helena RACLAVSKÁ a Iva PEČTOVÁ. Biodegradace PAU, PCB a NEL ve vzorku sedimentů Černého potoka (Česká republika). In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 69-72. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
PERTILE, Eva. Hodnocení stavu vodních ploch ovlivněných antropogenní činností v OKR a možnosti jejich dalšího využití. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 85-90. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
LYČKOVÁ, Barbora a Lucie FRGALOVÁ. Obsah těžkých kovů v popílcích z hlediska jeho využití k rekultivačním účelům. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 91-98. ISBN 80-248-0949-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ, Barbora LYČKOVÁ, Marcela ŠAFÁŘOVÁ a Michal ŘEHOŘ. Biodegradation of selected pollutants in soils. In: ODPADY 2005. Spišská Nová Ves: SLOVZEOLIT spol.s.r.o., 2005. s. 108-114. ISBN 80-968214-5-8. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Vliv staveb z oblasti odpadového hospodářství na životní prostředí. In: ODPADY 2005. Spišská Nová Ves: SLOVZEOLIT spol.s.r.o., 2005. s. 138-142. ISBN 80-968214-5-8. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír a Tomáš CHORAZY. Použití matematických metod hodnocení impaktu v oblasti odpadového hospodářství. In: ODPADY 2005. Spišská Nová Ves: SLOVZEOLIT spol.s.r.o., 2005. s. 217-222. ISBN 80-968214-5-8. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana KUCHAŘOVÁ a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Hydrolýza biomasy. In: Odpady 2005. Spišská Nová Ves: Geologický priezkum Spišská Nová Ves, 2005. s. 255-263. ISBN 80-968214-5-8. [Detail]
KUPKA, Jiří. Analýza obsahu učiva přírodovědného charakteru v primární škole. In: Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 157-160. ISBN 80-244-1079-6. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše. Vliv jemnozrnných odpadů z těžby černého uhlí na krajinu. In: Průmyslová krajina. Ostrava: Sdružení pro rozvoj MSK, 2005. s. 41-44. ISBN 80-239-4596-3. [Detail]
KUPKA, Jiří. Pojetí seminární práce v přírodovědné přípravě učitelů primární školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005. s. 165-167. ISBN 80-7040-789-1. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Zkušenosti se zpracováním dokumentací a posudků v oblasti povrchové těžby nerostných surovin. In: SEA/EIA 2005. Praha: MŽP ČR, 2005. s. 14-16. ISBN x. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Dalibor MATÝSEK a Helena RACLAVSKÁ. Geochemistry of soil pollution in relation to the magnetic susceptibility at Northern Moravia, Czech Republic. In: SEGH 23rd European Meeting. Paisley, Scottland: University of Paisley, Scottland, 2005. s. 84-86. [Detail]
BUJOK, Petr, Vladimír LAPČÍK a Zdislaw HERMAN. Problematika likvidace plynových sond z hlediska vlivu na okolní prostředí. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 33-37. ISBN 80-248-0920-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Barbara TORA a Marian KURZAC. Optimisation of flowsheet of hard coal flotation with different collectors. In: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 105-112. ISBN 80-248-0788-2. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch a Michail LEMBÁK. Úprava a využití odvalového materiálu ve stavebnictví. In: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 113-122. ISBN 80-248-0788-2. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO a Petr ROJÍK. Možnost využití nerostných surovin jako sorbentů. In: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 123-130. ISBN 80-248-0788-2. [Detail]
KUČEROVÁ, Radmila, Peter FEČKO, Miloš ŠILHAN, Marcela ŠAFÁŘOVÁ a Michal ŘEHOŘ. Biodegradace PAU, PCB a NEL ve vzorku zeminy ze skládky nebezpečných odpadů Pozďátky (Česká republika). In: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 135-142. ISBN 80-248-0788-2. [Detail]
ZÁVADA, Jaroslav a Tomáš BOUCHAL. Současné možnosti likvidace a zpracování vozidel s ukončenou životností. In: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 143-145. ISBN 80-248-0788-2. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše. Odkaliště v OKR - zdroj surovin i ekologických problémů. In: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 147-152. ISBN 80-248-0788-2. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie a Jiří VIDLÁŘ. Studium možností uvolnění hlinitých iontů z čistírenského kalu ze srážení síranových důlních vod. In: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 161-166. ISBN 80-248-0788-2. [Detail]
TORA, Barbara, Marian KURZAC a Peter FEČKO. Coal, gas, oil and energy market in Czech Republic and Poland - short analysis. In: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 69-82. ISBN 80-248-0788-2. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Vladimír SKÓRKA a Radmila KUČEROVÁ. Biotechnologie ve výzkumu na IEI VŠB-TU Ostrava. In: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 89-94. ISBN 80-248-0788-2. [Detail]
PEČTOVÁ, Iva a Peter FEČKO. Floatability of black coal from the Doubrava mine in the Czech Republic. In: Sovremjennyje problemy kompleksnoj pererabotki prirodnogo i technogennogo miňeraľnogo syrja. Sankt Petersburg: Roza mira, 2005. s. 308-319. ISBN 5-85574-088-9. [Detail]
KYNCL, Miroslav. Postavení českého vodárenského sektoru po privatizaci. In: Súčastsť a budúcnosť vodárenských spoľočností na Slovensku. Bratislava: x, 2005. s. x. ISBN 80-89202-04-7. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Možnosti úpravy Pb - metalurgických odpadů. In: Technika ochrany prostredia TOP 2005. Bratislava: STU Bratislava, 2005. s. 175-180. ISBN 80-227-2249-9. [Detail]
BARAN, Lukáš, P ŠONOVSKÝ, Jan MICHÁLEK a Radmila KUČEROVÁ. Poplatky, úspora, odpad, surovina. Volba budoucnosti. In: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Ostrava: Tanger, 2005. s. 0-1. ISBN 80-86840-08-5. [Detail]
KONEČNÁ, , Helena RACLAVSKÁ a Barbara STALMACHOVÁ. Occurence of Algae and Cyanobacteria in Subsidences of the Ostrava-Karviná Basin. In: Věda a krizové situace. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. s. 52-64. ISBN 80-248-0944-3. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše. Jemnozrnné odpady z těžby černého uhlí v OKR. In: Waste Recycling. Krakow: Polska akademia nauk (PAN), 2005. s. 156-160. ISBN 83-89174-83-9. [Detail]
RIEDLOVÁ, Silvie, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ. Kolonová flotace uhlí. In: Waste Recycling. Kraków: IGSMiE PAN, 2005. s. 161-166. ISBN 83-89174-83-9. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK a Radmila KUČEROVÁ. Biotechnology technologies of 21 century. In: Waste Recycling. Kraków: IGSMiE PAN, 2005. s. 7-23. ISBN 83-89174-83-9. [Detail]
FEČKO, Peter, Silvie RIEDLOVÁ, Gordan BEDEKOVIC a Marcela ŠAFÁŘOVÁ. Application of column flotation of coal. In: XI Balkan Mineral Processing Congress. Tirana: Faculty of Geology and Mining, 2005. s. 222-228. ISBN 99943-694-6-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Iva PEČTOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Silvie RIEDLOVÁ. Bacterial leaching of Pb metallurgical waste. In: XI Balkan Mineral Processing Congress. Tirana: Faculty of Geology and Mining, 2005. s. 594-601. ISBN 99943-694-6-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Iva PEČTOVÁ, Vladimír SKÓRKA a Radmila KUČEROVÁ. Recovery of Cu, Pb and Zn from Metallurgical Wastes with Bacterial Leaching. In: XIII International Conference on Heavy Metals in Environment. Rio de Janiero: CETEM, 2005. s. 0-1. ISBN x. [Detail]
LYČKOVÁ, Gabriela, Radmila KUČEROVÁ, Peter FEČKO, Helena RACLAVSKÁ a Iva PEČTOVÁ. Biodegradace PAU, PCB a NEL ve vzorku sedimentů Černého potoka (Česká republika). In: XIV. vedecké sympózium O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy - Lubeníka a stredného Spiša. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2005. s. 67-70. ISBN x. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva PEČTOVÁ, Silvie RIEDLOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Testing of coal floatability from mine CSA. In: 10th International Mineral Processing Symposium. Izmir: Dokuz Eylul University Facultry of Engineering Department of Mining Engineering, 2004. s. 927-934. ISBN 975-7946-21-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK a TORA. Bacterial desulphurization of coal from Jaworzno mine. In: 13th International Conference on Coal Research. N: SG, 2004. s. 571-577. [Detail]
FEČKO, Peter, BEVILACQUA, Jaroslav ZÁVADA a Vladimír SKÓRKA. Bacterial desulphurization of coal from Carbosulcis coal mine in Sardinia Island. In: 19th International Conference on lignite, brown and subbituminous cpala (Western Fuels Symposium). N: US, 2004. s. CD. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva PEČTOVÁ, Pavla OVČAŘÍ, Vladimír ČABLÍK a TORA. Effect of petrological composition of coal on black coal flotation. In: 21st International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2004. s. CD. ISBN 1-890977-21-7. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, , ŠLESÁROVÁ, PRAŠČÁKOVÁ a Peter FEČKO. The influence of some biogenous factors on the quality of deposited fly-ashes. In: 21st International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2004. s. CD. ISBN 1-890977-21-7. [Detail]
GONDEK, Horst, Peter FEČKO a Lenka LANDRYOVÁ. Solution of Environmental Policy in OKD, a.s. Mine Lazy, o.z. Orlova. In: 21st International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2004. s. CD. ISBN 1-890977-21-7. [Detail]
LUPTÁKOVÁ, , BEŽOVSKÁ, KUŠNIEROVÁ a Peter FEČKO. The utilization of the gypsum product from the flue gas desulfurization for the sulfate-reducing bacteria cultivation. In: 21st International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2004. s. CD. ISBN 1-890977-21-7. [Detail]
LANDRYOVÁ, Lenka, Horst GONDEK a Peter FEČKO. Research for Mining Optimalization and Biogas Utilization with Minimizing its Escape into the Atmosphere. In: 21st International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2004. s. CD. ISBN 1-890977-21-7. [Detail]
PRAŠČÁKOVÁ, , KUŠNIEROVÁ, ŠIMONOVIČOVÁ a Peter FEČKO. Application of Biologically Activated Brown Coal in Cu (II) Sorption. In: 21st International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2004. s. CD. ISBN 1-890977-21-7. [Detail]
PERTILE, Eva a Gabriela LYČKOVÁ. The study of recent water behaviour depending on the watered depressions nature in the Ostrava-Karviná coaldfield. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 147-151. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
ZÁBRANSKÁ, Monika, Miluše HLAVATÁ a HORKLOVÁ. Utilization of biochemical methods for dewatering of ultra-fine grained coal slurry. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 179-182. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
PERTILE, Eva a VICHROVÁ. Behavioural study of periodical pools. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 195-197. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
SEDLÁČKOVÁ, , LORENCOVÁ, Peter FEČKO a SEDLÁČEK. Possibilities of ash - utilization. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 277-282. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Lenka ČERNOTOVÁ, Iva PEČTOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Barbora LYČKOVÁ. The possibilities of recovery of Pb from metallurgical wastes. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 323-326. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
HAVLICOVÁ, a Libuše KNÁPKOVÁ. Revegetation of the coal-mine spoils - experience trought the last thirty years. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 345-348. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva PEČTOVÁ, Pavla OVČAŘÍ a TORA. Floatability of black coal from Brut Petrosani mine in Romania. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 355-362. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
SEDLÁČEK, , VALEŠ, Jaroslav ZÁVADA a Silvie RIEDLOVÁ. Production of a new type of fuel from coal mass and waste products from wreck car disposal. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 441-445. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
LEMBÁK, Michail, Vojtěch VÁCLAVÍK a Branislav MOŠAŤ. Utilization of wastes from the exploit black coal in engineering building. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 55-62. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
KOLOUŠKOVÁ, Marta a Miluše HLAVATÁ. Waste utilization as fuel for cement works. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 69-71. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
KNÁPKOVÁ, Libuše a HAVLICOVÁ. The character of the mining landscape from the viewpoint of landscape planning, the evaluation of the landscape character. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 73-77. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
LEMBÁK, Michail a Vojtěch VÁCLAVÍK. Contribution on the solution of dam building tailing supply utilization issue even in the undermined areas. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 79-87. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Vojtech DIRNER a Konstantin RACLAVSKÝ. Analysis of Changes in Landscape Elements by Geographic Information System in the Past Mining-affected Area in 11 - 17,5 kilometre of Odra River. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing, Part II, VŠB - Technical University of Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 165-174. ISBN 80-248-0559-6. [Detail]
GONDEK, Horst, Lenka LANDRYOVÁ a Peter FEČKO. Research for Mining Optimization and Biogas Utilization with Minimizing ist Escape into the Atmosphere. In: Annual International Pittsburk Coal Conference. Osaka: University of Pittsburgh, 2004. s. panel. ISBN 1-890977-21-7. [Detail]
GONDEK, Horst, Peter FEČKO a Lenka LANDRYOVÁ. Solution of Environmental Policy in OKD, A.s., mine Lazy,o.z. Orlova. In: Annual International Pittsburk Coal Conference. Osaka: University of Pittsburgh, 2004. s. panel. ISBN 1-890977-21-7. [Detail]
LABODOVÁ, Alena. Integrovaný systém řízení zahrnující i BOZP. In: Bezpečnost a ochrana zdraví - alfa a omega úspěšného podnikání. N: JP, 2004. s. 45-51. [Detail]
LABODOVÁ, Alena. EU Leonardo da Vinci programme - promoter's point of view. In: Business Opportunities in New Europe. N: EC-WG, 2004. s. N. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Radmila KUČEROVÁ a Barbora LYČKOVÁ. Research of mineral pigments. In: ECRBM 01. Sarajevo: IP Svjetlost, Sarajevo, 2004. s. 383-389. ISBN 9958-10-653-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, Iva PEČTOVÁ a Silvie RIEDLOVÁ. Evaluation of floatability of coal from mine CSM (Czech Republic). In: EKOIST 04. Belgrade: Technički fakultet University of Belgrade, 2004. s. 100-107. ISBN 86-80987-26-3. [Detail]
LEMBÁK, Michail a Vojtěch VÁCLAVÍK. Troubobetonové konstrukce s jádrovou výplní z obyčejného betonu a betonu na bázi jemně mleté vysokopecní strusky. In: EXPERIMENT '04'. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 275-280. ISBN 80-7204-354-4. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a Vladimír ČABLÍK. Problematika využívání jemnozrnných černouhelných odpadů pro výrobu stavební keramiky. In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSTAH Brno, 2004. s. 50-54. ISBN 80-239-7146-8. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Peter FEČKO, Lenka ČERNOTOVÁ, Barbora LYČKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Recyklace Pb-metalurgických odpadů. In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSTAH Brno, 2004. s. 62-68. ISBN 80-239-7146-8. [Detail]
LEMBÁK, Michail, Vojtěch VÁCLAVÍK, MOROZ a KRAVČENKO. Promyslove vidchody v hirnyčij dijaľnosti. In: Ekologičeskye problemy industriaľnych megapolisov. Doneck: Doneck Andeevka, 2004. s. 456-461. [Detail]
TORA, , Peter FEČKO a KURZAC. Utylizacja odpadów chromowych. In: KOMEKO 2004. Gliwice: KOMAG Gliwice, 2004. s. 169-180. ISBN 83-919228-7-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Lenka ČERNOTOVÁ, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ a Jaroslav ZÁVADA. Utilisation of Pb-metallurgical waste. In: Metalurgy, Refractories and Environment. Košice: Harlequin s.r.o., 2004. s. 47-52. ISBN 80-8073-132-2. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva PEČTOVÁ, Silvie RIEDLOVÁ a Vladimír SKÓRKA. Floatability of black coal from ČSM Mine. In: Metalurgy, Refractories and Environment. Košice: Harlequin s.r.o., 2004. s. 53-60. ISBN 80-8073-132-2. [Detail]
FEČKO, Peter, Jaroslav ZÁVADA a Silvie RIEDLOVÁ. Graphite floatability from Burkina Faso. In: Metalurgy, Refractories and Environment. Košice: Harlequin s.r.o., 2004. s. 61-66. ISBN 80-8073-132-2. [Detail]
FEČKO, Peter, KUŠNIEROVÁ, Petr ŠAŠEK a Lenka ČERNOTOVÁ. Bakteriální loužení kamínku. In: Odpady 2004. Spišská Nová Ves: SLOVZEOLIT spol.s.r.o., 2004. s. 180-184. ISBN 80-968214-4-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Silvie RIEDLOVÁ, Iva PEČTOVÁ a Vladimír SKÓRKA. Bacterial desulphurization of lignite. In: Odpady 2004. Spišská Nová Ves: SLOVZEOLIT spol.s.r.o., 2004. s. 185-193. ISBN 80-968214-4-6. [Detail]
RIEDLOVÁ, Silvie, Peter FEČKO a BEDEKOVIĆ. Porovnání kolonového flotátoru s mechanickým flotátorem. In: Odpady 2004. Spišská Nová Ves: SLOVZEOLIT spol.s.r.o., 2004. s. 194-199. ISBN 80-968214-4-6. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Michail LEMBÁK a PLAČEK. Výzkum pevnostních a mrazuvzdorných vlastností betonů na bázi jemně mleté vysokopecní strusky. In: Odpady 2004. Spišská Nová Ves: SLOVZEOLIT spol.s.r.o., 2004. s. 313-320. ISBN 80-968214-4-6. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Vývoj legislativy v oblasti odpadů a posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. In: Odpady 2004. Spišská Nová Ves: SLOVZEOLIT spol.s.r.o., 2004. s. 327-332. ISBN 80-968214-4-6. [Detail]
TORA, , Peter FEČKO a KURZAC. Utylizacja odpadów w Republice Czeskiej. In: Problemy zagospodarowania odpadów. Katovice: Agos-Gemes Katowice, 2004. s. 171-178. [Detail]
LEMBÁK, Michail a Vojtěch VÁCLAVÍK. K problematice využití odpadů z těžby černého uhlí pro stavební účely. In: RECYKLING 2004. Brno: VÚT Brno, 2004. s. 94-102. ISBN 80-214-2583-0. [Detail]
LYČKOVÁ, Gabriela a Eva PERTILE. Studium chování recentních vod v závislosti na charakteru poklesové kotliny v oblasti ostravsko-karvinských dolů. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 107-110. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Příspěvek ke studiu vlastností čistírenského kalu ze srážení síranových důlních vod. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 115-121. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
LEMBÁK, Michail a Vojtěch VÁCLAVÍK. Stabilizace odpadního odvalového materiálu při výstavbě násypů a hrází. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 123-127. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
KOLOUŠKOVÁ, Marta. Využití odpadních olejů jako paliva pro cementárny. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 151-155. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
MICHALÍKOVÁ, , Adriana FARKAŠOVÁ, ŠKVARLA a ZELEŇÁK. Porovnanie vlastností a možností využitia popolov z rozličných spaľovacích zariadení. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 171-175. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
ŠPALDON, a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Banské vody ložiska Smolník a ich čistenie. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 203-206. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
KOLOUŠKOVÁ, Marta. Porovnání použití odpadů jako paliv a náhradních surovin pro výrobu cementu v cementárnách Mokrá (CZ) a Lixhe (BE). In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 245-249. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
LEMBÁK, Michail, Vojtěch VÁCLAVÍK, JARINOVÁ a Branislav MOŠAŤ. Recyklace odpadního betonu jako plniva pro opakovanou výrobu betonu. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 29-36. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
PEČTOVÁ, Iva, Peter FEČKO a TORA. Flotovatelnost uhlí z dolu KWK Kleofas v závislosti na jeho macerálovém složení. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 307-313. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Michail LEMBÁK a PLAČEK. Úprava jemně mleté strusky pro výrobu betonu a jeho fyzikálně mechanické vlastnosti. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 329-335. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
ZÁBRANSKÁ, Monika, Miluše HLAVATÁ a HORKLOVÁ. Využití bioflokulantů při zpracování odpadních ultrajemných uhelných kalů. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 337-342. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
RIEDLOVÁ, Silvie, Peter FEČKO a BEDEKOVIĆ. Použití kolonového flotátoru na vzorcích uhlí z Dolu Lazy. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 351-356. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
FEČKO, Peter, Petr ŠAŠEK a Lenka ČERNOTOVÁ. Flotační úprava kamínku. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 357-360. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
MUCHA, Nikolas a Vladimír ČABLÍK. Možnosti využití jílovců jako sorbentů. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 361-366. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a BELÁNIKOVÁ. Komunální odpady - systém nakládání ve městě Krnov. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 81-84. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Jiří VIDLÁŘ a ŠPALDON. Testy srážení síranů z důlní vody lokalit Zlaté Hory a Smolník. In: Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 97-102. ISBN 80-248-0560-X. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír SKÓRKA, Radmila KUČEROVÁ a Iva PEČTOVÁ. Bacterial desulfurization of coal from mine ČSA. In: SGEM 2004. N: BR, 2004. s. 245-252. [Detail]
LEMBÁK, Michail a Vojtěch VÁCLAVÍK. Stav napjatosti a deformace v průřezu železobetonových prvků. In: Sborník věd. prací VŠB - TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 101-111. [Detail]
LEMBÁK, Michail. Výzkum deformačních procesů ve výztužných betonových prvcích podzemních a inženýrských staveb. In: Sborník věd. prací VŠB - TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 472. ISBN 80-248-0624-X. [Detail]
LEMBÁK, Michail, Vojtěch VÁCLAVÍK a Branislav MOŠAŤ. Využití sulfitových výluhů jako plastifikátoru do betonové směsi. In: TOP 2004 Častá-Papiernička. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 415-419. ISBN 80-227-2058-5. [Detail]
LANDRYOVÁ, Lenka, Horst GONDEK a Peter FEČKO. Research for Mining Optimization and Biogas Utilization with Minimizing its Escape into the Atmosphere. In: Twenty-First Annual International Coal - Energy and the Environment Pittsburgh Coal Conference. Osaka, Japonsko: International Convention Centre, 2004. s. 1-6. ISBN 1-890977-21-7. [Detail]
GONDEK, Horst, Peter FEČKO a Lenka LANDRYOVÁ. . Solution of environmental policy in OKD, a.s. Mine Lazy, o.z. Orlova. In: Twenty-First Annual International Coal - Energy and the Environment Pittsburgh Coal Conference. Osaka, Japan. Osaka, Japonsko: International Convention Centre, 2004. s. 1-6. ISBN 1-890977-21-7. [Detail]
FEČKO, Peter, VALEŠ, SEDLÁČEK a Vladimír ČABLÍK. Potential production of ecological lignite pellets with biomass additive. In: VI. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnologia del Carbon. Antioquia: Universidad Pontificia Bolivariana, 2004. s. CD. ISBN 958-696-336-5. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, Iva PEČTOVÁ a TORA. Evaluation of floatability of coal from mine CSA (Czech Republic). In: VI. International conference on Clean Technologies for the Mining Industry. Concepción: University of Concepción, 2004. s. CD. [Detail]
SEDLÁČKOVÁ, , LORENCOVÁ, Peter FEČKO a SEDLÁČEK. Solution for product utilization post lignite coal combustion from the North Bohemian Lignite Field, Appian Group, a.s. within current legislation. In: VI. International conference on Clean Technologies for the Mining Industry. Concepción: University of Concepción, 2004. s. CD. [Detail]
TORA, , Peter FEČKO a KURZAC. Some aspects of complex regional waste management. In: VI. International conference on Clean Technologies for the Mining Industry. Concepción: University of Concepción, 2004. s. CD. [Detail]
FEČKO, Peter, Lenka ČERNOTOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Silvie RIEDLOVÁ. Recycling of Pb-metallurgical waste. In: VIII. International Symposium Waste Management. Zagreb: CIP Zagreb, 2004. s. 123-131. ISBN 953-99827-0-7. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír SKÓRKA, Silvie RIEDLOVÁ a Jaroslav ZÁVADA. Desulphurization of lignite from the Dubňany locality. In: XIX Simpozijum o pripremi mineralnich sirovina sa medunarodnim učeščem. Belgrade: University of Belgrade, 2004. s. 211-218. ISBN 86-82867-17-6. [Detail]
OVČAŘÍ, Pavla, Peter FEČKO, Iva PEČTOVÁ, Silvie RIEDLOVÁ a Vladimír SKÓRKA. Floatability of bituminous coal from CSM Mine. In: XXVII. Sympozjum nt. Geologia Formaci Weglonośnych Polski. Krakow: AGH Krakow, 2004. s. 133-142. ISBN 83-919850-0-8. [Detail]
LABODOVÁ, Alena. SME's and EU Leonardo da Vinci programme. In: erscp 2004. N: EC-WG, 2004. s. CD. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, RIEDLOVÁ, SKÓRKA a TORA. The Investigation on the Flotation of Coal from Mine Staczicz (Poland). In: 12th International Conference on Coal Science. Austrálie: Cairus, 2003. s. 1-10. ISBN CD. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, RIEDLOVÁ a TORA. Bacterial Desulphurization of Coal from Mine Marcel. In: 12th International Conference on Coal Science. Austrálie: Cairus, 2003. s. 1-10. ISBN CD. [Detail]
FEČKO, Peter, VALEŠ, SEDLÁČEK a Vladimír ČABLÍK. Production of Mixed Pellets from Brown Coal and Biomass. In: 12th International Conference on Coal Science. Austrálie: Cairus, 2003. s. 1-5. ISBN CD. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Pavla MINÁŘOVÁ a LASÁK. Problémové ukazatele při použití kalů z ČOV pro povrchové terénní úpravy a rekultivaci. In: 5. mezinárodní konference Odpadní vody 2003. Olomouc: Asociace čistírenských expertů, 2003. s. 435-438. ISBN 80-239-0573-2. [Detail]
LEMBÁK, Michail. Doslidženzja pojavy ta rozrytku triščyn v kompozicijnych materialach pzy osjovomu navantaženni. In: 6-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers. Lviv: Lvovska Politechnika, 2003. s. 209. ISBN 966-95090-4-1. [Detail]
KOWALSKI, a Peter FEČKO. Thermal sewage sludge utilisation with phosphorrous recovery. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 137-142. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
LEMBÁK, Michail a VÁCLAVÍK. Waste products as an effective compensation of natural aggregates for construction building material. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 157-165. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
TORA, , Peter FEČKO, KURZAC, SOLINSKI a SOLINSKA. Wind energy in Poland and Czech Republic. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 319-324. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
PERTILE, Eva a ŠTEFKOVÁ. Proposal of Extension of Municipal Sewerage System at Frýdlant nad Ostravicí. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 343-348. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
SEDLÁČEK, , Peter FEČKO, VALEŠ, Vladimír ČABLÍK a MARTÍNEK. Verification of theoretical calculation for reduction of SO2 emmisions upon production of brown-coal pellets. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 355-358. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
SEZIMA, , Peter FEČKO, Radmila KUČEROVÁ a LIŠKA. Biodegradation of selected pollutants in soils, waters and wastewater treatment plant sludge. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 375-380. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
BEDEKOVIC, , Peter FEČKO a RIEDLOVÁ. Testing of Coal Flotability from Mine Lazy. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 397-402. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Lenka ČERNOTOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Dalibor MATÝSEK. Research of Recycling Possibilities of Lead Metallurgical Wastes. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 45-52. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a KAŠINGOVÁ. Other approaches to flotation tailings use. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 71-74. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
FEČKO, Peter, PEČTOVÁ, Pavla OVČAŘÍ, Lenka ČERNOTOVÁ a Vilém MÁDR. Effect of maceral composition of coal on bituminous coal flotation. In: 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava-Poruba: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 53-60. ISBN 80-248-0248-1. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentration of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic. In: 9th Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. Praha: Univerzita Karlova, 2003. s. 35-41. ISBN 80-239-1332-8. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic. In: 9th Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. Praha: Czech Association of Applied Geophysicists, Czech Technical University, Charles University, 2003. s. 35-41. ISBN 80-239-1332-8. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana. Markische Schweiz Nature Park. In: Cesta ke spolupráci. Ostrava: VITA, 2003. s. 34-40. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Možnosti využití alternativních pohonů v silniční dopravě. In: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary: Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, 2003. s. 77-82. [Detail]
TORA, , Peter FEČKO a KURZAC. Ash Utilization in Poland, Slovakia and Czech Republic. In: ENVIRONMENT 2010. Porto: Universidade do Porto, 2003. s. 606. ISBN 972-98944-0-X. [Detail]
FEČKO, Peter, Lenka ČERNOTOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Biotechnologie ve výzkumu na IEI VŠB-TU Ostrava. In: HIGH-TECH Ostrava. Ostrava: BIC, 2003. s. ?. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Stanovení celkového dusíku v povrchových a odpadních vodách. In: Hydrogeochémia 03. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 103-109. ISBN 84-239-0576-4. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Hydrogeochemie poklesových kotlin a odkališť v oblasti ostravsko-karvinského revíru. In: Hydrogeochémia 03. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 53-59. ISBN 84-239-0576-4. [Detail]
LUPTÁKOVÁ, , KUŠNIEROVÁ, BEŽOVSKÁ a Peter FEČKO. The Selective Precipitation of Heavy Metals by Sulphate-Reducing Bacteria. In: IBS 2003. Athens - Hellas, Greece: Athens institute for education and research, 2003. s. 79. ISBN CD. [Detail]
LUPTÁKOVÁ, , KUŠNIEROVÁ, BEŽOVSKÁ a Peter FEČKO. The Exploitation of Sulphate-Reducing Bacteria for the Reclamation of Calcium Sulphate Sludges. In: IBS 2003. Athens - Hellas, Greece: Athens institute for education and research, 2003. s. CD. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, TORA, Jaroslav ZÁVADA a Vladimír ČABLÍK. Bacterial Desulphurization of coal from Locality Staszicz (Poland). In: International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering. Malaysia: University of Maribor, 2003. s. 181-186. ISBN 983-2643-15-5. [Detail]
FEČKO, Peter a TORA. Badania porównawcze bakteryjnego odsiarczania wegla z kopalni Darkov i Jaworzno. In: KOMEKO 2003. Gliwice: KOMAG Gliwice, 2003. s. 209-216. ISBN 83-912604-8-8. [Detail]
FEČKO, Peter, Adriana FARKAŠOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Jaroslav ZÁVADA a TORA. The Investigation on the Flotation of Coal from Dukla Mine. In: Mineral Processing in the 21st Century. Sofie: University of mining and geology "St. Ivan Rilski", 2003. s. 264-270. ISBN 954-9748-54-5. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví. Připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. s. 237-243. ISBN 80-248-0492-1. [Detail]
LEMBÁK, Michail a VÁCLAVÍK. K problematice zajištění objektů proti účinkům poddolování. In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 759-768. ISBN 80-248-0492-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, SKÓRKA a Vladimír ČABLÍK. Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas. In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 769-775. ISBN 80-248-0492-1. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Peter FEČKO, Libuše HOFRICHTEROVÁ, Vlastimil HUDEČEK, Miroslav KALOČ, Václav KRYL, Zdeněk NEUSTUPA, Josef NOVÁK, Miroslav PALAS, Vlastimil ŘEPKA a Vladimír SLIVKA. Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti. In: Mineral Raw materials and Mining Activity of the 21th Century. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. s. 563 - 569. ISBN 80-248-0492-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Lenka ČERNOTOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Recycling of Pb-Metallurgical Waste. In: Mining and Environmental Protection. Beograd: Center for Environmental engineering, mining department, 2003. s. 312-314. ISBN 86-7352-099-1. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Peter FEČKO, Libuše HOFRICHTEROVÁ, Vlastimil HUDEČEK, Miroslav KALOČ, Václav KRYL, Zdeněk NEUSTUPA, Josef NOVÁK, Miroslav PALAS, Vlastimil ŘEPKA a Vladimír SLIVKA. Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti. In: Nerostné suroviny a hornická činnost 21. století - Mineral Raw Materials and Mining Activity of 21st Century. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2003. s. 563-569. ISBN 80-248-0492-1. [Detail]
KONIETZNY, a Vojtech DIRNER. Einsatz einer FMEA fur den Umbau von umweltschutzrelevanten Anlagen. In: Ochrana ovzdušia. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2003. s. 49-53. ISBN 80-233-0488-7. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posouzení vlivů autovrakovišť na životní prostředí v České republice. In: Odpady 2003. Spišská Nová Ves: Geológia PaB, s.r.o., SLOVZEOLIT, s.r.o., 2003. s. 34-38. ISBN 80-968214-3-1. [Detail]
LEMBÁK, Michail a VÁCLAVÍK. Využití průmyslových odpadů v hornické činnosti. In: Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí. Košice: TU Košice, 2003. s. 100-110. ISBN 80-8073-058-X. [Detail]
LEMBÁK, Michail a VÁCLAVÍK. Příprava vysokopecních strusek a jejich použití pro výrobu betonových směsí. In: Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí. Košice: TU Košice, 2003. s. 12-20. ISBN 80-8073-058-X. [Detail]
LEMBÁK, Michail a VÁCLAVÍK. Příprava a některé fyzikálně mechanické vlastnosti betonu na bázi jemně mleté vysokopecní strusky. In: Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí. Košice: TU Košice, 2003. s. 3-11. ISBN 80-8073-058-X. [Detail]
LEMBÁK, Michail a VÁCLAVÍK. Možnost využití strusek jako náhrady přírodního kameniva pro stavební účely. In: Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí. Košice: TU Košice, 2003. s. 92-99. ISBN 80-8073-058-X. [Detail]
TORA, a Peter FEČKO. Zagospodarowanie kopalin towarzyczacych zlozom wegla brunatnego w Polsce i republice Czeskiej. In: Problemy zagospodarowania odpadów. Katowice: Agos-Gemes Katowice, 2003. s. 99-106. ISBN 83-915537-2-8. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana. Znečištění toku Porubka ve vybraných profilech. In: Průmyslové technologie a životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 149-152. ISBN 80-248-0328-3. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Posouzení účinnosti odstraňování organického uhlíku v městských odpadních vodách. In: Recyklace odpadů III. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2003. s. 261-269. ISBN 80-7078-708-2. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří, Michail LEMBÁK a PAZDERNÍK. Využití ettringitového kalu z desulfatace odpadních vod v sádrových hmotách. In: Recyklace odpadů VII. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, kat. materiálového inženýrství, 2003. s. 181-187. ISBN 80-248-0245-7. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše a KAŠINGOVÁ. Jemnozrnné odpady z těžby černého uhlí a možnosti jejich dalšího využití. In: Recyklace odpadů VII. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, kat. materiálového inženýrství, 2003. s. 323-326. ISBN 80-248-0245-7. [Detail]
SEDLÁČEK, , Peter FEČKO, VALEŠ a Vladimír ČABLÍK. Ekologické pelety z hnědého uhlí a biomasy. In: Recyklace odpadů VII. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, kat. materiálového inženýrství, 2003. s. 45-48. ISBN 80-248-0245-7. [Detail]
BEDEKOVIČ, , Peter FEČKO, RIEDLOVÁ a DROBÍK. Testování flotačních sběračů na vzorcích uhlí z dolu Lazy. In: Recyklace odpadů VII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 149-154. ISBN 80-248-0245-7. [Detail]
FEČKO, Peter, SEDLÁČKOVÁ, Vladimír ČABLÍK a VYORAL. Bacterial Desulphurization of Coal from Locality Darkov. In: Recyklace odpadů VII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 197-204. ISBN 80-248-0245-7. [Detail]
ČERNOTOVÁ, Lenka, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK a Barbora LYČKOVÁ. Recyklace metalurgických odpadů - strusky. In: Recyklace odpadů VII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 217-222. ISBN 80-248-0245-7. [Detail]
PEČTOVÁ, , Peter FEČKO, Pavla OVČAŘÍ a TORA. Vliv macerálového složení černého uhlí na jeho flotovatelnost. In: Recyklace odpadů VII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 223-228. ISBN 80-248-0245-7. [Detail]
SEZIMA, , Peter FEČKO a Radmila KUČEROVÁ. Biodegradace vybraných škodlivin v půdách, vodách a čistírenských kalech. In: Recyklace odpadů VII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 73-80. ISBN 80-248-0245-7. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Zkušenosti s posuzováním vlivů letiště Olomouc - Neředín na životní prostředí. In: SEA/EIA 2003. Ostrava: Regionální centrum EIA, s.r.o., 2003. s. 32-39. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Magnetic susceptibility and risk elements of urban soils at the territory of Ostrava, the Czech Republic. In: Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas - SUITMA. Nancy: CPIC, Groupe ENSIC, 2003. s. 165-167. ISBN 3-922602-79-7. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Acidification of soils in industrial region of Ostrava basin, the Czech Republic. In: Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas - SUITMA. Nancy: CPIC, Groupe ENSIC, 2003. s. 187-189. ISBN 3-922602-79-7. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana. Kvalita průsakových vod. In: TOP 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 323 - 327. ISBN 80-227-1898-X. [Detail]
HERRMANN, , Peter FEČKO, SEDLÁČEK, PELEŠKA a VALEŠ. Využití odpadního hadce jako alternativního zdroje hořčíku. In: TOP 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 127-132. ISBN 80-227-1898-X. [Detail]
SEDLÁČEK, , Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK a VALEŠ. Ověření vhodnosti mletého hruboprachu a ořechu 2 pro výrobu ekologických pelet. In: TOP 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 53-59. ISBN 80-227-1898-X. [Detail]
ČECHOVÁ, Dagmar, Jana NOVÁKOVÁ a Jiří NOVÁČEK. Kvalita průsakových vod v procesu skládkování TKO. In: Technika ochrany prostredia TOP 2003. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2003. s. 323-327. ISBN 80-227-1898-X. [Detail]
TORA, , Peter FEČKO, Lenka ČERNOTOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Badania flotacji i lugowania zuzli po przeróbce akumulatorów. In: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych AGH Krakow. Krakow: AGH Krakow, 2003. s. 231-236. ISBN 83-904497-9-X. [Detail]
BEŽOVSKÁ, , KUŠNIEROVÁ, LUPTÁKOVÁ a Peter FEČKO. Mechanically Activated Brown Coal and its Application as Adsorption Material. In: Twentieth Annual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh, PA, USA: Pittsburgh Coal Conference, 2003. s. CD. ISBN 1-890977-20-9. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, Vladimír ČABLÍK a TORA. Bacterial Desulphurization of Coal from Mine Jankowice (Poland). In: Twentieth Annual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh, PA, USA: Pittsburgh Coal Conference, 2003. s. CD. ISBN 1-890977-20-9. [Detail]
FEČKO, Peter, RIEDLOVÁ, Vladimír ČABLÍK, TORA a DROBÍK. Flotation of Black Coal from Dukla Mine. In: Twentieth Annual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh, PA, USA: Pittsburgh Coal Conference, 2003. s. CD. ISBN 1-890977-20-9. [Detail]
LUPTÁKOVÁ, , KUŠNIEROVÁ, BEŽOVSKÁ a Peter FEČKO. Biological Treatment of Calcium Sulfates Sludges Generated by Desulfurization of Thermal Power Plant Flue Gases. In: Twentieth Annual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh, PA, USA: Pittsburgh Coal Conference, 2003. s. CD. ISBN 1-890977-20-9. [Detail]
WIENIEWSKI, , SZCZERBA, TORA a Peter FEČKO. The New Construction of Flotation Machine for Coal Processing Plants. In: Twentieth Annual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh, PA, USA: Pittsburgh Coal Conference, 2003. s. CD. ISBN 1-890977-20-9. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, RIEDLOVÁ a TORA. Testing of coal floatability from mine Staszicz. In: Universitaria ROPET 2003. Petrosani, Rumunsko: Universita Petrosani, 2003. s. 99-105. ISBN 973-8260-37-X. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Vývoj imisní zátěže v oblasti OKR. In: XVIII. Medzinárodná konferencia Ochrana ovzduší. Košice: Fakulta BERG Technické univerzity v Košiciach, 2003. s. 172-181. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, TORA a VU. Bacterial Desulphurization of Coal from Jaworzno Mine. In: XXII IMPC , XXII International Mineral Processing Congress. Cape Town: South African Institute of Mining and Metallurgy, 2003. s. 1288-1294. ISBN 0-958-46092-2. [Detail]
LEMBÁK, Michail a VÁCLAVÍK. Současný stav čištění velkoprofilové kanalizační sítě, včetně hodnocení vlivu způsobu čištění na materiály zděné stoky. In: Čištění velkoprofilových kanalizačních sítí. Praha: Ecogroup, 2003. s. 5-16. [Detail]
ČERNOTOVÁ, Lenka, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK a Barbora LYČKOVÁ. Příspěvek k recyklaci Pb-metalurgických odpadů. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 41-46. ISBN 80-248-0268-6. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Alternativní pohony v silniční dopravě. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2003. České Budějovice: Meeting and Courses, 2003. s. 20-27. ISBN 80-248-0268-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Adriana FARKAŠOVÁ, Lenka ČERNOTOVÁ a Barbara TORA. Bacterial desulphurization of black and brown coal. In: 18.Jugoslovenski simpozijum o pripremi minerlnich sirovina. Beograd: RMF Beograd, 2002. s. 129-134. ISBN 86-7352-076-2. [Detail]
JANDOVÁ, Jitka, Hog VU a Peter FEČKO. Recovery of Germanium from Brown Coal Fly Ash. In: 19 Annual International Pittsburgh Coal Conference Coal - Energy and the Environment. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2002. s. 67-73. ISBN 1-899077-19-5. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Peter FEČKO, Hog VU a Lenka ČERNOTOVÁ. Morphological and qualitative changes of deposited fly ashes originated by microorganisms. In: 19 Annual International Pittsburgh Coal Conference Coal - Energy and the Environment. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2002. s. 78-91. ISBN 1-899077-19-5. [Detail]
FEČKO, Peter, Martin DROBÍK a Lenka ČERNOTOVÁ. The Application of organic flocculants in coal flotation. In: 19 Annual International Pittsburgh Coal Conference Coal - Energy and the Environment. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2002. s. 99-106. ISBN 1-899077-19-5. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. The New Environmental Legislation in Sphere of Waste Management and the E.I.A. Legislation in Sphere of the Waste Management and Mining Industry in the Czech Republic. In: 34th IOC on Mining and metallurgy. Bor: Technical university Bor, 2002. s. 234-239. ISBN 86-80987-17-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Barbara TORA, Pavla OVČAŘÍ, Vladimír ČABLÍK a Jaroslav ZÁVADA. Verification of selectivity of Flotalex and Montanol collectors in coal flotation. In: 34th IOC on Mining and metallurgy. Bor: Technical university Bor, 2002. s. 311-319. ISBN 86-80987-17-4. [Detail]
PERTILE, Eva a Gabriela TYČKOVÁ. Problematic of Humic Substances. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 553-556. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
LEMBÁK, Michail a Vojtěch VÁCLAVÍK. The use of industrial Waste for production of constructional materials which are used in low - story building construction. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 557-561. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří, Ctirad SCHEJBAL a Peter FEČKO. Development methods of sulphate mine water cleaning. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 649-656. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
VOJKOVSKÁ, Ivana a Barbara STALMACHOVÁ. An Environmental evaluation by analysis of plant biomass. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 657-660. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
SMRŽ, Vladimír. New Trends in Assessing the Efficiency of Aerosol Separators When Using Optical Aerosol Analysers. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 675-682. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
PERTILE, Eva, Gabriela TYČKOVÁ a Stanislav ČURDA. Ecological Effect of Eutrophication on Aquatic Species. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 711-714. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Barbara TORA, Marian KURZAC a P DYLA. Comparison between coal flotation with different collectors. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 715-722. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. The New Environmental Legislation in Sphere of Waste Management in the Czech Republic. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 733-736. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše. BAT Technologies in the OKR coal preparation plant. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 773-775. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Mária KUŠNIEROVÁ, Peter FEČKO a Adriana FARKAŠOVÁ. Possibilities of the Ti and Al recovery from fly ash of heating plant Písek, a.s. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 777-782. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Peter FEČKO, D GAŠPAROVÁ a Adriana FARKAŠOVÁ. Qualitative and morphological transformation of dumped fly ashes caused by microorganisms of order Actinomyceteae. In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 791-798. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Jaroslav ZÁVADA a Pavla OVČAŘÍ. Black coal flotation from locality Jankowice (Poland). In: 6th International Conference Environment and Mineral Processing Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2002. s. 807-816. ISBN 80-248-0072-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Lenka ČERNOTOVÁ, Adriana FARKAŠOVÁ a Pavla OVČAŘÍ. Change of pyrite during bacterial leaching. In: Energy and the Environment 2002. Opatija, Croatia: Technički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002. s. 117-124. ISBN 953-6886-04-9. [Detail]
LEMBÁK, Michail, Josef NOVÁK a Vojtech DIRNER. K voprosu o rasčote i usilenii danij na podrabotyvejemych teritoriach. In: Fracture mechanics and physics of construction materials and structures, 2002. Lvov: Kameniar, 2002. s. 339-348. [Detail]
FEČKO, Peter, Jaroslav ZÁVADA, Vladimír ČABLÍK a Miluše HLAVATÁ. Reflotace uhelných kalů z OKD, a.s., Důl Lazy. In: Geotechnika, mineralógia a environmetálne technológie. Košice: Ústav Geotechniky SAV Košice, 2002. s. 40-47. [Detail]
FEČKO, Peter, Adriana FARKAŠOVÁ, Petr ROJÍK, Vladimír ČABLÍK a Barbara TORA. Nové materiály ako prírodné minerálné pigmenty. In: Geotechnika, mineralógia a environmetálne technológie. Košice: Ústav Geotechniky SAV Košice, 2002. s. 48-52. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK a Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Geochemický charakter a fázové složení sedimentů z poklesových kotlin v OKR. In: Mezinárodná konferenica Odpady 2002. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 138-147. ISBN 80-968214-2-3. [Detail]
FEČKO, Peter, Adriana FARKAŠOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Petr ROJÍK a Barbara TORA. Wklad w badania nad pigmentami mineralnymi. In: Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych. Gliwice: Komdruk-Komag Sp. z o.o., 2002. s. 215-220. ISBN 83-912604-7-X. [Detail]
FEČKO, Peter, Dana KRIŠTOFOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Application of bacterial leaching on metallurgical wastes. In: Nuevas Iniciatives En El Sector Minero. Santiago de Chile: Consejo Minero Santiago de Chile, 2002. s. 112-118. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří, Ctirad SCHEJBAL a Peter FEČKO. Ecologically advantegeous method of sulphate mine water cleaning. In: Nuevas Iniciatives En El Sector Minero. Santiago de Chile: Consejo Minero Santiago de Chile, 2002. s. 151-158. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Význam vegetace sedimentačních nádrží v oblasti těžby černého uhlí. In: Odpady 2002. Spišská Nová Ves: Slovzeolit,s.r.o, 2002. s. 157-162. ISBN 80-968214-2-3. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Legislativa v oblasti odpadů platná v České republice. In: Odpady 2002. Spišská Nová Ves: Slovzeolit,s.r.o, 2002. s. 22-28. ISBN 80-968214-2-3. [Detail]
VALEŠ, J, Peter FEČKO a Pavel SEDLÁČEK. Vliv zrnitosti při výrobě hnědouhelných pelet. In: Odpady 2002. Spišská Nová Ves: Slovzeolit,s.r.o, 2002. s. 222-226. ISBN 80-968214-2-3. [Detail]
DIRNER, Vojtech a Albín DOBEŠ. Methods of environmental management system implementation and carring out the environmental audit according to EC act.N.1836/93 and possibilities of its application in mining. In: Odpady 2002. Spišská Nová Ves: Slovzeolit,s.r.o, 2002. s. 73-80. ISBN 80-968214-2-3. [Detail]
LEMBÁK, Michail a Vojtech DIRNER. Physical-mechanical and Deformation Properties of High Performance Concrete. In: Proceedings of the 6th International Symposium on Utilization of High Strength/High Performance Concrete. Lipsko: Leipzig University, 2002. s. 331-340. ISBN 3-934178-18-9. [Detail]
FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Dana KRIŠTOFOVÁ a Vladimír ČABLÍK. Thiobacillus ferrooxidans in bacterial leaching process of metallurgical wastes. In: Průmyslové technologie a životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 133-138. ISBN 80-248-0328-3. [Detail]
PERTILE, Eva. Zvodnělé poklesové kotliny v OKR a možnosti jejich dalšího využití. In: Recyklace odpadů VI. Košice: Copy centrum s.r.o Košice, 2002. s. 115-121. ISBN 80-248-0165-5. [Detail]
MAZANEK, Cieslav, Barbara TORA, Peter FEČKO a Marian KURZAC. Utylizacja osadów ściekowych w świetle ustaw EU. In: Recyklace odpadů VI. Košice: Copy centrum s.r.o Košice, 2002. s. 179-184. ISBN 80-248-0165-5. [Detail]
FEČKO, Peter, Barbara TORA, Pavla OVČAŘÍ a Jaroslav ZÁVADA. Reflotace černouhelných kalů z lokality Jaworzno. In: Recyklace odpadů VI. Košice: Copy centrum s.r.o Košice, 2002. s. 185-196. ISBN 80-248-0165-5. [Detail]
SEDLÁČEK, Pavel, J VALEŠ, Peter FEČKO a Vladimír ČABLÍK. Ověření vhodnosti mletého hruboprachu pro výrobu pelet. In: Recyklace odpadů VI. Košice: Copy centrum s.r.o Košice, 2002. s. 203-208. ISBN 80-248-0165-5. [Detail]
HERRMANN, Karel, Peter FEČKO, Pavel SEDLÁČEK a Oldřich PELEŠKA. Využití odpadního hadce jako alternativního zdroje hořčíku. In: Recyklace odpadů VI. Košice: Copy centrum s.r.o Košice, 2002. s. 209-212. ISBN 80-248-0165-5. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Strategie obnovy hornické krajiny. In: Recyklace odpadů VI. Košice: Copy centrum s.r.o Košice, 2002. s. 263-264. ISBN 80-248-0165-5. [Detail]
HLAVATÁ, Miluše. Legislativní problém využívání hlušiny z těžby a úpravy černého uhlí v OKR. In: Recyklace odpadů VI. Košice: Copy centrum s.r.o Košice, 2002. s. 345-346. ISBN 80-248-0165-5. [Detail]
TORA, Barbara, Peter FEČKO, Ireneusz SOLIŃSKI a Lenka ČERNOTOVÁ. Utylizacja odpadów olowiowych. In: Recyklace odpadů VI. Košice: Copy centrum s.r.o Košice, 2002. s. 415-418. ISBN 80-248-0165-5. [Detail]
FARKAŠOVÁ, Adriana, Vladimír ČABLÍK a Barbora LYČKOVÁ. Možnosti nakladania s energetickým odpadom. In: Recyklace odpadů VI. Košice: Copy centrum s.r.o Košice, 2002. s. 437-440. ISBN 80-248-0165-5. [Detail]
LEMBÁK, Michail a Vojtěch VÁCLAVÍK. Sledování vlastnosti betonů na bázi průmyslových odpadů. In: Technika ochrany prostredia TOP 2002. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002. s. 29-34. ISBN 80-227-1692-8. [Detail]
FEČKO, Peter a Pavla OVČAŘÍ. Desulphurization of coal by Thiobacillus ferrooxidans. In: V. seminario internacional del medio ambiente y desarrollo sostenible. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2002. s. 455-461. ISBN 958-8187-10-9. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Peter FEČKO, Helena VAŠKOVÁ, Alena LUPTÁKOVÁ a Vladimír ŠEPELÁK. Bio-chemical methods in waste processing. In: V.International conference matallurgy, refractories and environment. Košice: Harlequin, s.r.o, 2002. s. 165-170. ISBN 80-7099-821-0. [Detail]
FEČKO, Peter a Jaroslav ZÁVADA. Research of graphite floatability from Burkina Faso. In: V.International conference matallurgy, refractories and environment. Košice: Harlequin, s.r.o, 2002. s. 57-60. ISBN 80-7099-821-0. [Detail]
LEMBÁK, Michail, Vojtech DIRNER a Vojtěch VÁCLAVÍK. K problematice racionálního využití elektrárenského popílku ve stavebnictví. In: VII vědecká konference s mezinárodní účastí. Košice: Technická univerzita Košice, 2002. s. 226-229. ISBN 80-7099-809-1. [Detail]
LEMBÁK, Michail, Vojtech DIRNER a Vojtěch VÁCLAVÍK. Vliv popílků na pevnostní parametry betonů. In: VII vědecká konference s mezinárodní účastí. Košice: Technická univerzita Košice, 2002. s. 230-233. ISBN 80-7099-809-1. [Detail]
LEMBÁK, Michail a Julij KOČETKOV. Experimentální výzkum chování vysokopevnostního betonu v tlačené zóně předpjatých nosníků. In: VII vědecká konference s mezinárodní účastí. Košice: Technická univerzita Košice, 2002. s. 35-40. ISBN 80-7099-809-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Barbara TORA a Adriana FARKAŠOVÁ. Reflotation of coal slurries from OKD, a.s.,mine Lazy. In: XIV. ENTMME-Recife-Brazil. Recife: I simpósio de minerais Industriais do Nordeste, 2002. s. 295-300. ISBN 85-7227-172-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, Adriana FARKAŠOVÁ a Barbara TORA. Bacterial desulphurization of coal. In: XIV.International coal preparation congress and exhibition. Johannesburg: The South African Institute of Mining and Metalurgy, 2002. s. 73-76. ISBN 1-919783-32-6. [Detail]
FEČKO, Peter, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Adriana FARKAŠOVÁ, ROJÍK a TORA. The research of natural mineral pigments. In: Ecologie si protectia mediului. Petrosani: Editura FOCUS, 2001. s. 38-41. ISBN 973-85487-1-3. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Příspěvek ke vzdělávání v oblasti environmentálního managementu na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. In: Fórum vysokoškolských učitelů. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2001. s. 22-26. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK a DROBÍK. Bacterial desulphurization of coal from Ostrava-Karvina basin mine. In: II. Encuentro minero cono sur de América. Iquique: Universidad Arturo Prat, 2001. s. 55-62. ISBN 956-7379-19-X. [Detail]
ČECHOVÁ, Dagmar a Jana NOVÁKOVÁ. Problematika vypouštění odpadních vod z kliniky nukleární medicíny FNSP Ostrava. In: Mezinárodní konference Technika ochrany prostředí. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. s. 432-439. ISBN 80-227-1530-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ, Vladimír ČABLÍK a YOUSEF. Bakteriální odsířování uhlí z dolu Libouš. In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21 st Century. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 375-381. ISBN 80-7078-854-2. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Peter FEČKO, Jiří GRYGÁREK, Václav KRYL, Jarmila MÜLLEROVÁ, Zdeněk NEUSTUPA, Josef NOVÁK, Miroslav PALAS, Vlastimil ŘEPKA a Vladimír SLIVKA. Research in the area of the provision of mineral raw materials. In: Mineral raw materials and mining activity of the 21st century. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 137 -146. ISBN 80-7078-854-2. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. New Legislation in Sphere of Environmental Impact Assessment in the Czech Republic. In: New Trends in Mineral Processing IV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 443-445. ISBN 80-7078-886-0. [Detail]
FEČKO, Peter, Dalibor MATÝSEK, ROJÍK, Hana ŠKROBÁNKOVÁ a Adriana FARKAŠOVÁ. Verification of utilisation possibility of selected wastes from brown coal exploitation as natural mineral pigments. In: New Trends in Mineral Processing IV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 507-512. ISBN 80-7078-886-0. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK, Konstantin RACLAVSKÝ a STAHOVCOVÁ. Leaching test for evaluation of the fly ash pollution potential. In: New Trends in Mineral Processing IV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 589-601. ISBN 80-7078-886-0. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Ceny primárních surovin a výzkum a vývoj v oblasti odpadového hospodářství. In: Odpady 21. Ostrava: Fite, 2001. s. 91-97. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK a Adriana FARKAŠOVÁ. Možnosti využitia červených pieskov ako pigmentov. In: Recyklace odpadů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 355-358. ISBN 80-7078-884-4. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, , Peter FEČKO, VAŠKOVÁ, BOLDIŽÁROVÁ a GEŠPEROVÁ. Biologicko - chemické metódy v desulfurizačných procesoch v technológiách výroby energie z fosílních paliv. In: Recyklace odpadů V. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 217-220. ISBN 80-7078-884-4. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva PEČTOVÁ, Silvie RIEDLOVÁ a E. POKORNÁ. Selektívna flokulácia čiernouhoľných kalov. In: Recyklace odpadů V. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 233-240. ISBN 80-7078-884-4. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, , Peter FEČKO a Barbora LYČKOVÁ. Zeolitization of Fly Ash. In: Third International Symposium Mining and Environmental Protection. Beograd: University of Belgrade, 2001. s. 483-485. ISBN 86-7352-066-5. [Detail]
FEČKO, Peter a DROBÍK. Flotoflocculation of Coal by Saccharomyces carlsbergensis Hansen. In: VI. Southern Hemisphere Meeting on Mineral Technology. CETEM, Rio de Janiero: CETEM, 2001. s. 254-258. ISBN 85-7227-140-6. [Detail]
FEČKO, Peter a DROBÍK. Flotation Optimization of Coal Slurries. In: VI. Southern Hemisphere Meeting on Mineral Technology. Rio de Janiero: CETEM, 2001. s. 240-243. ISBN 85-7227-140-6. [Detail]
FEČKO, Peter a Martin DROBÍK. Flotation optimization of coal slurries. In: VI. Southern Hemisphere Meeting on Mineral Technology. Rio de Janiero: CETEM, 2001. s. 240-243. ISBN 85-7227-140-6. [Detail]
FEČKO, Peter a Martin DROBÍK. Flotoflocculation of coal by Saccharomyces carlsbergensis hansen. In: VI. Southern Hemisphere Meeting on Mineral Technology. Rio de Janiero: CETEM, 2001. s. 254-258. ISBN 85-7227-140-6. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - změny oproti stávající legislativě. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2001. Strážnice: Meetings and Courses, 2001. s. 26-34. ISBN 80-238-6816-0. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Imisní zátěž lesních půd v Beskydách, CR. In: . 2000. ISBN disk CD. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír a Peter FEČKO. Možnost aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans na popílek z elektrárny Vřesová. In: Recyklace odpadů IV. VŠB-TU Ostrava: MSHS ČSVTS VŠB-TU Ostrava, Doc. Ing. Peter Fečko, C, 2000. s. 247-251. ISBN 80-7078-822-4. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Zkušenosti s posuzováním vlivů průmyslových a silničních staveb a obchodních komplexů na životní prostředí. In: 12th Regional Central European Conference IUAPPA and 4th International Conference on E. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. s. 98-102. ISBN 80-01-02239-0. [Detail]
MATÝSEK, Dalibor, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. The deposition load of forest soils in Beskydy Mountains, Czech Republic. In: 12th Regional central european conference IUAPPA. Praha: Zdravotnické nakladatelství GALEN, 2000. s. 186-190. ISBN 80-01-02239-0. [Detail]
FEČKO, Peter a Martin DROBÍK. Flotoflocculation of coal by beer yeast. In: 17. Annual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2000. s. 0-1. ISBN 1-890977-17-9. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Development of the Legislation in Sphere of the EIA in the Czech Republic. In: 5th Conference on Environment and Mineral Procesing.. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 377-382. ISBN 80-7078765-1. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Vladimír ČABLÍK, Tomáš KÁRNÍK a Peter FEČKO. Biometalurgická recyklace odpadů z Kovohutí Příbram a.s. In: 5th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 559-564. ISBN 80-7078-766-X. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil a Jiří BOTULA. Physical methods of treatment fine-grained metallurgical wastes. In: 5th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 487-493. ISBN 80-7078-766-X. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. The Reconstruction of Permanent Greenery Elements in the Landscape of the Ostrava County. In: Environment and Mineral Processing.Proc. Inter.Symposium. Ostrava: Mining University Ostrava, 2000. s. 1-6. ISBN 80-7078-766-X. [Detail]
LEMBÁK, Michail. Novye metody rasčeta nadějnosti i dolgovečnosti Konsrukcij. In: Fracture mechanics and physics of construction materials and structures, 2000. Lvov: Kameniar, 2000. s. 365-371. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, Eva PERTILE a Kateřina VALČÍKOVÁ. Ekologické podmínky zvodnělých poklesových kotlin hornické krajiny Karvinska. In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Příbram: Scientiae Rerum Montanarum Příbram, 2000. s. 1-16. ISBN není. [Detail]
BOTULA, Jiří a Vlastimil ŘEPKA. The effect of saline water on the process of preparation of hard coal by flotation. In: International Symposium on Hydrocarbons & Chemistry. Boumerdes - Algerie: University of Boumerdes - Algerie, 2000. s. CD-verze. ISBN není. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Současná legislativa v oblasti odpadového hospodářství v České republice. In: Materiál ve sborníku sdružení odborných pracovníků pro životní prostředí.,. Ostrava: Ostrava, 2000. s. 6-7. ISBN není. [Detail]
FEČKO, Peter, Adriana FARKAŠOVÁ, Věra SELDÁČKOVÁ a Pavla OVČAŘÍ. Bacterial desulphurisation of coal from lokality Libouš. In: Memorias V. congreso natiol de Ciencia y technologia del carbón. Valedupar: Universidad de Valedupar, 2000. s. 81-84. ISBN 958-96314-9-5. [Detail]
DIRNER, Vojtech. Die legislative aspekte des Abfalwirtschfts in der Tschechien. In: Mezinárodní konference "Zneškodňovanie a uskladňovanie odpadov v zemskej" kore. Košice: F-BERG, 2000. s. 124-131. ISBN N. [Detail]
DIRNER, Vojtech a M. MIKOLÁŠ. Ekological use of limestone and dolomite from material base od cement factory in Lietavska Lučka. In: Mezinárodní vědecká konference 5th Conference on Environment and Mineral Processing - Part II. Ostrava: VŠB - TU Ostrava IEI, 2000. s. 881-890. ISBN 80-7078-766-X. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Reclamation of coal settling pits by hydromining. In: Mineral raw materials and mining activity of the 21st century. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 297-301. ISBN 80-7078-854-2. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Vladimír ČABLÍK a Peter FEČKO. Chování kamínku při bakteriálním loužení. In: Odpady 2000. Košice: Slovzeolit spol. s.r.o., 2000. s. 277-283. ISBN 80-968214-1-5. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Peter FEČKO, Adriana FARKAŠOVÁ a Mohamed YOUSEF. Aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans na odpady z elektrárny Vřesová. In: Odpady 2000. Spišská Nová Ves: Geologia spol. s.r.o. Spišská Nová Ves, 2000. s. 114-119. ISBN 80-968214-1-5. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Oddělení pevné fáze s obsahem rtuti z prací vody po čištění spalných plynů z TDO. In: Odpady 2000. Spišská Nová Ves: Geológia s.r.o. Spišská Nová Ves, 2000. s. 181-186. ISBN 80-968214-1-5. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta, Zdeněk WEISS, Jiří VIDLÁŘ a Hana OTOUPALÍKOVÁ. Identification and composition of unsoluble sulfate precipitated from waste mine water. In: Proc. of the 5th Conference on environment and mineral Processing.. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 83-173. ISBN 80-7078-765-1. [Detail]
FEČKO, Peter a SEDLÁČKOVÁ. Application of Thiobacillus ferrooxidans by bacterial desulfurization of coal. In: Proceedings of the XXIIMPG. Řím, Itálie2000. ISBN 0-444-502831. [Detail]
FEČKO, Peter, Pavla OVČAŘÍ a Vladimír ČABLÍK. Bakteriální desulfurizace uhlí z Dolu Nástup Tušimice. In: Průmyslové technologie a životní prostředí. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 99-103. ISBN 80-7078-780-5. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Úvodní environmentální audit v oblasti energetiky. In: Průmyslové technologie a životní prostředí.. Ostrava: VŠB-TU FMMI, Ostrava, 2000. s. 103-108. ISBN 80-7078-780-5. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Negativní vlivy silniční dopravy na životní prostředí a možnosti jejich snižování. In: Recyklace jako součást životního cyklu automobilů. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2000. s. 32-40. ISBN 80-7080-410-6. [Detail]
FEČKO, Peter a Martin DROBÍK. Možnosti desulfurizácie čierneho uhlia vo flotačnom procese. In: Recyklace odpadů IV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 241-246. ISBN 80-7078-822-4. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Vladimír ČABLÍK a Peter FEČKO. Bioloužení odpadu z recyklace akumulátorových baterií. In: Recyklace odpadů IV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 37-42. ISBN 80-7078-822-4. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří, Oldřiška BLÁHOVÁ a Pavel RUCKÝ. Determination possibilities of coal preparation real results from evaluation results of ability to prepare green coal. In: Recyklace odpadů IV. VŠB TU Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 233-241. ISBN 80-7078-822-4. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Audit v oblasti energetických zařízení. In: SPEZO 2000. Brno: ORGREZ a.s. Brno, 2000. s. 61-69. ISBN není. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří a Ctirad SCHEJBAL. Mine water with over limited sulfates content and possibilities of their cleaning. In: Sbornik "Mneralurgia a environmentalne technologie, F Berg - TU Kosice. Herlany2000. s. 103 - 116. ISBN 80-7165-268-7. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta, Zdeněk WEISS a Jiří VIDLÁŘ. Srazeni a identifikace nerozpustnych siranu. In: Sbornik vedeckych praci VSB - TUO Ostrava. Ostrava2000. s. 89 - 96. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří a Ctirad SCHEJBAL. Dulni vody s nadlimitnim obsahem siranu a moznosti jejich cisteni. In: Sbornik vedeckych praci VSB-TUO Ostrava. Ostrava2000. s. 1 - 14. ISBN 80-7078-762-7. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Legislativa v oblasti odpadového hospodářství v České republice. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 57-63. ISBN 80-7078-777-5. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Možnosti snižování negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 45-56. ISBN 80-7078-777. [Detail]
DIRNER, Vojtech. Ekologický rozbor v konkrétních podmínkách organizace podléhající hornímu zákonu. In: Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 10/2000. Příbram: Scientiae Rerum Montanarum Příbram, 2000. s. 87-92. ISBN není. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO a Tomáš KÁRNÍK. Bakteriální loužení vybraných metalurgických odpadů. In: TOP 2000. STU Bratislava2000. ISBN 80-227-1351-1. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO a Tomáš KÁRNÍK. Bakteriální loužení vybraných metalurgických odpadů. In: Technika ochrany prostredia TOP 2000. Bratislava: Slovac university of technology; Bratislava, 2000. s. 39-44. ISBN 80-227-1351-1. [Detail]
DIRNER, Vojtech. Some aspect of underground waste dumping. In: The 5th International conference "Ecology and Baltic sea region's counties development:. Kronshtadt: IAEMNP, 2000. s. 195-200. ISBN N. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Dana KRIŠTOFOVÁ a Martin HOLÍK. Bakteriální loužení odpadů v a.s. Vítkovice. In: Top 2000. Bratislava 20002000. ISBN 80-227-1351-1. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Tomáš BOUCHAL a Miroslava BENDOVÁ. Application of Chemical Methods to Recovery Ti and Al from Energetical Wastes. In: X Congreso International de Metalurgia Extractiva. Mexiko2000. [Detail]
BOTULA, Jiří, Vlastimil ŘEPKA a Daniel TOMANEK. Utilization of dross and converter slurries in cement industry. In: X Congreso internacional en metalurgia extractiva. MEXICO: Instituto politécnico nacional - México, 2000. s. 355-363. ISBN není. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Zkušenosti s prováděním environmentálního auditu v oblasti energetiky. In: Životní prostředí, hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2000.. Strážnice: Strážnice, 2000. s. 21-29. ISBN 80-238-5392-9. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Metodická doporučení pro zvýšení kvality posuzování silničních staveb. In: EIA'99 - Proces EIA na prahu 3. Milénia. Ostrava: Regionální centrum EIA, s.r.o. Ostrava, 1999. s. 61-70. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Krajinná struktura a ráz hornické krajiny Ostravské pánve. In: Ekologická stabilita a hodnocení krajiny. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. s. 46-50. ISBN 80-7078-738-4. [Detail]
KUPKA, Jiří a Hana KRETOVÁ. Loucký les - návrh ochrany přírodě blízké krajinné složky v hornické krajině Kavinska. In: Ekologická stabilita a hodnocení krajiny. Ostrava: VŠB -TU HGF IEI Ostrava, 1999. s. 54-58. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Využití strategie řízené sukcese pro rekultivaci hornické krajiny OKR. In: Hornická příbram ve vědě a technice. Příbram: Hornická příbram ve vědě a technice, 1999. s. 1-13. ISBN N. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK a Mária KUŠNIEROVÁ. Posibility of recovery Ti and Al from fly ashes. In: International Mining and Environment Congres "Clean Technology" Third millenium chalenge. Lima - Peru: Collegio de Ingenieros del Peru, 1999. s. 27-33. [Detail]
FEČKO, Peter a Martin DROBIK. Reflotation of black coal slurries from setling pits of Dukla Mine, OKD, Inc. In: International Mining and Environment Congres Clean Technology: Third Millenium Challenge. Lima, Peru: Collegio de Ingenieros del Peru, 1999. s. 77-85. [Detail]
FEČKO, Peter a Martin DROBÍK. Reflotation of black coal slurries from setling pits of Dukla Mine, OKD, Inc. In: International Mining and Environment Congress "Clean Technology : Third millenium challenge". x: x, 1999. s. 77-84. ISBN x. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Struktura hornické krajiny Ostravské pánve - fenomén evropského významu. In: Krajina, clovek, kultúra. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, 1999. s. 170-176. ISBN 80-88850-24-X. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil a Jiří BOTULA. Recycling of blast furnace mud. In: New Trends in Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 153-158. ISBN 80-7078-670-1. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Jiří BOTULA a Vlastimil ŘEPKA. Treatment of eliminated autocatalysts. In: New Trends in Mineral Processing III. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 1999. s. 27-32. ISBN 80-7078-670-1. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Peter FEČKO, Tomáš KÁRNÍK a Vladimír ČABLÍK. Biometalurgická recyklace kovonosných odpadů. In: New Trends in Mineral Processing III. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 1999. s. 571-577. ISBN 80-7078-671-X. [Detail]
VYORAL, Jiří, Peter FEČKO a Martin DROBÍK. Design of sludge circuits at OKD plants. In: New Trends in Mineral Processing III. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 351-355. ISBN 80-7078-671-X. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dalibor MATÝSEK a Konstantin RACLAVSKÝ. Old ecological loads from mining activity in Ostrava-Karviná Coal District, the Czech Republic. In: New Trends in Mineral Processing III. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 583-595. ISBN 80-7078-671-X. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta, Jiří VIDLÁŘ a Zdeněk WEISS. Precipitation of insoluble sulfates. In: New trends in mineral processing III. Part I.. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 33-36. ISBN 80-7078-670-1. [Detail]
DIRNER, Vojtech. Rozbor problematiky ukládání odpadů do podzemí. In: Odpady 99. Praha: Revia Praha, 1999. s. 127-131. ISBN 80-7078-670-1. [Detail]
KRIŠTOFOVÁ, Dana, Peter FEČKO, Tomáš KÁRNÍK a Vladimír ČABLÍK. Příspěvek k biometalurgické recyklaci kovonosných odpadů. In: Odpady 99. Spišská Nová Ves: Geologia s.r.o., Spišská Nová Ves, 1999. s. 228-233. ISBN 80-968214-0-7. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Legislativa v oblasti odpadového hospodářství v České republice a předpokládané trendy v této oblasti. In: Odpady 99. Spišská Nová Ves: Geológia Spišská Nová Ves, 1999. s. 30-35. ISBN 80-968214-0-7. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří a Oldřiška BLÁHOVÁ. Možnosti získávání magnetitu z odpadu magnetické regenerace. In: Odpady 99. Spišská Nová Ves: Geológia Spišská Nová Ves, 1999. s. 81-84. ISBN 80-968-214-0-7. [Detail]
RUCKÝ, Pavel a Jiří NOVÁČEK. Substrát kolejového lože jako odpad, možnosti jeho úpravy. In: Odpady 99. Spišská Nová Ves: Geológia, Spišská Nová Ves, 1999. s. 160-165. ISBN 80-968-214-0-7. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Petr JANČÍK, Sylva DRÁBKOVÁ, Vladimír SMRŽ a Pavel DANIHELKA. Využití GIS při matematickém modelování havarijních úniků toxického plynu. In: Ovzduší 99. Brno1999. ISBN 80-210-218-0. [Detail]
VYORAL, Jiří, Martin DROBÍK a Peter FEČKO. Klowledge on the work of jig and taking advantage by solving of sludge circuits of coal processing plants during coal grains separation. In: Prospects for coal science in the 21st century. Tayiuan, China: B.Q. Li and Z.Y. Liu Shanxi Science and Technology Press, 1999. s. 1123-1127. [Detail]
FEČKO, Peter, Věra SEDLÁČKOVÁ a A. Bacterial desulphurization coal from Most coal basin. In: Prospects for coal science in the 21st century,. Taiyuan, China: B.Q.Li and Z.Y.Liu, Shanxi Science and Technology Press, 1999. s. 1119-1123. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivu průmyslových zón na životní prostředí. In: Průmyslové technologie a životní prostředí. Ostrava: VŠB -TU FMMI Ostrava, 1999. s. 58-61. ISBN 80-7078-665-5. [Detail]
ČABLÍK, Vladimír, Jaroslav ZÁVADA, Martin HOLÍK a Miroslava BENDOVÁ. Možnost aplikace bakteriálního loužení při odstraňování těžkých kovů z uhlí. In: Recyklace odpadů III. VŠB-TU Ostrava: MSHS ČSVTS VŠB-TU Ostrava Doc.Ing. Peter Fečko,CSc., 1999. s. 127-129. ISBN 80-7078-708-2. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Vývoj legislativy v oblasti odpadového hospodářství v České republice. In: Recyklace odpadů III.. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 1999. s. 37-42. ISBN 80-7078-708-2. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta, Zdeněk WEISS a Jiří VIDLÁŘ. Precipitation and identification of insoluble sulfate. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická.. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 89-97. ISBN 80-7878-762-7. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Skládka nebezpečných odpadů Pozďátky - možné varianty řešení. In: Skládka nebezpečných odpadů Pozďátky, okr. Třebíč - havarijní situace a nebo pouze administrativní nedopatření?. Praha: Ecoland - Landa, 1999. s. 37-49. [Detail]
FEČKO, Peter, Martin DROBÍK a Iva BESTOVÁ. Flotoflocculation of coal by yeast. In: VIII. Balkan Mineral Processing Conference. Belgrade: University of Belgrade, 1999. s. 567-572. ISBN 86-7352-046-0. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva ZELINGEROVÁ a Martin DROBÍK. Flotofloculation of coal by yeast. In: VIII. Balkan Mineral Processing Conference. Belgrade, Yugoslavia: Rudarsko geologiceski fakultet Beograd - Print Radunic Yugos, 1999. s. 567-573. ISBN 86-7352-046-0. [Detail]
FEČKO, Peter a Věra SEDLÁČKOVÁ. Application of Bacteria Thiobacillus Ferrooxidans by Desulphurization of Coal from Most Coal Basin. In: XVI. Annual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh, USA: University of Pittsburgh, 1999. s. CD-version. ISBN 1-890977-16-0. [Detail]
FEČKO, Peter, Vladimír ČABLÍK, Mária KUŠNIEROVÁ a Iveta ŠTYRIAKOVÁ. Chemical and Biochemical Methods for Recovery Ti and Al from Fly Ashes. In: XVI. Anual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh, USA: University of Pittsburgh, 1999. s. CD-version. ISBN 1-890977-16-0. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Současné požadavky na silniční dopravu z hlediska životního prostředí. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 1999. České Budějovice: Meeting and courses, České Budějovice, 1999. s. 37-47. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva BESTOVÁ a Martin DROBÍK. Flotoflocculation of coal by the application of Rhodotorula glutinis. In: Environment and Innovation in Mining and Mineral Technology. Concepción: University of Concepción, 1998. s. 409-415. ISBN x. [Detail]
FEČKO, Peter, Iva BESTOVÁ a Iréna AUGUSTINSKÁ. Application of yeast in coal flotoflocculation. In: Memorias II. internacional congreso de ciencia y tecnologia del carbon. Paipa: x, 1998. s. 134-138. ISBN x. [Detail]
KRET, Ján a Hana KRETOVÁ. Možnosti zhodnocení odpadů s obsahem organických látek ve vysoké peci. In: Odpady 98. Spišská Nová Ves: Geologia, Spišská Nová Ves, 1998. s. 221-228. ISBN 8070785993. [Detail]
FEČKO, Peter, Martin DROBÍK a Adriana FARKAŠOVÁ. Re-flotation of black coal slurries from slurries ponds of Mine František, OKD, a.s. In: Zeszyty naukowe politechniki Ślaskiej, Seria Górnictwo. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 1998. s. 107-116. ISSN 0372-9508. [Detail]
FEČKO, Peter a Radmila KUČEROVÁ. Application of the Thiobacillus ferrooxidans Bacteria in Leaching of the Waste from Tatra Kopřivnice,a.s. In: 5th Inernational Symposium on the Reclamation.. Ostrava1996. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ a Michal BIELESZ. Bacterial Leaching of Pyrite from Medard Mine-North Bohemian Brown Coal Basin. In: Krakowska knferencja przerobki kopalin. Krakow1994. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Jiří VIDLÁŘ, Oldřiška BLÁHOVÁ a Peter FEČKO. Příspěvek k magnetické úpravě slévárenských odpadů. In: XVII. Celostátní úpravnická konference. Ostrava: Dům techniky ČSVTS, 1990. s. 169-177. ISBN 80-02-00171-0. [Detail]